Кафедра англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

Презентація: "Студентоцентрична модель викладання теоретичних дисциплін у КНЛУ зміст,  структура, переваги"

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 325-326
тел.: +38 (044) 287-23-95
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://knlustyl.knlu.edu.ua/

Офіційний веб-сайт секції філософії: http://philosophy.knlu.edu.ua/

Сайт Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики

Сайт Центру когнітивних і семіотичних досліджень

 

Історія кафедри

Історія кафедри англійської філології і філософії мови (раніше – лексикології і стилістики англійської мови) імені професора О.М. Мороховського налічує понад 45 років. Її було створено як кафедру лексикології та стилістики англійської мови в 1971 році на базі кафедри лексикології й фонетики англійської мови, яку очолював відомий вчений-лексиколог і лексикограф професор Костянтин Тимофійович Баранцев. Майже 23 роки від дня заснування кафедри до 1994 року її завідувачем, фундатором наукових і освітніх традицій був видатний вчений, доктор філологічних наук, професор Олександр Миколайович Мороховський. З квітня 1994 року кафедрою керує вихованка університету, Заслужений працівник освіти України, академік АН Вищої школи України, Заслужений професор КНЛУ, доктор філологічних наук, професор Ольга Петрівна Воробйова, чиї наукові погляди синтезували в собі здобутки київської та московської стилістичних шкіл.

У 2011 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я її засновника, професора Олександра Миколайовича Мороховського. Зважаючи на те, що спектр наукової проблематики кафедри істотно розширився (у бік дискурсології, прагматики і когнітології), так само як і перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі (за рахунок загальнотеоретичних та когнітивно-орієнтрованих мовних дисциплін), а також у зв’язку із приєднанням до складу кафедри секції філософії, у жовтні 2015 р. її було переіменовано на кафедру англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського.

Кафедра продовжує славні наукові і викладацькі традиції, започатковані професором О.М. Мороховським, який розпочав свою наукову діяльність в межах ленінградської філологічної школи, був одним із засновників наукових студій з англійської філології в Самаркандському педагогічному інституті й надалі близько 30 років плідно працював у нашому університеті. Його творчий доробок складають монографія "Слово и предложение в истории английского языка" та значна кількість наукових статей з проблем лексикології, стилістики, лінгвістики тексту й культурології. Вихованцями його наукової школи є 30 кандидатів й один доктор філологічних наук. Під керівництвом професора О.М. Мороховського кафедра видала низку підручників та навчальних посібників, найвідомішими з яких є колективний підручник зі стилістики англійської мови під редакцією О.М. Мороховського, підручник з практики англійської мови "Advanced English" доц. Л.М. Хохаріної-Семерні, підручник з історії, географії та культури Англії доц. В.С. Кузнєцової та інші, за якими навчаються студенти-філологи багатьох університетів України. Детальніше див. далі >>

 

Завідувач кафедри

Воробйова Ольга Петрівна (11 серпня 1952, с. Васильєво Василівського р-ну Запорізької обл.) − доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і філософії мови (до вересня 2015 р. лексикології і стилістики англійської мови) імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ), Заслужений працівник освіти України (з 2002 р.). Академік АН вищої школи України (з 2016 р.). Відмінник освіти України. Знак Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення". Заслужений професор КНЛУ. Детальніше див. далі >>


Науково-педагогічний склад кафедри

1.    Воробйова Ольга Петрівна – завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук
2.    Андрущенко Ірина Олександрівна –  старший викладач
3.    Брандес Аксана Петрівна – доцент, кандидат філологічних наук
4.    Ваховська Ольга Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук
5.    Волкова Світлана Володимирівна – професор, доктор філологічних наук
6.    Жихарєва Олена Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук
7.    Ізотова Наталя Павлівна – доцент, кандидат філологічних наук
8.    Казанцев Євгеній Володимирович – доцент, кандидат філологічних наук
9.    Кирилова Віра Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук
10.    Кириченко Ірина Сергіївна – доцент, кандидат філологічних наук
11.    Комісар Людмила Петрівна – доцент, кандидат філософських наук
12.    Кравченко Наталя Кимівна – професор, доктор філологічних наук
13.    Кривенко Ганна Леонідівна – доцент, кандидат філологічних наук
14.    Маріна Олена Сергіївна – доцент, доктор філологічних наук
15.    Марутовська Олена Олександрівна – викладач
16.    Некряч Тетяна Євгенівна – професор, кандидат філологічних наук
17.    Попович Юлія Олексіївна – доцент, кандидат філологічних наук
18.    Присяжнюк Людмила Федорівна – доцент, кандидат філологічних наук
19.    Саволайнен Інна Павлівна – викладач, кандидат філософських наук
20.    Ситенька Олена Віталіївна – доцент, кандидат філологічних наук
21.    Тихомирова Олена Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук
22.    Цибка Володимир Володимирович – старший викладач
23.    Чхетіані Тамара Дмитрівна –  доцент, кандидат філологічних наук
24.    Шершньова Анна Василівна – доцент, кандидат філологічних наук

 

Публікації кафедри за останні 5 років >>

 


Навчальні дисципліни

Перелік навчальних дисциплін кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського
2016 – 2017 н. р.

 

Спеціальність 035 Філологія Мова і література (англійська)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - денна

 

курс

Назва дисципліни

Всього кредитів ECTS

Всього годин

І

Вступ до мовознавства

5

150

Напрям підготовки 6.020303 (Мова і література (англійська))

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - денна

 

ІІ

Лексикологія англійської мови

3

90

Курсова робота з англійської філології

1

30

Дисципліна за вибором з іншого фаху:

1.      Європейські цінності

2.      Глобалізація і культура

3.      Етичні проблеми

4.      Соціальна антропологія

5.      Релігієзнавство і український контекст

2

60

ІІІ

Лексикологія англійської мови

2,5

90

Теорія і практика перекладу англійської мови

2

72

Курс за вибором з лінгвістики:

  1. Вступ до лексикографії
  2. Міжкультурні подібності і розбіжності мовленнєвої поведінки англійців та українців

2

72

IV

Англійська мова

11

396

Лінгвокраїнознавство США

2

72

Стилістика англійської мови

2

72

Загальне мовознавство

2

72

Інтерпретація тексту

1,5

54

Курс за вибором з лінгвістики:

  1. Основи наукового письма англійською мовою
  2. Орієнталізм у сучасній англомовній поезії: лінгвостилістика та семіотика
  3. Діалогічний дискурс: інтегративний метод прагматичного та конверсаційного аналізів

2

72

Курс за вибором з перекладознавства

2

72

Курсова робота з лінгвістики

1

36

Спеціальність 035 Філологія Мова і література (англійська)/одна іноземна мова

Рівень вищої освіти «магістр»

Форма навчання - денна

І

Культура усного і писемного мовлення англійської мови

14/29

420/870

Загальне мовознавство

4

120

Когнітивна поетика / Основи теорії мовленнєвої комунікації (за вибором)

3

90

Слово, висловлювання і дискурс у сучасній лінгвістичній парадигмі/ Стилістика й інтерпретація тексту: традиції та сучасність (за вибором)

3

90

Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

3

90

Спеціальність 035 Філологія Мова і література (англійська)

Рівень вищої освіти «магістр»

Форма навчання - денна

І

Загальне мовознавство

3

90

Спеціальність 014 Середня освіта Українська мова і література / 014 Середня освіта (англійська)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - денна

І

Вступ до мовознавства

3

90

Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - денна

ІІІ

Лексикологія англійської мови

2,5

90

IV

Англійська мова

10,5

378

Стилістика англійської мови

2

72

Загальне мовознавство

3

108

Спеціальність 014 Середня освіта (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

Рівень вищої освіти «Магістр»

Форма навчання - денна

І

Англійська мова

19

570

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - денна

IV

Англійська мова

11

396

Спеціальність 053 Психологія. Рівень вищої освіти «магістр»

Форма навчання - денна

І

Англійська мова

15

450

Напрям підготовки 6.020303 (Мова і література (англійська). Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання - заочна

ІІ

Лексикологія англійської мови

3

90

ІІІ

Лексикологія англійської мови

2,5

90

IV

Англійська мова

20,5

738

Лінгвокраїнознавство США

2

72

Загальне мовознавство

2

72

Стилістика англійської мови

2

72

Інтерпретація тексту

1,5

54

Курс за вибором з лінгвістики

2

72

Курсова робота з лінгвістики

1

36

Напрям підготовки 6.020303 (Мова і література (французька, іспанська); Філологія (Переклад(англійська, італійська, німецька, новогрецька, французька); Філологія (Прикладна лінгвістика); Філологія (Мова і література (китайська, японська); (Переклад (китайська, японська, корейська, турецька, арабська, перська, гінді, в’єтнамська). Рівень вищої освіти «бакалавр»

Форма навчання – денна / заочна

ІІ

Філософія

 

 

Курси за вибором:

  1. Біоетика
  2. Конфліктологія
  3. Візуальні комунікації
  4. Сучасні соціологічні концепції

 

 

 

 

Наукова діяльність

Колективна тема, над якою працює кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського: «Текст і дискурс у лінгвофілософському і когнітивно-семіотичному висвітленні».

Основні напрями наукової діяльності кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського включають:
1.    Функціонування наукових центрів
-    Науково-навчальний Центр когнітивних і семіотичних досліджень (з січня 2012 р., керівник – проф. О. П. Воробйова)
-    Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики (з травня 2012 р., президент – проф. О. П. Воробйова)
-    Центр перекладацьких студій (з листопада 2016 р., керівник – проф. Т.Є. Некряч);
-    Робоча група з лінгвофілософських студій.
2.    Аспірантура і докторантура
3.    Наукові публікації викладачів кафедри.
4.    Науково-дослідницька робота студентів (курсові та дипломні роботи, участь у конференціях)

Звіт про наукову роботу кафедри у 2015–2016 н. р.Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура при кафедрі англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Ступінь, що присвоюється

Доктор філософії

Назва галузі знань

03 Гуманітарні науки 

Найменування спеціальності

035 Філологія

Обмеження форм навчання

Денна, заочна

Освітня кваліфікація, що присвоюється

Доктор філософії із спеціальності 035 Філологія (мовознавство) 

Професійна кваліфікація

2444.2 Філолог; 2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад); 2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

Кваліфікація в дипломі

Доктор філософії / PhD 

Академічні та професійні права випускників

 

Доктор філософії у галузі філології може продовжувати навчання на наступному науковому рівні.

Працевлаштування випускників

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 [2012]: Розділ 2. Професіонали; Підрозділ 23 Викладачі; Клас 231 Викладачі вищих навчальних закладів;   Підрозділ 24 Інші професіонали; Група 2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад); Група 2444.1 Філолог-дослідник; Група 2444.2 Лінгвіст; Група 2444.2 Філолог.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Вища освіта другого рівня – магістр або освітній ступінь – спеціаліст

Список аспірантів і докторантів кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського >>

 


Науково-асистентська практика

Студенти-магістранти кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського проходять науково-асистентську практику з дисциплін «Лексикологія англійської мови» (керівник – к.ф.н., доц. Кириченко І. С.) та «Стилістика англійської мови» (керівник – к.ф.н., доц. Маріна О. С.). Під час практики студенти-магістранти виконують навчально-методичну та науково-дослідну роботу.

1. Початковий етап практики
На першому етапі магістранти ознайомлюються з наявною на кафедрі навчально-методичною документацією, типовими та робочими програмами, навчально-методичними комплексами з дисципліни, методичними рекомендаціями до викладання дисциплін кафедри та журналами обліку педагогічного навантаження. За допомогою своїх наукових керівників та керівника науково-асистентської практики магістранти укладають індивідуальні плани проходження практики, які затверджуються на засіданні кафедри.

2. Навчально-методична робота
Протягом практики магістранти відвідують та аналізують лекцію з лексикології/стилістики англійської мови. В рамках проходження практики магістранти готують план-конспект одного лекційного заняття. Також студенти відвідують та аналізують семінарські заняття, що їх проводять викладачі кафедри. Кожен з магістрантів розробляє план-конспект семінарського заняття та проводить фрагмент цього семінару з групою студентів третього (лексикологія) або четвертого (стилістика) курсів. Крім того, практиканти відвідують та обговорюють заняття своїх колег-магістрантів.

3. Науково-дослідна робота
Щороку в березні-квітні в межах науково-асистентської практики студенти-магістранти готують наукові доповіді з проблематики дипломної роботи, виступають на науково-практичній конференції КНЛУ та подають до друку тези за темою доповіді, які публікуються на сайті університету (матеріали доступні за посиланням: https://1drv.ms/b/s!ApCbMGU-a2lo0VgSVqzvhw5vQAJn).
Протягом навчального року магістранти відвідують засідання кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського та беруть участь в обговоренні навчально-методичних питань та науково-дослідницької діяльності, а також звітують про хід написання дипломної роботи.

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти