КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра германських і романських мов

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, Тронь Тетяна Володимирівна

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Горбач Ельвіра Балакширівна старший викладач
  2Гутник Валентина Михайлівнадоцент, кандидат педагогічних наук, старший викладач
  3Декало Ольга Олександрівна кандидат філологічних наук,старший викладач
  4Казимирова Юлія Анатоліївна викладачн
  5Кузьменко Тетяна Миколаївнакандидат філологічних наук, старший викладач
  6Зєня Любов Яківнапрофесор, доктор педагогічних наук
  7Монастирська Юлія Григорівнадоцент, кандидат філологічних наук
  8Мироненко Тетяна Степанівнастарший викладач
  9Паршикова Олена Олексіївнапрофесор, доктор педагогічних наук
  10Паустовська Маріанна Володимирівна доцент, кандидат педагогічних наук
  11Пилипенко Ростислав Євгеновичпрофесор, доктор філологічних наук
  12Синєгуб Світлана Вікторівнадоцент, кандидат філологічних наук
  13Соломко Зорина Костянтинівна доцент, кандидат педагогічних наук
  14Франко Оксана Богданівнадоцент, кандидат філологічних наук
  15Євтушевська Юлія Юріївнааспірант, 0,5 ставки викладача
  16Мікеле Ванджікдоцент, лектор ДААД

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 , кім. 503,
тел.: +38 (044) 287-15-97
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://germtrans.knlu.edu.ua


 

Історія кафедри 

Історія розвитку кафедри німецької філології і перекладу починається з того часу, коли у 1993 році відбувся випуск першої групи студентів, які отримали диплом перекладача з німецької мови у стінах Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1994 і 1995 роках дві групи, які тоді на факультету німецької мови навчалися за спеціальністю «Переклад» (німецька), а саме 7 та 9 студентів відповідно, отримали диплом перекладача з німецької мови. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету створюється факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем.

У 2000 році керівництво університету та ректорат приймає рішення про створення кафедри німецької мови і перекладу як окремого структурного підрозділу на факультеті перекладачів. Першим завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Меньшикова Надія Василівна. На цей час кафедра налічує 26 викладачів, з них 4 кандидати філологічних наук: Меньшикова Н.В., Капуш А. В., Савченко І.Я. , Франко О.Б. З 2004 року новим завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Долгополова Лілія Анатоліївна, а згодом доктор філологічних наук, професор, яка очолює кафедру по 30 вересня 2017 року. У 2013 р. відбулися структурні зміни у складі факультету перекладачів, кафедра була перейменована і функціонувала як кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. З 2014 році на кафедрі активно працює доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна, декан факультету перекладачів.

З жовтня 2017 р. кафедру німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики очолює доктор філологічних наук, професор Пилипенко Ростислав Євгенович, президент Української спілки германістів вищої школи.

У вересні 2019 р. з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу відбулися структурні зміни у складі факультету перекладачів. Як внаслідок цьому дві випускові кафедри факультету, а саме кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики і кафедра англійської філології та перекладу об’єдналися в один структурний підрозділ. Таким чином з 03.09.2019 р. – по 01.07.2021 р. у структурі факультету перекладознавства функціонує і активно працює кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця під керівництвом завідувач кафедри доктора філологічних наук, професора Ніконової Віри Григорівни, створюються та розвиваються нові освітньо-професійні програми.

З 01.07.2021 р. (наказ ректора від 05.04.2021 р., № 210-О) кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця була реорганізована і шляхом поділу на її основі створюється кафедра німецької філології і перекладу,  виконання обов’язків завідувача кафедри  покладено на доцента кафедри, кандидата філологічних наук Франко Оксану Богданівну.

Станом на 01.09.2021 р. на кафедрі плідно працюють 16 штатних науково-педагогічних працівників, з них 3 професора – Зєня Любов Яківна, декан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, професор; Паршикова Олена Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор і Пилипенко Ростислав Євгенович, доктор філологічних наук, професор, а також 3 доценти, кандидатів філологічних наук, Монастирська Ю. Г., Синєгуб С. В., Франко О. Б.,  4 доценти кандидата педагогічних наук Гутник В. М., Паустовська М. В., Соломко З. К., а також кандидат філологічних наук, ст. викл. Декало О. О. та Кузьменко Т. М., ст. викл. Горбач Е. Б., Мироненко Т. С. та викладачі Казимирова Ю. А.

На кафедрі працює також і випускниця факультету перекладознавства: викладач, а нині аспірант нашого університету Євтушевська Ю. Ю. Викладачі кафедри самостійно й успішно забезпечують викладання теоретичних і практичних мовних і перекладацьких дисциплін на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, беруть активну участь у науковому, науково-методичному та культурному житті факультету та Університету. Завдяки плідній співпраці з Інститутом Гете в Україні на кафедрі постійно працюють лектори ДААД. З 2012 по 2019 рік це – Людмила Клотц, випускниця університету Геттінген (Німеччина) за спеціальністю славіст, германіст (магістр гуманітарних наук) викладач, під керівництво якої проводяться щорічні презентації стипендіальних програм ДААД (Німецька академічна служба обмінів). З вересня 2019 року посаду лектора ДААД в університеті обіймає Мікеле Ванджі (з 01.09.2021 – доцент кафедри німецької філології і перекладу).


 Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін за такими освітньо-професійними програми:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад;

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації / Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад.

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова);

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова).

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top