КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра східної і слов'янської філології

Керівний склад
 • Завідувач кафедридоктор філологічних наук Валігура Ольга Романівна.
 • Валігура Ольга Романівна

  Завідувач кафедри східної філології Валігура Ольга Романівна

  Доктор філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство (2010 р.), професор (2011 р.).

  Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

  Спеціальність: 035 Філологія

  Профіль у Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bRbekJQAAAAJ&hl=ru

  Профіль у Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42422977

  Профіль у Publons: https://publons.com/researcher/2270824/olga-r-valigura/

  WoS Resercher ID: G-6810-2016

  Scopus ID: 57197708232

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0428-5421

  Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині КНЛУ) за спеціальністю “іноземні мови (дві мови)”. Закінчила докторантуру у КНЛУ та захистила у 2010 р. докторську дисертацію на тему: “Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження)” зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2010 р. після закінчення докторантури і захисту докторської дисертації працює у КНЛУ, з 2013 р. по теперішній час очолює кафедру східної філології.

  Основні навчальні дисципліни, які викладає:

  Методи сучасних лінгвістичних і перекладознавчих досліджень – другий (магістерський) рівень;

  Організація та методи лінгвістичних досліджень – другий (магістерський) рівень;

  Теоретична експериментальна фонетика англійської мови – перший (бакалаврський) рівень;

  Експериментально-фонетичні дослідження: теорія і практика – третій (освітньо-науковий) рівень;

  Методологія лінгвістичних досліджень – третій (освітньо-науковий) рівень.

  Сфера наукових інтересів охоплює експериментально-фонетичні дослідження мовленнєвої комунікації, когнітивну фонетику, соціофонетику, міжкультурну комунікацію, проблеми двомовності і багатомовності.

  Здійснює наукове керівництво магістерськими, кандидатськими та докторськими дослідженнями, є опонентом 40 кандидатських і докторських дисертацій. Під її науковим керівництвом захистили свої дисертації 14 аспірантів, яким присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук, виконуються 5 наукових робіт аспірантів та одна докторська дисертація.

  Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації:

  лютий – червень 2022 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні технології та засоби навчання іноземних мов і культур», Київський національний лінгвістичний університет, Сертифікат ПК № 0349, ” (3 кредити ЄКТС, 90 годин), 10.02-2022 р. – 14.06.2022 р.

  березень 2019 р. Науково-методичне та мовне стажування за міжнародною Європейською програмою мобільності Erasmus+ (Університет Астон, м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Сертифікат університету Астон в м. Бірмінгемі (Велика Британія) за підписом керівника програми д-ра Сью Гартон (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching and Training 2017/18).

  квітень – травень

  2018 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства» (обсяг – 90 год), Київський національний лінгвістичний університет, Центр післядипломної освіти та екстернату (Сертифікат ПК № 0442, дата видачі: 31.05.2018 р.).

  січень – лютий

  2018 р. Науково-методичне та мовне стажування за міжнародною Європейською програмою мобільності Erasmus+ (Університет Астон, м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Сертифікат університету Астон в м. Бірмінгемі (Велика Британія) за підписом керівника програми д-ра Сью Гартон (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching and Training 2016/17).

  Участь у міжнародних проєктах і наукових заходах:

  - учасник Міжнародного спільного проєкту Державного департаменту США і Університету штату Айови «Engaging Materials for Global English»;

  - координатор від КНЛУ міжнародної програми Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» DeTEL (2013-2017) спільно з партнерами з європейських вузів (Астонський Університет, м. Бірмінгем, Велика Британія, Фрайбургський педагогічний університет, м.Фрайбург, ФРН, Університет Кан Нижня Нормандія, м. Кан, Франція);

  - робота над науковим обґрунтуванням, розробкою і впровадженням нової магістерської програми для підготовки вчителів іноземних мов з елементами дистанційного навчання (Blended Learning) у партнерстві з університетами Великої Британії, Німеччини, Франції та Узбекистану;

  - активний учасник міжнародних лінгвістичних форумів (Велика Британія, ФРН, Французька Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Республіка Білорусь, Республіка Узбекистан) та міжнародної Європейської програми академічної мобільності Еразмус+.

  Членство в спеціалізованих вчених радах, галузевих комісіях, конкурсів тощо:

  - експерт Наукової ради МОН України, секція 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство»;

  - член експертної комісії МОН України з експертного оцінювання закладів вищої освіти за науковим напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво»;

  - керівник колективної наукової теми кафедри східної філології «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі» (№ держ. реєстрації 0118U003025);

  - головний редактор наукового журналу КНЛУ «Германістика в Україні», член редакційних колегій наукових журналів категорії Б: Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія «Філологія»; Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

  - член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті з присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 та 10.02.15;

  - член спеціалізованих вчених рад на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія;

  - член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерія знань як фактор міжкультурної кооперації України з України з Японією, КНР і Республікою Корея» (Київ, 26 листопада 2020 р.; Київ 1-2 грудня 2021 р.);

  - заступник голови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі східних мов (2018–2022 рр., КНЛУ);

  - голова журі секції «Англійська мова» ІІІ фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнів – членів Малої академії наук (2013–2022 рр.);

  - рецензент дисертацій на здобуття ступенів доктора і кандидата філологічних наук, ступеня вищої освіти доктора філософії і авторефератів; офіційний опонент дисертацій на здобуття ступенів кандидата і доктора філологічних наук.

  Публікаційна активність: має понад 170 опублікованих наукових праць, серед яких монографія, розділ у монографіях, опублікованих за кордоном, хрестоматія-посібник з сучасних лінгвістичних досліджень, навчально-методичні посібники для вузів та середніх освітніх закладів, наукові статті, у тому числі в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

  Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

  Публікації за 2018-2022 рр.

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Бондаренко Іван Петрович доктор філологічних наук, професор
  2Рибалкін Валерій Сергійовичдоктор філологічних наук, професор
  3Хамрай Олексій Олександрович доктор філологічних наук, професор
  4Бастун Микола Володимировичкандидат психологічних наук, доцент
  5Охріменко Марина Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  6Рибалкін Сергій Валерійович кандидат філологічних наук, старший викладач
  7Бєсєдіна Владислава Валеріївнастарший викладач
  8Кононенко Валерія Григоріївнастарший викладач
  9Рєутов Євген Анатолійовичстарший викладач
  10Аль-Зоабі Анна Гашимівнаносій арабської мови, викладач
  11Ахмад Джавадносій арабської мови, викладач
  12Бачуріна (Дяченко) Марія Володимирівнавикладач
  13Даліда Альона Валеріївнавикладач
  14Клева Катерина Юріївнавикладач
  15Копчак Ольга Ігорівнавикладач
  16Марченко Ірина Сергіївнавикладач
  17Образцова Тетяна Володимирівна викладач
  18Поздняков Кирило Олександровичвикладач
  19Шевченко Юлія Миколаївна викладач

КОНТАКТИ

03680, Україна
м. Київ, вулиця Лабораторна 5/17 (корпус №3)
8-й поверх, кім. 807, 808, 809
тел.: +38 (044) 528-50-95

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Офіційні веб-сайти кафедри:

Секція східної філології: http://eastphil.knlu.edu.ua

Секція слов'янської філології: https://slovphilology.knlu.edu.ua

 


Історія кафедри 

Кафедра східної філології створена 04 лютого 2013 року з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу на базі реорганізації кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу і кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу факультету сходознавства і є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку фахівців з мови гінді, івриту, арабської та перської мов за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.


Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх навчальних дисциплін на факультеті сходознавства


Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи магістра з філології


 

Опис освітніх програм кафедри 

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання, другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Навчальні дисципліни кафедри

 • Секція арабської мови

  • Арабська мова
  • Практична  граматика арабської мови
  • Вступ до арабської філології
  • Історія арабської літератури
  • Основи теорії і практики перекладу
  • Теоретична граматика арабської мови
  • Діалектологія арабської мови
  • Практичний курс перекладу з арабської мови
  • Усний двосторонній переклад
  • Лінгвокраїнознавство
  • Теорія та практика перекладу з арабської мови
  • Сакральні тексти ісламу
  • Переклад економічних текстів
  • Переклад науково-технічних текстів
  • Переклад спеціальних лінгвістичних та перекладацьких текстів

   

 • Секція мови іврит

  • Мова іврит
  • Практична граматика мови іврит
  • Історія єврейської літератури
  • Лінгвокраїнознавство
  • Основи теорії і практики перекладу з мови іврит
  • Література та релігія: діалог між Заходом і Сходом

   

 • Секція мови гінді

  • Мова гінді
  • Практична граматика мови гінді
  • Вступ до індійської філології
  • Теоретична граматика мови гінді
  • Практичний курс перекладу з мови гінді
  • Лінгвокраїнознавство
  • Усний двосторонній переклад (мова гінді)
  • Теорія і практика перекладу з мови гінді
  • Переклад художньої літератури
  • Переклад поетичних/науково-технічних текстів
  • Переклад спеціальних літературознавчих і перекладознавчих текстів з мови гінді

   

 • Секція перської мови

  • Перська мова
  • Практична граматика перської мови
  • Вступ до іранської філології
  • Історія перської літератури
  • Основи теорії і практики перекладу
  • Практичний курс перекладу з перської мови
  • Усний двосторонній переклад з перської мови
  • Теорія і практика перекладу з перської мови
  • Переклад спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів з перської мови
  • Лінгвокраїнознавство

   

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top