Планово-фінансовий відділ

Read more...

Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти

 

Запрошуємо учнів 10-11 класів для підготовки до ЗНО
з української мови і літератури, історії України, іноземних мов: англійської, німецької, іспанської, французької . 

Наш багаторічний досвід, висококваліфіковані креативні викладачі, новітні методики навчання дозволять ефективно підготуватися й успішно скласти ЗНО.

Початок занять з 11 жовтня 2021 р. відповідно до комплектування груп.

Форма проведення занять – дистанційна.

 

 

КОНТАКТИ

 03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 114, 416
тел.: +38 (044) 287-60-28, +38 (044) 289-40-53
+38 (066) 189-47-20
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


СКЛАД ЦЕНТРУ

Керівник – доктор педагогічних наук, професор Майєр Наталія Василівна

Диспетчер – Зуб Ірина Сергіївна

 


Центр здійснює свою діяльність за такими напрямами:

•   організація та реалізація системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету;

•   організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти і установ України;

•   здійснення навчально-методичної діяльності, спрямованої на формування змісту навчання, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, розроблення методик викладання і програм за кожним напрямом післядипломної освіти;

•   співробітництво з установами, організаціями та підприємствами різних галузей, спрямоване на ефективну взаємодію з ними як корпоративними замовниками освітніх послуг і учасниками процесу навчання за програмами підвищення кваліфікації;

•   організація курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької);

•   реалізація послуг з неформальної освіти, зокрема через запровадження курсів іноземних мов, сертифікатних програм тощо для школярів, випускників закладів загальної середньої освіти, інших зацікавлених осіб;

•   організація курсів з поглибленого вивчення іноземної мови для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Університету, інших зацікавлених осіб.

 

 


Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету


 

Запрошення до участі у підвищенні кваліфікації і стажуванні

 

Каталог програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Київському національному лінгвістичному університеті

 


 

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2021 році

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2020 році

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ у 2019 році

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників КНЛУ у 2019 році

 


 

Навчальні програми

Навчальна програма "Комунікативна лінгвістика"

Навчальна програма "Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика"

Навчальна програма "Методика викладання мовних дисциплін із використанням ІКТ"

Навчальна програма "Актуальні питання сучасного лінгвістичного сходознавства"

Навчальна програма "Методика викладання професійно орієнтованих навчальних дисциплін з використанням ІКТ"

Навчальна програма "Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням ІКТ"

Навчальна програма "Новітні методики навчання російської мови як іноземної"

Навчальна програма "Методика створення електронних інформаційно-методичних пакетів з навчальних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі Університету"

Навчальна програма "Сучасні індигенні підходи у психологічному консультуванні"


 

Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни "Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій"

Робоча програма навчальної дисципліни "Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика"

Робоча програма навчальної дисципліни "Методика навчання перекладу"

Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми сучасної романістики: когнітивний і комунікативно-функціональний аспекти"

 


 

Зразки документів для підвищення кваліфікації / стажування

 

Read more...

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти