КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Склад вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету

1. Бондаренко Олександр Федорович – завідувач кафедри психології і туризму, доктор психологічних наук, професор;

2. Борецька Ганна Едуардівна – доцент кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук;

3. Бугель Юлія Василівна – перший заступник голови студентської ради Університету, студентка IV курсу факультету германської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти;

4. Валігура Ольга Романівна – завідувач кафедри східної і слов’янської філології, доктор філологічних наук, професор;

5. Васильчук Володимир Миколайович – професор кафедри психології і туризму, доктор історичних наук;

6. Васько Роман Володимирович – ректор Університету, доктор філологічних наук, професор;

7. Гамзюк Микола Васильович – завідувач кафедри німецької філології, доктор філологічних наук, професор;

8. Гнезділова Ярослава Володимирівна – декан факультету германської філології і перекладу, доктор філологічних наук, доцент;

9. Дев’ятка Анастасія Валентинівна – голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів КНЛУ;

10. Дідковська Олена Володимирівна – головний бухгалтер;

11. Добриця Антон Вікторович – студент IІІ курсу факультету германської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти;

12. Єсипович Катерина Петрівна – декан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент;

13. Задорожна Карина Сергіївна – студентка IV курсу факультету романської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти;

14. Капранов Ян Васильович – професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови, доктор філологічних наук, доцент;

15. Комова Олена Станіславівна – завідувач музею КНЛУ, голова первинної профспілкової організації КНЛУ;

16. Корж Олексій Анатолійович – студент IV курсу факультету східної і слов’янської філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти;

17. Корольова Алла Валер’янівна – проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор;

18. Кучерява Ганна Олександрівна – декан факультету туризму, бізнесу і психології, кандидат географічних наук, доцент;

19. Любимова Юлія Сергіївна – завідувач кафедри китайської філології, кандидат філологічних наук, доцент;

20. Максименко Анатолій Петрович – проректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор;

21. Матвієнко Ольга Василівна – професор кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук;

22. Мелько Христина Богданівна – завідувач кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;

23. Мойсеєнко Ірина Павлівна – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології, кандидат філологічних наук;

24. Писанко Марія Леонідівна – декан філологічного факультету освітніх технологій, кандидат педагогічних наук, доцент;

25. Поліщук Юлія Андріївна – студентка ІІІ курсу філологічного факультету освітніх технологій, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти;

26. Потапенко Сергій Іванович – професор кафедри англійської філології і філософії мови, доктор філологічних наук;

27. Рибалкін Валерій Сергійович – професор кафедри східної і слов’янської філології, доктор філологічних наук;

28. Скуратовська Лариса Іванівна – директор бібліотеки;

29. Соловей Мирослав Іванович – проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

30. Сорокін Сергій Володимирович – декан факультету східної і слов’янської філології, кандидат філологіч-них наук, професор;

31. Стефанова Наталія Олександрівна – учений секретар, доктор філологіч-них наук, доцент; секретар вченої ради КНЛУ;

32. Тарасюк Михайло Вікторович – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор;

33. Філоненко Наталія Георгіївна – завідувач кафедри романської і ново-грецької філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент;

34. Черниш Валентина Василівна – завідувач кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор;

35. Шимчишин Марія Мирославівна – завідувач кафедри теорії та історії світової літератури, доктор філологічних наук, професор;

36. Шутова Марія Олександрівна – завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології, доктор філологічних наук, доцент.

 

 

 

 

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top