КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

ДО УВАГИ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ !

 

Процес оформлення наказу про направлення на навчання/стажування триває 4-5 робочих днів. Документи подаються не пізніше ніж за 7 робочих днів до початку програми академічної мобільності. Деканати відповідних факультетів готують проєкти наказів про направлення на навчання за програмою академічної мобільності здобувачів вищої освіти, а відділ міжнародних зв’язків – проєкти наказів про направлення на стажування науково-педагогічних та інших працівників. Усі документи мають бути обов’язково оформлені до початку програми мобільності. Здобувачі вищої освіти подають документи до деканатів відповідних факультетів, а науково-педагогічні та інші працівники – до Відділу міжнародних зв’язків.

 

Оформлення документів 
на 
навчання/стажування за програмою
академічної мобільності
у Відділі міжнародних зв’язків

 

Пакет документів для
здобувачів вищої освіти
(терміном на 1 семестр)

1. Заява здобувача вищої освіти.
2. Копія запрошення на навчання.
3. Переклад запрошення українською мовою (засвідчений дипломованим фахівцем з перекладу (відповідної мови) з числа штатних працівників Університету і відділом кадрів або бюро перекладів).
4. Загальний план навчання за програмою академічної мобільності.
5. Індивідуальний план академічної мобільності.
6. Договір академічної мобільності здобувача вищої освіти.
7. Угода про навчання (Learning Agreement) за програмою академічної мобільності Erasmus+ (за необхідності).

 

Пакет документів для
науково-педагогічних та
інших працівників

1. Заява працівника.
2. Копія запрошення на стажування.
3. Переклад запрошення українською мовою (засвідчений дипломованим фахівцем з перекладу (відповідної мови) з числа штатних працівників Університету і відділом кадрів або бюро перекладів).
4. Загальний план стажування.
5. Договір академічної мобільності працівника.
6. Угода про стажування (Mobility Agreement) за програмою академічної мобільності Erasmus+

(за необхідності).

 

 

 Зразки документів для здобувачів вищої освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільності у
Київському національному лінгвістичному університеті від 27.02.2023)
:

– Зразок заяви для участі у програмі академічної мобільності (додаток 10)

(заява пишеться від руки, синьою ручкою!)

– Зразок загального плану навчання за програмою академічної мобільності (додаток 7)

– Зразок індивідуального плану академічної мобільності (додаток 6)

– Зразок договору академічної мобільності (додаток 2)

– Зразок угоди про навчання за програмою академічної мобільності Erasmus+ (додаток 4)

 

У заяві зазначається повна офіційна назва зарубіжної країни. Перелік країн можна знайти у файлі – Країни.

 

Зразки документів для науково-педагогічних та інших працівників

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільності у
Київському національному лінгвістичному університеті від 27.02.2023)
:

– Зразок заяви для участі у програмі академічної мобільності (додаток 12)

(заява пишеться від руки, синьою ручкою!)

– Зразок загального плану стажування (додаток 8)

– Зразок договору академічної мобільності (додаток 3)

– Зразок угода про стажування за програмою академічної мобільності Erasmus+ (додаток 5)

 

У заяві зазначається повна офіційна назва зарубіжної країни. Перелік країн можна знайти у файлі – Країни.

 

Інструкція щодо заповнення Угоди про навчання

(Learning Agreement)

Угода про навчання (Learning Agreement) – це тристороння угода про навчання між ЗВО, що направляє здобувача вищої освіти на навчання (КНЛУ), власне здобувачем вищої освіти та ЗВО, що приймає на навчання.

Мета Угоди про навчання полягає в тому, щоб забезпечити прозору та ефективну підготовку до навчання за кордоном і гарантувати, що здобувачу вищої освіти перезарахують вивчені ним навчальні дисципліни відповідно до умов цієї Угоди.

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕНОЇ УГОДИ!

 

Угода про навчання містить обов’язкові пункти:

1. Інформацію про учасника академічної мобільності, ЗВО, що направляє, та ЗВО, що приймає.

2. Терміни початку та закінчення програми академічної мобільності.

3. Інформацію, де зазначаються всі навчальні дисципліни (з відповідними кодами і кількістю кредитів ЄКТС), що здобувач вищої освіти планує вивчати протягом семестру в університеті, що приймає (Таблиця А). Важливо, щоб ці дисципліни частково або повністю відповідали тим курсам навчального плану, за якими здобувач вищої освіти навчається в КНЛУ. Тільки в такому випадку результати складених іспитів та заліків в університеті, що приймає, можуть бути повністю або частково перезараховані в КНЛУ (за рішенням декана відповідного факультету).

Рекомендована кількість кредитів у програмі Erasmus+, які мають бути отримані здобувачем вищої освіти під час участі у програмі академічної мобільності становить 30 кредитів ЄКТС за один семестр.

4. Інформацію, де зазначаються навчальні дисципліни (з відповідною кількістю кредитів ЄКТС) згідно з навчальним планом КНЛУ та які будуть перезараховані учаснику програми академічної мобільності після повернення (Таблиця В). Просимо звернути увагу, що в цій таблиці не потрібно зазначати всі дисципліни, які вивчатимуться у відповідному семестрі, а тільки ті, які будуть перезараховані.

Мінімімальна кількість перезарахованих кредитів ЄКТС становить 20 кредитів ЄКТС. Перелік навчальних дисциплін та кількість кредитів ЄКТС згідно з навчальними планами КНЛУ учасник академічної мобільності може дізнатися в деканаті відповідного факультету, у координаторів академічної мобільності факультету або в електронному кабінеті студента. Перелік навчальних дисциплін, які учасник програми академічної мобільності обирає в університеті, що приймає, повинен бути погоджений з деканом відповідного факультету та координаторами академічної мобільності факультету для подальшого часткового або повного перезарахування обраних навчальних дисциплін. 

  

Угода про навчання підписується:

1. Учасником програми академічної мобільності, який зобов’язується опанувати вказані навчальні дисципліни.

2. Відповідальною особою від Університету, яка підтверджує можливість перезарахування в КНЛУ навчальних дисциплін, зазначених в Угоді про навчання.

3. Відповідальною особою ЗВО, що приймає, яка підтверджує можливість вивчення здобувачем вищої освіти зазначених навчальних дисциплін.

 

Learning Agreement Guidelines: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/files/resources/learning-studies-guidelines_en.pdf

 

УВАГА! Здобувачі вищої освіти, які перебувають під час заліково-екзаменаційної сесії на навчанні за програмою академічної мобільності, мають право ліквідовувати академічну заборгованість лише після повернення з програми академічної мобільності на підставі наказу про повернення. 

 

Звітність після завершення участі у 
програмі академічної мобільності

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні та інші працівники КНЛУ, які беруть участь у програмах академічної мобільності, Вам обов’язково потрібно звітувати після навчання/стажування для визнання результатів Вашої мобільності. 

 

Порядок звітності здобувачів вищої освіти

Після повернення з навчання за програмою академічної мобільності здобувачі вищої освіти мають обов’язково подати до деканату відповідного факультету і Відділу міжнародних зв’язків такі документи:

– Заяву про повернення з навчання за програмою академічної мобільності (додаток 13)

– Звіт встановленого зразка про здобуті результати у програмі академічної мобільності (додаток 14)

– Копію та переклад українською мовою академічної довідки академічної мобільності або іншого аналогічного документу з результатами участі у програмі академічної мобільності (переклад академічної довідки має бути завірений дипломованим фахівцем з перекладу (відповідної мови) із числа штатних працівників КНЛУ і відділом кадрів або в бюро перекладів)

 

* Передбачається, що після завершення програми академічної мобільності, учасник академічної мобільності надсилає до Відділу міжнародних зв’язків фото та відгук про період навчання. Ця інформація буде розміщена на вебсайті Університету та вебсторінці Відділу міжнародних зв’язків!

 

Порядок звітності науково-педагогічних та інших працівників

Після повернення зі стажування науково-педагогічні та інші працівники мають обов’язково подати до Відділу міжнародних зв’язків такі документи:

– Заяву про повернення зі стажування (додаток 15)

– Звіт встановленого зразка про здобуті результати стажування (додаток 16)

– Копію сертифіката про стажування (з перекладом українською мовою завіреним дипломованим фахівцем з перекладу (відповідної мови) з числа штатних працівників КНЛУ і відділом кадрів Університету або в бюро перекладів)

 

* Передбачається, що після завершення стажування, науково-педагогічні та інші працівники надсилають до Відділу міжнародних зв’язків фото та відгук про стажування. Ця інформація буде розміщена на вебсайті Університету та на вебсторінці Відділу міжнародних зв’язків!

 

GLORY TO UKRAINE!

СЛАВА УКРАЇНІ!

 

       

 

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top