КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра психології і туризму

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедридійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Бондаренко Олександр Федорович 

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

    Секція психології
  № з/пП.І.БПосада
  1Бондаренко Олександр Федоровичзавідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України
  2Кириленко Валентина Граціянівнакандидат психологічних наук, доцент
  3Кучеровська Наталія Олександрівнакандидат психологічних наук, доцент
  4Федько Світлана Леонідівнакандидат психологічних наук, доцент
  5Зінченко Олександр Володимировичкандидат психологічних наук, старший викладач
  6Тарнавська Олена Вікторівнавикладач
  7Пліш Ганна Йосипівнавикладач
  8Марушко Наталія Андріївнастарший лаборант з вищою освітою
  Секція туризму:
  № з/пП.І.БПосада
  1Васильчук Володимир Миколайович доктор історичних наук, професор
  2Кучерява Ганна Олександрівнакандидат географічних наук, доцент
  3Гедін Максим Сергійовичкандидат історичних наук, доцент
  4Лебедєва Ірина Миколаївна кандидат історичних наук, доцент
  5Кучай Оксана Василівнакандидат економічних наук
  6Зінченко Віктор Анатолійовичкандидат історичних наук

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кімн. 901
  тел. +38 (044) 287-14-25,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт секції психології: http://psy.knlu.edu.ua/

Сторінка відділення психології у соціальній мережі Facebookhttps://www.facebook.com/psyknlu

Офіційний веб-сайт секції туризму: https://tourism.knlu.edu.ua/

Кафедра психології і туризму здійснює освітній процес на всіх факультетах і забезпечує профільну підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 053 Психологія і 242 Туризм.

Сьогодні вона об’єднує 13 фахівців, серед яких 2 доктори наук та 9 кандидатів наук, 2 професори та 7 доцентів.

Спеціальності, спеціалізації

 • Спеціальність 053 «Психологія»

  • Кафедра забезпечує підготовку фахівців за cпеціальністю 053 «Психологія» понад 25 років. 

   Підготовка здобувачів за спеціальністю 053 Психологія здійснюється за освітніми програмами:

   • Практична психологія(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);
   • Психологічні дослідження і консультування (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

   Навчання тісно пов’язане з набуттям практичних вмінь та навичок в галузі психодіагностики, психокорекції, психологічного консультування, групової роботи, тощо. У зв’язку з цим налагоджено чітку систему проходження практики нашими студентами. 

   Одним з основних завдань кафедри є забезпечення адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців. 

   Наші випускники мають такі конкурентні переваги:

   • високий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки;
   • вільне володіння англійською мовою, ґрунтовне вивчення якої в лінгвістичному університеті передбачено програмою підготовки фахівців-психологів, що, безперечно, розширює їхні можливості в плані працевлаштування;
   • володіння вміннями і навичками науково-дослідницької і проектної роботи;
   • поряд із всебічним і ґрунтовним вивченням матеріалу передбаченого класичними програмами підготовки фахівців-психологів, наші студенти мають унікальну можливість ознайомлення з теорією і практикою авторського підходу у психологічному консультуванні, розробленого проф. Бондаренком О.Ф. – етичний персоналізм.

   Досвідчений і висококваліфікований колектив кафедри забезпечує якісне орієнтування своїх студентів у професії, що стає запорукою їхнього подальшого успішного професійного самоздійснення. 

   Наші випускники успішно працюють у низці державних та комерційних установ, зокрема вгалузях:

   • науково-педагогічної діяльності;
   • психологічних служб в системі освіти;
   • психологічного консультування;
   • управління персоналом (HR);
   • реклами та зв’язків з громадськістю (PR);
   • найбільш амбітні та активні стають ініціаторами та керівниками власних проектів, зокрема у сфері громадської діяльності та безпосередньо психологічної допомоги.
 • Спеціальність 242 Туризм

  Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм здійснюється за освітніми програмами:

  • Туристичне обслуговування, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  • Туризмознавство, другий (магістерський) рівень вищої освіти.

  Освітній процес передбачає комплексну теоретичну і практичну підготовку фахівців із поглибленим вивченням англійської мови за професійним спрямуванням та другої іноземної мови, розумінням природно-географічних, екологічних, історико-культурних, соціально-економічних, організаційно-правових та психологічних аспектів організації туристичного обслуговування; формування загальних та фахових компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності в індустрії туризму.

  Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти спрямовано на формування здатності розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації; формування умінь та навичок управляти туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях; аналізувати, прогнозувати та планувати діяльність суб’єктів туристичного ринку.

  Навчання за спеціальністю 242 Туризм тісно пов’язано з практичною підготовкою. Здобувачі вищої освіти переважно проходять практику на підприємствах індустрії туризму м. Києва.

  Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі, що реалізується шляхом участі здобувачів у науково-практичних конференціях, круглих столах, засіданнях проблемних груп тощо.

  Важливою складовою навчання за спеціальністю 242 Туризм в КНЛУ є поглиблене вивчення англійської мови за професійним спрямуванням та другої іноземної мови, що є запорукою успішного подальшого працевлаштування за фахом.

  Наші випускники:

  • вміють планувати екскурсійні та туристичні маршрути, створювати тури та реалізовувати їх на ринку туристичних послуг;
  • ефективно організовують туристично-рекреаційну діяльність, управляють власним бізнесом;
  • вміють застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації;
  • мають комунікаційні та аналітичні здібності;
  • вільно володіють двома іноземними мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації.

  Після завершення навчання випускники спеціальності 242 Туризм успішно працевлаштовуються та обіймають такі посади: фахівець з туристичного обслуговування, менеджер з туризму, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець з розвитку сільського туризму, організатор туристичної і готельної діяльності, агент з організації туризму, фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.).

  Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти також можуть здійснювати професійну діяльність в установах, закладах, підприємствах різних форм власності та їх об’єднаннях, в органах державного управління туризмом різних рівнів, громадських туристичних організаціях та у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації.


 Публічна інформація

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top