КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТСтратегія інтернаціоналізації
Київського національного лінгвістичного університету (далі – Університет) відповідає чинному законодавству України – Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", іншим нормативно-правовим актам з питань вищої освіти, а також Статуту Університету.

Мета – на підставі досягнення високого рівня конкурентоспроможності в навчальній, науково-дослідній і міжнародній діяльності Університету здійснити гідне та ефективне входження Університету в світовий гуманітарно-освітній простір, сприяти широкому впровадженню процесів інтернаціоналізації в Університеті за рахунок становлення взаємовигідних міжнародних зв'язків із зарубіжними університетами, міжнародними науковими установами, освітніми організаціями, центрами, асоціаціями та фондами.

 

Стратегічні завдання інтернаціоналізації Університету:

 

 • зміцнення репутації та рейтингу Університету як одного з провідних центрів лінгвістичної освіти, філологічної науки та інтернаціональних зв’язків у Європі;
 • впровадження плідної імплементації міжнародних угод про співробітництво Університету із закордонними закладами вищої освіти / науковими установами-партнерами;
 • встановлення нових міжнародних зв'язків і налагодження співпраці з центрами українознавства за кордоном;
 • спрямування роботи Університету на підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень і гармонізацію стандартів вищої освіти;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускників Університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг і праці;
 • збільшення кількості іноземних здобувачів вищої освіти в Університеті за рахунок надання широкого спектру освітніх послуг;
 • залучення зарубіжного інтелектуального потенціалу до викладання та проведення спільних наукових досліджень в Університеті;
 • надання  широких можливостей і нових ефективних форм реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу Університету;
 • набуття учасниками освітнього процесу Університету досвіду впровадження інших моделей створення та поширення знань й поглиблення інтеграційних процесів з питань навчання та наукових досліджень;
 • сприяння активізації розповсюдження результатів наукових досліджень вчених університету через публікації в наукових виданнях, що входять до міжнародних баз даних Web of Science, Scopus;
 • активізація участі Університету в міжнародних ґрантових програмах, проєктах, міжнародних освітніх і наукових заходах;
 • отримання Університетом повного або асоційованого членства в провідних міжнародних освітніх і наукових організаціях, асоціаціях, товариствах.

 

Результати міжнародної роботи висвітлені у звітах:

 

Київський національний лінгвістичний університет є одним із провідних центрів України з філологічної і перекладацької підготовки фахівців з 24 іноземних мов.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір. Це здійснюється через активне міжнародне партнерство, підвищення міжнародного авторитету диплому КНЛУ, інтернаціоналізацію навчального процесу за рахунок впровадження програм міжнародної академічної мобільності. Університет сприяє міжнародному обміну студентами, аспірантами, професорсько-викладацькими кадрами, бере участь у міжнародних лінгвістичних та освітніх проектах, програмах, культурних заходах, наукових конференціях, має програму "Подвійний Диплом". 
Університет запрошує на навчання та стажування іноземних студентів, аспірантів, викладачів. В університеті вже майже 40 років ефективно працює підготовче відділення для іноземних громадян, а також факультет слов'янської філології, на якому навчаються громадяни з різних країн світу.

Партнерами КНЛУ є 86 закладів вищої освіти / організацій Європи та Азії. Найбільшу кількість міжнародних контактів встановлено із ЗВО Республіки Корея (12), Китайської Народної Республіки (10), Японії (6), Турецької Республіки (4), Французької Республіки (7), Федеративної Республіки Німеччина (6), Королівства Іспанія (4), Республіки Польща (5), Алжирської Народної Демократичної Республіки (3) та ін. Повний перелік міжнародних договорів можна знайти у розділі "Двосторонні договори". КНЛУ співпрацює з Посольствами іноземних держав в Україні, Посольствами України за кордоном, міжнародними організаціями, центрами та фондами.

 

 

Наші партнери

title_62ff5124ab35a371036111660899620
title_62ff5124ab39420622272941660899620
title_62ff5124ab3b84135069521660899620
title_62ff5124ab3d814328030841660899620
title_62ff5124ab3f6101144621660899620
title_62ff5124ab41a18917423081660899620
title_62ff5124ab4394177214081660899620
title_62ff5124ab46210206464731660899620

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top