Кафедра романських мов

Історія

Кафедра романських мов була заснована на факультеті романської філології в 2011 році. Кафедра має висококваліфікований викладацький склад, більше 60 % якого доктори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції: французької та іспанської мов (І курс), французької та іспанської мов (ІІ курс), теоретичної фонетики французької мови (ІІІ курс), порівняльної типології французької і української мов (V курс), іспанської мови як другої іноземної (ІІ–V курси).

Наразі кафедра успішно втілює основні засади Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення французької й іспанської мов як першої іноземної та іспанської мови як другої іноземної мови в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки укладено 10 навчальних підручників і посібників з дисциплін, які викладаються кафедрою; практично кожного року кафедра направляє на навчання до аспірантури своїх молодих викладачів.

Кафедра романських мов має партнерські зв’язки з університетами Франції: Пікардійським університетом Жюля Верна (м. Ам’єн) Університетом Кан Нормандія. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у названих вище університетах, а професори французьких ВНЗ читають лекції та проводять колоквіуми зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Франції в Україні та з французьким культурним центром. На базі університету за участі викладачів кафедри три рази на рік проводиться міжнародний іспит з французької мови DELF, DALF.

У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Кан Нормандія, Французька Республіка, зав. кафедри, к.ф.н., доц. Рубан В.О. взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ на базі ВНЗ-партнера за фінансової підтримки Європейського Союзу з 12 по 26 березня 2016 р. Віра Олександрівна пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і провела заняття з "Практичної граматики" і "Практики усного та писемного мовлення" студентам І та ІІІ курсів  на факультеті філології Університету Кан Нормандія. У 2017 році педагогічне стажування за програмою ЕРАЗМУС + в Університеті Кан Нормандія, м. Кан, Французька Республіка, пройшли доцент кафедри романських мов Рогоза О. Б та викладач Дяченко Н. Л.

Кафедра романських мов підтримує партнерські зв’язки з університетами Іспанії: Університетом Гранади та Університетом Кадісу. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у згаданих університетах, а професори іспанських ВНЗ (зокрема, Кадісу) проводять лекції зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Іспанії в Україні та з аргентинським культурним центром.

У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Гранади, Королівство Іспанія, викл. кафедри романських мов Шевченко А.С. взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ на базі ВНЗ-партнера за фінансової підтримки Європейського Союзу з 16 по 20 травня 2016 р.

К.ф.н. доц. Шевченко А.С. пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і прочитала лекції з "Практичної граматики" і "Теорії та практики перекладу" студентам І та ІІ курсів на факультетах Філології та Усного і письмового перекладу Університету Гранади.

Крім того, у рамках стажування наші викладачі відвідали заняття з "Теоретичної граматики" доктора Лівії С. Гарсії Агіар та взяли участь у ряді міжнародних зустрічей.

2018 року к.ф.н., доц. Настенко С. В. брала участь у міжнародному проекті Erasmus+ читання лекцій в Університеті Гранади, Королівство Іспанія.

 

Завідувач

Кафедру романських мов очолює кандидат філологічних наук Рубан Віра Олександрівна. З 2006 року викладає французьку мову як першу іноземну студентам І–ІІІ курсів та загальне мовознавство студентам ІV–V курсів факультету романської філології і перекладу. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.

 

Науково-педагогічні працівники:

Нині на кафедрі працює 16 викладачів на постійній основі. Вони викладають різні аспекти французької, іспанської мов.

Викладачі французької мови:
1.    Максименко Анатолій Петрович, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків КНЛУ, доктор педагогічних наук, професор;
2.    Рогоза Ольга Борисівна, декан факультету романської філології і перекладу,  кандидат філологічних наук, доцент;
3.    Рубан Віра Олександрівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
4.    Єсипович Катерина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент;
5.    Комірна Євгенія Віталіївна, доцент;
6.    Молокова Ольга Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент;
7.    Дяченко Наталія Леонідівна, ст. викладач, кандидат філологічних наук.

Викладачі іспанської мови:
1.    Настенко Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент;
2.    Шевченко Анна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент;
3.    Кульбіда Діана Петрівна, ст. викладач, кандидат філологічних наук,
4.    Серебрянська Тетяна Миколаївна, викладач;
5.    Рубан Алла Миколаївна, викладач;
6.    Бабенко Вікторія Андріївна, викладач;
7.    Швець Дар’я Іванівна, викладач;
8.    Ткаченко Руслана Олегівна, викладач;
9.    Лизогуб Катерина Володимирівна, викладач.

Підвищення рівня науково-педагогічних кадрів є одним з пріоритетних завдань кафедри. В аспірантурі КНЛУ навчається 1 викладач кафедри, який працює над дослідженнями в галузі іспанської філології.

 

Публікації за останні 5 років, адреси профілів викладачів у Google академії:

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Перший (бакалаврський) рівень
1.    Настановно-корективний курс з іспанської / французької мови І курс;
2.    Практика усного і писемного мовлення іспанської / французької мови І − ІІ курс;
3.    Практична фонетика іспанської / французької мови І − ІІІ курс ;
4.    Практична граматика іспанської / французької мови І − ІІІ курс;
5.    Вступ до мовознавства І курс;
6.    Вступ до романської філології ІІ курс;
7.     Іспанська мова як 2 га іноземна І − ІІІ курс;
8.    Лінгвокраїнознавство ІV курс;
9.    Теоретична фонетика французької мови ІVкурс;
10.    Практичний курс перекладу іспанської / французької мови ІІ курс;
11.    Лінгвопрагматичний аспект ділової комунікації французькою мовою (курс за вибором) ІІІ курс.

Другий (магістерський) рівень
1.    Культура усного і писемного мовлення іспанської мови І курс;
2.    Соціолінгвістика І курс.

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 518
тел.: +38 (044) 529-80-25
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://romkaf.knlu.edu.ua/

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти