КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 

 

 Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ликіної Віри Вікторівни «Вербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Потапенко С. І.)

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Польової Олени Сергіївни «Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Сорокін С. В.)

 ДФ 26.054.001

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.001


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.001

 ДФ 26.054.002

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.002


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.002

 ДФ 26.054.003

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.003


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.003

  Д 26.054.02

(червень 2022 р. – червень 2025 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук
за спеціальностями:

10.02.04 – германські мови;
10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top