КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

 

 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)


 Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року

 Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

 Наказ МОН України "Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2022-2026 роки" від 03 лютого 2022 р. № 109

 Наказ МОН України "Про внесення змін до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки" від 04 листопада 2022 р. № 987

 Наказ МОН України "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій" від 24 березня 2022 р. № 271


 Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII

 Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26 листопада 2015 року № 848-VIII

 Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 8 вересня 2011 року N 3715-VI

 Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 року N 2623-III

 Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 року N 3322-XII

 Закон України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11 лютого 2015 року № 183-VIII ПОЛОЖЕННЯ про відділ науково-дослідної роботи Київського національного лінгвістичного університету

 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ на наявність академічного плагіату дисертацій, поданих до розгляду в спеціалізовані вчені ради Київського національного лінгвістичного університету

 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ на наявність академічного плагіату дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті

 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету

 Договір про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" № 01-12/2017

 Додаткова угода до Договору про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" 2021 року

 Додаткова угода до Договору про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" 2022 року ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів,які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

 ПОЛОЖЕННЯ про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними

 Положення про студентський науковий гурток у Київському національному лінгвістичному університеті

 Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського національного лінгвістичного університету

 Положення про наукові школи Київського національного лінгвістичного університету

 Положення про преміювання наукових та науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету за наукові досягнення

 Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам у Київському національному лінгвістичному університеті

 Положення про науково-методичну раду Київського національного лінгвістичного університету

 Положення про науково-координаційну раду Київського національного лінгвістичного університету

 Типове положення про освітньо-науковий центр Київського національного лінгвістичного університету 

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (2012–2015 рр.)


Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН 2016 р.


 

 

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top