КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Він є засновником Української філії Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, підтримує плідні контакти із освітньо-культурними представництвами зарубіжних країн в Україні (Американський Дім, Британська Рада, Інститут Гете, Французький культурний центр, Японський культурний центр). З 1993 року в університеті функціонує перша в Україні кафедра ЮНЕСКО. Рішенням Генеральної конференції цієї організації Київський нацiональний лінгвістичний університет було обрано місцем проведення Міжнародної конференції ЮНЕСКО "Лінгвопакс-VIII. Через вивчення мов і культур – до культури миру, злагоди і співпраці", яка відбулася у вересні 2000 року.

Навчальний процес в університеті забезпечує 33 кафедри, де працюють понад 680 штатних викладачів, із них: 50 докторів наук, професорів, 244 кандидати наук, доценти. 2 викладачі є академіками і членами-кореспондентами галузевих академій України. 13 викладачам присвоєні почесні звання "Заслужений працівник народної освіти України" та "Заслужений діяч науки і техніки України", 2 відзначені Державними преміями.

 

Київський нацiональний лінгвістичний університет має 3 навчальні корпуси, 4 студентські гуртожитки, 30 комп'ютерних класів на 450 робочих місць, сучасний спортивний комплекс.

 

У різні роки в Київському національному лінгвістичному університеті прочитали лекції видатні вчені з різних університетів світу: доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч наук Російської Федерації О. С. Кубрякова, Я. Б. Крупаткін, Л. О, Вербицька, доктор філологічних наук, професор Ю. О. Дубовський; заслужений професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, академік РАО, лауреат премії Грімма, лауреат премії Ломоносова Ю. В. Рождественський; доктор філологічних наук, професор Л. Г. Зубкова, доктор філологічних наук, професор, заслужений професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова І. М. Магідова, доктор філологічних наук, професор Л. Р. Зінгер, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України Л. І. Рудницький; видатний лінгвіст, філософ-систематолог, культуролог, просвітник, автор системно-типологічної концепції мови Г. П. Мельников, доктор філологічних наук, професор В. В. Левицький, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії наук  В. М. Алпатов, доктор філологічних наук, професор А. Т. Кривонос, доктор філологічних наук, професор Л. В. Бондарко, доктор філологічних наук, профессор,   заслуженний діяч науки Російської Федерації, почесний профессор РДПУ ім. О. І. Герцена, видатний учений, лінгвіст широкого профілю, автор фундаментальних праць з теорії та історії англійської мови, загального та російського мовознавства, семантики, семіотики та прагматики англійської мови, когнітивістики та методики викладання іноземних мов М. В. Нікітін; доктор філологічних наук, професор Волгоградського державного технічного університету В. І. Карасик;  російський біолог, лінгвіст, семіотик і психолог, фахівець з питань нейронауки та психолінгвістики і психолінгвістики, а також теорії свідомості, заслужений діяч науки Російської Федерації Т. В. Чернігівська, доктор філологічних наук, професор В. Г. Таранець.

 

У 2013 році  лекції прочитали: 1) професор з Бельгії (м. Антверпен,  Karel de Grote University College) Барт Роельс (Bart Roels), який займається проблемами трудового права, права соціального захисту та порівняльного трудового права; 2) Германова Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального і порівняльного мовознавства, Іполітова Любов Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови як іноземної факультету з навчання іноземних громадян,  Піщальникова Віра Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та порівняльного мовознавства, які прибули на запрошення КНЛУ з Московського державного лінгвістичного університету для читання курсів лекцій з актуальних питань лінгвістики студентам та аспірантам КНЛУ 3) Сергій Іванович Ткаченко, багаторічний перекладач Секретаріату ООН у Нью-Йорку (США), кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України, автор декількох збірок поезій та перекладів, засновник літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису творчої інтелігенції Приятрання і Надбужжя "Ятрань". Була організована зустріч студентів, що вивчають новогрецьку мову, з професором Мессинського університету – візантологом, членом комісії з дослідження грецьких діалектів Італії Даніелем Макрісом.

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top