КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Четвер, 27 червня 2024 12:39

ДО УВАГИ здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

      Вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, яка відбулася 24 червня 2024 р., внесено таку зміну до ухвали вченої ради КНЛУ від 30 травня 2024 р. «Про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті в 2024/2025 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)»:

пункт 4 ухвали після слів «першого (бакалаврського)» доповнено словами «і другого (магістерського)».

З урахуванням внесеної зміни, освітній процес в Університеті організовано таким чином:

 1. Освітній процес у І семестрі 2024/2025 н. р. для студентів ІІ–IV курсів денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) і ІІ курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти) починається 05 серпня 2024 р.

Початок навчання в І семестрі 2024/2025 н. р. для студентів І курсу денної форми здобуття освіти бакалаврату02 вересня 2024 р.; для студентів І курсу денної форми здобуття освіти магістратури09 вересня 2024 р.

Тривалість І семестру визначається Графіками освітнього процесу на 2024/2025 н. р.

 2. Освітній процес у ІІ семестрі 2024/2025 н. р. для студентів усіх років навчання денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти починається 03 березня 2025 р.

Тривалість ІІ семестру визначається Графіками освітнього процесу на 2024/2025 н. р.

 3. Освітній процес для студентів заочної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) усіх років навчання здійснюється в терміни, передбачені Графіками освітнього процесу на 2024/2025 н. р.

 4. Освітній процес (включно з проведенням модульних контрольних робіт, заліково-екзаменаційних сесій, атестації здобувачів вищої освіти) у 2024/2025 н. р. для студентів усіх років навчання денної  і заочної форм здобуття освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти здійснюється наживо (у форматі офлайн) (крім проведення лекційних занять і викладання вибіркових (за винятком лінгвістичних і перекладознавчих) дисциплін, які за рішенням вчених рад факультетів можуть проводитися в реальному часі в онлайн-форматі).

Навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять з понеділка по суботу включно в першу зміну. Початок занять – 08:30.

 

Ухвала вченої ради Університету про внесення змін введена в дію наказом ректора від 24 червня 2024 р. за № 333-о.

 

 

Ректорат

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top