КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра германської і фіно-угорської філології

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедри д.ф.н., доцент Шутова Марія Олександрівна
 • Шутова Марія Олександрівна

  ShutovaШутова Марія Олександрівна 

  Кандидат педагогічних наук (2005). Тема дисертації “Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті – 1990-ті рр.)”, спеціальність 13.00.02 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  Доктор філологічних наук (2016). Тема дисертації “Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія”, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Захист в спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету.

  З 1998 р. по 2015 р. працювала викладачем, а згодом доцентом кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

  2016 – 2017 рр. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.

  2017 – 2020 рр. – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ.

  З вересня 2020 року – завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

  Шутова М.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (учений секретар).

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Васько Роман Володимирович доктор філологічних наук, професор
  2Стеріополо Олена Іванівнадоктор філологічних наук, професор
  3Корольова Алла Валер’янівнадоктор філологічних наук, професор
  4Шутова Марія Олександрівназавідувач кафедри, доктор філологічних наук, доцент
  5Мойсеєнко Ірина Павлівнакандидат філологічних наук, доцент
  6Алексієвець Оксана Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  7Безсмертна Ірина Юріївнастарший викладач
  8Березенко Вікторія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  9Бондаренко Ельвіра Сидорівнакандидат філологічних наук, доцент
  10Волкова Лідія Михайлівнакандидат філологічних наук, професор
  11Ванджі Мікеле Ф.доцент
  12Дубровська Ірина Борисівнакандидат філологічних наук, доцент
  13Зінченко Оксана Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  14Зінченко Ганна Євгенівнакандидат філологічних наук, доцент
  15Іванова Юлія Юріївнавикладач
  16Коломієць Валентина Олексіївнакандидат психологічних  наук, доцент
  17Кондратенко Вікторія Валеріївнавикладач
  18Корнійко Ірина Валеріївнакандидат філологічних наук, доцент
  19Мусієнко Юлія Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  20Опанасенко Тетяна В’ячеславівна старший викладач
  21Пініч Ірина Петрівнакандидат філологічних наук, доцент
  22Пилипенко Ростислав Євгеновичдоктор філологічних наук, професор
  23Соколець Ірина Іллівнакандидат педагогічних наук, доцент
  24Субота Сергій Володимировичкандидат філологічних наук, доцент
  25Орлова Ольга Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  26Черноморець Аліна Валеріївнавикладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 324,
тел.: +38 (044) 289-41-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри:  http://german.knlu.edu.ua/


Наукова діяльність

З перших років заснування кафедри наукова робота посідає пріоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу. Наукова проблематика, розроблювана кафедрою, широка й різноманітна. В рамках наукової школи прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації, яка була заснована у 1962 році доктором філологічних наук, професором Г.Г.Почепцовим, вивчаються граматична система англійської мови в синхронії і діахронії, фонологічні особливості сучасних та давніх германських мов, проблеми теорії мовленнєвих актів та прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, проблеми дискурсивного аналізу та когнітивної лінгвістики, проблеми невербальної комунікації, проблеми соціолінгвістики.
Зараз на кафедрі працюють видатні вчені, доктори філологічних наук: Р.В. Васько, М.О. Шутова, О.І. Стеріополо, А.В. Корольова, Р.Є. Пилипенко. Серед професорсько-викладацького складу кафедри 5 докторів наук, 14 кандидатів наук і 1 заслужений працівник освіти.

 

Навчальна діяльність

Кафедра германської і фіно-угорської філології  імені професора Г.Г. Почепцова є випусковою кафедрою факультету з підготовки фахівців зі спеціальності «Філологія».

Бакалаврат

Крім предметів загальної гуманітарної спрямованості, чотирирічний навчальний план програм бакалаврату передбачає вивчення спеціальних дисциплін - історії мови, лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики теоретичної фонетики, граматики фінської, угорської та нідерландської мов.
На кафедрі існує три відділення: фінське, угорське і нідерландське. Студенти вивчають дві іноземні мови. Фінська, угорська і нідерландська мови є основними і зазначені в назві спеціальності випускників університету. В якості другої іноземної мови студенти, починаючи з першого курсу, вивчають англійську мову. Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування в тій країні, мову якої вони вивчають.
Випускники отримують всебічну практичну та теоретичну підготовку, що дозволяє їм працювати викладачами, перекладачами, співробітниками іноземних представництв і консульств, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю. Випускники кафедри отримують ступінь бакалавра філології і можуть продовжити навчання в магістратурі.

Магістратура

Кафедра здійснює щорічний прийом студентів до магістратури зі спеціальності «Філологія» за освітньо-професійними програмами «Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство» на основі ступеня бакалавра цих трьох мов.
Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці (3 семестри)  і відбувається відповідно до розкладу занять. Програма «Сучасні філологічні студії: лінгвістика та перекладознавство» спрямована на вдосконалення знань в філології, а також розширення кругозору в лінгвістичних та суміжних гуманітарних дисциплінах. Важливе місце в ній займає навчання як письмового, так і усного перекладу.
Значну частину навчання в магістратурі присвячено написанню наукового дослідження - магістерської дисертації (дипломної роботи магістра філології).
За роки існування кафедри під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та захищено понад 150 кандидатських дисертацій, 10 докторських дисертацій. Кожного року на кафедрі захищається понад 20 дипломних робіт магістрів.

Дисципліни

 

 • Угорська мова
 • Нідерладська мова
 • Фінська мова
 • Практична граматика англійської мови
 • Практична граматика

 

 

 • Угорська мова
 • Вступ до германської філології
 • Вступ до фіно-угрознавства
 • Нідерландська мова
 • Практична граматика нідерландської мови
 • Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
 • Практична граматика фінської мови
 • Практика усного і писемного мовлення фінської мови
 • Вступ до фіно-угорського мовознавства

 

 

 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Теоретична фонетика німецької мови
 • Теоретична фонетика угорської мови
 • Історія англійської мови
 • Лексикологія угорської мови
 • Історія угорської мови
 • Нідерландська мова
 • Лексикологія нідерландської мови
 • Історія нідерландської  мови
 • Теоретична фонетика нідерландської мови
 • Фінська мова
 • Лексикологія фінської мови
 • Історія фінської мови
 • Теоретична фонетика фінської мови

 

 

 • Теоретична граматика англійської мови
 • Теоретична граматика угорської мови
 • Лінгвокраїнознавство
 • Стилістика угорської мови

 

 • Методи лінгвістичних досліджень
 • Порівняльна типологія англійської та української мов

Курси за вибором

Граматика емоцій: Лексичні і синтаксичні засоби вираження емоційних переживань (Пініч І.П.).

Секрети успішної комунікації: англомовні дискурсивні маркери (Волкова Л.М.).

Контрастивний синтаксис і прагматика: на матеріалі сучасних англійської та української мов (Березенко В.М.).

Німецькомовний медійний дискурс: лексичні одиниці та граматична будова (Дубровська І.Б.).

Категорія модальності в сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)

Функціонування детермінантів у сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)

Фонетико-фонологічні аспекти усного німецькомовного дискурсу (Бондаренко Е.С.).

Усний німецькомовний дискурс: фонетичні та фонологічні аспекти (Бондаренко Е.С.).

Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі (Дубровська І.Б.).

Українсько-німецькі граматичні паралелі у перекладі (Корнійко І.В.).

Сучасна лінгвістика емоцій: інтегральний підхід (Пініч І.П.).

Міжкультурна комунікація: перекладо-знавчий аспект (німецька і українська мови) (Бондаренко Е.С.).

Сентимент-аналіз як метод лінгвістичних досліджень (Пініч І.П.).

Англійська мова в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (Коломієць В.О.)

Прагматика невербальної комунікації (Сєрякова І.І.).

Дискурсивний аналіз (Волкова Л.М.).


Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови. Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.

Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р.

З червня 1987 р. у зв'язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р.

Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв'язку із об'єднанням кафедр теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р. З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.

У зв'язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 по 2018 рр. кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо, а з 2019 по 2020 рр. Ізотова Н.П.

У 2018 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я професора Георгія Георгійовича Почепцова, під керівництвом якого протягом декількох десятиліть велася плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри.

З 2020 навчального року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор М.О.Шутова.


     Публікації кафедри за останні 5 років


 

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top