КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 Кафедра германських і романських мов

 

Керівний склад
 • Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, Тронь Тетяна Володимирівна

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Науково-педагогічний склад кафедри

  № з/пП.І.БПосада
  1Александренко Єлизавета Ярославівна викладач
  2Горбач Ельвіра Балакашиївна старший викладач
  3Гутник Валентина Михайлівнакандидат педагогічних наук, доцент
  4Декало Ольга Олександрівна  кандидат філологічних наук, старший викладач
  5Зєня Любов Яківна доктор педагогічних наук, професор
  6Крикніцька Ірина Олександрівна кандидат філологічних наук, старший викладач
  7Кузьменко Тетяна Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент
  8Кулешір Марія Миколаївна викладач
  9Ліннік Лілія Анатоліївна викладач
  10Макатер Світлана Василівна викладач
  11Мельник Алла Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
  12Ніколаєнко Світлана Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент
  13Паршикова Олена Олексіївна доктор педагогічних наук, професор
  14Паустовська Маріанна Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент
  15Прохорова Анна Валеріївна викладач
  16Рахнянський Віктор Васильович кандидат філологічних наук, старший викладач
  17Рибакова Катерина Анатоліївна кандидат філологічних наук, старший викладач
  18Смаженко Ольга Андріївна старший викладач
  19Соломко Зорина Костянтинівна кандидат педагогічних наук, доцент
  20Сташко Галина Іванівна кандидат філологічних наук, доцент
  21Титова Наталія Юріївна старший викладач
  22Тронь Тетяна Володимирівна кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри
  23Фабрична Яна Геннадіївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
  24Черхава Олеся Олегівна доктор філологічних наук, професор кафедри
  25Філатова Вікторія Арнольдівна викладач

КОНТАКТИ

03150, Україна, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 , кім. 503,
тел.: +38 (044) 287-15-97
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт кафедри: http://german-roman.knlu.edu.ua


 

Історія кафедри 

Історія розвитку кафедри німецької філології і перекладу починається з того часу, коли у 1993 році відбувся випуск першої групи студентів, які отримали диплом перекладача з німецької мови у стінах Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1994 і 1995 роках дві групи, які тоді на факультету німецької мови навчалися за спеціальністю «Переклад» (німецька), а саме 7 та 9 студентів відповідно, отримали диплом перекладача з німецької мови. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету створюється факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем.

У 2000 році керівництво університету та ректорат приймає рішення про створення кафедри німецької мови і перекладу як окремого структурного підрозділу на факультеті перекладачів. Першим завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Меньшикова Надія Василівна. На цей час кафедра налічує 26 викладачів, з них 4 кандидати філологічних наук: Меньшикова Н.В., Капуш А. В., Савченко І.Я. , Франко О.Б. З 2004 року новим завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Долгополова Лілія Анатоліївна, а згодом доктор філологічних наук, професор, яка очолює кафедру по 30 вересня 2017 року. У 2013 р. відбулися структурні зміни у складі факультету перекладачів, кафедра була перейменована і функціонувала як кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. З 2014 році на кафедрі активно працює доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна, декан факультету перекладачів.

З жовтня 2017 р. кафедру німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики очолює доктор філологічних наук, професор Пилипенко Ростислав Євгенович, президент Української спілки германістів вищої школи.

У вересні 2019 р. з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу відбулися структурні зміни у складі факультету перекладачів. Як внаслідок цьому дві випускові кафедри факультету, а саме кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики і кафедра англійської філології та перекладу об’єдналися в один структурний підрозділ. Таким чином з 03.09.2019 р. – по 01.07.2021 р. у структурі факультету перекладознавства функціонує і активно працює кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця під керівництвом завідувач кафедри доктора філологічних наук, професора Ніконової Віри Григорівни, створюються та розвиваються нові освітньо-професійні програми.

З 01.07.2021 р. (наказ ректора від 05.04.2021 р., № 210-О) кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця була реорганізована і шляхом поділу на її основі створюється кафедра німецької філології і перекладу,  виконання обов’язків завідувача кафедри  покладено на доцента кафедри, кандидата філологічних наук Франко Оксану Богданівну.

Станом на 01.09.2021 р. на кафедрі плідно працюють 16 штатних науково-педагогічних працівників, з них 3 професора – Зєня Любов Яківна, декан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, професор; Паршикова Олена Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор і Пилипенко Ростислав Євгенович, доктор філологічних наук, професор, а також 3 доценти, кандидатів філологічних наук, Монастирська Ю. Г., Синєгуб С. В., Франко О. Б.,  4 доценти кандидата педагогічних наук Гутник В. М., Паустовська М. В., Соломко З. К., а також кандидат філологічних наук, ст. викл. Декало О. О. та Кузьменко Т. М., ст. викл. Горбач Е. Б., Мироненко Т. С. та викладачі Казимирова Ю. А.

На кафедрі працює також і випускниця факультету перекладознавства: викладач, а нині аспірант нашого університету Євтушевська Ю. Ю. Викладачі кафедри самостійно й успішно забезпечують викладання теоретичних і практичних мовних і перекладацьких дисциплін на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, беруть активну участь у науковому, науково-методичному та культурному житті факультету та Університету. Завдяки плідній співпраці з Інститутом Гете в Україні на кафедрі постійно працюють лектори ДААД. З 2012 по 2019 рік це – Людмила Клотц, випускниця університету Геттінген (Німеччина) за спеціальністю славіст, германіст (магістр гуманітарних наук) викладач, під керівництво якої проводяться щорічні презентації стипендіальних програм ДААД (Німецька академічна служба обмінів). З вересня 2019 року посаду лектора ДААД в університеті обіймає Мікеле Ванджі (з 01.09.2021 – доцент кафедри німецької філології і перекладу).


 Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін за такими освітньо-професійними програми:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад;

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації / Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад.

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова);

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова).

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top