КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кирисюк Анастасії Анатоліївни на тему «Когнітивні матриці ЛСП ПАНДЕМІЯ / PANDEMIC в українській і англійській мовах: графо-корпусний підхід» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Корольова А. В.)

 Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стеценко Дарї Володимирівни «Образ-символ лабіринт у лінгвостилістичному і лінгвосеміотичному висвітленні (на матеріалі сучасних американських антиутопічних романів ХХІ століття)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Савчук Р.І .)

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соловей Дарини Олександрівни «Лінгвокультурна адаптація євангельських текстів для різновікової аудиторії (італійськомовна та українськомовна перекладацькі традиції)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Філоненко Н. Г.)

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бумар Крістіни Сергіївни «Лінгвокультурна адаптація соціально маркованої лексики (на матеріалі українських перекладів сучасної італійської художньої прози)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Філоненко Н. Г.)

 Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кравець Олени Іванівни «Молодіжні соціолекти в лінгвокультурному середовищі Японії: словотвірний та функційний аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Валігура О. Р.)

 Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федічева Олександра Євгенійовича «Сучасний китайськомовний дипломатичний дискурс: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Сорокін С. В.)

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Позднякова Кирила Олександровича «Акцентуація іменних та дієслівних словоформ у давньоперській мові» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Валігура О. Р.)

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Курбаль-Грановської Ольги Олегівни  «Ізоморфізм і аломорфізм фахової мови гомеопатії (на матеріалі англійської, іспанської, німецької та української мов)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Кравченко Н. К.)

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Маркової Юлії Русланівни «Перекладацька адаптація засобів вираження модальності в міжнародно-правовому дискурсі (на матеріалі українських перекладів документів м’якого права)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Кравченко Н. К.) 

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Юхименко Віолетти Олександрівни «Формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх офіцерів з інформаційних систем та технологій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Майєр Н. В.)

Спеціалізована вчена рада  у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Романенко Ольги Петрівни «Комбінаторна семантика демінутивів у новогрецькій, сербській та українській мовах (на матеріалі колискових пісень)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Корольова А. В.)

 Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ликіної Віри Вікторівни «Вербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Потапенко С. І.)

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Польової Олени Сергіївни «Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Сорокін С. В.)

 ДФ 26.054.001

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.001


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.001

 ДФ 26.054.002

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.002


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.002

 ДФ 26.054.003

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.003


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.003

  ДФ 26.054.004

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

 Список членів спеціалізованої вченої ради


  Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.004

 Д 26.054.01

(жовтень 2022 р. – жовтень 2025 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (іноземна мова)


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01

 


Д 26.054.04

(червень 2022 р. – червень 2025 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук
за спеціальностями:

10.02.04 – германські мови;
10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.04


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04

 


Д 26.852.48

для проведення разового захисту дисертації
Чернишової Світлани Олександрівни
на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук
за спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних країн»


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.852.48


 Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.852.48

 

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top