КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра менеджменту і маркетингу

Керівний склад
 • Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Тарасюк Михайло Вікторович.

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Богачова Ася Володимирівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
  2Брайловська Ольга Олександрівнадоктор економічних наук, доцент кафедри
  3Данченко Людмила Григорівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
  4Златіна Ніна Едуардівнакандидат юридичних наук, доцент кафедрии
  5Літовкіна Ольга Олександрівнакандидат економічних наук, старший викладач кафедри
  6Лиса Світлана Сергіївна кандидат економічних наук, доцент кафедри
  7Машков Костянтин Євгенович кандидат економічних наук, доцент кафедрии
  8Насікан Ніна Іванівнакандидат економічних наук, доцент кафедри
  9Оленцевич Наталія Володимирівна кандидат економічних наук, доцент кафедри
  10Решетник Надія Іванівнакандидат економічних наук, доцент кафедри
  11Усенко Юлія Валеріївнастарший викладач кафедри
  12Хусаінов Руслан Володимировичстарший викладач кафедри
  13Шульпіна Наталія Володимирівнадоцент кафедри
   

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кім. 409
тел.: +38 (044) 287-63-75
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми в соцмережах: https://www.facebook.com/1776046202622403/timeline/
Офіційний веб-сайт кафедри:  http://fep-knlu.com

Спеціальності, спеціалізації 

Кафедра менеджменту і маркетингу – випускова кафедра факультету економіки і права КНЛУ, яка забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

 • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - денна форма здобуття освіти

  • спеціальність 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Менеджмент комерційної діяльності (денна форма здобуття освіти)
  • спеціальність 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою Маркетинг і реклама (денна форма здобуття освіти)
 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти - денна форма здобуття освіти

  • спеціальність 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Управління та адміністрування бізнес-процесами 
  • спеціальність 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою Маркетинговий менеджмент 

Терміни навчання:
перший (бакалаврський) рівень  – 4 роки
другий (магістерський) рівень – 1 рік і 4 місяці

 

У межах визначених спеціальностей здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту і маркетингу для роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності та типів господарювання.

Основні професійні функції випускників – це управлінська, аналітична,маркетингова,  інноваційна, проектна, рекламна, комерційна  діяльність організацій; бізнес-планування, прогнозування, розробка маркетингових стратегій,  просування товарів і послуг на внутрішній чи міжнародний ринок; контролювання та регулювання операційних процесів; Інтернет - маркетинговий та мерчендайзинговий супровід.

Дані функції реалізуються завдяки глибоким мовним комунікаціям наших випускників із відповідною бізнес-лексикою, які  вивчають дві іноземні мови:

 • англійську
 • західноєвропейську  (за вибором студента)

Публічна інформація

 


Історія кафедри

Кафедра менеджменту і маркетингу бере початок із 90-х років ХХ століття, коли були об'єднані кафедри соціально-економічних наук та політичної економії. Нова кафедра одразу стала провідною у підготовці студентів-менеджерів. Із 2002 року кафедра соціально-економічних наук була перейменована у кафедру менеджменту, а згодом – на кафедру менеджменту і маркетингу. У різний час кафедру очолювали: проф. Шутов О.Г., проф. Горкіна Л.П., проф. Захарін С.В., д.держ.упр. Дацій Н.В.

Назва кафедри, її профіль і набір дисциплін,  що викладаються, змінювалися і доповнювалися відповідно до вимог часу. Формування у випускників професійних компетенцій у відповідності до потреб сучасного ринку праці забезпечується викладанням комплексу навчальних дисциплін:

 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Менеджмент і теорія організації
 • Державне та регіональне управління
 • Операційний та адміністративний менеджмент
 • Фінанси, гроші та кредит, фінансовий менеджмент
 • Самоменеджмент  та управління персоналом
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Управління та планування комерційної діяльності
 • Менеджмент організації
 • Публічне адміністрування
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Управління інноваціями, проектами, якістю та змінами
 • Маркетинг
 • Логістика, товарна інфраструктура
 • Маркетингова товарна та цінова політика
 • Маркетингові дослідження та комунікації
 • Організація рекламної діяльності
 • Маркетинговий менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетинг інтелектуальних продуктів
 • Інтернет-торгівля
 • Інформаційні системи і технології в менеджменті і маркетингу
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова

Творчі розробки науково-педагогічних працівників кафедри дають можливість поглиблювати практичні навички та компетенції студентів різних освітньо-професійних програм  з таких проблем, як управління комерційною діяльністю,  управління та адміністрування бізнес-процесами, управління людськими ресурсами, управління проєктами, корпоративні злиття і поглинання, організація рекламної та інноваційної діяльності, дослідження ринку, маркетинговий менеджмент, бренд-менеджмент  та бренд-маркетинг, Інтернет-маркетинг тощо.

Наші студенти – активні, цілеспрямовані, творчі та креативні, прагнуть до самовдосконалення та розкриття свого внутрішнього потенціалу. Щорічно беруть участь та є переможцями конкурсів наукових студентських робіт, всеукраїнських студентських олімпіад  і  міжнародних науково-практичних конференцій.

Випускники працюють на посадах:

 • керівників середньої та вищої управлінської ланки підприємств усіх форм власності;

 • директорів з маркетингу;

 • директорів з продажу;

 • комерційних директорів;

 • начальників відділів маркетингу / збуту / матеріально-технічного забезпечення;

 • менеджерів малих, середніх та великих підприємств різних галузей економіки;

 • помічників директора з маркетингу;

 • аналітиків ринку;

 • аккаунт-менеджерів;

 • менеджерів із постачання та збуту;

 • мерчендайзерів;

 • фахівців у сфері Інтернет-маркетингу

 

Організація освітнього процесу базується на використанні інноваційно-інтерактивних методів проведення занять на основі "кейсів" (реальних ситуацій), ділових ігор, мультимедійних засобів презентації лекційних курсів, «круглих столів», конференцій тощо.

Громадське обговорення змін та доповнень до освітньої програми Маркетинговий менеджмент

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб взяти участь у громадському обговоренні змін та доповнень до освітньої програми Маркетинговий менеджмент.

Рекомендації та зауваження просимо надсилати до 12.01.2020 р. на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


"Місія кафедри менеджменту і маркетингу – забезпечення інтелектуального розвитку та можливостей самореалізації молоді, підготовка висококваліфікованих професіоналів нового покоління – лідерів у сфері менеджменту та маркетингу".

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top