КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра тюркської філології

Керівний склад
 • Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Тімкова Тетяна Миколаївна.
 • Тімкова Тетяна Миколаївна.

   

  Тімкова ТТімкова Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркської філології (з 2015 року). З 2006 року працювала на посаді викладача, старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу.

  У період з 2007 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України (напрям підготовки 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії).

  Дисертацію на тему: "Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій мовній картині світу" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор 33 публікацій наукового характеру з них 1 наукову публікацію у виданні, що входить до міжнародної бази цитування Web of Science, 7 – у фахових виданнях України, 4 у міжнародних закордонних виданнях. 

  У 2019 році увійшла до складу редколегії міжнародного наукового журналу «Тюркологія», що виходить друком у м. Баку, Азербайджан. Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова) та інші. Керує кваліфікаційними роботами магістрів. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

  Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.ru/citations?user=VGb1mLYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

 • Публікації за останні 5 років:

  Публікації за останні 5 років:

  1. Тімкова Т.М. Класифікація концептуальних метафор що позначають атмосферні явища в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С 447-448.
  2. Тімкова Т.М. Концепт ХМАРА у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Сходознавство № 70. – К., 2015. – С. 189-191.
  3. Тімкова Т. М. Специфіка вербалізації концепту ВІТЕР у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія" – 2016. – Вип. 32. – С.61-69.
  4. Тімкова Т.М. Лексико-фразеологічні засоби вираження концепту ГРІМ у турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С 420-422.
  5. Тімкова Т.М. Тематична класифікація лексичних одиниць, що вербалізують макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня–31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С 373-375.
  6. Тімкова Т.М. Глобалізаційні процеси в сучасному турецькому кіно (на прикладі серіалів). / Т.М. Тімкова // Дні науки філософського факультету – 2017: Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25-26 квітня 2017 – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017 – С. 123-125. – Режим доступу: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2010.pdf
  7. Tetiana Timkova. Ukraynalı Öğrencilere Türkçe’den Sözü Çeviri Ğğretiminde Ortaya Çıkan Zorluklar / Timkova Tetiana / International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language. Volume: 1 - Issue: 2 – IJOTFL – 2018. – s. 83-91. Режим доступу: http://dergipark.gov.tr/ijotfl/issue/40118?fbclid=IwAR2nCPCo8mwZP0XuFwaqYbfdCUINhaqVH56N-dH0Z_IxAIpwTHOhS-ic27Y
  1. Tetiana Timkova. Tüm İnsanlığa Seslenen Bir Şair ve Dili: Yunus Emre Divanı’nda Yer Alan Deyimler / AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOMUNCU BABA TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINI.- III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (25-27 Ekim 2018). Tam Metin Kitabı. – S. 488-500
  2.  Тімкова Т.М. Мотивуючі ознаки, що лежать в основі номінації найменувань лікарських рослин у турецькій мові / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня–13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С 332-334.
  3. Тімкова Т.М. Розвиток перекладацької діяльності у Туреччині у період республіки / Т.М. Тімкова // «Ad orbem per linguas. До світу через мови», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С 364-367.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Cорокін Сергій Володимирович кандидат філологічних наук, доцент
  2Тімкова Тетяна Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  3Пілик Віталія Василівнакандидат філологічних наук, доцент
  4Ксьондзик Наталія Миколаївна кандидат історичних наук доцент
  5Голець Оксана Ярославівна кандидат філософських наук  доцент
  6Пророченко Наталія Олександрівнакандидат історичних наук доцент
  7Польова Олена Сергіївнакандидат філологічних наук, викладач
  8Сіленко Наталія Василівнакандидат філологічних наук, доцент
  9Четверня Тетяна Володимирівнавикладач 
  10Березовська Наталія Сергіївна викладач
  11Шихизаде Інтігам Алісахіб огливикладач 

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 605
тел.: +38 (044) 521-60-23

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://turkish.knlu.edu.ua/welcome.html

Телеграм-канал кафедри: https://t.me/kafturkfilol

Facebook: https://www.facebook.com/turkish.philology

Instagram: https://instagram.com/turk_filolojisi_knlu


 Освітні програми кафедри

 • Опис ОП Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

  Мета освітньої програми Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова, призначеної для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька є підготовка професіоналів з філології та перекладу, які володіють необхідними компетентностями, фаховими знаннями та вміннями для ефективної практичної перекладацької діяльності із застосуванням турецької, другої східної та західноєвропейської мов.

  Цілі освітньої програми відповідають меті, завданням і місії, визначеним у Статуті Київського національного лінгвістичного університету, а також Стратегії розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021-2025 роки.

  Об’єктами вивчення освітньої програми є турецька мова і література, переклад, західноєвропейська мова, друга східна мова. Основним фокусом освітньої програми є акцент  на підготовку фахівців до практичної роботи перекладача турецької мови.

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації турецькою, другою східною і західноєвропейською мовами.

  Здобутком програми є чітко витриманий баланс між усіма необхідними навчальними компонентами: навчальними дисциплінами, практикою та змістом комплексного атестаційного іспиту. Зокрема, доцільно визначено співвідношення між обов’язковими компонентами та вибірковими компонентами освітньої програми. Дисципліни вільного вибору охоплюють широке коло можливих інтересів студентів. Вони сприяють поглибленню як професійної, так і наукової підготовки студентів.

  Практичні результати навчання, заявлені в цій освітній програмі, адаптовані до вимог сучасного ринку праці.

  Одним із обов’язкових компонентів навчального плану освітньої програми є практика, базами якої є ГО «Вікіпедія Україна», Центр тюркологічних студій імені Агатангела Кримського та Центр турецької мови і культури імені Мехмета Акіфа Ерсоя при КНЛУ. 

   

 • Опис ОП Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

  Мета освітньої програми Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання, призначеної для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька є підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі й проблеми в галузі лінгвістики та перекладу в процесі навчання та професійної діяльності.

  Цілі освітньої програми відповідають меті, завданням і місії, визначеним у Статуті Київського національного лінгвістичного університету, а також Стратегії розвитку Київського національного лінгвістичного університету на 2021-2025 роки.

  Об’єктами вивчення освітньої програми є турецька мова і література, перекладознавство, методика навчання іноземних мов, педагогіка і психологія вищої школи, а також методика проведення наукових досліджень. Програма повністю відповідає цілям навчання та теоретичному змісту предметної області.

  Основним фокусом освітньої програми є акцент на формуванні здатності випускника здійснювати інноваційну діяльність і проводити дослідження в галузі лінгвістики й перекладацьких студій, використовувати професійно орієнтовані знання та вміння з методики навчання турецької мови, а також здійснення професійно-орієнтованого перекладу.

  Освітня програма містить загальні й фахові компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів за спеціальністю 035 Філологія,  та результати навчання, які характеризують очікувані знання, розуміння, здатності студентів, набуті в результаті успішного завершення освітньої програми. Компетентності й результати навчання узгоджені між собою і відповідають дескрипторам НРК.

  Структура освітньої програми передбачає оволодіння знаннями щодо забезпечення усної і письмової комунікації у різних галузях науки, техніки, економіки, культури шляхом перекладу різноманітних за жанром текстів турецькою і державною, а також англійською мовами, методики навчання іноземних мов і літератури у вищій школі. Освітня програма є багатовимірною за своєю структурою і організацією, сприяє мобільності студентів-філологів та конкурентоспроможності на ринку праці.

  Одним із обов’язкових навчального плану освітньої програми компонентів освітньої програми є практика, базами якої є ГО «Вікіпедія Україна», Центр тюркологічних студій імені Агатангела Кримського та Центр турецької мови і культури імені Мехмета Акіфа Ерсоя при КНЛУ. 

   


 
Публічна інформація


 
Історія кафедри

Кафедра тюркської філології була створена рішенням вченої ради КНЛУ в результаті перейменування кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, заснованої у жовтні 2005 року шляхом реорганізації кафедри східних мов і цивілізацій.

 З 2006 по 2013 рр. Кафедра забезпечувала підготовку фахівців з арабської, перської, турецької мов і мови гінді за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за напрямком підготовки 020303 "Філологія" і спеціальністю "Переклад".

У 2019-2020 рр. Уперше було здійснено набір студентів на навчання за денною формою здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із перекладу з турецької мови за денною формою здобуття освіти за освітньою програмою Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова А також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька за освітньою програмою Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика викладання.

Кафедра залучає до викладання фахівців–носіїв мови. Так, вже п’ять років на кафедрі працює викладач азербайджанської мови Шихизаде Інтігам Алісахіб огли. З вересня 2019 року до квітня 2022 року на кафедрі працювала викладач турецької мови та літератури Селін Озель.

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top