КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Четвер, 29 лютого 2024 15:00

Співбесіда з учасниками Конкурсного відбору для навчання за Програмою міжнародної академічної мобільності в Нагойському університеті іноземних досліджень в 1 семестрі 2024 / 2025 н.р.

 

До уваги здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та інших працівників КНЛУ!

Посилання на зустріч:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjOGY5NmUtY2I1Yy00NjgzLTg3OTMtOTMzMTBkMWRhZGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%229aa3b9f5-c3bc-4934-a197-79bfe34a7a76%22%7d

 

Відділ міжнародних зв'язків

              

QR код для оплати в Приват24

  • Оплата можлива в додатку Приват24. Комісія банку - 1 грн

    38035 ikonki

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТ

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
E-mail : knlu@knlu.edu.ua

Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
E-mail : pk@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top