Фундаментальні теми


Напрями наукової діяльності

Київського національного лінгвістичного університету

Наукова діяльність Університету здійснюється на основі розроблених Положень МОН України та Положень КНЛУ. Серед основних пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ визначено такі:

  • розвиток фундаментальних і прикладних досліджень для задоволення суспільно-економічних потреб держави;
  • розроблення та впровадження інноваційних технологій підготовки та перепідготовки нової генерації фахівців із соціально-гуманітарних наук (перекладачів та фахівців з іноземної філології);
  • підтримання налагоджених міжнародних контактів та їхнє розширення за рахунок грантових проєктів з Європейських студій Erasmus+ та інших з особливим наголосом на процесах євроінтеграції, що сприятимуть академічній мобільності тощо;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організація стажувань науково-педагогічних кадрів у закордонних закладах-партнерах та із залученням фахівців з країн-членів ЄС тощо;
  • проведення наукових заходів із міжнародною участю;
  • активізація наукової роботи молодих учених та здобувачів вищої освіти, мотивація студентів до наукової діяльності.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», пріоритетними для КНЛУ є 2 наукові напрями:

1.    Гуманітарні науки та мистецтво
Галузь знань: гуманітарні науки.

2.    Суспільні науки.
Галузі знань: освіта/педагогіка, право, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування.
 

 

Наукові дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році
(КПКВК 2201040)

 

 


Фінансова документація з держбюджетних тем

Кошторис на 2016 р.

Штатний розпис на 2016 р.

Штатний розпис на 2015 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Київський національний лінгвістичний університет за рахунок коштів державного бюджету у 2015 р.


Науково-дослідні роботи, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України у 2011–2015 рр.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти