КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТСклад вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету

№ з/пП.І.БПосада
  1Бондаренко Олександр Федорович завідувач кафедри психології і туризму, доктор психологічних наук, професор
  2Борецька Ганна Едуардівнадоцент кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук
  3Валігура Ольга Романівназавідувач кафедри східної філології, доктор філологічних наук, професор
  4Васильчук Володимир Миколайовичпрофесор кафедри психології і туризму, доктор історичних наук
  5Васько Роман Володимировичректор Університету, доктор філологічних наук, професор
  6Гамзюк Микола Васильовичзавідувач кафедри німецької філології, доктор філологічних наук, професор
  7Гнезділова Ярослава Володимирівназавідувач кафедри фонетики і практики англійської мови, доктор філологічних наук, доцент
  8Дев’ятка Анастасія Валентинівнаголова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів КНЛУ
  9Єсипович Катерина Петрівнадекан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
10Жданова Наталія Сергіївнадекан факультету туризму, бізнесу і психології, кандидат педагогічних наук, доцент
11Іванюха Наталія Анатоліївнаголовний бухгалтер
12Капранов Ян Васильовичпрофесор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови, доктор філологічних наук, доцент
13Комова Олена Станіславівназавідувач музею КНЛУ, голова первинної профспілкової організації КНЛУ
14Корольова Алла Валер’янівнапроректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор
15Корж Олексій Анатолійовичстудент III курсу факультету східної і слов'янської філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
16Максименко Анатолій Петровичпроректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор
17Максименко Людмила Олександрівнадекан педагогічного факультету романо-германської та української філології, кандидат педагогічних наук, доцент
18Маркелова Катерина Максимівнастудентка IV курсу факультету романської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
19Матвієнко Ольга Василівнапрофесор кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, доктор педагогічних наук
20Мелько Христина Богданівназавідувач кафедри англійської мови і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
21Мойсеєнко Ірина Павлівнадекан факультету германської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
22Мунтян Олександр Олександровичдоцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук
23Поліщук Юлія Андріївнастудентка II курсу педагогічного факультету романо-германської та української філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
24Рибалкін Валерій Сергійовичпрофесор кафедри східної філології, доктор філологічних наук
25Савчук Руслана Іванівназавідувач кафедри іспанської та французької філології, доктор філологічних наук, професор
26Скуратовська Лариса Іванівнадиректор бібліотеки
27Соловей Мирослав Іванович проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
28Солопов Нікіта Артемовичстудент IV курсу факультету германської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
29Сорокін Сергій Володимировичдекан факультету східної і слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент
30Стефанова Наталія Олександрівнаучений секретар, доктор філологічних наук, доцент; секретар вченої ради КНЛУ
31Тарасов Даниїл Владиславовичголова студентської ради КНЛУ, студент IV курсу педагогічного факультету романо-германської та української філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
32Тарасюк Михайло Вікторовичзавідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор
33Філоненко Наталія Георгіївназавідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент
34Хусаінов Руслан Володимирович проректор з адміністративно-господарчої роботи
35Черниш Валентина Василівназавідувач кафедри педагогіки, методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, доктор педагогічних наук, професор
36Шимчишин Марія Мирославівназавідувач кафедри теорії та історії світової літератури, доктор філологічних наук, професор
37Шутова Марія Олександрівназавідувач кафедри германської і фіно-угорської філології, доктор філологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top