КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

На секції педагогіки працюють 5 науково-педагогічних працівників, зокрема 2 доктори наук, професори, 3 кандидати педагогічних наук, доценти.

 

 • Кудіна В. В.

   

   Кудіна В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач секції.

   

  • Коло наукових інтересів – дидактика загальної середньої і вищої освіти.
  • Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 136 наукових праць, з них – один словник для іноземних студентів, 7 підручників, близько 60 робіт навчально-методичного характеру. За останні 5 років опубліковано більше 30 праць.
  • Розвиток наукової школи –  під керівництвом захищено 1 дисертацію РНD з педагогічних наук.
  • Педагогічна діяльність. Викладає курси лекцій з Педагогіки, Педагогіки і психології вищої школи, Педагогіки успішної особистості, Педагогічної творчості, Виховних систем і технологій.
  • Громадська діяльність. Експерт експертної комісії із зарубіжної літератури МОН України.
 • Матвієнко О. В.

   

  Матвієнко О. В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

   

  • Коло наукових інтересів – порівняльна педагогіка, історія педагогіки, педагогічна освіта.
  • Найважливіші наукові результати – запровадження інноваційних підходів до компаративних досліджень проблем підготовки вчителів й зокрема вчителів іноземних мов.
  • Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 139 наукових праць із теоретичних проблем порівняльної педагогіки, гендерного права, освіти та виховання.
  • Впровадження результатів наукового пошуку. Член двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті та Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
  • Розвиток наукової школи –  під керівництвом і консультуванням захищено 4 кандидатських і одна докторська дисертації.
  • Педагогічна діяльність. Читає курс лекцій з Порівняльної педагогіки,  Педагогіки, Розвитку систем освіти у країнах ЄС.
  • Почесні звання, наукові і державні нагороди. Почесне звання «Заслужений працівник освіти» (2012).
 • Волярська О. С.

   

  Волярська О. С. – доктор педагогічних наук, професор.

   

  • Коло наукових інтересів – теорія і практика навчання різних категорій дорослого населення, організаційно-методичне забезпечення створення і функціонування центрів освіти дорослих в Україні, підготовка педагогічного персоналу для сфери світи дорослих, розвиток педагогічних систем.
  • Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано 116 робіт, з них 75 наукового та 12 навчально-методичного характеру, зокрема 1 публікація у наукометрічній базі даних Web of Science, 33 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України; за останні п’ять років опубліковано 23 праці, з них 13 наукових та 4 навчально-методичного характеру.
  • Впровадження результатів наукового пошуку. Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
  • Розвиток наукової школи. Під керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації з педагогічних наук.
  • Педагогічна діяльність. Читає курс лекцій з Педагогіки і психології вищої школи,  Педагогіки, Етики і психології педагогічної діяльності.
  • Громадська діяльність. Член Громадської Спілки «Українська асоціація освіти дорослих».
 • Соловей М. І.

   

  Соловей М. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи.

   

  • Коло наукових інтересів – система виховання у закладі вищої освіти, система виховання ціннісних ставлення у студентів.
  • Кількісний і якісний аналіз наукового доробку. Опубліковано близько 120 наукових праць.
  • Педагогічна діяльність. Викладає курс Педагогіка і психологія вищої школи,  Педагогіка, Виховні системи і технології.
  • Почесні звання, наукові і державні нагороди. Почесне звання «Заслужений працівник освіти».

 • Чернуха А. М.

   

  Чернуха А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  • Коло наукових інтересів – професійно-педагогічна майстерність учителя.
  • Педагогічна діяльність. Викладає курс Дидактика і теорія виховання, Професійно-педагогічна культура майбутнього вчителя.

 

 

Навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками секції педагогіки 

 


Бакалаврат

Нормативні дисципліниІІ курс

Педагогіка (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта)

 • доцент Кудіна В. В.
 • доцент Волярська О. С.
 • доцент Соловей М. І.
Нормативні дисципліни ІІІ курс

Педагогіка (для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян спеціальності 035 Філологія – доцент Чернуха А. М.)

Вибіркові дисципліниПедагогіка успішної особистості – доцент Кудіна В. В.
Сучасні виховні системи і технології – доцент Кудіна В. В., доцент Соловей М. І., професор Матвієнко О. В., доцент Чернуха А. М.
Професійно-педагогічна культура майбутнього вчителя – доцент Чернуха А. М.
Менеджмент освіти – доцент Волярська О. С.
Історія педагогічної думки і освіти в Україні – професор Матвієнко О. В.
Дидактика і теорія виховання – доцент Чернуха А. М.
Сучасні технології освіти і виховання – доцент Чернуха А. М.

 

Магістратура

Нормативні дисципліниІ курс

 • Педагогіка і психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, 035 Філологія, 053 Психологія, 242 Туризм) – доцент Волярська О. С., доцент Кудіна В. В., доцент Чернуха А. М., доцент Соловей М. І.
 • Педагогіка і психологія вищої школи (для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян спеціальності 035 Філологія ) – доцент Чернуха А. М.
 • Порівняльна педагогіка (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта) – професор Матвієнко О. В.
Вибіркові дисципліниІ курс
 • Розвиток систем освіти у країнах ЄС – професор Матвієнко О. В.
 • Педагогічна творчість – доцент Кудіна В. В.

 

Аспірантура і докторантура

Вибіркові дисципліни

 

 • Етика і психологія педагогічної діяльності – доцент Волярська О. С. 
 • Тенденції розвитку вищої освітим в Україні – доцент Волярська О. С.

 

 

Навчальний контент


Лекція № 5. Зміст загальної середньої освіти

Підручники і Модельні програми

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи з педагогіки
Підсумковий контроль


Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни за вибором «Сучасні виховні системи і технології»


  Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни «Педагогіка»


  Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи»


 

 

              

QR код для оплати в Приват24

 • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

  38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top