Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти

 

Запрошення до участі у підвищенні кваліфікації і стажуванні


 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету


 

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2021 році

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2020 році

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2019 році

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників КНЛУ у 2019 році

 


 

Навчальні програми

Навчальна програма "Комунікативна лінгвістика"

Навчальна програма "Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика"

Навчальна програма "Методика викладання мовних дисциплін із використанням ІКТ"

Навчальна програма "Актуальні питання сучасного лінгвістичного сходознавства"

Навчальна програма "Методика викладання професійно орієнтованих навчальних дисциплін з використанням ІКТ"

Навчальна програма "Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням ІКТ"

Навчальна програма "Новітні методики навчання російської мови як іноземної"

Навчальна програма "Методика створення електронних інформаційно-методичних пакетів з навчальних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі Університету"

Навчальна програма "Сучасні індигенні підходи у психологічному консультуванні"


 

Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни "Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій"

Робоча програма навчальної дисципліни "Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика"

Робоча програма навчальної дисципліни "Методика навчання перекладу"

Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми сучасної романістики: когнітивний і комунікативно-функціональний аспекти"

 


 

 

Форми документів для проходження підвищення кваліфікації

Форми документів для проходження стажування


 

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОРЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ В УКРАЇНІ (KECUA)

 

Шановні колеги!

Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти спільно з кафедрою корейської філології Київського національного лінгвістичного університету та Корейським центром освіти в Україні (KECUA) запрошує викладачів корейської мови взяти участь у довгостроковій програмі підвищення кваліфікації на тему:


«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ:

МОВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ, МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ».

Термін проведення: 01.02.2021 р. – 30.06.2021 р.
Робоча мова: корейська, українська
Форма участі: змішана (130 годин дистанційного навчання в режимі онлайн, 30 аудиторних годин в режимі офлайн)
Загальний обсяг: 240 годин/ 8 кредитів


Умови участі:
для участі у програмі підвищення кваліфікації необхідно зареєструватися до 15 cічня 2021 року, надіславши заявку (додаток 1) електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Детальна інформація за посиланням...

 


 

Інформація про створення центру

Післядипломна освіта в сучасному суспільстві є однією із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” післядипломна освіта здійснюється закладами післядипломної освіти або спеціалізованими підрозділами вищих навчальних закладів. Таким підрозділом в Університеті є Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти.

Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти було створено в жовтні 2016 року з двох структурних підрозділів Університету – Підготовчого відділення з іноземних мов та Центру післядипломної освіти та екстернату. Здобуття другої вищої освіти в КНЛУ було започатковано у 1962 році. Через різні форми навчання підготовку пройшли понад 14 тисяч викладачів та вчителів іноземних мов України. До 1968 року існували дворічні Вищі курси підготовки викладачів вищих навчальних закладів та курси підвищення кваліфікації (завідувач – Іонова І.М.). Згодом було створено відділення підготовки викладачів та підвищення кваліфікації з терміном навчання 1 рік, на базі якого у 1968 році було засновано факультет підвищення кваліфікації.

У різні роки факультет очолювали Філановський Г.Д., Воробйова Л.В., Бобирєва М.М., Іонова І.М., Чернуха А.М., Новікова О.М., Клименченко С.Д. Відповідно до Постанови колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР про перевірку рівня фахової підготовки вчителів середніх шкіл, які мають стаж роботи не менше 5 років, у 1968 році були створені одномісячні курси підвищення кваліфікації вчителів середньої школи. Слухачі факультету підвищували свій професійний рівень, отримували консультації провідних спеціалістів мовних кафедр, кафедр методики викладання іноземних мов, загального та українського мовознавства, педагогіки та психології. У різні роки на факультеті працювали такі знані в університеті та за його межами вчені, як професори Почепцов Г.Г., Мороховський О.М., Мороховська Е.Я., Харитонова І.Я., Бобирєва М.М., Шубняков Б.П., Винник В.О., Ковалів Ю.І., Скляренко Н.К., Бичкова Н.І., Курило В.М., доценти Чекаль Г.С., Тимошенко З.В.

Сьогодні роботу Центру навчання іноземних мов і післядипломної освіти забезпечують:

завідувач – Майєр Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор

диспетчер – Зуб Ірина Сергіївна

Головними напрямами навчально-педагогічної діяльності Центру є:

  • поглиблене вивчення англійської, німецької та французької мов для школярів 5-10 класі;
  • підготовка школярів 11 класів до складання тестів ЗНО;
  • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших вищих навчальних закладів України з актуальних проблем перекладу, педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, методики викладання російської мови як іноземної, літературознавства, інформаційних технологій

 

Підвищення кваліфікації

Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти пропонує широкий спектр навчальних програм з підвищення кваліфікації та стажування, що надає можливість науково-педагогічним працівникам здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Мета Центру – підготовка слухачів до вступу у заклади вищої освіти України, розвиток системи післядипломної освіти в КНЛУ для вдосконалення професійної підготовки викладачів шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, забезпечення післядипломної освіти за всіма напрямами та спеціальностями КНЛУ, з використанням потужного науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази Університету.

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці з іноземних мов, методики викладання іноземних мов, української мови, загального мовознавства, психології, педагогіки, перекладознавства та літературознавства. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.

Випускникам підготовчих курсів видається сертифікат державного зразка. Випускникам курсів післядипломної освіти видається свідоцтво або сертифікат державного зразка.

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших освітніх закладів України здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету від 30.09.2013 р.

Система підвищення кваліфікації в КНЛУ охоплює такі форми удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників:

• аспірантура;
• докторантура;
• пошукач (здобувач) для підготовки і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 114, 416
тел.: +38 (044) 287-60-28, +38 (044) 289-40-53
+38 (066) 189-47-20, +38 (093) 460-67-85
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти