КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра германської і фіно-угорської філології

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедри д.ф.н., доцент Шутова Марія Олександрівна
 • Шутова Марія Олександрівна

  ShutovaШутова Марія Олександрівна 

  Кандидат педагогічних наук (2005). Тема дисертації “Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті – 1990-ті рр.)”, спеціальність 13.00.02 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  Доктор філологічних наук (2016). Тема дисертації “Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія”, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Захист в спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету.

  З 1998 р. по 2015 р. працювала викладачем, а згодом доцентом кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

  2016 – 2017 рр. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.

  2017 – 2020 рр. – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ.

  З вересня 2020 року – завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

  Шутова М.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (учений секретар).

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Васько Роман Володимирович доктор філологічних наук, професор
  2Стеріополо Олена Іванівнадоктор філологічних наук, професор
  3Корольова Алла Валер’янівнад.ф.н., професор
  4Черхава Олеся Олегівнадоктор філологічних наук, професор
  5Мойсеєнко Ірина Павлівнакандидат філологічних наук, доцент
  6Алексієвець Оксана Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  7Безсмертна Ірина Юріївнастарший викладач
  8Березенко Вікторія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  9Богнар Гергейвикладач
  10Берта Елеонора Тіборівна кандидат філологічних наук, доцент
  11Бондаренко Ельвіра Сидорівнакандидат філологічних наук, доцент
  12Волкова Лідія Михайлівнакандидат філологічних наук,, професор
  13Дубровська Ірина Борисівнакандидат філологічних наук, доцент
  14Зінченко Оксана Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  15Іванова Юлія Юріївнавикладач
  16Коломієць Валентина Олексіївнакандидат психологічних  наук, доцент
  17Кондратенко Вікторія Валеріївнавикладач
  18Конопляста Катерина Іванівнавикладач
  19Корнійко Ірина Валеріївнакандидат філологічних наук, доцент
  20Кучер Ігор Анатолійовичкандидат філологічних наук, доцент
  21Кордун Інна Русланівнавикладач
  22Майборода Валерія Костянтинівнавикладач
  23Мусієнко Юлія Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  24Опанасенко Тетяна В’ячеславівна старший викладач
  25Пініч Ірина Петрівнакандидат філологічних наук, доцент
  26Сабо Ольга Анатоліївнадоцент
  27Соколець Ірина Іллівнакандидат педагогічних наук, доцент
  28Субота Сергій Володимировичкандидат філологічних наук, доцент
  29Черненко Ольга Віталіївнакандидат філологічних наук, доцент
  30Шнуровська Любов Василівнакандидат філологічних наук, доцент
  31Орлова Ольга Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  32Черноморець Аліна Валеріївнавикладач
   

  За сумісництвом

  № з/п П.І.БПосада
  33Петрочук Оксана Валентинівнакандидат філологічних наук, доцент
  34Чобітько Василь Івановичстарший викладач
  35Слаба Оксана Володимирівнадоцент

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 324,
тел.: +38 (044) 289-41-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри:  http://german.knlu.edu.ua/


Наукова діяльність

З перших років заснування кафедри наукова робота посідає пріоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу. Наукова проблематика, розроблювана кафедрою, широка й різноманітна. В рамках наукової школи прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації, яка була заснована у 1962 році доктором філологічних наук, професором Г.Г.Почепцовим, вивчаються граматична система англійської мови в синхронії і діахронії, фонологічні особливості сучасних та давніх германських мов, проблеми теорії мовленнєвих актів та прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, проблеми дискурсивного аналізу та когнітивної лінгвістики, проблеми невербальної комунікації, проблеми соціолінгвістики.
Зараз на кафедрі працюють видатні вчені, доктори філологічних наук: Р.В. Васько, О.І. Стеріополо, В.І. Перебейнос, І.І. Сєрякова, Черхава О.О., Корольова А.В. Серед професорсько-викладацького складу кафедри 14 кандидатів наук і 1 заслужений працівник освіти.

 

Навчальна діяльність

Кафедра германської і фіно-угорської філології  імені професора Г.Г. Почепцова є випусковою кафедрою факультету з підготовки фахівців зі спеціальності «Філологія».

Бакалаврат

Крім предметів загальної гуманітарної спрямованості, чотирирічний навчальний план програм бакалаврату передбачає вивчення спеціальних дисциплін - історії мови, лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики теоретичної фонетики, граматики фінської, угорської та нідерландської мов.
На кафедрі існує три відділення: фінське, угорське і нідерландське. Студенти вивчають дві іноземні мови. Фінська, угорська і нідерландська мови є основними і зазначені в назві спеціальності випускників університету. В якості другої іноземної мови студенти, починаючи з першого курсу, вивчають англійську мову. Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування в тій країні, мову якої вони вивчають.
Випускники отримують всебічну практичну та теоретичну підготовку, що дозволяє їм працювати викладачами, перекладачами, співробітниками іноземних представництв і консульств, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю. Випускники кафедри отримують ступінь бакалавра філології і можуть продовжити навчання в магістратурі.

Магістратура

Кафедра здійснює щорічний прийом студентів до магістратури зі спеціальності «Філологія» за освітньо-професійними програмами «Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство» на основі ступеня бакалавра цих трьох мов.
Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці (3 семестри)  і відбувається відповідно до розкладу занять. Програма «Сучасні філологічні студії: лінгвістика та перекладознавство» спрямована на вдосконалення знань в філології, а також розширення кругозору в лінгвістичних та суміжних гуманітарних дисциплінах. Важливе місце в ній займає навчання як письмового, так і усного перекладу.
Значну частину навчання в магістратурі присвячено написанню наукового дослідження - магістерської дисертації (дипломної роботи магістра філології).
За роки існування кафедри під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та захищено понад 150 кандидатських дисертацій, 10 докторських дисертацій. Кожного року на кафедрі захищається понад 20 дипломних робіт магістрів.

Дисципліни

 

 • Угорська мова
 • Нідерладська мова
 • Фінська мова
 • Практична граматика англійської мови
 • Практична граматика

 

 

 • Угорська мова
 • Вступ до германської філології
 • Вступ до фіно-угрознавства
 • Нідерландська мова
 • Практична граматика нідерландської мови
 • Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
 • Практична граматика фінської мови
 • Практика усного і писемного мовлення фінської мови
 • Вступ до фіно-угорського мовознавства

 

 

 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Теоретична фонетика німецької мови
 • Теоретична фонетика угорської мови
 • Історія англійської мови
 • Лексикологія угорської мови
 • Історія угорської мови
 • Нідерландська мова
 • Лексикологія нідерландської мови
 • Історія нідерландської  мови
 • Теоретична фонетика нідерландської мови
 • Фінська мова
 • Лексикологія фінської мови
 • Історія фінської мови
 • Теоретична фонетика фінської мови

 

 

 • Теоретична граматика англійської мови
 • Теоретична граматика угорської мови
 • Лінгвокраїнознавство
 • Стилістика угорської мови

 

 • Методи лінгвістичних досліджень
 • Порівняльна типологія англійської та української мов

Курси за вибором

 1. Спецкурс з профілю магістерської роботи "Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).
 2. "Сучасна німецька вимова та її реалізація в різних комунікативних ситуаціях" (проф. Стеріополо О. І.)
 3. "Регіональні  варіанти англійської мови. Діахронічний аспект" (доц. Сабо О. А.).
 4. "Модальні слова та вирази в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Березенко В. М.).
 5. "Зіставний аналіз фразеологічних систем угорської та української мов" (ст. викл. Берта Е. Т.)
 6. "Мовленнєвий етикет у міжкультурному спілкуванні" (доц. Соколець І. І.).
 7. "Мовленнєва культура як складова професійної підготовки викладача англійської мови" (доц. Соколець І. І.).
 8. "Семантика та прагматика службових слів сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).
 9. "Модальна перспектива констативного висловлювання в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Березенко В. М.).
 10. Лінгвістичні аспекти дослідження конфліктного дискурсу (Черненко О.В.)
 11. "Емоційна комунікація в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Пініч І. П.).
 12. "Мовленнєвий етикет в діловому спілкуванні" (доц. Соколець І. І.).
 13. "Соціокультурні особливості англійського мовлення українців" (доц. Шнуровська Л. В.)

Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови. Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.

Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р.

З червня 1987 р. у зв'язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р.

Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв'язку із об'єднанням кафедр теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р. З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.

У зв'язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо.

У 2018 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я професора Георгія Георгійовича Почепцова, під керівництвом якого протягом декількох десятиліть велася плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри.


     Публікації кафедри за останні 5 років


 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top