КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра іноземних мов

Керівний склад
 • Завідувач кафедрикандидат філологічних наук, доцент Васильчук Людмила Федорівна.
 • Васильчук Людмила Федорівна

  У 1999 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність: мова та література (німецька та англійська мови). З 2001 по 2007 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ та у 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації» (науковий керівник канд. філол. наук, професор Гаврись В. І.).

  Вчене звання доцента кафедри німецької філології присвоєно у 2012 році.

  Основні навчальні курси, які веде: Німецька мова як перша іноземна; німецька мова як друга іноземна; теорія і практика послідовного перекладу (перша іноземна мова, німецька), зіставна лексикологія німецької та української мов, керує курсовими та дипломними роботами..

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Сєрякова Ірина Іванівна доктор філологічних наук, професор
  2Хоменко Олександр Вікторовичдоктор педагогічних наук, професор
  3Парфенова Лариса Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент
  4Слаба Оксана Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  5Сотников Андрій В’ячеславовичкандидат філологічних наук, доцент
  6Бабаш Галина Анатоліївнастарший викладач
  7Богданова Тетяна Георгіївнастарший викладач
  8Василенко Олена Борисівнастарший викладач
  9Гранський Олександр Івановичстарший викладач
  10Коломієць Ірина Олександрівнастарший викладач
  11Падалко Ярослава Василівнастарший викладач
  12Янчук Олена Володимирівнастарший викладач
  13Кузьмицька Маргарита Олександрівнавикладач
  14Кучерина Руслана Миколаївналаборант кафедри

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. В. Васильківська, 73 (корп. 1), кім. 406
тел.: +38 (044) 287-23-84
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://forlangtranslation.knlu.edu.ua/

Освітня діяльність

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання англійської (за професійним спрямуванням) і другої іноземної мов (німецької/іспанської) на факультеті туризму, бізнесу і психології та другої іноземної мови (англійської / німецької) на факультеті слов’янської філології для спеціальності 035 Філологія.  Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Ділова англійська мова  Англійська мова (за професійним спрямуванням) Англійська мова (як друга іноземна)

  Німецька мова (як друга іноземна)

  Іспанська мова (як друга іноземна)

  Методика викладання іноземної мови і літератури у вищій школі

  Теорія і практика перекладу з російської мови

  Теорія і практика перекладу (російська і англійська мови)

  Теорія і практика письмового перекладу (російська і англійська мови)

  Теорія і практика усного перекладу (російська і англійська мови)

  Перекладацька практика з російської мови

  Перекладацька практика з англійської мови

 

Наукова діяльність

Колективна кафедральна тема: «Міжкультурна комунікація та професійно-орієнтоване викладання іноземних мов і перекладу: лінгвістичний та методологічний аспекти».

Основні напрями наукової роботи кафедри включають:

 • проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація результатів досліджень у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників;

 • залучення студентів до науково-дослідної роботи, до їх участі у науково-практичних конференціях, керівництво курсовими та магістерськими роботами;

 • підготовка та проведення мовних олімпіад.

Науково-методичні видання викладачів кафедри:

  1. Василенко О.Б. Навчальний посібник з англійської мови для студентів юристів. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002. – 139 с.
  2. Анікеєнко І.Г., Марінченко П.П., Падалко Я.В., Маслова Т.Я., Коломієць І.О., Соловей М.І. Англо-український тематичний словник для ділового спілкування. Менеджмент, маркетинг, банківська справа. – Київ: Ленвіт, 2003.– 224 с.
  3. Парфенова Л.В., Падалко Я.В. Навчально-методичний посібник по складанню ділового звіту для студентів ІУ курсу спеціальностей "Менеджмент організації, правознавство". – Київ: Ленвіт, 2006.
  4. Маслова Т.Я. та Анікеєнко І.Г. Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальностей "Економіка" та "Менеджмент організацій". – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – 278 с.
  5. Мартинюк С.Є. Практичний курс англійської мови для студентів-юристів (англійською та українською мовами). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 396 с.
  6. Макухіна Т.В., Марінченко П.П. Практичний курс ділової англійської мови для менеджерів економістів (англ. мовою). – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – 299 с.
  7. Шкляр І.М. Базові навчально-методичні матеріали для студентів I курсу "Правознавство". – Київ: КНЛУ, 2006. – 43 с.
  8. Жихарєва О.О., Максименко Л.О., Ставцева В.Ф. Базові навчально-методичні матеріали для студентів I курсу "Менеджмент організацій". – Київ: КНЛУ, 2006. – 30 с.
  9. Падалко Я.В. Базові навчально-методичні матеріали для студентів III курсу, "Менеджмент організацій". – Київ: КНЛУ, 2006. – 30 с.
  10. Полонська І.П., Єрмоленко Т.П., Литвинов О.О. Базові навчально-методичні матеріали для студентів II курсу "Менеджмент організацій". – Київ: КНЛУ, 2006. – 30 с.
  11. Бабаш Г.А. Базові навчально-методичні матеріали для студентів II курсу "Правознавство". – Київ: КНЛУ, 2006. – 30 с.
  12. Василенко О.Б. Базові навчально-методичні матеріали для студентів IV курсу "Правознавство". – Київ: КНЛУ, 2006. – 30 с.
  13. Мартинюк С.Є. Базові навчально-методичні матеріали для студентів III курсу, "Правознавство". – Київ: КНЛУ, 2006 – 30 с.
  14. Мартинюк С.Є. Методичні рекомендації для роботи в лінгафонних класах типу TELECOM з практики англійської мови для студентів І курсу спеціальностей "Правознавство" та "Менеджмент організацій". – Київ: КНЛУ, 2001. – 59c.
  15. Мартинюк С.Є. Методичні рекомендації для роботи в лінгафонних класах типу TELECOM з практики англійської мови для студентів ІI курсу спеціальностей "Правознавство" та "Менеджмент організацій". –  Київ: КНЛУ, 2001. – 46c.
  16. Марінченко П.П. Базові навчально-методичні матеріали для студентів V курсу "Менеджмент організацій". – Київ: КНЛУ, 2008. – 29 с.
  17. Ігнатенко Л.Ю. Базові навчально-методичні матеріали для студентів V курсу "Правознавство". –  Київ: КНЛУ, 2008. – 30 с.
  18. Шкляр І.М., Бабаш Г.А. Посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів I курсу "Правознавство". –Київ: КНЛУ, 2010. – 222 с.
  19. Жихарєва О.О. Практичний курс англійської мови для бізнесу і менеджменту. –  Київ: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 307 с.
  20. Падалко Я.В. "Winning Business" . –  Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – 345 с.
  21. Маслова Т.Я. , Падалко Я.В. "Winning Edge" . – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. –  312 с.
  22. Маслова Т. Я., Коломієць І. О., “Developing Communication & Leadership Skills” – електронна версія – 358 с. 
 

Історія кафедри

Кафедру було засновано у 1996 році на чолі з кандидатом філологічних наук, доцентом Анікеєнко Іриною Григорівною у складі Гуманітарного коледжу, який згодом було перейменовано на Гуманітарний інститут.
Історія кафедри безпосередньо пов'язана зі створенням у 2004 році Економіко-правового інституту, який у 2011 році було реорганізовано в економіко-правовий факультет КНЛУ.
Після створення окремих підрозділів Університету – юридичного і економічного факультетів, – з 2013-2014 навчального року, кафедра забезпечувала викладання іноземних мов для студентів денного і заочного відділень юридичного і економічного факультетів Університету....


 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top