Кафедра англійської мови факультету перекладознавства

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.edu.ua/

 

Інформація про кількісні показники видів і результатів професійної діяльності

 


Абітурієнту 2018 


 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладознавства було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладознавства КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. по травень 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. – доктор філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф.

 

Завідувач

Із вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна. У 1982 р. закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київський державний педагогічний інститут іноземних мов). Із 1991 р. по 1994 р. Яценко Людмила Михайлівна навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. Дисертацію з методики викладання іноземних мов захистила в 1995 році.

У КНЛУ працює з 1994 р. на посадах: викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики викладання іноземних мов; доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів; заступника декана факультету перекладачів. Із жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін. Керувала курсовими й дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів.

Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курс  з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.).

Має понад 60 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор посібників та підручників із англійської мови для середньої школи й вищих навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

 1. Яценко Людмила Михайлівна , доцент, канд. пед. наук
 2. Хоменко Олександр Вікторович, професор, док. пед. наук
 3. Ніколаєнко Світлана Володимирівна, доцент , канд. філ. наук
 4. Сташко Галина Іванівна, доцент, канд. філ. наук
 5. Подсєвак Катерина Сергіївна, ст.викладач, канд. філ. наук
 6. Крикніцька Ірина Олександрівна, ст. викладач, канд. філ. наук
 7. Смаженко Ольга Андріївна, ст. викладач
 8. Ігнатенко Лариса Юріївна, ст. викладач
 9. Титова Наталія Юріївна, ст. викладач
 10. Александренко Єлизавета Ярославівна, викладач, магістр філології
 11. Ліннік Лілія Анатоліївна, викладач, магістр філології
 12. Макатер Світлана Василівна, викладач, магістр філології
 13. Прохорова Анна Валеріївна, викладач
 14. Кулешір Марія Миколаївна, викладач
 15. Меграб’ян Сірануш-Мерилін Вардгесівна, викладач

 

Освітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладознавства за спеціальностями 035. Філологія, 242. Туризм та 053. Психологія.

 

Дисципліни кафедри

Перша іноземна мова (англійська), практична фонетика та практична граматика англійської мови для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 035. Філологія.

Друга іноземна мова (англійська) для студентів І–IV курсів денної форми навчання за спеціальністю 035. Філологія.

Англійська  мова  для студентів І–IV курсів за спеціальністю 242. Туризм (бакалаврат).

Англійська  мова  для студентів І–II курсів за спеціальністю 242. Туризм (магістратура).

Англійська  мова  для студентів І–IV курсів за спеціальністю 053. Психологія (бакалаврат).

Англійська  мова  для студентів І–II курсів за спеціальністю 053. Психологія (магістратура).

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують 12 секцій:

 • секція англійської мови І курсу (керівник секції –  викл. Прохорова А.В.)
 • секція практичної фонетики І курсу (керівник секції –  ст.викл. Смаженко О.А.)
 • секція практичної граматики І, ІІ курсу (керівник секції – викл. Александренко Є. Я.)
 • секція англійської мови мови ІІ курсу (керівник секції – ст. викл.  к.п.н. Крикніцька І.О.)
 • секція другої іноземної мови І та ІІ курсів (керівник секції – ст. викл. Титова Н.Ю.)
 • секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції –  доц. к. ф.н. Ніколаєнко С.В.)
 • секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції – доц. к. ф.н. Сташко Г. І.)
 • секція заочного навчання (І, ІІ курси) (керівник секції – викл. Кулешір М.М.)
 • секція «Туризм» І, II, III курсу (керівник секції – викл. Макатер С.В.)
 • секція «Туризм» ІV курсу: бакалаврат і І курс: магістратура - (керівник секції – проф., д.п.н. Хоменко О.В.)
 • секція «Психологія» І курс магістратура (керівник секції – доц. канд. філ. наук Сташко Г. І.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. Викладачі кафедри працюють над колективною науковою темою "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі" (державний реєстраційний номер 0118U003023).

У межах виконання цієї теми викладачі кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого та аспектного навчання англійської мови на різних курсах,публікують свої дослідження з питань філології, методики навчання та педагогіки. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України.

 

Міжнародні зв’язки

Протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, разом з представниками міжнародної студентської громадської організації  «Співдружність студентів-християн Україна», що зареєстрована  Міністерством Юстиції України 02.02.1999  і об’єднує освітянську молодь та студентів-християн.  Англійський відділ (ССХ English) є частиною ГО «ССХ Україна». Основна мета діяльності клубу – ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. Три роки поспіль Террі Епплінг (Terre Apping) є добровільним працівником ГО та разом з викладачами кафедри проводить семінари, лекції, тематичні вечори, перегляд і обговорення фільмів англійською мовою, з метою надання мовної практики студентам та розширення їхнього світогляду.

 

Видання

За останні 10 років викладачами  кафедри англійської мови факультету перекладознавства було створено низку підручників та навчальних посібників, зокрема:

 • Аненко Н. І., Гладуш Н. Ф., Подсєвак К. С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
 • Аненко Н. І., Подсєвак К.С. (у співавторстві) A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. - 290 с.
 • Сташко Г. І., Титова Н. Ю. English-in-Use / Англійська мова : Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
 • Сташко Г. І., Титова Н. Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова: Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 260 с.
 • Яценко Л. М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . - Ірпінь, 2011.
 • Яценко Л. М. та ін. A Practical Guide to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення. Ч. І. Для студентів І курсу факультету перекладачів. Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 384 с.
 • Кукса І. М., Яценко Л. М., Аненко Н. І. English Grammar for Advanced Learners / Посібник з практичної граматики англійської мови. Для студентів ІI курсу ВНЗ спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури: Навч. посібник. -  К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. - 208 с.
 • Макатер С.В., Регент А.І., Мальована М.М., Яценко Л.М. EnglishforTourism / Англійська для туризму. Для студентів І курсу вищих навчальних закладів спеціальності «Туризм». Частина І : Навч. Посібник. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. - 232 с.
 • Яценко Л. М., Черхава О.О. Тестові контрольні роботи з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм». Навч. посібник.  - К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. - 276 с.
 • Кравченко О.Г., Фабрична Я.Г. English Intonation: Practical Course for the Second Year Students Specialising in Translation Studies. Англійська інтонація: Навч. посібник для студентів ІІ курсу факультету перекладознавства./Заг. редакція - Фабрична Я.Г. - К.:Вид. центр КНЛУ, 2019. – 116 с.
 • Яценко Л. М. English Grammar for Philology Students / Граматика англійської мови для студентів-філологів. - Ірпінь: УДФСУ, 2020. - 242 с.
 • Фабрична Я. Г. Practical Guide to Learning English for Second Year Students Specialising in Translation Studies, Part II / Практичний курс англійської мови. Частина ІІ: Навч. посібник / Заг. редакція – Фабрична Я. Г. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2020. – 398 с.

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.edu.ua/

 

 

 

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти