КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра слов'янської філології

Керівний склад
 • Завідувач кафедридокт. філол. наук, доцент Палатовська Олена Володимирівна
 • Палатовська Олена Володимирівна

  Палатовська Олена Володимирівна фахівець у галузі когнітивної лінгвістики, синтаксису, стилістики, риторики. Автор більш ніж 100 публікацій, серед яких одноосібна монографія "Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте", три колективні монографії з синтаксису складного речення (у співавторстві), три орфографічні словники, навчальні посібники "Лингвистика: язык специальности" (у співавторстві), "Современный русский литературный язык" (у співавторстві), низка навчально-методичних комплексів з лінгвістичних дисциплін для філологічних факультетів університетів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Мунтян Олександр Олександрович кандидат філологічних наук, доцент
  2Мусієнко Валентина Павлівнадоктор філологічних наук, професор
  3Алексіїва Тетяна Сергіївнастарший викладач
  4Барабанщикова Ольга Юріївнадокт. філол. наук, професор
  5Безсонова Тетяна Іванівнастарший викладач
  6Бондар Мар'яна Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  7Ботвинова Кіра Вячеславівнастарший викладач
  8Власенко Світлана Миколаївнастарший викладач
  9Гебре Діанавикладач
  10Доброштан Тетяна Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  11Єрмоленко Наталія Василівнастарший викладач
  12Жданова Ельвіна  Августівнастарший викладач
  13Кендюшенко Алла Георгіївнакандидат філологічних наук, доцент
  14Клеофастова Тетяна Вікторівнадоктор філологічних наук, професор
  15Кордун Тетяна Гуріївнастарший викладач
  16Лісюченко Олена Василівнакандидат філологічних наук, доцент
  17Надточій Олена Дмитрівнакандидат філологічних наук, доцент
  18Нечитайло Ірина Миколаївнадоктор філологічних наук, професор
  19Охріменко Тетяна Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  20Палатовська Олена Володимирівнакандидат філологічних наук, доцент
  21Пащенко Олена Михайлівнакандидат філологічних наук, доцент
  22Перегінець Оксана Тарасівнастарший викладач
  23Потапова Галина Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  24Прищепа Олена Кузьмівнастарший викладач
  25Романова віра Михалівнастарший викладач
  26Синявська Ольга Євгенівнакандидат філологічних наук, старший викладач
  27Терехова Світлана Іванівнадоктор філологічних наук, професор
  28Терещенко Наталія Григорівнастарший викладач
  29Тищенко Ірина Юріївнакандидат філологічних наук, доцент
  30Шведова Марія Олексіївнакандидат філологічних наук, доцент
  31Яцюк Світлана Модестівнастарший викладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 905
тел.: +38 (044) 521-61-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://slovphilology.knlu.edu.ua

 Дисципліни кафедри

 Рівень вищої освіти "Бакалавр"

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Практична фонетика російської мови

3.Практична граматика російської мови

4.Комунікативний тренінг

5.Дієслова руху в російській мові

6.Російський мовленнєвий етикет

7.Виразне читання художнього тексту

8.Практикум з філологічного аналізу літературного твору

9.Основи літературознавства

10.Російська лінгвістика: мова спеціальності

11.Лексикографічні джерела російської мови

12.Практикум з аудіювання російськомовних текстів

13.Російський фольклор

14.Російська літературна казка

15.Малі жанри російської прози

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Історія російської літератури

3.Вступ до мовознавства

4.Вступ до перекладознавства

5.Російська орфоепія

6.Російська інтонація і акцентологія

7.Практикум з російської орфографії

8.Перекладацький аналіз нехудожніх текстів

9.Англійськомовна література в російських перекладах

10.Інтернет-ресурси у перекладацькій діяльності

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Лексикологія російської мови

3.Історія російської літератури

4.Історія російської мови

5.Теоретична граматика російської мови

6.Актуальні проблеми російського словотвору

7.Комп’ютерні ресурси та інструменти для роботи з російською мовою

8.Граматична варіативність в російській мові

9.Російський писемний текст і його функційні типи

10.Поезія Срібного віку російської літератури

11.Нобелівські лауреати російської літератури

12.Російська література в кіно

13.Сучасні теорії перекладу

14.Лінгвістика перекладу ХХ-ХХІ століття

15.Історія перекладознавства

16.Основи комунікативної лінгвістики

17.Образотворче мистецтво в російській лінгвокультурі

1.Практика усного і писемного російського мовлення

2.Теоретична граматика російської мови

3.Теоретична фонетика російської мови

4.Загальне мовознавство

5.Методика навчання іноземних мов

6.Стилістика російської мови

7.Лінгвістичний аналіз мовних одиниць

8.Лінгвокраїнознавство

9.Основи реферування тексту професійного спрямування

10.Загальна риторика

11.Основні напрями російської літератури на перехресті століть

12.Новітня жіноча проза в російській літературі

13.Проблема гуманізму в сучасній російській прозі

14.Мова російського кінематографу

15.Стилістичний аналіз тексту

 

 

1.Культура усного і писемного російського мовлення

2.Теорія літератури

3.Новітня російська література

4.Актуальні проблеми літературознавства

5.Корпусна лінгвістика

6.Герменевтика

7.Методологія сучасних лінгвістичних досліджень

8.Література російського постмодернізму

9.Література російського зарубіжжя

10.Концепція особистості та сенсу життя в літературі Срібного віку

11.Риторика професійного спілкування

12.Історія лінгвістичних учень

13.Російський науковий текст і технологія його створення

14.Порівняльна типологія російської і англійської мов

15.Актуальні проблеми сучасного літературознавства

16.Типологічні напрями сучасного літературознавства

17.Сучасна російська масова література

18.Сучасні методи викладання російської мови як іноземної у закладах вищої освіти

1.Російська мова

2.Практична фонетика російської мови

3.Практична граматика російської мови

4.Російська література

Публікації науково-педагогічного складу за останні три роки:

 • Мунтян Олександр Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Лексемы со значением «опухоль» в русском языке начального периода формирования русской нации//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія.– К.:  Видавничий центр КНЛУ, 2013. - Випуск 26. -6с.
  2. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (російська))//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (російська)). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 12 с.    12 с.
  3. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 12 с.    12 с.
  4. Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з російської мови або літератури для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 8.02030302 Мова і література* (російська)//Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з російської мови або літератури для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 8.02030302 Мова і література* (російська). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 21 с.    21 с.
  5. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська)//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 17 с.    17 с.
  6. Функционирование лексемы скорбь и ее производных в русских письменных памятниках XVII – XVIII вв. // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ. — К., 2015, с. 39-43, 0,3
  7. Програма державного кваліфікаційного іспиту з російської мови для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська) у 2016 році. Ступінь вищої освіти «бакалавр».//Програма державного кваліфікаційного іспиту з російської мови для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська) у 2016 році. Ступінь вищої освіти «бакалавр» / Укладачі: Мунтян О. О., Кендюшенко А. Г.15 с.
 • Мусієнко Валентина Павлівна – доктор філологічних наук, професор

  1.  Рабочая тетрадь по введению в языкознание. Учебное пособие для студентов// Черкассы:ЧНУ ім.. Б. Хмельницького.- 2015.- 175С.
  2. Позиция читателя  в книге Л. Гумилева «География этноса в исторический период»//Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 2015.- №1 (54) , с.8-13.
  3.   Интертекстуальность как диалог автора с научным сообществом// Мовознавчий  вісник. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2015. –Вип.20, с. 141-145
  4. Стилистические приемы повествовательной манеры Л. Гумилева//Мовознавчий  вісник. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2016. –Вип.21, с. 178-185
  5. Разговорные синтаксические единицы в научном дискурсе Льва Гумилева //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016C. 90-94
  6. Мусієнко В.П. Язык как фактор герменевтического процесса//Проблеми зіставної семантики. Вип 13. – К.Вид.центр КНЛУ, 2017.- Вип 13.- с.170-176 Фахове видання  0,4
  7. Мусієнко В.П.Фактор читателя в герменевтическом процессе// Мова ікультура. – К.: Вид. дім ім. С. Бураго. – 2017. – Вип. 20. – С.279 – 287Фахове видання0,45
  8. Мусієнко В.П.Семантическая деривация колорем в русском и китайском языках Тезы доповіді на науковій конференції «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук // Родзинка -2017. – Черкаси. – 2017.- с.388-389 0,1 cоавтор Чен Мень
  9. Мусієнко В.П. Принципы и методы истолкования текста: методический аспект. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. \ МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т, Черкаський націон. ун-т ім. Б. Хмельницького.- Київ-Черкаси:вид-во ФОП Гордієнко Є. І., 2018. с. 101-106.
  10. Мусієнко В.П. Фактор автора в герменевтическом процессе. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна [збірник наукових праць]. Ред. Безхутрий Ю.М.та ін. Серія "Філологія". Вип.77. Харків, 2017. С. 80-85.
  11. Мусієнко В.П. Психологические предпосылки понимания текста. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, педагогіка, психологія. Вип. 18. К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. С. 14-22. Фахове видання
 • Алексіїва Тетяна Сергіївна – старший викладач

  1. «Русский язык. Страноведение» Методична розробка для студентів-іноземців 1 курсу // Київ, НТУ, 2013, 34 с.
  2. Тези на конференцию КНЛУ "Диалогическая речь на занятиях со студентами-иностранцами"
 • Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Информационная роль дефиниции. // Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015.
  2. Лексическое значение и принципы определение его новизны.// Збірник    КНЛУ; Київ: Видавничий центр КНЛУ, червень 2016.
  3. Коммуникативные потенции слова (слово – предложение – текст).//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016C, 10-12
  4. Барабанщикова О.Ю. Метадиалог в его динамических аспектах. Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2018. Вип. 36.  фахове видання
  5. Барабанщикова О.Ю. Отражение авторских интенций в метаструктурах. Мовна особистість: питання лінгвістики та лінгводидактики: зб. стат. – К. – Черкаси, 2018. Вип. 4. С. 4-8.
  6. Барабанщикова О.Ю. тези Роль аналогий и ассоциаций при выявлении метаединиц в тексте. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», КНЛУ, Київ, 2018, с. 22-24.
 • Безсонова Тетяна Іванівна – старший викладач

  Add content here
 • Бондар Мар'яна Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент

  1. Бондар М.В. Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2018. – Том 21, № 2 – С. 127-134.
  2. Бондар М. В. Релігійний компонент: лексико-тематичні групи, відтворення та рецепція (на матеріалі сучасних турецько-українських художніх перекладів) / М. В. Бондар // Славістичні студії. Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація. Etnolingwistyka і komunikacja miedzykulturowa. – IV. – Lublin: WydavnitcwoKUL, 2017. – С. 155-164.
  3. Бондар М. В. Способи перекладу турецьких національно-культурних компонентів при доместикації та нейтралізації / М. В. Бондар // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 80-84.
  4. Бондар М. В. Сучасні українські переклади турецької художньої прози: персоналії, твори, рецепція / М. В. Бондар // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика. – Київ: “Аграр Медіа Груп”, 2017. – С. 44-48.
  5. Bondar M. Türk Dünyasının Etnik-Dilsel Haritasının Ulusal Kültür Bileşeni: Öğretime Dilsel ve Kültürel Yaklaşım  // IV International Congress of teaching turkish as a foreign language. IV Uluslararası yabancı dil olarak türkçe öğretimi kongresi. IV Міжнародний конгрес турецької мови як іноземної  (12-13 жовтня 2018 року, Київський національний лінгвістичний університет, Університет Сакар'я, Тьомер, Меденієт університет) / M. Bondar // International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language. – Volume I, Issue II. – 2018. – P. 72-80.
  6. Bondar M. Türk Edebi Eserlerinin Ukraynaca’ya çevirisinde Ulusal Kültür Bileşenlerinin Kendine Özgü Yönlerinin Yeniden Üretilmesinin Bir Aracı Olarak Çevirmenin Dipnotları  / M. Bondar // Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. – İstanbul: Marmara üniversitesi yayınevi,  2016.–Cilt III, Sayı I. –S. 71-82.
  7. Bondar M. Türk Edebiyat Metinlerinin Ukraynaca’ya Tercüme Edilmesinde Ulusal Kültür Bileşenlerinin Korunması: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları / M. Bondar // Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. – İstanbul: Marmara üniversitesi yayınevi, 2015. –  Cilt II, Sayı II. – S. 213-227.
 • Ботвинова Кіра Вячеславівна – старший викладач

  1. Изучение глаголов движения на начальном этапе обучения//Языковая личность: лингвитска и лингводидактика. – ИздательствоЮ.А.Чабаненко, Черкассы, 2013, с. 124-131
  2. Изучение фразем как способ формирования вторичной языковой личности при изучении русского языка как иностранного // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск II – ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2015, с.94 – 103
  3. Использование информационных технологий при организации самостоятельной работы студентов в процессе преподвания РКИ. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.169-176.
  4. Использование фильмов и видеосюжетов хостинга YouTube на занятиях по РКИ . //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск 4I– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2018
  5. Подкасты как инструмент изучения РКИ. Тези. «Ad orbem per linguas. До світу через мови»: матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. –Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019
 • Власенко Світлана Миколаївна – старший викладач

  1. Принципы портретизации в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»//Збірник наукових праць «Языковая личность: лингвистика и лингводидактика» Киев-Черкассы, 2013. – С. 24-28.
  2. Изучение биографии деятеля русской культуры как средство формирования вторичной языковой личности студента-иностранца    //Збірник наукових праць «Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика (Текст)/МОН України, КНЛУ. – Київ-Черкаси:Вид-во Чабаненко Ю.А.», 2015. – С.137-14.
  3. Медиа  - средства в формировании коммуникативных компетенций у инофонов.//Україна і світ:електронна версія – 2016р.
  4. Детский сатирический журнал «Ералаш» как средство формирования языковой компетенции при обучении русскому языку как неродному.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.177-179
 • Гебре Діана Абрахамівна - викладач

  1. Синтаксическая сочетаемость русских глаголов в беспредложных и предложных конструкциях с дательным падежом и их польские корреляции.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.27-34
  2. Гебре Д.А.  тези Лінгвокультурний типаж як складова міжкультурної комунікації. Міжнародна наукова-практична конференція “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ” 20 – 22 березня 2019 року: Матеріали міжнародної наукової-практичної конференції. КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2019
  3. Гебре Д.А Развитие лингвистической и культурологической компетентности вторичной языковой личности при изучении биографического текста. Мовна особистість:  лінгвістика і лінгводидактика: Зб. стат. Київ-Черкаси-2018. С. 266-278.
  4. Гебре Д.А. тези Художній твір як комунікативна ситуація. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної наукової-практичної конференції. 1-3 квітня 2018 р., КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2018
 • Доброштан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Особенности семантизации лексики с культурным компонентом в иностранной аудитории: лингвострановедческий комментарий // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 21-22 квітня 2016 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г.В.Межжеріної, І.В.Жогіної. – К.: Вид-во НАУ, 2016. – с. 38-39.
  2. Изучение национально-культурной семантики афоризмов на занятиях по лингвострановедению // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (30 березня-01 квітня 2016 року) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 550-552.
  3. Контроль изучения падежной системы в иностранной аудитории: родительный падеж. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.186-199
  4. Доброштан Т.В. Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев в процессе изучения падежной системы русского языка: Творительный падеж // Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2017. – Вип. 35. – С. 311-318. Фахове видання
  5. Доброштан Т.В. Способы невербальной коммуникации в методике преподавания РКИ // Мова, історія, культура у лінгвокомунікатив-ному просторі: Збірник наукових праць/ [упор. Л.В.Біденко]. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – Вип. 4. – с. 163-170.
  6. Доброштан Т.В. Самостоятельная работа на подготовительном факультете: чтение // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.—К., 2017. – № 1-2. –  с. 73-77.
  7. Доброштан Т.В. Культурные особенности языковых единиц: жестовые фразеологизмы // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (29 березня-31 березня 2017 року) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – с. 92-93.
  8. Доброштан Т.В.тези Внеаудиторная самостоятельная работа студентов-иностранцев подготовительных факультетов по РКИ: контроль знаний, умений и навыков // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних  громадян: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 20-21 квітня 2017 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г.В.Межжеріної, О.Ю.Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2017. – с. 55-56
  9. Доброштан Т.В.тези Национально-культурные особенности языковых единиц современного русского языка: лингвострановедческое рассмотрение // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі. Матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 125-127.
  10. Доброштан Т.В.тези Лингвострановедческая интерпретация художественного текста. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (11 березня-13 квітня 2018 року) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018.
  11. Доброштан Т.В.тези Работа над развитием речи в процессе подготовки иностранных студентов // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: матеріали  ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24-25 квітня 2018 р. Національний авіаційний університет/ за заг. ред. Г.В.Межжеріної, О.Ю.Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2018. С.48-50.
  12. Доброштан Т.В.навч. Посіб. Изучение падежных форм русского языка: Пособ. для самост. раб. студентов-иностранцев подготовительных фак. – К., 2017. 128 с.
 • Єрмоленко Наталія Василівна – старший викладач

  350 русских глаголов (для студентов подготовительного отделения). Навчальний посібник (14 др. арк.). 2014. (в соавторстве с Кордун Т.Г.)
 • Клеофастова Тетяна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор

  1. Клеофастова Т.В. Код постмодерна в современном литературном процес се // Науковий вісник кафедра ЮНЕСКО Київського Національного Лінгвістичного Університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск №35, 2017. Київ, Видавничий центр КНЛУ – 2017. – Вип. 35. – С. 292-297. Фахове видання
  2. Клеофастова Т.В.Футурологические концепты в литературе постмодернизма // Мова і культура. – 2017.- Вип. 20. – С. 112-118.
  3. Клеофастова Т.В. Поэт и время: творческий мир Дмитрия Бураго // VII Международный научный семинар «Русские писатели и представители культуры (Pодом с Украины (XVIII-нач. ХХ вв.))». – 28.09.2017. – 101.10.2017 г. / Библиотека РАН, Ин-т образовательных программ. – СПб., 2017.
  4. Клеофастова Т. В. Модусы транскультурности и виртуальности в романе В. Пелевина «Emperi V». – Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика. Випуск 4. – Київ–Черкаси, 2018 . – С.59-65.
  5. Клеофастова Т. В., Вань Дан Лань. Особенности развития современной российской и китайской прозы. - МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. IV (193). – С. 156-167.
  6. Клеофастова Т. В., Перегинец О.Т. Поэт и время: творческий мир Дмитрия Бураго. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, передано до друку.
  7. Клеофастова Т. В. Уникальность жанра и архитектоники романа-эпопеи А. И. Солженицина «Красное Колесо» - Русская и белорусская литературы на рубеже XX–XXI веков (к 100-летию А. И. Солженицына) : сб. науч. статей / редкол.: С. Я.Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 54 – 59.
 • Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Художественная литература как источник интертекстуальности (на материале прозы В.Токаревой) //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.с. 39-42
  2. Кендюшенко А.Г. Методическая разработка по русскому языку на тему «Язык как средство общения». – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 70 с.
  3. Кендюшенко А.Г. Методическая разработка по русскому языку на тему «Нравственный облик человека» (для иностранных студентов третьего года обучения). – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 70 с.
  4. Кендюшенко А.Г. тези Природа как объект сравнения в идиолекте В.Токаревой // Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-31 березня 2017 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.
  5. Кендюшенко А.Г. Методическая разработка по русскому языку на тему «У природы нет плохой погоды» (для иностранных студентов-филологов третьего года обучения). К.: ЦП «Компринт», 2018. 90 с.
  6. Кендюшенко А.Г. Практический курс устной и письменной русской речи. Ч.1 Учебное пособие для иностранных студентов-филологов третьего года обучения. К.: ЦП «Компринт», 2018. 211 с.
  7. Кендюшенко А.Г. Презентация темы «Способы обозначения цвета в русском языке в иноязычной аудитории. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип.IV. КНЛУ, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Київ-Черкаси, 2018. С.202-206.
  8. Кендюшенко А.Г. Семантические особенности сравнительных оборотов в прозе Виктории Токаревой.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Вип. 36 – КНЛУ, 2018. – 11 с. Фахове видання
  9. Кендюшенко А.Г тези .Способы выражения основания сравнения в компаративных конструкциях (на материале произведений В.Токаревой). Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-31 березня 2018 р.). – К.: КНЛУ. 2018. С.218-220.
 • Кордун Тетяна Гуріївна – старший викладач

  1. Биографии деятелей культуры как средство формирования речевой и социокультурной компетенции при обучении РКИ в Украине//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної наукової-практиченоъ конференції. 1-3 квітня 2016 р., КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2016 (Електронний ресурс)
  2. Развитие речевых умений и навыков вторичной языковой личности при обучении РКИ в Украине.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.с.186-199
  3. Кордун Т.Г. тези Имена прилагательные с основой на мягкий согласный н’ на начальном этапе обучения РКИ. “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ” 20 – 22 березня 2019 року: Матеріали міжнародної наукової-практичної конференції. КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2019
  4. Кордун Т.Г. тези Педагогічна взаємодія на етапі семантизації іншомовної лексики. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 квітня 2018 р. К.: Вид. центр КНЛУ, 2018
  5. Кордун Т.Г. Развитие лингвистической и культурологической компетентности вторичной языковой личности при изучении биографического текста о П.И. Чайковском. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Текст] / МОН України, Київський національний лінгвістичний ун-т. Черкаський національний ун-т ім.Б.Хмельницького – Київ-Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2018. С. 266-278
 • Лисюченко Олена Василівна - кандидат філологічних наук, доцент

  1. Работа над профессионально направленным текстом в процессе формирования коммуникативной компетентности учащихся.    стаття    Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Варна, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски» 2016, С. 87-93
  2. Грамматические категории как основа стилистически маркированного высказывания. стаття
  3. «Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО» КНЛУ, Київ, 2017, С.318-322 . Фахове видання  
  4. Обучение студентов тактикам речевого поведения. тези. Матеріали щорічної науково-практичної конференції «Діалог мов і культур: Україна і світ», квітень 2018      
  5. Кейс-глосарій як основне джерело формування лексичної компетенції студентів -інофонів..стаття 6.    «Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО» Серія філологія, психологія,педагогіка, №36,  Київ, 2018, с. 213-222. Фахове видання    9  
  6. Совершенствование  речевых навыков как источник   формирования коммуникативной компетенции студентов-инофонов.стаття.Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация.Варна, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски» 2019  соавтор:    Захарченко А.В.
  7. Формирование грамматической компетентности учащихся при изучении текста.стаття    Матеріали  IV Міжнародної науково-практичної конференції «Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика», Київ-Черкаси, 2018,С. 213-216 
  8. Методическая разработка: расширение лексической компетенции студентов-медиков с помощью двуязычного глоссария    стаття    Матеріали  IV Міжнародної науково-практичної конференції «Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика», Київ-Черкаси, 2018,С. 232-236      
 • Надточій Олена Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Алгоритмы в обучении орфографии  современного русского языка //Ж. «Всесвітня література в сучасній школі», № 4, 2013. –  С. 50–51.
  2. Алгоритмы на уроках русского языка. Суффиксы субъективной оценки. // Ж. « Всесвітня література в сучасній школі», № 11, 2015. – С.63-64
  3. Надточий Е.Д. тези Бессоюзные сложные предложения в речи персонажей как имитация разговорной речи. Мовна особистість : лінгвістика і лінгводидактика. К.- Ч., 2018. 0,45
  4. Надточий Е.Д. стаття Носители эмоций и оценок Ж. Всесвітня література в сучасній школі, № 6, 2018. С.61-63. Фахове видання 0,4
  5. Надточий Е.Д. навч. посіб.Практический курс устной и письменной русской речи: Учебное пособие для иностранных студентов-филологов четвертого года обучения. К., 2018.  214 с. 8,2 соавтор Мунтян А.А.
 • Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор

  1. Питання реконструкції прамови у вишівському курсі    стаття. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21−22 квітня 2016 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред.Г.В.Межжеріної, І. В. Жогіної. − К.: вид-во НАУ, 2016. − С. 62−63.- 0,1 др. арк. 
  2. Індоєвропейський артикль і семантична реконструкція. //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, вип. 32. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. − С. 94−97. - 0,5 др. арк. 
  3. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса.//К.: УкрІНТЕІ, 2015. − 120 с.- 7,5 др. арк.
  4. Викладання гуманітарних дисциплін у симбіозі освітніх систем.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.263-266
  5. Нечитайло І.М. Феномен прасловʼянського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі // Система і структура східнословʼянських мов: збірн. наук.праць / редкол.: І.В.Кравцова (відп. ред.) та ін. − К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. − Вип. 12. − С. 48−59.
  6. Нечитайло І.М. Формирование восточнославянской диалектологии как историко-лингвистической дисциплины во ІІ половине XVIII − I половине XX вв. − Брянск: Брян. гос. ун-т, 2015. − 391 с. (рецензія) // Мовознавство. − 2016. − № 5. − С.78−80. Фахове видання 0,4 соавтор Макаров В.И.
  7. Нечитайло І.М. Остаттні технології, варті наслідування в Україні // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ. 20−21 квітня 2017 р. Національний авіаційний університет / за заг.  ред. Г.В.Межжеріної, О.Ю.Корчук. − К.: Вид-во НАУ, 2017. − С. 12−14.0,36
  8. Нечитайло І.М. Діалектні архаїзми Македонії в загальнословʼянській ретроспективі // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lwów, Lwowski Pastwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa žycia, 2017. Т.4, s.263−270 Фахове видання 0,58
  9. Нечитайло І.М. Методичні засади вишівського курсу лексикографії в іноземній аудиторії // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 24−25 квітня 2018 р./ За заг. ред. Г.В.Межжеріної, О.Ю.Корчук. − К.: Вид-во НАУ, 2018. −С. 5−11.
  10. Нечитайло И.Н. Мотивы активизации иностранных студентов на лекции по лексикографи. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т, Черкаський націон. ун-т ім. Б. Хмельницького.  Київ−Черкаси: вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2018. С. 236-242. 0,55
 • Охріменко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Денежная культура в русской народно-поэтической речи. // Филологические науки. 2015. - Выпуск № 3. – С. 11-21. РИНЦ, EastViewUniversalDatabaseofHumanitiesandSocialSciences (UDB-EDU).
  2. Понятие денег в языке русской народной поэзии (по материалам Словаря В.И.Даля) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. 2015. - Випуск № 30. – С. 49-57. – (Філологія, педагогіка, психологія). Национальная валюта в истории этноса  // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти [зб.наук.праць / ред.кол. І.А.Колеснікова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 656 с. – С.148-153. – (Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції).
  3. Письменные формы фиксации нумизматического дискурса //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 101-105
  4. Okhrimenko T. V. Mental nature of social phenomenon of money / T. V. Okhrimenko // Millennium science. – Morrisville (USA): Lulu Press., 2018. – 222 p. – P. 101-104. – (Science initiative “Universum”).
  5. Охрименко Т. В. Социально-экономические факторы монетарного поведения украинцев и их отражение в языке / Т. В. Охрименко // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку [відп. ред. Л. В. Синяєва]. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. – С. 186-189.
  6. Охріменко Т. В. Традиційне та сучасне осмислення терміну «гроші» / Т. В. Охріменко // Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14-15 вересня 2018 р.) / ОНУ імені І. І. Мечникова; відп. ред. І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх. – Одеса: Фенікс, 2018. – 726 с. – С. 280-284.
  7. Охріменко Т. В. Дискурс грошових відносин як явище грошової культури етносу / Т. В. Охріменко // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Наук. ред.  В. П. Мусієнко та ін.]. – Київ – Черкаси: вид-во ФОП Гордієнко Є. І., 2018. – 286 с. – С. 107-112.
  8. Охріменко Т. Виховання грошової культури як освітянська проблема сучасності / Т. Охріменко // Modernproblemsofmanagement: economics, education, healthcareandpharmacy [Edit. I. Bohdanov]. – Opole: Publishing House WSZiA, 2018. – 116 pp. – P. 89-92. 10.    Охріменко Т. В. Гроші як об’єкт дослідження гуманітарних наук / Т. В. Охріменко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету / Гол. ред. Валюх З. О. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Випуск № 36. – 2018.– С. 99-106.
 • Палатовська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Палатовская Е.В. Дискурсивный анализ и теория риторической структуры / Е.В. Палатовская // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2014. – Вип. 29. – К.: Вид.центр КНЛУ. – С. 89 – 95.
  2. Палатовська О.В. Когнітивна лінгвістика: термінологічні новації і комп’ ютерні метафори// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. -  Чернівці: Видавничий дім „РОДОВИД”,2016.–С.125-129.
  3. Палатовская Е.В. Когнитивные семантико-синтаксические инварианты и механизмы их актуализации в устной научно-профессиональной коммуникации// Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 19. – Т. II (182). – С. 178 – 186.
  4. Палатовская Е.В. Лингвистические парадигмы: эволюция vs революция / Е.В. Палатовская // Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. –  №3 (52).- С.22-25.
  5. Палатовская Е.В. Многокомпонентные сложные предложения в синтаксисе говорящего (на материале устного научного дискурса)// Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 244. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 248-252.
  6. Палатовская Е.В. Научно-профессиональный дискурс в виртуальном пространстве Интернета// Вісник Черкаського університету. Сер. Філологічні науки. - № 2. – 2016. – С. 14 – 20.
  7. Палатовская Е.В. Научно-профессиональный дискурс: когнитивный аспект изучения// Лінгвістичні дослідження: Зб.наук.праць ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. – Харків, 2016. – Вип.44. – С.115-121.
  8. Палатовская Е.В. О грамматических особенностях авторской речи в лирических повестях И.С.Тургенева// Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. –  №2 (64).- С.30-33.
  9. Палатовская Е.В.   О лингвистической интроспекции как методе научного исследования (опыт самонаблюдения)  / Е.В. Палатовская// RespectusPhilologicus. – 2015. – № 28 (33). – С. 131 – 139.
  10. Палатовская Е.В. О соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современной лингвистике// Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип.2. – К. – Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 53 - 57.
  11. Палатовская Е.В. О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование / Е.В. Палатовская // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. Вип. 48. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. –С.321- 332.
  12. Палатовская Е.В. Порождение и восприятие вербального сообщения в триаде: ЧЕЛОВЕК – ЯЗЫК – СОЦИУМ// Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 559-561.
  13. Палатовская Е.В. Профессиональный дискурс ученого:  устный vs. письменный// Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип.3. – К. – Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2016. – С.105-107.
  14. Палатовская Е.В. Развитие теории сложного предложения в трудах В.В. Виноградова / Е.В. Палатовская // Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2015. –  №1 (54).- С.14-19.
  15. Палатовская Е.В. Русское сложное предложение в аспекте когнитивных исследований / Е.В. Палатовская // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Т.22. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – C. 49 – 53.  (0,5 д.а. )
  16. Палатовская Е.В. Русское сложное предложение в контексте смены научных парадигм / Е.В. Палатовская //  Science and Edication a New Dimension/ Philology, II (4), Issue: 24, 2014. – Budapest. – P. 55-59.
  17. Палатовская Е.В. Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн/ Е.В. Палатовская // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1152. Сер. Філологія. – Вип. 72. – Харків, 2015. – С. 151 – 155.
  18. Палатовська О.В. Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики / О.В. Палатовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2014. – Вип. 29. – 244с.
  19. Палатовская Е.В. Синтаксис устного научного дискурса в когнитивных перспективах говорящего и слушающего// Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. К.-Черкаси: Вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2018. С. 113 – 116.
  20. Палатовская Е.В. Синтаксис устного дискурса: проблемы сегментации// Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. –  №1 (56).- С.35-40.
  21. Палатовская Е.В. Синтаксические трансформационные корреляции “устный → письменный язык”// Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 року. – С. 252 – 254.
  22. Палатовская Е.В. Синтаксические стратегии членения устного научно-профессионального дискурса (экспериментальное исследование)// Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. – Т. ІІ (187). – С. 31-37.
  23. Палатовская Е.В. Синтаксический прототип и его окружение//Когнітивна лінгвістика в міждисціплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнар.наук.конф. КАКЛіП/ ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016р. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С.34-35.
  24. Палатовская Е.В. Сопряжение когнитивных и языковых способностей человека в концепции А.А. Потебни Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Вип. 74. – Харків, 2016. – С. 46-51.
  25. Палатовская Е.В. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений Д.С. Лихачева) / Е.В. Палатовская // Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 47. - Ч.2. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2014. - С.107 – 116.
  26. Палатовская Е.В. Эволюция представлений о тексте и дискурсе в современных научных парадигмах / Е.В. Палатовская // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2015. – Вип. 31. – К.: Вид.центр КНЛУ. – С. 106 – 110.
  27. Палатовская Е.В. Виртуальная мини-лекция как новый жанр научно-профессионального дискурса// Коммуникативные стратегии: тезисы IX Междунар. науч.конф., Минск, 23 нояб. 2017 г. / редкол. : Т. В. Поплавская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2017. – С. 57- 60.
  28. Палатовская Е.В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте: Монография. Киев: ПП "Фірма "Гранмна"", 2019. - 400 с.
 • Пащенко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Запозичені фітоніми відономастичного походження стаття. Збірник наукових праць: Языковая личность: лингвистика и лингводидактика 2-е изд.- Киев-Черкассы, издательство Ю.А. Чабаненко,2015, 56-59    ст.
  2. Национально-культурная специфика русских и китайских названий растений Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалогмов і культур", 2015
  3. Пащенко О. М. Шляхи утворення відсубстантивних східнослов’янських фітонімів (Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2016, 30-35с.)
  4. Пащенко О. М. Основні напрямки дослідження східнослов’янських фітонімів (Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник наукових праць. Випуск 6. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2016.  38-46)
  5. Пащенко О. М. Ономасиологический подход к изучению фитонимической лексики (Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, Київський національний лінгвістичний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Київ – Черкаси – Вид-во Чабаненко Ю.А., 2016., 108-112с.)
  6. Пащенко О. М. Тези Национально-культурная специфика русских и китайских названий растений (Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 283-285)
  7. Пащенко О.М. Колоративні східнослов’янські фітоніми (порівняльно-історичний аспект). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія філологія, психологія, педагогіка. 2018. Вип. 36. С.112-118. 0,4
  8. Пащенко О.М. тези Название растений в русских и китайских паремиях (функционально-семантический аспект). Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали Міжнар. наук. конф., квітень, 2018 р. К., 2018. С. 240-242. 0,2
  9. Пащенко О.М. Формирование грамматической компетенции студентов-инофонов при изучении курса практической граматики. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Київ – Черкаси, 2018. С.236-243.
  10. Пащенко О.М. Польскі запозичення в українській фітонімії. Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019 – Вип.50 -352 с. с.86-94.
 • Перегінець Оксана Тарасівна – старший викладач

  1. Трансформация семантической структуры  концепта «дом» в индивидуальной картине мира
  2. М. Цветаевой//Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад», К.-2014
  3. Поэтический текст в курсе преподавания русского языка как иностранного//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ": електронна версія, 2015 - 0,3
  4. Биография А.С.Пушкина на начальном этапе изучения РКИ. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 210-212
 • Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Морфонологическое описание словообразовательных гнезд с вершинами кли́кать, плáкать, сту́кать, хлóпать . Русская филология. Украинский вестник. №1 (67) Харьков 2019. – С. 25-29 Index Copernicus International фахове видання background="#f5ee8f" color="#1e2690
  2. Пути формирования фонетических компетенции в преподавании русского языка как иностранного    Науково-методична стаття    Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков. : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 26 окт. 2018 г.) / редкол. : Л. И. Богатикова (гл. ред.) [и др. ] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – 273 с. С. 68-73 міжнародна публікація
  3. Единицы вербальной семантики как средства создания «эмоционального» портрета героя (на материале повести Лермонтова «Вадим»).   Русская филология. Украинский вестник. №2 (64), Харьков 2018. – С.25-30 IndexCopernicusInternational фахове видання
  4. Понятийный аппарат морфонологии словообразовательного гнезда Наукова стаття     Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2018,вип 36 фахове видання С. 118-125
  5. Особенности словообразования имен прилагательных, характеризующих человека как живой организм. Наукова стаття травень 2016    Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2016. – Вип. 32. – с. 35-40. фахове видання.
 • Прищепа Олена Кузьмівна – старший викладач

  1. Художественный текст  как объект изучения в иностранной аудитории. Конференция КНЛУ "Україна і світ: діалог мов і культур" (электронная статья), 2016 г.
  2. Реализация лингвокультурологичного компонента иностранного языка на материале биографии А.С.Пушкина. Конференция КНЛУ "Україна і світ: діалог мов і культур: (электронная статья), 2017 г.
  3. Художественный текст в лингвометодическом аспекте при обучении иностранному языку. Изд.центр КНЛУ, 2018 г.( статья в сборник ЮНЕСКО).
  4. Методическая разработка по практике русского языка. Тема "Золотая осень" . Сборник " Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика", Київ-Черкаси, 2018, випуск 4 ( соавтор С.Н.Власенко)
  5. Адаптация сказок А.С.Пушкина для студентов-иностранцев на начальном этапе изучения русского языка.  Конференция КНЛУ "Україна і світ: діалог мов і культур" (электронная статья), 2019 г. ( соавтор С.Н.Власенко).
 • Романова Віра Михайлівна – старший викладач

  1. Методическая разработка к использованию видеофильма для обучения русскому языку студентов-иностранцев Зб. Языковая личность: лингвистика и лингводидактика Киев-Черкассы 2013 г. с. 156-159.
  2. Навчання студентів-іноземців норм синтаксичної сполучуваності українських дієслів.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 221-226
  3. Романова В.М. навч. Посіб. Работаем с текстом. Учеб. пособ. по чтению и развитию речи для  иностр. Студ. 1 курса. Ч. 1. Изд. центр КНЛУ, 2018. 116 с.
  4. Романова В.М. навч. Посіб. Работаем с текстом. Учеб. пособ. по чтению и развитию речи для  иностр. студ. 1 курса. Ч. 2. К.: Изд. центр КНЛУ, 2018. 140 с.
  5. Романова В.М. Методическая разработка занятия: А.С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье». Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Київ – Черкаси : Вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2018. С.251-255.
 • Синявська Ольга Євгенівна – старший викдадач, кандидат філологічних наук

  1. Синявская О. Е. Системные отношения в корпусе коммерческих наименований// Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, КНЛУ, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Київ-Черкаси: вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 286с. – С. 147-152.
  2. Синявская О. Е. Национально-маркированная лексика в составе коммерческих наименований // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». №34. Т.2. 2018. - 264с. - С.72-74.
  3. Trends and mechanisms providing economic security of European education under the conditions of globalization [collective scientific monograph] / Under the editing of Dr.sc.ec., Prof. Gryshchenko І.М., Dr.sc.ec., Prof. Тarasenko І.О., Dr.sc.ec., Prof. Kasych А.О., Dr.sc.ec. Skrypnyk M.I. – Szczecin, 2018. – 358 p. – Р. 143-151; 186-194.
  4. СинявскаяО. Е. Мобильное обучение на уроках русского как иностранного // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba Baltija Publishing, 216 pages. - P. 68-71.
  5. Синявская О. Е. «Демократизация языка в научном дискурсе: индивидуализация авторского «Я»» // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019.- с. – С.. 0,125
  6. Синявская О. Е., Чой Юджин, Буй Тхи Ван. Отражение концепта ДРУГ / FRIEND в паремиях // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019.- с. – С.. 0,125
  7. Синявская О. Е., Чой Юджин. Лексикографическая обработка концепта ДРУГ / FRIEND /Науковий вісник ХДУ. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2019. 8.  
  8. Международного гуманитарного университета, 2019.
  9. Syniavska O. Тези MODENAMEN – NAMENMODE. Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 09 квітня 2019 р./ за заг. ред М.О. Чернець. К. : КНУТД, 2019. С.437-439. 0,3
 • Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор

  1. Терехова С.І. Егоцентричне Я в свідомості і мові українців, росіян та британців // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. – К. – Черкаси, 2016. – Вип. 3. – С. 149-154. 0,5
  2. Терехова С.І. Витоки поліпарадигмального вивчення орієнтаційної референції в сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Вип. 6 (331). – С. 195-200. 0,5
  3. Терехова С.І монографія Научные терминосистемы  экологического дискурса в английском, французском и русском языках: полипарадигмальный и компаративный аспекты: Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2016. – 202 с. 10,0 співаториАвдонина М. Ю., Валеева Н. Г., Жабо Н. И.
  4. Терехова С.І. Построение занятия по переводу экологического текста в аспекте межкультурной коммуникации // Вестник РУДН. – Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности, 2016. – № 2. – С. 143-150. 0,5 співатори Авдонина М. Ю., Валеева Н. Г., Жабо Н. И.
  5. Терехова С.І. Вивчення екологічного дискурсу: лінгвістика, методологія, переклад // Проблеми семантики слова, речення, тексту: Зб. наук. пр. – К., 2017. – Вип. 38/1. – С. 160-161.0,2 співатор Дурнагюз О.
  6. Терехова С.І. колективна монографія, розділ Особенности перевода терминов экологического дискурса (на матери але руського и английского языков) // Наука и инновации в современном мире: философия, література и лингвистика, культура и искусство…: коллективная монография: - Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 56-67 РИНЦ 0,8 співатори Ню Чжень, Жабо Н.І.
  7. Терехова С.І. Теоретико-методологічні витоки зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. – К.: Вид. НПУ ім.. М.Драгоманова, 2017.- Вип. 11. – С.211-223 Фахове видання 0,45
  8. Терехова С. И. Репрезентації часової референції в українській, російській та англійській мовах у світлі поліпарадигмального аналізу (аналітичний огляд) // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. пр. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 131-137. 0,42
  9. Терехова С.І. Репрезентації орієнтаційної референції до теперішнього часу в українській, російській та англійській мовах // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – 2017. – Т. 19. - № 2. – С. 25-35.Фахове видання 0,4
  10. Терехова С.І. Референція в українській, російській та англійській мовах: Простір. Парадигмальність. Контрасти // Die welt der Slaven. Sammelbände.- München - Wiesbaden, 2017. – Bd. 62. – Vol. 20. – S. 177-187. Фахове видання 0,46
  11. Терехова С.І. колективна монографія Егоцентричне Я у парадигмах мови і свідомості (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Концепти і контрасти: колективна монографія. – Одеса, 2017. – С. 122-128. 0,45
  12. Терехова С.І. Аломорфізм і ізоморфізм в системі репрезентацій особової референції (на матеріалі української, російської та англійської мов). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія, психологія, педагогіка. 2018. Вип. 36. С. фахове видання 0,5
  13. Терехова С.І.Поліпарадигмальна методологічна основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації.  Науковий  вісник МГУ. Зб. наук. праць. Серія Філологія, 2018. Вип. 32. Т.1. С. 244-246.Фахове видання 0,46
  14. Терехова С.І. Полипарадигмальность как основа современных лингвистических исследований координат коммуникации. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. 2018 р. № 33.С.34-37. Фахове видання0,4
  15. Терехова С.І. Поліпарадигмальний аналіз репрезентацій особової референції в англійській мові. Сучасні дослідженні з іноземної філології. Зб. наук. пр. 2018. Вип. 16. С.  155-168.Фахове видання0,47
  16. Терехова С.І. Специфіка функціонально-семантичного поля часової референції в англійській мові. Науковий  вісник МГУ. Зб. наук. праць. Серія Філологія, 2018. Вип. 33. Т.2. С.111-114. Фахове видання0,46
  17. Терехова С.І. Языковая личность в послевоенной России (на материале повести М. А.  Булгакова «Собачье сердце»)». Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Киев – Черкассы, 2018. Вып. 4. С. 161-165. 0,45співатор Рудницкий Г.Т.
  18. Terekhova S.I. колективна монографія, розділ The problem of war and peace in American Literature: old and new South in the  novel “Gone with the wind” by M. Mitchell. Новый уровень образования: коллектив. монография. 2018. Гл. 3, С. 48-54.0,46
  19.   Rudnytska P.T. Terekhova S.I. Universal problem of good and evil and its interpretation in the detective novel “Why did not they ask Evans? by A.Christey (multy-paradigmal approach)” . Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. пр. Дрогобич 2018.  Вип. 20, Т.3. С. 63-66.0,45 співатор - Rudnytskyi H.T.
 • Тищенко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Художественная концепция моральних постулатов в творчестве Ф.М. Достоевского / Мова і культура (Науковий щорічний журнал). –К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2015., вересень. – Вип.17. − Т. VII (175). Актуальні проблеми сучасної філологічної науки.  –  560c. −С. 404-409.
  2. Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева. «Денисьевский цикл» / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Філологія», «Педагогіка», «Психологія». 2015., грудень.− Вип.31. − 300 с.– С. 242-250.
  3. 6. Синтетичность танатологических мотивов в прозе Николая Гоголя / ScienceAndEducationA NewDimension. Phillogy. ThejournalispublisheddythesupportofSocietyforCulturalandScientificProgressinCentralandEasternEurope. – Budapest.   Phillogy, IV (19), Issue: 84, 2016., травень –   80 с.   – С. 61-64.
  4. Изобразительное искусство. Живопись. Скульптура. Навчально-методична розробка для іноземнихстудентів-філологівтретього року навчання. – К.: ЦП «Компринт», 2015.
  5. Концепти «страх» і «смерть» у творчій палітрі Р.Андріяшика / Языковаяличность: лингвистика и лингводидактика. Матеріали конференції КНЛУ.−Киев-Черкассы. – 2013.−173 с. −С.80-83.
  6. Екзистенціал страху   в романі Р.Андріяшика «Сад без листопаду»  / Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 квітня 2013 р.).−К.: КНЛУ, 2013. – 672 с. −С.380-382.
  7. Человеческаяличность в парадигмеиндивидуальности в творчестве Р. Андрияшика/ Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад» (10-11 квітня 2014). Київ: КНЛУ, 2014. – 162 с. −С. 134-135.
  8. Художественный мир поэзии Ф.М. Тютчева / Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня-1 квітня 2016 р.).−К.: КНЛУ, 2016.
  9. Природа и человек в лирике Ф.И.Тютчева //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.155-159
  10. Тищенко І.Ю Система нравственно-этических ценностей в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія», «Педагогіка», «Психологія». 2018. Вип. 36.0,46
  11. Тищенко І.Ю. Художественные средства реализации концепции праведничества в легенде Л.Н. Толстого «Разрушение ада и восстановление его». Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск IV. (Черкаси, 2018). С. 166-171.  0,47
 • Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент

  1. Шведова М. О. Індивідуальний стиль письменників-білінгвів (за матеріалами паралельних українсько-російського та російсько-українського корпусів) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 31, 2015. — С. 158 – 165;
  2. Шведова М. А. Лексикографическиесредстваобучениярусскомуязыкукакиностранному // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ. — К., 2015. — С. 130-136; Шведова М. А. Возможностииспользованиякорпуса в учебнойлексикографии // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур", 2015. — С. 490-492;
  3. Шведова М. А. Национальный корпус русскогоязыка при обучении РКИ на начальномэтапе // Проблемы и перспективыязыковойподготовкииностранныхстудентов. — Х.: ХНАДУ, 2015. — С. 232-235;
  4. Шведова М. А. Лексикографические средства обучения русскому языку как иностранному // Язык. Литература. Культура: Актуальные проблемыизучения и преподавания: Сборник научных и научно-методических статей / Ред. кол.: Л. П. Клобукова и др. – М.: МАКС Пресс, 2015. – Вып. 11. – С. 226-237;
  5. Шведова М. Проект "Базового словника російської мови" / М. Шведова // Лексикографічний бюлетень. - 2015. - Вип. 24. - С. 83-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lecbu_2015_24_13.
  6. Шведова М. О. Російська мова в Україні: проблеми побудови корпусу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур", 2016. — С. 454-455;
  7. Шведова М. А. «Толковыйсловарьрусскогоязыка» подредакцией Д. Н. Ушакова какэтапразвитиярусскойязыковойнормы // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Кн. 1. – С. 111-116;
  8. Шведова М. А. Иноязычныевлияния в русской речи Украины (Лексика) // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Г. І. Мартинова та ін. – Черкаси, 2016. – Вип. 21. – С. 86-92;
  9. M. Shvedova, DmitriSitchinava. Basic Russian Dictionary: a Corpora-Based Learner’sDictionary of Russian // Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Lexicography and Linguistic Diversity. 6-10 September, 2016 / Edited by TinatinMargalitadze, George Meladze. – IvaneJavakhishvili Tbilisi State University. – P. 831-836.
  10. Шведова М. О. Корпус як джерело дослідження регіональних стилів // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі. Матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 164-165.
  11. Шведова М. О. Корпусні методи дослідження регіональних відмінностей у межах однієї мови (на матеріалі регіональних корпусів української та російської мов) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – № 77 (2017) — С. 33-38
  12. Шведова М. О. Проблема літературної норми української мови з огляду на її регіональні варіанти (за регіонально анотованим корпусом української мови) // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. - №2 (37). – С. 145-150.
  13. Шведова М. О. Корпусні методи дослідження регіональних особливостей літературної мови // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С. 242-245.
  14. Шведова М. О. Варіативність форм іменників у знахідному відмінку однини в українській мові (корпусне дослідження) / М. О. Шведова // Studia philologica. - 2018. - Вип. 10. - С. 19–28.
  15. Шведова М. О. Динаміка вживання варіативних форм іменників-назв неістот у знахідному відмінку однини в літературних текстах регіонів України ХІХ-ХХІ ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 88-94.
  16. Шведова М. О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові // Мовознавство. 2018, №4. – С. 40-53.
  17. Шведова М. О. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження // Українська мова, 2018, №3. – С. 67-79.
  18. Марія Шведова. Корпус як джерело дослідження регіональних стилів // Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус / Відп. Ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2018. – С. 85-103.
 • Яцюк Світлана Модестівна – старший викладач

  1. Лингафонные лабораторные работы по фонетике русского языка на подготовительном отделении / Языковая личность: лингвистика и лингводидактика МОН Украины, КНЛУ-К. - Черкассы: Изд-во Ю.А.Чабаненко,2013 - 0,36
  2. Развитие речевого слуха как один из путей формирования фонетической компетенции студентов-инофонов. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.233-238
  3. Яцюк С.М. Методическая разработка по фонетике русского языка. "Йотированные буквы я, ё, ю, е". Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, Київський національний лінгвістичний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Київ – Черкаси – Вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 286 с. 279-282
  4. Яцюк С.М. О развитии и контроле слухо-произносительных навыков при формировании вторичной языковой личности.  Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2018. Вип. 36 Фахове видання
  5. Яцюк С.М. тези Постановка фонем [ж], [ш] в иноязычной аудитори. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної наукової конференції КНЛУ, 2018
 

Освітня діяльність

Кафедра  російської  мови і літератури  бере  участь  у  підготовці  спеціалістів для зарубіжних   країн   за   рівнем вищої освіти «бакалавр», «магістр»  зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська, кваліфікації: «фахівець з  російської  і другої іноземної мови»,  «фахівець з перекладу (російська  і друга іноземна мова)», забезпечує мовну підготовку слухачів підготовчого відділення.
При  кафедрі   працюють   6   методичних  секцій  – Російська мова для І курсу (керівник - доктор філ.наук, професор Нечитайло І.М),  Російська мова для 2 курсу — (керівник -доктор філ.наук, професор Терехова С.М.), Російська мова для 3 курсу -   (керівник - канд.  філ.наук,доц. Кендюшенко А. Г.),  Російська мова для 4 курсу — (керівник - канд.  філ.наук,доц. Бондар М.В.)   Російська мова» для  5 курсу  (керівник - канд. філол. наук, доц. Палатовська О. В.),     Російська мова  для підготовчого відділення (керівник -   ст. викл.  Власенко С. М.), Фонетика російської мови (керівник -  доц. Потапова Г. М.),  секція  теоретичних дисциплін   (керівник - проф. Мусієнко В. П.).

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри здійснювалась у межах двох колективних тем:  "Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі" (кер. Мусієнко В.П.). "Методика викладання російської та української мов  як іноземних"(кер. Нечитайло І.М.)

Пріоритетними напрямами  наукової діяльності кафедри  вважається:

 • розробка посібників і підручників для іноземних студентів з дисциплін кафедри;
 • розробка теоретичних і практичних проблем мовної особистості;
 • дослідження в галузі дискурсології, комунікативної лінгвістики;
 • функціональне вивчення граматики, лексики, фразеології російської та української мов;
 • опрацювання методичних проблем опису лінгводидактичного  простору мовної компетенції.

 

Кафедра   організовує   щорічну  науково-практичну   конференцію    студентів   та викладачів  факультету російської філології: «Україна і світ: діалог мов та культур».

 

В 2012  році  кафедрою започатковано  міжнародну  конференцію «Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика». Конференція проводиться кожні два роки. За матеріалами конференції видається збірник наукових праць «Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика.

 

Викладачами кафедри російської мови і літератури за останні роки опубліковано низку підручників та посібників :

 • підручники і посібники

  1. Мусієнко В. П.  Общее языкознание: Просеминарий. Пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Корновенко Л. В., 10 др. арк.);
  2. Мусієнко В. П.  Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Кулєшова Л. М., 10 др. арк.);
  3. Романова В.М. Готовимся к модульной контрольной работе. Лексико-грамматические задания по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев 1-го курса (9,18 др. арк.);
  4. Котик Л. Л. Українська граматика у комунікативних моделях (36, 95 др. арк.);
  5. Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців. Навчальний посібник (15, 57 др. арк.);
  6. Празднуем вместе:  Пособие по чтению и развитию устной речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (укл.: Ботвинова К.В., Мартинюк О.Г., Прищепа О.К., 13,5 др. арк.);
  7. Романова В.М., Пащенко О.М. Пособие по чтению и развитию речи  для студентов-иностранцев І курса (у 2х частинах – 255 сторінок);
  8. Єрмоленко Н.В., Гебре Т.Г. 350 русских глаголов (для студентов подготовительного отделения). Навчальний посібник (14 др. арк.);
  9. Палатовська О.В. Введение в специальность «Русский язык»: Справочное пособие для иностранных студентов-филологов (5 др.арк.)
  10. Нечитайло І. М. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса.//К.: УкрІНТЕІ, 2015. − 120 с.- 7,5 др. арк.  
  11. Кендюшенко А.Г.,Тищенко І.Ю. Методическая разработка по русскому языку на тему «Проблемы современного города» ( для иностранных студентов-филологов третьего года обучения) . – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 68 с.
  12. Доброштан Т.В.навч. Посіб. Изучение падежных форм русского языка: Пособ. для самост. раб. студентов-иностранцев подготовительных фак. – К., 2017. 128 с.

 

У 2018-2019 рр. всі магістранти факультету слов’янської філології взяли участь у таких конференціях:

 

 1. Діалог культур у Європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції для іноземних студентів, м. Київ, 14 травня 2019 р. Київський національний університет технологій та дизайну / упор. С. Є. Дворянчикова. – К. : КНУТД, 2019.
 2. Науково-практична конференція молодих учених «Родзинка», ЧНУ ім. Богдана Хмельницького (взяли участь 5 студентів).
 3. Міжнародна науково-практична конференція КНЛУ «Adorbemperlinguas. До світу через мови» (18 студентів).
  На кафедрі працює студентський гурток з поглибленого вивчення російської мови «Планета вивчає російську» (керівник – проф. Нечитайло І.М.). У складі гуртка працюють 25 студентів, засідання проводяться регулярно, двічи на місяць.

 

У межах його діяльності також відбуваються зустрічи провідних науковців України зі студентською молоддю факультету слов’янської філології. Зокрема, тематика засідань така:

 

 1. Открытие кружка. Наш бессмертный дар – письменная и устная речь.  Алфавит (вересень ) − І, V курси. .
 2. Словари − наши друзья и помощники. Этимология некоторых общеупотребительных слов (лютий) −  І, ІV курси.
 3. «Чем похож? Чем не похож?» (Проблемы усвоения русского языка туркменами, японцами, турками, китайцами). Заимствованные слова (лютий) − І, ІІ курси.
 4. К истокам слова: Этимология. Этимологические словари (березень) − І, ІІ курси.
 5. Слово в системе языка. О словах одинаковых, но разных (квітень.) − І, ІІ курси.
 6. Не в бровь, а в глаз. Фразеологизмы и крылатые слова (квітень.) − І, ІІ курси.
 7. Латиница и кириллица в письменности стран Азии и Европы. (травень.) − І, ІІ курси.

 

Щорічно  кафедра висуває на конкурс студентську роботу, проводить фахові олімпіади.Кафедра співпрацює з Інститутом мовознавства, Інститутом української мови НАН України, Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди.

Доктор філологічних наук Мусієнко В.П. є членом спеціалізованих вчених рад при  КНЛУ та Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Доктор філологічних наук Нечитайло В.М. є членом спеціалізованих вчених рад при КНЛУ та Київському національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова.

Доктор філологічних наук Клеофастова Т. В.  є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Доктор філологічних наук Терехова С.І. В.  є членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті ім. І. Франка та Одеському національному університеті ім. І. Мечникова.

Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та  публікаціях наукових праць   у  виданнях міжнародного поширення, а  також у  контактах  і  обміні   досвідом наукової   та   науково-методичної   і  навчальної   роботи  між  ученими й викладачами різних вищих навчальних закладів за межами України.


Історія кафедри

Кафедра  російської  мови і літератури  починає  свою  історію  з  1977  року,  який ознаменувався  відкриттям  у  Київському  національному лінгвістичному університеті факультету  російської  мови  (для іноземних громадян).  Зі збільшенням контингенту студентів   і   реорганізацією кафедр у 1981 році  було  створено  кафедру  фонетики російської мови,  яку  очолила  відомий   вчений-славіст  доктор  філологічних наук, проф.  Коломієць В. Т.  Після  її  виходу на  пенсію  у січні 1992 р. кафедру очолювали доктор  філологічних  наук,  проф.  Болдирєв Р. В., доктор  філологічних  наук,  проф. Стишов О. А.; з 2010 р. кафедру очолює доктор філол. наук, проф. Мусієнко В. П.

У зв’язку з розвитком спеціальності та відкриттям у 1983 році підготовчого відділення для  іноземних  громадян  профіль  кафедри змінювався – вона  називалась  кафедрою фонетики  і  граматики слов’янських  мов, опісля  кафедрою  російської  мови; сьогодні кафедра продовжує свою роботу під назвою кафедра російської мови і літератури (з вересня 2015 р.).


              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top