КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Філологічний факультет освітніх технологій

 

 

Керівний склад
 • Декан факультету – кандидат педагогічних наук, доцент Писанко Марія Леонідівна
 • Писанко Марія Леонідівна

  Писанко Марія Леонідівна

  Доцент, кандидат педагогічних наук Писанко Марія Леонідівна у 2001 закінчила тоді Київський державний лінгвістичний університет і отримала кваліфікацію: викладач англійської мови та зарубіжної літератури. Після закінчення університету залишилася працювати викладачем кафедри англійської філології. По закінченню аспірантури (2008 р.) перейшла на кафедру методики викладання іноземних мов, де працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом (з 2010 року по 2018). З 2008 року також працювала на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства. З 2018  - доцент кафедри  англійської мови і перекладу факультету сходознавства. Кандидат педагогічних наук з 2008 року. З 2022 – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства. З січня 2023 по червень 2023 – декан педагогічного факультету романо-германської та української філології. З червня 2023 по теперішній час – декан філологічного факультету освітніх технологій.

  Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної» (Київ, 2008р.).

  Марія Леонідівна є заступником головного редактора науково-методичних видань «Вісник КНЛУ: Педагогіка і психологія» й «Іноземні мови».

  Писанко М.Л. активно займається науковою діяльністю в Україні та за її межами. Досліджує питання формування міжкультурної комунікативної компетентності, проблеми навчання усного і письмового перекладу. Бере участь у міжнародних конференціях.

  З 2015 по 2018 роки –  віце-президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання (ВУАМТО). Виступала з майстер-класами для викладачів ЗВО України (м. Вінниця, Київ, Суми, Черкаси).

  Має понад 52 публікації: наукових та навчально-методичного характеру, з них  41 наукова публікація у провідних фахових виданнях України, 3 - у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus і Web of Sciencе, та 9 навчально-методичних посібників і підручник і 1 – художній переклад творів.

  Викладає такі навчальні курси: «Академічна англійська», «Основи усного послідовного перекладу», «Основи синхронного перекладу» для студентів магістратури, «Усний двосторонній переклад» , «Практичний курс перекладу» для студентів бакалаврату, керує науковою роботою студентів та аспірантів. Має чотирьох захищених аспірантів: Мірошник І.В. (2013), Курило Л.В. (2014), Шевелько К.О. (2016), Мартиненко О.Є. (2018).

  За останні роки пройшла підвищення кваліфікації з таких курсів:

  1. Курс професійної підготовки за сертифікованою програмою «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», 14-16 вересня 2017 р., Східноєвропейський національний університет Лесі Українки (заг. обсяг – 58 год.)
  2. «Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій», 19.03-31.05.2018, КНЛУ. (3 кредити, 90 год.)
  3. “Improving the quality of teaching foreign languages in the framework of the European integration”, 08-12.10.2018, Luxembourg Agency for Innovation and Research (108 hours)
  4. «Сучасні технології та засоби навчання іноземних мов і культур», 10.02-2022 р. – 14.06.2022, КНЛУ. (3 кредити ЄКТС, 90 годин)

  Публікації за останні 5 років:

  1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з усного перекладу // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 88. – №2. – 2022. Електроннийресурс: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index (фахове видання, Web of Science (ESCI), США; Google Академія, США ; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine). DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4205
  2. Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments // International Journal of Higher Education. Vol 9, No 7 (2020). Електронний ресурс: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18612. Видання індексується в міжнародних базах даних:  Cabell's Directory, EBSCOhost, ERA, ERIC, GETIT@YALE(Yale University Library), Harvard Library E-Journals, Lockss, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, ResearchGate, Scopus, SHERPA/RoMEO, The Standard Periodical Directory, UCR LibraryDOIhttps://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p289
  3. MOODLE як засіб дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 75. – №1. – 2020. Електронний ресурс:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2644.  ISSN 2076-8184 Видання індексується в міжнародних базах даних:  Web of Science (ESCI), США; Google Академія, США ; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine; РІНЦ, Росія)  DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i2644
  4. Програма навчальної дисципліни “Усний двосторонній переклад (англійська і українська мови)” // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія: зб. наук. праць / гол. ред. Бігич О.Б. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2021. Вип. 34. – С. 102 -111. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar. DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.34.2021.236931 5.
  5. Віртуальне навчальне середовище IVY як засіб фахової підготовки усних перекладачів // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2021. − №1. − С. 46-51. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.1
  6. Навчання усного перекладу з аркушу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови, №3 (103), 2020. – C.3-11. . ISSN 1817-8510. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  7. Навчання синхронного перекладу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія: зб. наук. праць / гол. ред. Бігич О.Б. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. Вип. 31. – С. 95-102. ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  8. Мовне тестування та оцінювання: український досвід // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2018. – Вип.28. – С. 222-227. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  9. Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.27. – С. 54 – 61. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
  10. Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2017. – № 1. – С. 51 – 57. ISSN 1817-8510
  11. Вправи для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія" – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.34. – С. 311 – 315. ISSN 2411-5991

   

  orcid.org/0000-0002-4468-3996

  Researcher ID: G-9154-2019

  Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=XmofZ0YAAAAJ

 

Заступники декана:

 • доцент кафедри теорії та історії світової літератури, кандидат філологічних наук Рикова Ганна Сергіївна
 • доцент кафедри романських і германських мов, кандидат педагогічних наук Стрельник Ольга Олександрівна 

 

  Найпростіші укриття та Пункт незламності

 

КОНТАКТИ

03150, Україна м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 521

+38 (093) 826-83-98

 +38 (044) 529-56-12  (декан філологічного факультету освітніх технологій)
 +38 (044) 287-30-05  (заступник декана), кім. 517
 +38 (044) 287-11-00  (деканат факультету), кім. 519
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний Телеграм-канал від деканату факультету

 Вступнику 2023

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

КОНКУРС З ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ

 


 

Шановні студенти! 

Вітаємо вас з Міжнародним днем студента!

Бажаємо натхнення, неодмінних успіхів у навчанні та нових творчих досягнень! Нехай усі гарні мрії здійсняться!

Бажаємо вам успішного майбутнього та нових звершень!

З найкращими побажаннями 

Філологічний факультет освітніх технологій


 

Новини та події

 

 

 

Кафедри факультету

№ з/пНазва кафедриЗавідувач кафедри
1Кафедра германських і романських мовкандидат педагогічних наук, доцент Тронь Тетяна Володимирівна
2Кафедра педагогіки та методики навчання іноземних мовдоктор педагогічних наук, професор Черниш Валентина Василівна
3Кафедра теорії та історії світової літературидоктор філологічних наук, професор Шимчишин Марія Мирославівна
4Кафедра української філологіїдоктор філологічних наук, професор Баган Мирослава Петрівна

Освітні програми 2024 


  

Публічна інформація


  

 

 

НОВИНИ  ТА ПОДІЇ

 

3 months ago
  Кафедра теорії та історії світової літератури запрошує долучитися до Міжнародної наукової конференції "Діаспори минулого/сучасного: історичний досвід і культурна репрезентація", яка відбудеться у
26 березня 2024
5 months ago
      22 лютого 2024 року з 1500 до 1620 проходитиме університетський тур дистанційної олімпіади з української мови. Люб'язно запрошуємо студентів університету – найкращих знавців української
19 лютого 2024
10 months ago
  Шановні студенти! Запрошуємо вас відвідати надзвичайно цікаву та інтригуючу виставу "Записки божевільного", у якій грає заслужений артист України Михайло Фіца.  Коли: 20 вересня   О
18 вересня 2023
11 months ago
Шановні вступники! Студенти майбутнього 1-го курсу філологічного факультету освітніх технологій! Поселення у гуртожиток № 3 (вул. Феодосійська, 8/13) відбуватиметься з 21.08 по 31.08. Для цього
27 липня 2023
1 year ago
  Колектив Київського національного лінгвістичного університету висловлює щирі співчуття завідувачці кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов, доктору педагогічних наук, професору
06 липня 2023
1 year ago
  Кафедра теорії та історії світової літератури запрошує на відкриту лекцію професора Єнса Мартіна Гурра (у-т Дуйсбург-Ессен) на тему: Climate Changes and Environmental Studies. Лекція
27 березня 2023
1 year ago
28 лютого 2023 року в КНЛУ дистанційно проходив університетський тур олімпіади з української мови. У ньому взяли участь студенти з 1-го та 2-го курсів І (бакалаврського) рівня здобуття вищої освіти
08 березня 2023
1 year ago
2 березня 2023 року о 1300 розпочнеться гостьова лекція кандидата філологічних наук, доцента, професора кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного
02 березня 2023
1 year ago
    28 лютого 2023 року о 1330 почнеться дистанційний університетський тур олімпіади з української мови. Запрошуємо студентів університету – найкращих знавців української мови – узяти в ній
28 лютого 2023
1 year ago
ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ) Нагадуємо Вам, що за розкладом фахових іспитів для вступників до КНЛУ на навчання для здобуття
15 вересня 2022

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top