КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра англійської мови і перекладу

Керівний склад

Завідувач кафедрикандидат педагогічних наукдоцент Писанко Марія Леонідівна.

 • Писанко Марія Леонідівна

  Доцент, кандидат педагогічних наук Писанко Марія Леонідівна у 2001 закінчила тоді Київський державний лінгвістичний університет і отримала кваліфікацію: викладач англійської мови та зарубіжної літератури. Після закінчення університету залишилася працювати викладачем кафедри англійської філології. По закінченню аспірантури (2008 р.) перейшла на кафедру методики викладання іноземних мов, де працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом (з 2010 року по 2018). З 2008 року також працювала на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства. З 2018 по теперішній час  - доцент кафедри  англійської мови і перекладу факультету сходознавства. Кандидат педагогічних наук з 2008 року.

  Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної» (Київ, 2008р.).

  Марія Леонідівна є заступником головного редактора науково-методичних видань «Вісник КНЛУ: Педагогіка і психологія» й «Іноземні мови».

  Писанко М.Л. активно займається науковою діяльністю в Україні та за її межами. Досліджує питання формування міжкультурної комунікативної компетентності, проблеми навчання усного і письмового перекладу. Бере участь у міжнародних конференціях.

  З 2015 по 2018 роки –  віце-президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання (ВУАМТО). Виступала з майстер-класами для викладачів ЗВО України (м. Вінниця, Київ, Суми, Черкаси).

  Має понад 52 публікації: наукових та навчально-методичного характеру, з них  41 наукова публікація у провідних фахових виданнях України, 3 - у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus і Web of Sciencе, та 9 навчально-методичних посібників і підручник і 1 – художній переклад творів.

  Викладає такі навчальні курси: «Академічна англійська», «Основи усного послідовного перекладу», «Основи синхронного перекладу» для студентів магістратури, «Усний двосторонній переклад» , «Практичний курс перекладу» для студентів бакалаврату, керує науковою роботою студентів та аспірантів. Має чотирьох захищених аспірантів: Мірошник І.В. (2013), Курило Л.В. (2014), Шевелько К.О. (2016), Мартиненко О.Є. (2018).

  За останні роки пройшла підвищення кваліфікації з таких курсів:

  1. Курс професійної підготовки за сертифікованою програмою «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», 14-16 вересня 2017 р., Східноєвропейський національний університет Лесі Українки (заг. обсяг – 58 год.)
  2. «Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій», 19.03-31.05.2018, КНЛУ. (3 кредити, 90 год.)
  3. “Improving the quality of teaching foreign languages in the framework of the European integration”, 08-12.10.2018, Luxembourg Agency for Innovation and Research (108 hours)
  4. «Сучасні технології та засоби навчання іноземних мов і культур», 10.02-2022 р. – 14.06.2022, КНЛУ. (3 кредити ЄКТС, 90 годин)

   

  Публікації за останні 5 років:

  1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з усного перекладу // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 88. – №2. – 2022. Електроннийресурс: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index (фахове видання, Web of Science (ESCI), США; Google Академія, США ; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine). DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4205
  2. Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments // International Journal of Higher Education. Vol 9, No 7 (2020). Електронний ресурс: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18612. Видання індексується в міжнародних базах даних:  Cabell's Directory, EBSCOhost, ERA, ERIC, GETIT@YALE(Yale University Library), Harvard Library E-Journals, Lockss, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, ResearchGate, Scopus, SHERPA/RoMEO, The Standard Periodical Directory, UCR LibraryDOIhttps://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p289
  3. MOODLE як засіб дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 75. – №1. – 2020. Електронний ресурс:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2644.  ISSN 2076-8184 Видання індексується в міжнародних базах даних:  Web of Science (ESCI), США; Google Академія, США ; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine; РІНЦ, Росія)  DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i2644
  4. Програма навчальної дисципліни “Усний двосторонній переклад (англійська і українська мови)” // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія: зб. наук. праць / гол. ред. Бігич О.Б. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. Вип. 34. – С. 102 -111. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar. DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236931 5.
  5. Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2021. − №1. − С. 46-51. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.1
  6. Навчання усного перекладу з аркушу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови, №3 (103), 2020. – C.3-11. . ISSN 1817-8510. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  7. Навчання синхронного перекладу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія: зб. наук. праць / гол. ред. Бігич О.Б. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. Вип. 31. – С. 95-102. ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  8. Мовне тестування та оцінювання: український досвід // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2018. – Вип.28. – С. 222-227. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  9. Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.27. – С. 54 – 61. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  10. Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2017. – № 1. – С. 51 – 57. ISSN 1817-8510
  11. Вправи для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія" – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.34. – С. 311 – 315. ISSN 2411-5991

   

  orcid.org/0000-0002-4468-3996

  Researcher ID: G-9154-2019

  Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=XmofZ0YAAAAJ

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Сєрякова Ірина Іванівна доктор філологічних наук, професор
  2Ананко Тетяна Рудольфівна кандидат філологічних наук, доцент
  3Бурка Наталія Анатоліївнакандидат філософських наук, доцент
  4Максименко Людмила Олександрівнакандидат педагогічних наук, доцент
  5Мудринич Світлана Юріївнакандидат філологічних наук, доцент
  6Подкур Інна Володимирівна кандидат філологічни наук, доцент
  7Ставцева Вікторія Федорівнакандидат педагогічних наук, доцент
  8Тищенко Тетяна Валентинівнакандидат філологічних наук, доцент
  9Лисенко Олена Анатоліївнакандидат педагогічних наук, викладач
  10Бураго Олена Генадіївнакандидат філологічних наук, старший викладач
  11Рибачківська Людмила Євгенівнакандидат філологічних наук, старший викладач
  12Голдинська Крістіна Юріївнастарший викладач
  13Антонюк Тетяна Миколаївнавикладач
  14Василевська Тетяна Вячеславівнавикладач
  15Голінко Аліна Миколаївнавикладач
  16Луценко Роман Івановичвикладач
  17Маслова Лариса Олександрівнавикладач
  18Сидоренко Тамара Володимирівнавикладач
  19Тарасюк Ірина Валеріївнавикладач
  20Циган Леся Василівна викладач
  21Шевчук Марія Дмитрівнавикладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус № 3), кім.607–609
тел.: +38 (044) 521-60-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://english-orient.knlu.edu.ua/


Історія кафедри

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету східної і слов’янської філології КНЛУ.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Західноєвропейська мова (англійська) (I курс)
  2. Західноєвропейська мова (англійська) (II курс)
  3. Західноєвропейська мова (англійська ) (III курс)
  4. Західноєвропейська мова  (англійська) (IV курс)

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність 035 Філологія

  Спеціалізація 

  035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.111 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – азербайджанська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  • Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
  • Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
  • Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
  • Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Навчальні дисципліни

  1. Академічна англійська мова

 • Спеціальність та спеціалізації

  Спеціальність  035 Філологія

  Спеціалізація           035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська

  035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська

  035.063 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – іврит

  035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – корейська

  035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська

  035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька

  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська

  035.062 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – гінді

 • Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійні програми

  Східна філологія: Китайська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Арабська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова іврит, єврейська література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Корейська мова і література,  переклад, методика навчання ;

  Східна філологія: Перська мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Турецька мова і література, переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Японська мова і література,  переклад, методика навчання;

  Східна філологія: Мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

   

 • Дисципліни за вибором

  • Майстерність перекладу
  • Основи перекладу професійно-орієнтованих текстів
  • Основи синхронного перекладу
  • Основи усного послідовного перекладу

 


Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють п’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник ст.викл. Рибачківська Л.Є.)
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник доц. Мудринич С.Ю.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Ставцева В.Ф.);
• академічна англійська мова (керівник доц. Писанко М.Л.)

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу".

Викладачі кафедри взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях: V International Science Conference (Рим, Італія), яка відбулась 16-18 лютого 2021 (Бурка Н.А.), 2nd International Scientific and Practical Conference “Global and Regional Aspects of Sustainable Development”(Копенгаген, Данія), яка відбулась 26-28 лютого 2021 (Бурка Н.А.); XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» (Київ), липень, 2021, (доц. Подкур І.В); IV Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and prospects of world science” Open Science Laboratory (Ванкувер, Канада), грудень, 2021 (доц. Тищенко Т.В.); V Круглий стіл з міжнародною участю “Сучасні тенденції фонетичних досліджень”. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, 22 квітня 2021 р. (Бурка Н. А.).

Доц. Бурка (атестат доцента від 27 вересня 2021 АД № 008501) та доц. Мудринич С.Ю. (атестат доцента від 29 червня 2021 АД № 007799) отримали вчене звання доцента.

Доц. Максименко Л.О. пройшла курс підвищення кваліфікації: “Шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання з іноземних мов: теорія і практика”, (7 червня – 5 липня 2021 на базі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) в обсязі 3 кредити ЄКТС (90 годин). Доц. Лисенко О.А., ст. викладач Рибачківська Л.Є. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» на базі Полонійної Академії (25 жовтня – 5 грудня 2021 року, м. Ченстохова, Республіка Польща) в обсязі  6 кредитів ЄКТС (180 годин).

В аспірантурі навчається 1 викладач (Луценко Р.І), зарахований до аспірантури з 10.09.2021р. за спеціальністю 035 Філологія. Тема дисертації «Адаптація англійськомовних суспільно-політичних реалій в українському аудіовізуальному перекладі (на матеріалі сучасних політичних текстів різних відеожанрів)» (науковий керівник – д.ф.н., доц. Маріна О. С.). 

 


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ викладачів кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства у період з 2018 по 2022 рік


 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top