КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Фундаментальні наукові дослідження

 


Напрями наукової діяльності Київського національного лінгвістичного університету

 

Наукова діяльність Університету здійснюється на основі розроблених Положень МОН України та Положень КНЛУ. Серед основних пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ визначено такі:

 • розвиток фундаментальних і прикладних досліджень для задоволення суспільно-економічних потреб держави;
 • розроблення та впровадження інноваційних технологій підготовки та перепідготовки нової генерації фахівців із соціально-гуманітарних наук (перекладачів та фахівців з іноземної філології);
 • підтримання налагоджених міжнародних контактів та їхнє розширення за рахунок грантових проєктів з Європейських студій Erasmus+ та інших з особливим наголосом на процесах євроінтеграції, що сприятимуть академічній мобільності тощо;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організація стажувань науково-педагогічних кадрів у закордонних закладах-партнерах та із залученням фахівців з країн-членів ЄС тощо;
 • проведення наукових заходів із міжнародною участю;
 • активізація наукової роботи молодих учених та здобувачів вищої освіти, мотивація студентів до наукової діяльності.

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», пріоритетними для КНЛУ є 2 наукові напрями:

 1. Гуманітарні науки та мистецтво
  Галузь знань: гуманітарні науки.
 2. Суспільні науки
  Галузі знань: освіта/педагогіка, право, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування.

 

У Київському національному лінгвістичному університеті за рахунок коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2201040 “Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ” виконуються: фундаментальне наукове дослідження № 4 “Лінгвориторика сучасного медійного дискурсу: універсальний і етноcпецифічний вплив” та наукова робота молодих вчених № 1 “Корпусно-експериментальна діагностика резилентності представників різних лінгвокультур та розробка поведінкових моделей їх адаптації до кризових явищ”.
 

Фундаментальні наукові дослідження, що фінансувалися за рахунок фонду Державного бюджету України (2019 – 2023 рр.)

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top