КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТСклад вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету

№ з/пП.І.БПосада
  1Бондаренко Олександр Федорович професор кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор психологічних наук
  2Борецька Ганна Едуардівнадоцент кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук
  3Валігура Ольга Романівназавідувач кафедри східної філології, доктор філологічних наук, професор
  4Васильєва Марія Юріївнастудентка ІІ курсу факультету перекладознавства (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти)
  5Васильчук Володимир Миколайовичпрофесор кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор історичних наук
  6Васько Роман Володимировичректор Університету, доктор філологічних наук, професор
  7Гамзюк Микола Васильовичзавідувач кафедри німецької філології, доктор філологічних наук, професор
  8Гнезділова Ярослава Володимирівназавідувач кафедри фонетики і практики англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент
  9Дев’ятка Анастасія Валентинівнаголова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів КНЛУ
10Жданова Наталія Сергіївнадекан факультету економіки і права, кандидат педагогічних наук, доцент
11Зєня Любов Яківнадекан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, доцент
12Іванюха Наталія Анатоліївнаголовний бухгалтер
13Капранов Ян Васильовичдоцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця, кандидат філологічних наук
14Комова Олена Станіславівназавідувач музею КНЛУ, голова первинної профспілкової організації КНЛУ
15Корольова Алла Валер’янівнапроректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор
16Максименко Анатолій Петровичпроректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор
17Маріна Олена Сергіївназавідувач кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, доктор філологічних наук, доцент
18Матвієнко Ольга Василівназавідувач кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор педагогічних наук, професор
19Мелько Христина Богданівназавідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент
20Мойсеєнко Ірина Павлівнадекан факультету германської філології, кандидат філологічних наук, доцент
21Мунтян Олександр Олександровичдекан факультету слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент
22Ніконова Віра Григорівназавідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця, доктор філологічних наук, професор
23Нікулін Даниїл Юрійовичстудент ІV курсу факультету роман-ської філології і перекладу, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
24Полуектова Олександра Валеріївнастудентка ІІІ курсу факультету сходознавства(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти)
25Рибалкін Валерій Сергійовичпрофесор кафедри східної філології, доктор філологічних наук
26Рогоза Ольга Борисівнадекан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
27Савчук Руслана Іванівназавідувач кафедри іспанської та французької філології, доктор філологічних наук, професор
28Скуратовська Лариса Іванівнадиректор бібліотеки
29Соловей Мирослав Іванович проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
30Солопов Нікіта Артемовичголова студентської ради КНЛУ
31Сорокін Сергій Володимировичдекан факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент
32Стефанова Наталія Олександрівнаучений секретар, доктор філоло-гічних наук, доцент;  секретар вченої ради КНЛУ
33Тарасюк Михайло Вікторовичзавідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор
34Тимощук Іванна Михайлівнастудентка ІІІ курсу факультету германської філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
35  Філоненко Наталія Георгіївна завідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент
36Хусаінов Руслан Володимирович  спроректор з адміністративно-господарчої роботи
37 Черниш Валентина Василівназавідувач кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, доктор педагогічних наук, професор
38 Шимчишин Марія Мирославівназавідувач кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко, доктор філологічних наук, професор
39 Шутова Марія Олександрівназавідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, доктор філологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top