КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра англійської філології і філософії мови

Керівний склад

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Ізотова Наталя Павлівна

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Алімова Анна Юріївнавикладач
  2Бондаренко Яна Олексіївнакандидат філологічних наук, доцент
  3Ваховська Ольга Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  4Гнезділова Ярослава Володимирівна доктор філологічних наук, доцент
  5Ізотова Наталя Павлівнадоктор філологічних наук, професор
  6Кириченко Ірина Сергіївнакандидат філологічних наук, доцент
  7Комісар Людмила Петрівнакандидат філософських наук, доцент
  8Кравченко Наталія Кимівна доктор філологічних наук, професор
  9Мелешкевич Лариса Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент
  10Плахотнюк Євген Ігоровичвикладач
  11Потапенко Сергій Івановичдоктор філологічних наук, професор 
  12Редька Інна Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент
  13Саволайнен Інна Павлівнакандидат філософських наук, доцент
  14Ситенька Олена Віталіївнакандидат філологічних наук, доцент
  15Терехова Діана Іванівнакандидат філологічних наук, професор
  16Тихомирова Олена Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  17Цибка Володимир Володимировичстарший викладач
  18Чхетіані Тамара Дмитрівнакандидат філологічних наук, доцент
  19Шершньова Анна Василівнакандидат філологічних наук, доцент
 
 

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 325-327
тел.: +38 (044) 287-23-95
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://eng.phil.knlu.edu.ua

 


 

Наукова діяльність

Колективна тема, над якою працює кафедра англійської філології і філософії мови: «Текст і дискурс у лінгвофілософському і когнітивно-семіотичному висвітленні».

Основні напрями наукової діяльності кафедри англійської філології і філософії мови включають:
1.  Функціонування наукових центрів

 • Науково-навчальний Центр когнітивних і семіотичних досліджень (з червня 2021 р. очолює док. філол. н., проф. Маріна О.С.)
 • Центр мультимодальних і перекладацьких студій (з лютого 2021 р. очолює док. філол. н., проф. Маріна О.С.)
 • Робоча група з лінгвофілософських студій.

2.   Аспірантура і докторантура
3.   Наукові публікації викладачів кафедри.
4.   Науково-дослідницька робота студентів (курсові та дипломні роботи, участь у конференціях)

 


 Науковий звіт 2021-2022


 


Науково-асистентська практика

Студенти-магістранти кафедри англійської філології і філософії мови проходять науково-асистентську практику з дисциплін «Лексикологія англійської мови» (керівник – к.ф.н., доц. Кириченко І. С.) та «Стилістика англійської мови» (керівник – док.філол.н., проф. Ізотова Н. П.). Під час практики студенти-магістранти виконують навчально-методичну та науково-дослідну роботу.

 1. Початковий етап практики
  На першому етапі магістранти ознайомлюються з наявною на кафедрі навчально-методичною документацією, типовими та робочими програмами, навчально-методичними комплексами з дисципліни, методичними рекомендаціями до викладання дисциплін кафедри та журналами обліку педагогічного навантаження. За допомогою своїх наукових керівників та керівника науково-асистентської практики магістранти укладають індивідуальні плани проходження практики, які затверджуються на засіданні кафедри.
 2. Навчально-методична робота
  Протягом практики магістранти відвідують та аналізують лекцію з лексикології/стилістики англійської мови. В рамках проходження практики магістранти готують план-конспект одного лекційного заняття. Також студенти відвідують та аналізують семінарські заняття, що їх проводять викладачі кафедри. Кожен з магістрантів розробляє план-конспект семінарського заняття та проводить фрагмент цього семінару з групою студентів третього (лексикологія) або четвертого (стилістика) курсів. Крім того, практиканти відвідують та обговорюють заняття своїх колег-магістрантів.
 3. Науково-дослідна робота
  Щороку в березні-квітні в межах науково-асистентської практики студенти-магістранти готують наукові доповіді з проблематики дипломної роботи, виступають на науково-практичній конференції КНЛУ та подають до друку тези за темою доповіді, які публікуються на сайті університету (матеріали доступні за посиланням: https://knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.html).

 

Протягом навчального року магістранти відвідують засідання кафедри англійської філології і філософії мови та беруть участь в обговоренні навчально-методичних питань та науково-дослідницької діяльності, а також звітують про хід написання дипломної роботи.


Історія кафедри

Історія кафедри англійської філології і філософії мови (раніше – лексикології і стилістики англійської мови та англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського) налічує понад 50 років. Її було створено як кафедру лексикології та стилістики англійської мови в 1971 році на базі кафедри лексикології й фонетики англійської мови, яку очолював відомий вчений-лексиколог і лексикограф професор Костянтин Тимофійович Баранцев. Майже 23 роки від дня заснування кафедри до 1994 року її завідувачем, фундатором наукових і освітніх традицій був видатний вчений, доктор філологічних наук, професор Олександр Миколайович Мороховський. З квітня 1994 по січень 2020 року кафедрою керувала вихованка університету, Заслужений працівник освіти України, академік АН Вищої школи України, Заслужений професор КНЛУ, доктор філологічних наук, професор Ольга Петрівна Воробйова, чиї наукові погляди синтезували в собі здобутки київської та московської стилістичних шкіл. З січня 2020 року по серпень 2022 року кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор Олена Сергіївна Маріна, а з серпня 2022 року кафедрою керує доктор філологічних наук, доцент Ярослава Володимирівна Гнезділова.  

У 2011 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я її засновника, професора Олександра Миколайовича Мороховського. Зважаючи на те, що спектр наукової проблематики кафедри істотно розширився (у бік дискурсології, прагматики і когнітології), так само як і перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі (за рахунок загальнотеоретичних та когнітивно-орієнтрованих мовних дисциплін), а також у зв’язку із приєднанням до складу кафедри секції філософії, у жовтні 2015 р. її було переіменовано на кафедру англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського.

Кафедра продовжує славні наукові і викладацькі традиції, започатковані професором О.М. Мороховським, який розпочав свою наукову діяльність в межах ленінградської філологічної школи, був одним із засновників наукових студій з англійської філології в Самаркандському педагогічному інституті й надалі близько 30 років плідно працював у нашому університеті. Його творчий доробок складають монографія “Слово и предложение в истории английского языка” та значна кількість наукових статей з проблем лексикології, стилістики, лінгвістики тексту й культурології. Вихованцями його наукової школи є 30 кандидатів й один доктор філологічних наук. Під керівництвом професора О.М. Мороховського кафедра видала низку підручників та навчальних посібників, найвідомішими з яких є колективний підручник зі стилістики англійської мови під редакцією О.М. Мороховського, підручник з практики англійської мови “Advanced English” доц. Л.М. Хохаріної-Семерні, підручник з історії, географії та культури Англії доц. В.С. Кузнєцової та інші, за якими навчаються студенти-філологи багатьох університетів України.

Від початку створення кафедри пліч-о-пліч з професором О.М. Мороховським працювали такі науковці, як професор Р.Г. Зятківська, доценти В.С. Кузнєцова, Н.І. Лихошерст, В.В. Пономарьов, В.П. Секірін, З.В. Тимошенко, чудові знавці англійської мови, викладачі-практики доценти М.П. Білоус, В.І. Пономаренко, Л.М. Хохаріна-Семерня, М.В. Угляренко, старші викладачі Н.П. Козлова, Р.А. Когосова, І.Г. Плахтирь, Н.Е. Предіт, В.М. Сорокопуд, Г.Б. Танченко, Й.М. Юровський та інші. Саме вони заклали фундамент науково-освітньої діяльності кафедри та сформували її імідж. Істотний внесок у розвиток наукової та навчально-методичної діяльності кафедри зробили представники наступної генерації науковців, майстрів педагогічної справи, доценти І.Г. Анікеєнко, А.П. Брандес, І.М. Іонова, старші викладачі Г.Г.Авер’янова, І.О. Діброва, Л.О. Зайцева, М.І. Скрипка, до яких згодом приєдналися доценти Т.О.Гаврилюк, Л.В. Ганецька, О.Ю. Дубенко, Т.І. Іжевська, І.О. Іноземцева, Г.П. Малашонок, Л.Г. Ряполова, С.І. Ткаченко, Л.Р. Чеботарьова, Т.Д. Чхетіані та інші.

Розбудова кафедри супроводжувалася її подальшою спеціалізацією. З осені 1996 року викладачі-літературознавці, які довгий час працювали на кафедрі, – професор С.М. Пригодій, доценти Т.М. Глєбова, О.П. Горенко та І.В. Летуновська разом із професором Н.О. Висоцькою як випускницею докторантури кафедри лексикології та стилістики англійської мови, склали ядро новоствореної кафедри теорії та історії світової літератури, яку очолив професор С.М. Пригодій. Загалом з лона кафедри лексикології та стилістики англійської мови вийшло ще четверо чинних або колишніх завідувачів мовних кафедр нашого університету, а саме, доценти І.Г. Анікеєнко, Н.М. Антонюк, Я.О. Бондаренко, Я.В. Гнезділова, І.А. Морякіна та Г.В. Чеснокова.

Сьогодення кафедри близько пов’язано з її традиціями. Однією з традицій кафедри було і залишається поєднання досвіду ветеранів й творчої наснаги молоді. В цьому плані довгий час особливу роль відігравала доцент Л.М. Безкровна, один з найдосвідченіших викладачів-практиків університету. Саме їй молоді викладачі та магістранти кафедри завдячують своїм професійним зростанням, любов’ю до слова та вболіванням за спільну справу – забезпечення високих стандартів філологічної освіти. Цьому сприяє унікальна авторська методика викладання англійської мови на старших курсах університету, яку покладено в основу підручника Л.М. Безкровної “Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма” (у двох частинах), що використовується на кафедрі як один з базових.

Як випускова, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів переважно на факультеті германської філології, бере участь у підвищенні кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти, здійснює підготовку докторантів та аспірантів з філології (переважно з германських мов та загального мовознавства). Спектр дисциплін, які викладаються на кафедрі, охоплює теоретичні курси лексикології та стилістики англійської мови, інтерпретації тексту, вступу до мовознавства та загального мовознавства, методів та організації сучасних лінгвістичних досліджень, практики англійської мови (художній та нехудожній дискурс) для філологів, освітян та психологів, лінгвокраїнознавство США, практичні курси з культури іншомовного спілкування та основ англомовного наукового письма, а також низку курсів за вибором. Тематика та зміст останніх, що постійно оновлюються та удосконалюються, стосується сучасних проблем лексикології, стилістики, когнітивної поетики та інтерпретації художнього тексту, аналізу поетичного дискурсу, теорії мовленнєвої комунікації, стратегій побудови медійого дискурсу, семіотики тощо. Крім цього, професори та доценти кафедри довгий час проводили семінари з лексикології та стилістики для здобувачів; проф. О.П. Воробйова спільно з проф. С.А. Жаботинською (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) протягом декількох років викладали курс за вибором для аспірантів “Когнітивний та інтерпретативний підходи в теорії мови та тексту”. Наразі всі ці та нові курси інкорпоровано до навчального плану підготовки докторів філософїї в галузі філології.

З 2015 р. спектр навчальних дисциплін кафедри посилився цілою низкою дисциплін філософського циклу, а з 2016 р. перекладацького циклу, викладання яких очолювала знаний перекладач, фахівець з перекладознавства проф. Некряч Т.Є., яка керувала і відкритим на факультеті германської філології за ініціативою кафедри Центром перекладацьких студій.

Значним здобутком кафедри є активна діяльність Центру когнітивних і семіотичних досліджень при кафедрі (відкрито у січні 2012 р.), на базі якого плідно працює Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) (http://uaclip.at.ua).


Презентація: "Студентоцентрична модель викладання теоретичних дисциплін у КНЛУ зміст,  структура, переваги"

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top