КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Історія Університету

Київський національний лінгвістичний університет пройшов довгий і складний шлях, що був позначений вагомими досягненнями в багатьох галузях іноземної філології. З іменами його викладачів, доцентів і професорів пов’язані яскраві сторінки історії розвитку мовознавства в Україні, становлення фундаментальних наукових ідей, шкіл і напрямів, які до сьогодні визначають магістральні шляхи поступу вітчизняної філологічної науки. За цей час кожне покоління викладачів і студентів примножило славу своєї alma mater, забезпечивши нашому університетові лідерські позиції серед вищих навчальних закладів цього профілю.

Одним з найцінніших надбань університету, його гордістю і золотим фондом були й залишаються наукові школи, які великою мірою визначають науковий потенціал і перспективи розвитку університету як визначного науково-методичного лінгвістичного осередку України, знаного в Європі та у світі. В університеті склалися й плідно функціонують наукові школи з лінгвістики, методики викладання іноземних мов, що почали формуватися ще на початку 60-х рр. минулого століття, а також – педагогіки, психології, історії та інших галузей науки, які сформувалися в 90-х рр.

Біля витоків однієї з них – прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації (1962 р.) – стояв відомий учений-філолог, заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, професор Г. Г. Почепцов, а також Е. Я. Мороховська, Л. С. Лев, Г. Д. Філановський. Сформульовані Г. Г. Почепцовим ідеї розвинуті його учнями – доктором філологічних наук, професором Р. В. Васьком, доктором філологічних наук, професором І. І. Сєряковою, кандидатом філологічних наук, професором Л. М. Волковою. Їхнім доробком було виявлення функціональних, семантичних та структурних особливостей предикативних конструкцій на давньоанглійському та середньоанглійському матеріалі, установлення параметрів англомовного аксіологічного діалогічного дискурсу (на матеріалі художньої прози), систематизація мовних та мовленнєвих особливостей комунікативних стратегій і тактик у різних типах англомовного дискурсу, визначення мовних параметрів різного типу висловлень (на матеріалі англійського мовлення), установлення особливостей вербалізації невербальних засобів спілкування на англомовному матеріалі, виявлення чинників, які сприяли еволюції гіпотаксису

Ще одна наукова школа КНЛУ – комп’ютерної лінгвістики та статистичної лексикографії – була започаткована в 1963 р. Засновником цієї школи по праву вважається доктор філологічних наук, професор В. І. Перебейнос, наукові напрацювання якої продовжені заслуженим працівником освіти України, кандидатом філологічних наук, професором Е. П. Рукіною, кандидатами філологічних наук, доцентами С. М. Назаровим і Т. Є. Шевченко та кандидатом філологічних наук, доцентом Т. В. Бобковою, кандидатом філологічних наук, ст. викладачем С. В. Суботою та доц. Л. Д. Сліпченко. Вчені цієї школи зосередили свої зусилля на дослідженні різних рівнів мовної системи, теоретичних проблем стилеметрії, виробленні методології електронного опрацювання лінгвістичних даних та теоретичних основ створення комп’ютерних навчальних систем, вивченні особливостей параметризації поетичного мовлення та деяких аспектів статистичного моделювання текстів, створенні електронних тезаурусів і частотних словників.

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top