КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 


  Положення про наукове товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського національного лінгвістичного університету


 

Про товариство

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСАДМВ) КНЛУ є правонаступником Ради молодих учених і функціонує на основі статуту з червня 2016 р. До Ради НТСАДМВ входять молоді науковці та студенти всіх факультетів університету.


Мета роботи

 

Метою роботи НТСАДМВ є створення сприятливих умов для залучення до активної наукової діяльності та інформування про основні здобутки у різних галузях науки студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених КНЛУ.

 

Основні завдання НТСАДМВ Університету:

  • залучення студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених до науково-дослідної роботи;
  • надання інформації щодо сучасних методик проведення наукових досліджень;
  • сприяння в підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
  • залучення студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених до участі у науково-практичних семінарах та тренінгах із актуальної наукової тематики;
  • організація співпраці з науковими товариствами провідних вишів України;
  • сприяння активізації міжнародної науково-дослідної роботи серед молодих науковців та студентів КНЛУ


Основні напрямки роботи


НТСАДМВ проводить роботу по активізації науково-дослідної роботи молодих науковців та студентів КНЛУ, а саме: участі студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, інформаційно-методичних семінарах, тренінгах, наукових круглих столах. Надає  інформацію щодо можливої участі молодих науковців і студентів у державних галузевих та міжнародних освітніх програмах. Для активізації цієї роботи наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених співпрацює з науковим відділом, міжнародним відділом та відділом аспірантури та докторантури КНЛУ.


Участь у товаристві


Товариство нараховує близько 300 осіб.
Товариством створена власна інформаційна сторінка в мережі Facebook (https://www.facebook.com/rmvknlu/), в якій зареєстровані та є користувачами студенти і молоді науковці КНЛУ та інших вишів України.
На головній сторінці НТСАДМВ в мережі Facebook постійно надається інформація про можливість участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, про участь у міжнародних програмах стажування, про можливість отримання міжнародних грантів та наукових стипендій, про відкриті лекції провідних науковців та фахівців-практиків різних галузей, про можливості участі у різноманітних тренінгах, круглих столах, семінарах і конкурсах. На головній сторінці НТСАДМВ в мережі Facebook також міститься інформація про видання, які входять до наукометричних баз даних.


Нормативні документи


Діяльність НТСАДМВ відбувається відповідно до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених прийнятого Вченою радою університету, Статуту Університету та Закону України «Про вищу освіту».

 

 

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top