КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

Склад ректорату
Київського національного лінгвістичного університету

№ з/пП.І.БПосада
  1Васько Роман Володимировичректор КНЛУ, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
  2Волинець Людмила Григорівна начальник відділу кадрів
  3Воронцова Катерина ВолодимирівнаУповноважена з антикорупційної діяльності Університету
  4Дев'ятка Анастасія Валентинівнаголова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів КНЛУ
  5 Деркач Алла Олександрівна начальник Центру інформаційно-комунікаційних технологій
  6Єсипович Катерина Петрівнадекан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
  7Жданова Наталія Сергіївнадекан факультету туризму, бізнесу і психології, кандидат педагогічних наук, доцент
  8Захарчук Леся Григорівназавідувач загального відділу
  9Зєня Любов Яківнадекан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, доцент
10Зінченко Оксана Анатоліївнадоцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, кандидат філологічних наук, відповідальна за координацію виховної роботи в Університеті
11Іванюха Наталія Анатоліївнаголовний бухгалтер
12Комова Олена Станіславівназавідувач музею КНЛУ, голова первинної профспілкової організації КНЛУ
13Корольова Алла Валер'янівнапроректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор
14Кудіна Валерія Василівнадоцент кафедри психології, педагогіки і туризму, кандидат педагогічних наук, начальник навчально-методичного відділу на 0,5 ставки за сумісництвом
15Лебедко Тамара Володимирівнаначальник господарчого відділу
16Майєр Наталія Василівнаначальник Центру навчання іноземних мов і післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор
17Максименко Анатолій Петровичпроректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор
18Миренко Діана Володимирівнаначальник Центру моніторингу якості освіти і освітньої діяльності
19Мойсеєнко Ірина Павлівнадекан факультету германської філології, кандидат філологічних наук, доцент
20 Москалюк Галина Вікторівнаначальник редакційно-видавничого відділу
21Мунтян Олександр Олександровичдекан факультету слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент
22Пожар Анастасія Борисівнаначальник відділу міжнародного співробітництва та академічної мобільності
23Решетник Ольга Анатоліївназавідувач аспірантури
24Скуратовська Лариса Іванівнадиректор бібліотеки
25Соловей Мирослав Івановичпроректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
26Сорокін Сергій Володимировичдекан факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент
27Стефанова Наталія Олександрівнаучений секретар, доктор філологічних наук, доцент, секретар вченої ради КНЛУ
28Тарасов Даниїл Владиславовичголова студентської ради КНЛУ, студент ІV курсу педагогічного факультету романо-германської та української філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти
29Хусаінов Руслан Володимировичпомічник ректора
30Шишак Любомир Васильовичдиректор Центру культури і мистецтв КНЛУ

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top