Факультет славянской филологии

Основан в 1977 году

За время существования факультет славянской филологии подготовил более 2600 преподавателей и переводчиков для 55 государств мира. Сегодня иностранные граждане из 21 страны Азии, Европы и Америки изучают русский и украинский языки, а также один из языков Евросоюза (английский / немецкий).

Подробнее...

Факультет туризму, бізнесу і психології

 

 


 


 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ТУРИЗМУ, БІЗНЕСУ І ПСИХОЛОГІЇ!!!

Оплату за навчання, проживання в гуртожитку та за електроенергію
здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Київський національний лінгвістичний університет

Код (ЄДРПОУ) 02125289

UA598201720313211002201016438 - плата за навчання

UA848201720313281002202016438 - плата за проживання в гуртожитках

UA278201720343101002200016438 - плата за електроенергію

Державна казначейська служба України, м. Київ

Бухгалтерія.

 

 

РОЗКЛАД
дзвінків у Київському національному
лінгвістичному університеті з 01 вересня 2020 року

I пара           08:00 - 09:20
II пара          09:40 - 11:00
III пара         11:20 - 12:40
IV пара         13:00 - 14:20
V пара          14:40 - 16:00
VI пара         16:20 - 17:40
VII пара        18:00 - 19:20


 

Студентська виборча кампанія 2021 р.

 


 

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти факультету туризму, бізнесу і психології, які навчаються за державним замовленням,
за II семестр 2020-2021 н. р. та за конкурсним балом при вступі

РЕЄСТР
студентів денної форми здобуття освіти факультету туризму, бізнесу і психології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні
на І семестр 2021-2022 н. р.


 

Інформація щодо поселення до гуртожитку студентів та цьогорічних вступників факультету туризму, бізнесу і психології КНЛУ

 

Факультет туризму, бізнесу і психології – один із провідних факультетів Київського національного лінгвістичного університету, що було створено на вимогу часу у 2021 році на базі ФЕП, який має більше ніж як двадцятирічну історію. Сьогодні факультет туризму, бізнесу і психології – це динамічна структура, яка активно розвивається і зарекомендувала себе успішним гравцем на вітчизняному ринку освітніх і наукових послуг.

Факультет є визнаним лідером у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи у різних сферах економіки, державних та приватних підприємствах. Високу якість підготовки на факультеті засвідчують успіхи його випускників, більшість із яких обіймають керівні посади в галузях управління, адміністрування, маркетингу та юриспруденції, туристичного обслуговування, психологічного консультування. Випускники факультету працюють аналітиками, менеджерами, маркетологами, адміністраторами, юристами, адвокатами, державними службовцями, психологами, консультантами та успішно займаються підприємницькою діяльністю. Конкурентною перевагою випускників факультету на ринку праці є поєднання якісної фахової освіти з вільним володінням двома іноземними мовами.

 

Подробнее...

Факультет перекладознавства

 

З нагоди «Міжнародного дня перекладача» кафедра англійської мови факультету перекладознавства організовує 1 жовтня о 14:30 онлайн-зустріч студентів Київського національного лінгвістичного університету із відомим поетом і перекладачем – Семеном Абрамовичем Заславським. Для приєднання потрібно перейти за покликанням: https://cutt.ly/EEOPX4g

 


 

 

Програма тижня перекладача, присвяченого святкуванню міжнародного Дня перекладача в КНЛУ 30 вересня 2021 року

 


 

Вступнику 2021

 


 

Освітньо-професійні програми 2021

 


 


 

 Факультет перекладознавства з глибоким сумом сповіщає, що 26 червня 2021 р. на 70-му році життя відійшов у вічність МАКСІМОВ Сергій Євгенович – кандидат філологічних наук, магістр гуманітарних наук (Бірмінгемський університет), професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця.

Сергій Євгенович був справжнім професіоналом своєї справи, відомим вченим, блискучим перекладачем-практиком. Плідна, самовіддана праця, доброта і щирість Сергія Євгеновича завжди викликали повагу і захоплення у людей, які його знали. Його палко любили і шанували студенти, випускники та колеги. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто жив і працював поруч з ним.

Колектив факультету перекладознавства висловлює щире співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати. 

Нехай Господь дарує вічне життя у Царстві Небеснім дорогому Сергію Євгеновичу! 

Вічна і світла пам’ять…

 

Деканат, науково-педагогічні працівники, 

співробітники, аспіранти, студенти.

 

РЕЄСТР
студентів денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
для призначення академічної стипендії
на І семестр 2021 – 2022 н. р.,
І-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
І-II курс другий (магістерського) рівня вищої освіти

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2020 – 2021 н. р.,
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2020 – 2021 н. р.,
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЙТИНГ
вступного конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету в 2021 році
студентів факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовлення
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 


Звіт факультету перекладознавства за 2020/2021 навчальний рік


 

День студента 2020

 


 

Студентська виборча кампанія

факультету перекладознавства 2021 року

 


 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

 


 

Відбіркова комісія факультету перекладознавства

 


 

Практика

Вчена рада факультету перекладознавства

Новини та події факультету перекладознавства

Наші Стипендіати!

Листи-подяки за співпрацю

Грамоти студентів факультету перекладознавства

 


 

 

 

 

Історія та сьогодення факультету перекладознавства

 Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних зв’язків України з іншими державами викликало нагальну потребу у фахівцях з перекладу. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету було створено факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем. Першим деканом новоствореного факультету стала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна, яка очолювала його до 2007 р.

В різні періоди освітньої діяльності факультету перекладачів його очолювали також: доцент Крепель В. І. (січень 2007 р. – жовтень 2008 р.), в. о. доцента Чала Ю. П. (жовтень 2008 р. – квітень 2010 р.), доцент Франко О. Б. (квітень 2010 р. – листопад 2014 р.).
З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

Подробнее...

Факультет сходознавства

 

Вступникові – 2021

 


 

Студентська виборча кампанія 2021 р.

 


 

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх навчальних дисциплін на факультеті сходознавства


 

ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА

  • фундаментальна академічна сходознавча освіта
  • велика кількість східних мов, пропонована для вивчення
  • диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах світу
  • викладачі – провідні фахівці у сходознавчій галузі

Викладання східних мов у Київському національному лінгвістичному університеті розпочалося в 1989 році. За цей час університет здійснив 26 випусків висококваліфікованих перекладачів і викладачів східних мов.

Факультет сходознавства Київського національного лінгвістичного університету протягом тридцяти років залишається флагманом філологічного сходознавства в Україні. На факультеті навчається майже 1200 студентів, які успішно опановують десятьма східними мовами: арабською, китайською, турецькою, японською, перською, корейською, азербайджанською, а також мовами гінді, іврит і урду.

Підготовка зі східних мов на факультеті сходознавства проводиться за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (Ph. D.).


БАКАЛАВРАТ

Бакалаврат – основний рівень вищої освіти. На факультеті сходознавства програма підготовки бакалавра розрахована на 4 роки денної форми навчання за спеціальністю 035 Філологія. Майбутнім студентам пропонуються такі бакалаврські програми:

• Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
• Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
• Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова
• Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова
• Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
• Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
• Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
• Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Кваліфікація, яку отримує випускник бакалаврської програми: бакалавр філології, фахівець зі східної мови і літератури та перекладу, західноєвропейської мови (із зазначеннях конкретної східної і західноєвропейської мови).


МАГІСТРАТУРА

Факультет пропонує освітньо-професійні магістерські програми тривалістю 1,5 роки за спеціальністю 035.06 Філологія:

• Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова
• Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова
• Галузевий переклад: перська мова, англійська мова
• Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова
• Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова
• Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова
• Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Кваліфікація, яку отримують випускники магістратури за цими освітніми програмами: магістр з перекладу, філолог, перекладач східної та англійської мов (із зазначенням конкретної східної мови мови).

• Китайська мова і література, англійська мова та методика їх викладання
• Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання
• Мова іврит, єврейська література література, англійська мова та методика їх викладання

Кваліфікація, яку отримують випускники магістратури за цими освітніми програмами: магістр з мови і літератури, філолог-дослідник, викладач східної і англійської мов та зарубіжної літератури (із зазначенням конкретної східної мови).

Не проґавте свій шанс – станьте студентом
факультету сходознавства
Київського національного
лінгвістичного університету.

Зі Сходу – світло, і за Сходом – майбутнє!

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 


Декан факультету сходознавства

Сорокін Сергій Володимирович, декан факультету сходознавства (з 2011 р.), директор Інституту східних мов (2003–2005, 2009–2011 рр.), завідувач кафедри східних мов і цивілізацій (2004–2005), завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (2005–2015 рр.), кандидат філологічних наук (2002), доцент (2004). Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії "Турецька і українська мови в системі координат ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ" (К., 2009), навчальних посібників "Читаймо та розмовляймо турецькою: практикум з усного і писемного мовлення (для студентів ІІІ курсу)" (К., 2005), "Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів" (К., 2010), "Історія турецької мови: курс лекцій" (К., 2016, у співавторстві з Н. М. Ксьондзик). Викладає теоретичну і практичну граматику турецької мови, практичний курс перекладу з турецької мови, базовий курс османської мови, керує науковими працями магістрантів і аспірантів. Адреса електронної пошти: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Заступники декана факультету сходознавства:

Голдинська Крістіна Юріївна, старший викладач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства
( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. );

Даліда Альона Валеріївна, викладач кафедри східної філології
( Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ). 

 

 


Звіт факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету за 2020 календарний рік


 


Кафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра англійської мови і перекладу
факультету сходознавства

доц. Мелько Х. Б.

2.

Кафедра китайської філології

доц. Любимова Ю. С.

3.

Кафедра корейської філології

проф. Кан Д. С.

4.

Кафедра східної філології

проф. Валігура О. Р.

5.

Кафедра тюркської філології

ст.викл. Тімкова Т. М.

6.

Кафедра японської філології

доц. Кравець К. П.


 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 804
тел.: +38 (044) 521-60-23
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Факультет романської філології і перекладу

 ФАКУЛЬТЕТ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Scientia potentia est


 

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ АБІТУРІЄНТИ ТА ВАШІ БАТЬКИ!

Ми раді запросити Вас на перегляд прямої трансляції Дня відкритих дверей, який проходив 11 лютого 2021 р. на платформі YouTube https://www.youtube.com/watch?v=U5X1HcERX20

Під час перегляду Ви зможете отримати вичерпну інформацію з таких питань:
✔️важливість філологічної і педагогічної освіти та переваги навчання на факультеті романської філології і перекладу;
✔️навчання та стажування за кордоном у межах навчального процесу (академічна мобільність);
✔️перспективи працевлаштування у найкращих навчальних закладах і компаніях України та світу.

На Вас чекає знайомство з факультетом романської філології і перекладу та фахові консультації адміністрації факультету, викладачів і представників органів студентського самоврядування.

Ми – найкраща путівка в життя! І ми допоможемо Вам обрати шлях до омріяних висот та успішного майбутнього!


 

Поселення до гуртожитків Університету студентів факультету романської філології і перекладу

 


 

Студентська виборча кампанія 2021 р.

 


 

Додаток до наказу ректора
від 27 серпня 2020 р. № 392-о

РОЗКЛАД
дзвінків у Київському національному
лінгвістичному університеті з 01 вересня 2020 року

I пара           08:00 - 09:20
II пара          09:40 - 11:00
III пара         11:20 - 12:40
IV пара         13:00 - 14:20
V пара          14:40 - 16:00
VI пара         16:20 - 17:40
VII пара        18:00 - 19:20

 


 

РЕЄСТР
студентів денної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні
на I семестр 2021-2022 н. р.

РЕЙТИНГ
студентів денної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу, які навчаються за державним замовленням,
за II семестр 2020-2021 н. р.

Графік ліквідації академічної заборгованості (денної форми здобуття освіти)

Графік ліквідації академічної заборгованості (заочної форми здобуття освіти)

 


 

Програма завершення педагогічної практики з другої іноземної мови у дистанційному режимі для студентів IV курсу спеціальності 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.02 Мова і література (іспанська) та спеціальності 014 Середня освіта. Спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)

Програми перекладацької практики

 


Абітурієнту 2021


 

 

 


 

 

Факультет романської філології був створений у березні 2011 року на базі факультету французької мови і факультету іспанської мови, що діяли  з часу заснування у жовтні 1948 р. Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У жовтні 2019 року факультет романської філології було реорганізовано та перейменовано на факультет романської філології і перекладу. Сьогодні факультет романської філології і перекладу – це потужний структурний підрозділ Університету, до складу якого входять п’ять кафедр, що готують фахівців-романістів:

–    кафедра іспанської та французької філології;
–    кафедра романських мов;
–    кафедра романської і новогрецької філології та перекладу;
–    кафедра англійської філології;
–    кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій.

Зважаючи на той факт, що іспанська і французька є офіційними мовами  Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, та на те, що іспанська є офіційною мовою  22 країн, а французька –  29, і кожна з них має близько 500 млн носіїв, популярність факультету зростає з кожним роком.
Факультет романської філології і перекладу плідно співпрацює з багатьма зарубіжними  закладами вищої освіти  Французької Республіки:

– Університет Кан Нижня Нормандія, http://www.unicaen.fr/;
– Університет Лотарингії, http://www.univ-lorraine.fr/;
– Пікардійський університет ім. Жюля Верна, https://www.u-picardie.fr/;
– Університет Paris III (Нова Сорбона), http://www.univ-paris3.fr/;
– Генеральна Рада Департаменту Де Севр, http://www.deux-sevres.gouv.fr/;
– Університет Paris X-Nanterre, http://www.u-paris10.fr/;
– Університет ім. Блеза Паскаля Клермон II, http://www.univ-bpclermont.fr/;

Королівства  Іспанії:  

– Гранадський університет, http://www.ugr.es/en/;
– Університет Кантабрії, https://web.unican.es/en/Pages/default.aspx;
– Університет Кадіса, http://www.uca.es/es/;
– Університетський фонд "Фундекор", http://fundecor.es/.

Сьогодні знання іноземних  мов – одна з необхідних умов успішного  професійного  та особистого життя. «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», – у сучасному світі  ця  цитата  стала як ніколи актуальною.    Науково-педагогічні працівники  факультету  романської філології і перекладу, серед яких понад 85% мають наукові ступені і  вчені звання,  багато  років невтомно готують висококваліфікованих  професіоналів  з іноземних мов (філологів, учителів, викладачів, перекладачів) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD).

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська, освітньо-професійна програма Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська, освітньо-професійна програма Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька, освітньо-професійна програма Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад;
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.081 Новогрецька мова та література (переклад включно), перша – новогрецька, освітньо-професійна програма Новогрецька мова і література, друга іноземна мова, переклад;
–    спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.023 Французька мова і література, освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова);
–    спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.024 Іспанська мова і література, освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова).

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова);
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — італійська, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова);
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова);
–    спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.023 Французька мова і література, освітньо-професійна програма Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти;
–    спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.024 Іспанська мова і література, освітньо-професійна програма Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова);
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — італійська, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова);
–    спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька, освітньо-професійна програма Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова).

 

 

Аспірантура, докторантура

На факультеті функціонує аспірантура і докторантура за спеціальностями:

011 Науки про освіту;
035 Філологія.

 


Керівництво

 

 Декан факультету романської філології і перекладу – кандидат філологічних наук, доцент Рогоза Ольга Борисівна.

 

 

 

Заступники декана: 

 Рубан Алла Миколаївна

 Кирій Анастасія Сергіївна

 

Подробнее...

Вибіркові дисципліни факультету романської філології і перекладу

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу

Розклад
настановної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти