КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

До уваги здобувачів вищої освіти, які подали свої заявки на Конкурсний відбір для участі у Програмі міжнародної академічної мобільності в Поморському університеті в Слупську, Республіка Польща у ІІ семестрі 2023 – 2024 н. р.

Співбесіда відбудеться 01 грудня 2023 р. о 14:30 на платформі Microsoft Teams.

Всю додаткову інформацію з посиланням на зустріч учасники отримують на свої пошти.

Відділ міжнародних зв'язків

 

На зустрічі були присутні: Ректор Університету проф. Роман ВАСЬКО, Надзвичайний і Повноважний Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні п. Надір ХАН, Аташе з питань оборони Мухаммед Джавад АХМАД, проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку інфраструктури проф. Анатолій МАКСИМЕНКО, декан факультету східної і слов’янської філології проф. Сергій СОРОКІН, начальник відділу міжнародних зв’язків доц. Ганна ЛЕБЕДИНЕЦЬ та співробітник відділу міжнародних зв’язків фахівець І категорії Марія-Кароліна КОСТРОМІНА, асистент Посольства Ісламської Республіки Пакистан Маргарита ПАЗИЧ.

Відділ міжнародних зв’язків

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Відбулася міжнародна науково-практична конференція "Замки та палаци України", співорганізатором якої виступив наш Університет за ініціативи секції туризму кафедри психології і туризму.

Це вже далеко не перший наш спільний проєкт з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

КНЛУ був представлений на конференції науковими доробками доцента Віктора Зінченка та здобувачки вищої освіти Ганни Руденко.

У конференції взяли участь понад 40 науковців, практиків та студентів закладів вищої освіти.

Було цікаво долучитися до цього заходу і студентам нашого факультету - майбутнім фахівцям сфери туризму.

 

ДО УВАГИ

здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

 

З метою створення додаткових можливостей для підвищення ефективності освітнього процесу і поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців в умовах воєнної агресії російської федерації проти України, ураховуючи рішення студентської ради Університету від 23 листопада 2023 р., вчена рада Київського національного лінгвістичного університету 29 листопада 2023 р. прийняла ухвалу  «Про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті в ІІ семестрі 2023/2024 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)».

 

Вчена рада Університету ухвалила рішення про те, що:

 

 • Освітній процес у ІІ семестрі 2023/2024 н. р. для студентів денної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) усіх років навчання починається 01 лютого 2023 р.

Тривалість ІІ семестру визначається Графіками навчального процесу на 2023/2024 н. р.

 

 • Освітній процес для студентів заочної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) усіх років навчання здійснюється в терміни, передбачені Графіками навчального процесу на 2023/2024 н. р.

 

 • Освітній процес у ІІ семестрі 2023/2024 н. р. для студентів І–ІІІ курсів денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється наживо (у форматі офлайн) (крім проведення лекційних занять і викладання вибіркових дисциплін – за рішенням факультетів). Навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять з понеділка по п’ятницю включно в першу зміну. Початок занять – 08.00.

 

 • Освітній процес у ІІ семестрі 2023/2024 н. р. для студентів IV курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, І–IV курсів заочної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та І курсу денної і заочної форм здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється у віддаленому (онлайн) форматі. Навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться в реальному часі у форматі онлайн відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять з понеділка по п’ятницю включно в першу зміну. Початок занять – 08.00.

 

 • Весняна (літня) заліково-екзаменаційна сесія 2023/2024 н. р. для студентів І–ІІІ курсів денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться наживо (у форматі офлайн) відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів сесії. Ліквідація академічної заборгованості для студентів цих курсів також проводиться наживо (у форматі офлайн).

 

 • Весняна (літня) заліково-екзаменаційна сесія 2023/2024 н. р. для студентів IV курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, І–IV курсів заочної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та І курсу денної і заочної форм здобуття освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти проводиться у віддаленому (онлайн) форматі відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів сесії. Ліквідація академічної заборгованості для студентів цих курсів також проводиться у віддаленому (онлайн) форматі.

 

 • Атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр у 2024 р. для студентів IV курсу денної і заочної форм здобуття освіти проводиться наживо (у форматі офлайн) відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів атестації.

Відповідальність за організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти несуть декани факультетів.

 

 • Усі декани факультетів і завідувачам кафедр, керівники усіх інших структурних підрозділів Університету забезпечують виконання в повному обсязі ухвали вченої ради КНЛУ від 24 жовтня 2023 р. «Про здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту і безпеки учасників освітнього процесу Київського національного лінгвістичного університету в умовах агресії російської федерації проти України».

 

 • Завідувачі кафедр несуть персональну відповідальність за організацію та здійснення освітнього процесу (включно з проведенням атестації здобувачів вищої освіти), усіх видів контролю результатів навчання студентів з усіх освітніх компонентів (з вибіркових навчальних дисциплін включно), закріплених відповідними наказами ректора за тією чи тією кафедрою, його відповідність усім установленим вимогам; декани факультетів – за організацію та здійснення освітнього процесу (включно з проведенням атестації здобувачів вищої освіти), усіх видів контролю результатів навчання студентів з усіх факультетських бакалаврських і магістерських освітніх програм, його відповідність усім установленим вимогам.

 

 • Усі кафедри і деканати факультетів забезпечують повне виконання всіма науково-педагогічними працівниками всіх видів навчальної роботи (лекційні, семінарські і практичні заняття, контрольні роботи, індивідуальні та інші завдання, передбачені робочими програмами навчальних дисциплін, курсові роботи, практики, контрольні заходи тощо), що визначені робочими навчальними планами всіх освітніх програм для студентів І–ІV курсів першого (бакалаврського) і І курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти на ІІ семестр 2023/2024 н. р., робочими програмами з усіх навчальних дисциплін (з вибіркових навчальних дисциплін включно), програмами практичної підготовки тощо, дотримуючись усіх вимог, передбачених наказами і розпорядженнями ректора.

У зв’язку з цим особливу увагу необхідно звернути на те, що якщо у зв’язку з оголошеною повітряною тривогою, надходженням сигналів «Терористична загроза», «Радіаційна небезпека», «Пожежна небезпека» навчальне заняття тощо не проводилося або тривало менше половини, відведеного на нього часу, то це заняття вважається таким, що не відбулося, і проводиться в інший час відповідно до розкладу занять на факультеті. Якщо навчальне заняття тощо у зв’язку з надзвичайною ситуацією тривало більше половини, відведеного на нього часу, то після завершення (відбою) надзвичайної ситуації навчальне заняття тощо продовжується з урахуванням необхідного коригування.

 

 • Завідувачі кафедр несуть персональну відповідальність за повне виконання робочих навчальних планів на ІІ семестр 2023/2024 н. р. і вимог навчальних програм з усіх освітніх компонентів (з вибіркових навчальних дисциплін включно) тієї чи тієї кафедри; декани факультетів – за повне виконання робочих навчальних планів і навчальних програм з усіх освітніх компонентів (з вибіркових дисциплін включно) усіх факультетських і магістерських освітніх програм.

 

 • Усі кафедри і деканати факультетів мають здійснити заходи щодо забезпечення ефективної організації і здійснення освітнього процесу в ІІ семестрі 2023/2024 н. р. у бакалавраті і магістратурі Університету, належного навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу відповідно до встановлених вимог з обов’язковим урахуванням специфіки освітніх компонентів, які забезпечує кожна кафедра. Особливу увагу при цьому необхідно приділити студентам, які навчаються у віддаленому (онлайн) форматі.

З метою надання, зокрема, необхідної освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачам вищої освіти під час освітнього процесу в умовах воєнного стану всі кафедри мають забезпечити:

 • ефективне використання в освітньому процесі можливостей навчальних платформ Microsoft Teams, Moodle, а за необхідності й інших платформ і засобів віддаленої взаємодії, зокрема месенджерів;
 • доступ студентам до електронних версій навчально-методичних матеріалів з усіх освітніх компонентів (вибіркових дисциплін включно);
 • своєчасне оприлюднення на веб-сторінці кожної кафедри, кожного факультету силабусів навчальних дисциплін, планів семінарських (практичних) занять і матеріалів до них, програм семестрового контролю з усіх навчальних дисциплін (включно з вибірковими), документів стосовно проведення і оцінювання модульних контрольних робіт, інших навчальних та методичних документів і матеріалів, необхідних для здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу;
 • надання студентам індивідуальних консультацій, застосування в комунікативній взаємодії інтерактивних освітніх платформ, електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо.

Декани всіх факультетів мають забезпечити необхідний відповідний контроль.

 

 • Усі декани факультетів і завідувачі кафедр, керівники інших структурних підрозділів Університету мають забезпечити неухильне дотримання всіма здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними та іншими працівниками Етичного кодексу КНЛУ, Антикорупційної програми Університету, Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) під час освітнього процесу в Університеті.

 

Ухвала вченої ради Університету введена в дію наказом ректора від 29 листопада 2023 р. за № 543-о.

 

Ректорат

 

До уваги

здобувачів вищої освіти!

Оголошується Конкурсний відбір для участі
у Програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+
у Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд, Федеративна Республіка Німеччина

у ІІ семестрі 2023 – 2024 н. р.

 

До участі у Конкурсному відборі на навчання за Програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+ допускаються здобувачі 2 і 3 курсу першого (бакалаврського) і 1 курсу другого (магістерського) рівнів.

Вимоги до кандидата відповідно до Міжуніверситетської угоди про співпрацю з Педагогічним університетом Швебіш Гмюнд:

 1. Рівень володіння німецькою мовою не нижче В2.
 2. Наявність закордонного паспорта, дійсного протягом всього періоду навчання за програмою міжнародної академічної мобільності

 

Мова навчання – німецька.

Усі витрати за рахунок сторони, що приймає.

 

Для участі в конкурсному відборі необхідно:

До 12:00 04 грудня 2023 р. включно надіслати на електронну адресу координатора відділу міжнародних зв’язків з програм міжнародної академічної мобільності Еразмус+ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

 1. Заяву на участь у Конкурсному відборі (зразок Заяви), підписану деканом відповідного факультету.
 2. CV (автобіографія) у форматі EUROPASS українською мовою. Автобіографія повинна містити інформацію про Вашу участь у наукових семінарах, конференціях, міжнародній діяльності, публікації тощо. Детальніше за покликанням: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
 3. Мотиваційний лист німецькою мовою (обсяг – 1 сторінка), який повинен містити відповіді на такі запитання:
  • Чому Ви бажаєте стати учасником програми Erasmus+?
  • Як навчання в Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд зможе вплинути на реалізацію Ваших життєвих цілей?
  • Які знання очікуєте опанувати і які навички здобути в Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд?
  • Як Ви будете надалі використовувати знання, отримані після закінчення програми академічної мобільності Еразмус+?
  • Як будете презентувати Україну і КНЛУ у Педагогічному університеті Швебіш Гмюнд?
 4. Витяг залікової книжки з електронного кабінету (останні дві заліково-екзаменаційні сесії) із зазначенням середнього балу успішності.
 5. Копію ідентифікаційної сторінки закордонного паспорта.

Документи, надіслані після зазначеного терміну, не приймаються!

Критерії оцінювання учасників Конкурсного відбору згідно з пунктом 4.5.5. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Київському національному лінгвістичному університеті:

 • рейтинг успішності (відсутність академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року, середній бал успішності за два останні семестри – не нижче 75 С);
 • рівень володіння німецькою мовою не нижче рівня В2;
 • участь в освітніх, міжнародних, наукових конкурсах, олімпіадах тощо;
 • участь у студентському самоврядуванні;
 • вмотивованість, комунікабельність.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Наявні обмеження для виїзду за кордон в умовах оголошеного воєнного стану в Україні для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 р. зі змінами  і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 166 від 28.02.2022.

 

Дату, час і місце проведення співбесіди буде повідомлено на веб-сторінці КНЛУ додатково.

Відділ міжнародних зв’язків

27 листопада 2023 року у приміщенні КНЛУ відбувся благодійний ярмарок на підтримку 3-ї Окремої штурмової бригади. Викладачі й студенти Університету запропонували на продаж кулінарні вироби, власну творчість, книжки та картини з особистих архівів. Активну участь у заході взяли працівники та студенти нашого факультету. Відвідувачі ярмарку отримали позитивні враження, придбали цікавинки та смаколики.

Усі зібрані кошти підуть на допомогу Воїнам-Героям, які захищають наш спокій та Незалежність держави!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

1 грудня 2023 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри богемістики Їржі Гасіла (PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.) на тему: Frazeologie je dobrý sluha, ale zlý pán (Фразеологія – гарний слуга, але поганий господар).
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/qpc-tsiu-agb

Відділ міжнародних зв’язків

Сторінка 1 із 34

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top