КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра англійської мови і перекладу

Керівний склад
 • Завідувач кафедриМелько Христина Богданівна, доцент, кандидат філологічних наук.
 • Мелько Христина Богданівна

  Автор понад 41 публікації наукового характеру. З 2020 р. – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства.

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Ананко Тетяна Рудольфівна кандидат філологічних наук, доцент
  2Бурка Наталія Анатоліївнакандидат філософських наук, доцент
  3Максименко Людмила Олександрівнакандидат педагогічних наук, доцент
  4Мудринич Світлана Юріївнакандидат філологічних наук, доцент
  5Писанко Марія Леонідівнакандидат педагогічних наук, доцент
  6Подкур Інна Володимирівна кандидат філологічни наук, доцент
  7Ставцева Вікторія Федорівнакандидат педагогічних наук, доцент
  8Тищенко Тетяна Валентинівнакандидат філологічних наук, доцент
  9Лисенко Олена Анатоліївнакандидат педагогічних наук, викладач
  10Бураго Олена Генадіївнакандидат філологічних наук, старший викладач
  11Рибачківська Людмила Євгенівнакандидат філологічних наук, старший викладач
  12Голдинська Крістіна Юріївнастарший викладач
  13Антонюк Тетяна Миколаївнавикладач
  14Василевська Тетяна Вячеславівнавикладач
  15Голінко Аліна Миколаївнавикладач
  16Луценко Роман Івановичвикладач
  17Маслова Лариса Олександрівнавикладач
  18Мороз Вадим  Миколайович викладач
  19Сидоренко Тамара Володимирівнавикладач
  20Тарасюк Ірина Валеріївнавикладач
  21Циган Леся Василівна викладач
  22Шевчук Марія Дмитрівнавикладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.edu.ua/


Історія кафедри

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету сходознавства КНЛУ.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Західноєвропейська мова (англійська) (I курс)
  2. Західноєвропейська мова (англійська) (II курс)
  3. Західноєвропейська мова (англійська ) (III курс)
  4. Західноєвропейська мова  (англійська) (IV курс)

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність 035 Філологія

  Спеціалізація 

  035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.111 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – азербайджанська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  • Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
  • Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Академічна англійська мова

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність  035 Філологія

  Спеціалізація           035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

  035.062 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  Східна філологія: Китайська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Арабська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова іврит, єврейська література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Корейська мова і література,  переклад, методика навчання ;

  Східна філологія: Перська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Турецька мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Японська мова і література,  переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

   

 


Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють п’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник ст.викл. Рибачківська Л.Є.)
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник доц. Мудринич С.Ю.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Ставцева В.Ф.);
• академічна англійська мова (керівник доц. Писанко М.Л.)

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях: V International Science Conference (Рим, Італія), яка відбулась 16-18 лютого 2021 (Бурка Н.А.), 2nd International Scientific and Practical Conference “Global and Regional Aspects of Sustainable Development”(Копенгаген, Данія), яка відбулась 26-28 лютого 2021 (Бурка Н.А.); XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» (Київ), липень, 2021, (доц. Подкур І.В); IV Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and prospects of world science” Open Science Laboratory (Ванкувер, Канада), грудень, 2021 (доц. Тищенко Т.В.); V Круглий стіл з міжнародною участю “Сучасні тенденції фонетичних досліджень”. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, 22 квітня 2021 р. (Бурка Н. А.).

Доц. Бурка (атестат доцента від 27 вересня 2021 АД № 008501) та доц. Мудринич С.Ю. (атестат доцента від 29 червня 2021 АД № 007799) отримали вчене звання доцента.

Доц. Максименко Л.О. пройшла курс підвищення кваліфікації: “Шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання з іноземних мов: теорія і практика”, (7 червня – 5 липня 2021 на базі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) в обсязі 3 кредити ЄКТС (90 годин). Доц. Мелько Х.Б, доц. Лисенко О.А., ст. викладач Рибачківська Л.Є. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» на базі Полонійної Академії (25 жовтня – 5 грудня 2021 року, м. Ченстохова, Республіка Польща) в обсязі  6 кредитів ЄКТС (180 годин).

В аспірантурі навчається 1 викладач (Луценко Р.І), зарахований до аспірантури з 10.09.2021р. за спеціальністю 035 Філологія. Тема дисертації «Адаптація англійськомовних суспільно-політичних реалій в українському аудіовізуальному перекладі (на матеріалі сучасних політичних текстів різних відеожанрів)» (науковий керівник – д.ф.н., доц. Маріна О. С.). 

 


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ викладачів кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства у період з 2018 по 2022 рік


 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top