Home page

 

Університет — Про Університет

Університет — Про Університет — Історія Університету

Університет — Про Університет — Символіка Університету

Університет — Про Університет — Профіль Університету в Google Академії

Університет — Про Університет — Видатні випускники Університету

Університет — Про Університет — Почесні доктори і професори Університету

Університет — Керівництво Університету

Університет — Керівництво — Ректор

Університет — Керівництво — Проректор з навчально-виховної роботи

Університет — Керівництво — Проректор з наукової роботи і міжнародного співробітництва

Університет — Керівництво — Проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку інфраструктури

Університет — Ректорат — Персональний склад ректорату

Університет — Ректорат — Положення про ректорат

Університет — Вчена рада — Склад вченої ради

Університет — Вчена рада — Положення про вчену раду

Університет — Вчена рада — Ухвали вченої ради

Університет — Структура Університету

Університет — Структура Університету — Факультети

Університет — Структура Університету — Підготовче відділення для іноземних громадян

Університет — Структура Університету — Відділ міжнародних зв’язків

Університет — Структура Університету — Навчально-методичний відділ

Університет — Структура Університету — Відділ науково-дослідної роботи

Університет — Структура Університету — Редакційно-видавничий відділ

Університет — Структура Університету — Первинна профспілкова організація

Університет — Структура Університету — Відділ кадрів

Університет — Структура Університету — Бухгалтерія

Університет — Структура Університету — Уповноважена особа із закупівель / спрощених закупівель

Університет — Структура Університету — Уповноважена з антикорупційної діяльності

Університет — Структура Університету — Адміністративно-господарська служба

Університет — Структура Університету — Архів Університету

Університет — Структура Університету — Бібліотека

Університет — Структура Університету — Музей

Університет — Структура Університету — Центр інформаційно-комунікаційних технологій

Університет — Структура Університету — Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти

Університет — Структура Університету — Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності

Університет — Акредитація

Університет — Публічна інформація

Університет — Публічна інформація — Статут Університету 

Університет — Публічна інформація — Стратегічний план розвитку Університету

Університет — Публічна інформація — Ліцензія

Університет — Публічна інформація — Сертифікати про акредитацію Університету, напрямів підготовки, спеціальностей

Університет — Публічна інформація — Зразки дипломів про вищу освіту

Університет — Публічна інформація — Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Університет — Публічна інформація — Конференція трудового колективу університету

Університет — Публічна інформація — Колективний договір

Університет — Публічна інформація — Правила внутрішнього розпорядку Університету

Університет — Публічна інформація — Положення

Університет — Публічна інформація — Проєкти до обговорення

Університет — Публічна інформація — Фінансова звітність

Університет — Музей

Університет — Бібліотека

Університет — Новини

Університет — Новини — Новини та події КНЛУ

Університет — Новини — Новини та події - Відділ міжнародних зв’язків

Університет — Новини — Новини та події - Відділ науково-дослідної роботи

Університет — Новини — Новини та події - Студентське життя

Університет — Новини — Новини та події - Факультет германської філології і перекладу

Університет — Новини — Новини та події - Факультет романської філології і перекладу

Університет — Новини — Новини та події - Філологічний факультет освітніх технологій

Університет — Новини — Новини та події - Факультет туризму, бізнесу і психології

Університет — Новини — Новини та події - Факультет східної і слов'янської філології

Університет — Контакти

 

Освіта

Освіта — Факультети та кафедри

Освіта — Факультети та кафедри — Факультет германської філології і перекладу

Освіта — Факультет германської філології і перекладу — Кафедра германської і фіно-угорської філології

Освіта — Факультет германської філології і перекладу — Кафедра фонетики і практики англійської мови

Освіта — Факультет германської філології і перекладу — Кафедра англійської філології і філософії мови

Освіта — Факультет германської філології і перекладу — Кафедра німецької філології

Освіта — Факультет германської філології і перекладу — Кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови

Освіта — Факультети та кафедри — Факультет романської філології і перекладу

Освіта — Факультет романської філології і перекладу — Кафедра іспанської та французької філології

Освіта — Факультет романської філології і перекладу — Кафедра романських мов

Освіта — Факультет романської філології і перекладу — Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

Освіта — Факультет романської філології і перекладу — Кафедра англійської філології

Освіта — Факультети та кафедри — Педагогічний факультет романо-германської та української філології

Освіта — Педагогічний факультет романо-германської та української філології — Кафедра германських і романських мов

Освіта — Педагогічний факультет романо-германської та української філології — Кафедра педагогіки та методики навчання іноземних мов

Освіта — Педагогічний факультет романо-германської та української філології — Кафедра педагогіки та методики навчання іноземних мов - Секція педагогіки

Освіта — Педагогічний факультет романо-германської та української філології — Кафедра теорії та історії світової літератури

Освіта — Педагогічний факультет романо-германської та української філології — Кафедра української філології

Освіта — Факультети та кафедри — Факультет східної і слов'янської філології

Освіта — Факультет східної і слов'янської філології — Кафедра китайської філології

Освіта — Факультет східної і слов'янської філології — Кафедра тюркської філології

Освіта — Факультет східної і слов'янської філології — Кафедра корейської і японської філології

Освіта — Факультет східної і слов'янської філології — Кафедра східної і слов'янської філології

Освіта — Факультет східної і слов'янської філології — Кафедра англійської мови і перекладу

Освіта — Факультети та кафедри — Факультет туризму, бізнесу і психології

Освіта — Факультет туризму, бізнесу і психології — Кафедра менеджменту і маркетингу

Освіта — Факультет туризму, бізнесу і психології — Кафедра психології і туризму

Освіта — Факультет туризму, бізнесу і психології — Кафедра іноземних мов

Освіта — Факультети та кафедри — Підготовче відділення для іноземних громадян

Освіта — Навчально-методичний відділ

Освіта — Навчально-методичний відділ — Нормативно-правова база

Освіта — Навчально-методичний відділ — Освітньо-професійні програми

Освіта — Навчально-методичний відділ — Програми атестаційних іспитів

Освіта — Навчально-методичний відділ — Програми атестаційних іспитів в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій

Освіта — Освітньо-професійні програми

Освіта — Освітній омбудсмен КНЛУ

Освіта — Якість освіти

 

Наука

Наука — Відділ науково-дослідної роботи

Наука — Відділ науково-дослідної роботи — Річні звіти

Наука — Нормативно-правова база

Наука — Аспірантура і Докторантура

Наука — Спеціалізовані вчені ради

Наука — Пріоритетні напрями наукових дослідженьНаукова інфраструктура

Наука — Пріоритетні напрями наукових досліджень — Фундаментальні теми

Наука — Пріоритетні напрями наукових досліджень — Колективна кафедральна тематика

Наука — Пріоритетні напрями наукових досліджень — Проєкти молодих вчених

Наука — Наукова інфраструктура

Наука — Наукова інфраструктура — Центри Університету

Наука — Наукова інфраструктура — Інститути

Наука — Наукова інфраструктура — Наукові школи

Наука — Збірники наукових видань

Наука — Наукова та навчально-методична продукція

Наука — Конференції і семінари

Наука — Наукова робота студентів

Наука — Наукова робота студентів — Студентські наукові роботи 

Наука — Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

Наука — Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених — НТСАДіМУ

Наука — Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених — Положення

Наука — Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених — Державні премії, конкурси, гранти для молодих учених

Наука — Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених — Новини та події

 

 

Студенту

Студенту — Розклад

Студенту — Вибіркові дисципліни

Студенту — Е-навчання

Студенту — Е-навчання — Е-кабінет студента

Студенту — Е-навчання — Microsoft Office 365

Студенту — Е-навчання — Освітній сайт Moodle

Студенту — Е-навчання — Неформальна освіта

Студенту — Студентське життя

Студенту — Студентське життя — Студентська рада

Студенту — Студентське життя — Студентська рада — Факультет ТуБіП

Студенту — Студентське життя — Центр культури і мистецтв

Студенту — Студентське життя — Центр культури і мистецтв — Оркестр "Водограй"

Студенту — Студентське життя — Центр культури і мистецтв — Хореографічна студія "Extreme"

Студенту — Студентське життя — Центр культури і мистецтв — Студентський театр "Ейдос"

Студенту — Студентське життя — Центр культури і мистецтв — Вокальна студія

Студенту — Студентське життя — Наукове студентське товариство

Студенту — Студентське життя — Профком студентів і аспірантів

Студенту — Студентське життя — Військова підготовка

Студенту — Студентське життя — Гуртожитки

Студенту — Працевлаштування

Студенту — Психологічні консультації

 

   

KYIV NATIONAL LINGUISTIC UNIVERSITY

Tel: +38 (044) 287-33-72 (rector's reception)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (admissions)
Fax :+38 (044) 287-67-88
е-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top