Факультет перекладознавства

 

 

День студента 2021

 


 

Новини та події факультету перекладознавства

 


 

Вступнику 2022

 


 

Освітньо-професійні програми 2022

 


 


 

РЕЄСТР
студентів денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
для призначення академічної стипендії
на І семестр 2021 – 2022 н. р.,
І-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
І-II курс другий (магістерського) рівня вищої освіти

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2020 – 2021 н. р.,
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2020 – 2021 н. р.,
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЙТИНГ
вступного конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету в 2021 році
студентів факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовлення
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 


Звіт факультету перекладознавства
за 2020/2021 навчальний рік


 

Студентська виборча кампанія
факультету перекладознавства 2021 року

 


 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

  


 

Практика

Вчена рада факультету перекладознавства

Наші Стипендіати!

Листи-подяки за співпрацю

Грамоти студентів факультету перекладознавства

 


 

 

 

Історія та сьогодення факультету перекладознавства

 Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних зв’язків України з іншими державами викликало нагальну потребу у фахівцях з перекладу. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету було створено факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем. Першим деканом новоствореного факультету стала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна, яка очолювала його до 2007 р.

В різні періоди освітньої діяльності факультету перекладачів його очолювали також: доцент Крепель В. І. (січень 2007 р. – жовтень 2008 р.), в. о. доцента Чала Ю. П. (жовтень 2008 р. – квітень 2010 р.), доцент Франко О. Б. (квітень 2010 р. – листопад 2014 р.).
З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

Професійну підготовку майбутніх фахівців здійснюють науково-педагогічні працівники (понад 150) з 4 кафедр: кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця (завідувач – професор  В. Г. Ніконова), кафедри англійської мови факультету перекладознавства (завідувач – доцент Л. М. Яценко), кафедри історії України і туризму (завідувач – професор Ю. І. Терещенко), кафедри психології, педагогіки і фізичного виховання (завідувач – професор О. Ф. Бондаренко).

Значна увага на факультеті перекладачів приділяється встановленню та поглибленню зв'язків з всесвітньовідомими центрами викладання іноземних мов: Британською Радою, Американським Домом, Французьким культурним центром, Ґете-Інститутом, Італійським культурним центром, Спілкою "Данте Аліг'єрі" та іншими.

До освітньої діяльності на факультеті перекладачів запрошуються кваліфіковані викладачі зарубіжних країн та відомі вітчизняні науковці. У поточному навчальному році на факультеті перекладачів працює лектор ДААД Людмила Клотц (німецька мова) і викладач іспанської мови Ана Гонсалез Баррейро (лектор Міжнародної агенції AECID посольства Іспаніі). В рамках співробітництва у вересні 2016 р. зі студентами факультету перекладачів працювали Клаудія Віпке і Евальд Міттельштедт (Педагогічний університет Вайнгартена, Німеччина).

У лютому 2017 р. студенти факультету перекладачів прослухали курс лекцій професора Черноватого Леоніда Миколайовича (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) з навчальної дисципліни «Методика навчання перекладу» та взяли участь у майстер-класах з усного двостороннього перекладу.

Традиційними для студентів факультету перекладачів стали мовні стажування з іспанської, італійської, французької та новогрецької мов і навчання у вищих навчальних закладах Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Французької Республіки, Грецької Республіки за програмами академічної мобільності, їх участь у діалозі культур з носіями мови – професорами і студентами країн, мова яких вивчається.

У 2016 – 2017 роках мовне стажування та навчання за програмами академічної мобільності пройшли студенти ІІ – IV курсів (перший (бакалаврський) рівень) та I курсу (другий (магістерський) рівень) факультету перекладачів: Ревенко В. Б. (група Пісп 23-13), Павлова З. К. (група Пісп 26-14), Святодух П. О., Пащенко Д. І. (група МПісп 63-16) в Університеті Кадіса, Королівство Іспанія; Попадюк Л. Л. (група Піт 25-13), Бандура В. С. (група Мпіт 65-16), Жукова А. І. (група МПіт 63-15) в Університеті для іноземців Перуджі, Італійська Республіка; Ляшевич Р. О. (група Пісп 25-14) в Університеті Гранади, Королівство Іспанія, Білоус Ю. О. (група Пгр 28-13) в Афінському національному Університеті імені Каподистрії, Грецька Республіка та інші. У 2017 – 2018 н. р. від факультету перекладачів на навчання за кордон направлено студентку І курсу другого (магістерського) рівня Холявицьку В. В. (група Мпіт 60-17) до Університету Перуджі (Італія) та студенток IV курсу першого (бакалаврського) рівня Вернер А. І., Копу Г. Г. (група Пн 23-14) до Поморської академії в Слупську (Республіка Польща).

Щорічне навчання студентів факультету перекладачів за програмою академічної мобільності Erasmus+ в Польщі є частиною міжнародної співпраці між Поморською академією та Київським національним лінгвістичним університетом.

Зокрема, впродовж ІІ семестру 2016 – 2017 н. р. в Поморській академії навчалися Дяченко М. С., Бриліцький Б. В., Чернишенко В. В., Драмарецька К. А., Кузьменко В. П. (група Т04-14), Нечипоренко Є. П. (група Т04-15); впродовж І семестру 2017 – 2018 н. р. – Поліщук Т. О., Дубас О. А., Бабаренко Є. І., Бородавко В. В., Кисла А. Р., Кивгило А. О., Вдовиченко Д. Д., Тарасенко В. Р. (група Т01б-16), Сідловська А. І. (група Т01в-16), Сич С. М. (група Т01а-16).

Студентський колектив факультету перекладачів нараховує близько 1500 студентів І – ІV курсів першого (бакалаврського) рівня та I – II курсів другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання.

Щорічно факультет перекладачів випускає близько 600 фахівців з перекладу, перекладачів з двох іноземних мов денної та заочної форм навчання за спеціальністю Філологія. Германські / Романські / Класичні мови і літератури. Переклад (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, португальська мови), фахівців зі спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та «Туризм».

Наші випускники працюють на посадах перекладачів у міністерствах України, представництві ООН в Україні, ОБСЄ, посольствах та консульствах інших країн в Україні, а також у багатьох представництвах відомих фірм, банківських та інших установах, а також редакторами-перекладачами у відомих ЗМІ України, перекладачами науково-технічної, юридичної, художньої літератури, помічниками директорів представництв іноземних компаній, гідами-перекладачами. Найкращі випускники факультету перекладачів поповнюють склад науково-педагогічних працівників Університету.

Складовою освітнього процесу на факультеті перекладачів є активне залучення студентів до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Студенти беруть участь у всеукраїнських студентських конференціях та перемагають на всеукраїнських олімпіадах і наукових конкурсах. Найкращі наукові здобутки студентів були відзначені академічними стипендіями Президента України та Верховної Ради України. У 2017 – 2018 н. р. навчальному році переможцями стали: Луценко Р. І., студент ІІІ курсу факультету перекладачів денної форми навчання (група Па 02-15), перший (бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська)), Копа Г. Г., студентка ІV курсу факультету перекладачів денної форми навчання (група Пн 23-14), перший (бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (німецька)).

У 2016 – 2017 роках студенти факультету перекладачів взяли учать у Міжнародній педагогічній конференції імені Януша Корчака «Trust: the foundation of emotional safety» (Нідерланди, м. Білтховен, 12.10.2016 р. – 16.10.2016 р.), у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» (15 грудня 2016 року) та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми перекладознавства: традиція і сучасність» на пошану Ілька Вакуловича Корунця (17 лютого 2017 р.), які були організовані і проведені у КНЛУ кафедрою англійської філології і перекладу (завідувач – професор В. Г. Ніконова). Результати наукових розвідок студентів публікуються у вітчизняних та закордонних наукових збірниках.

Студентське життя на факультеті перекладачів є надзвичайно активним. Студенти демонструють якісну професійну підготовку під час здійснення волонтерської перекладацької діяльності на різноманітного роду заходах, до яких вони залучаються через запити від різних установ. Восени 2016 року студенти ІІ – VI курсів здійснювали перекладацький супровід заходів, приурочених 75-им роковинам трагедії Бабиного Яру, брали участь в роботі Українсько-Хорватського форуму на запит Торгівельно-промислової палати та ін.

Активною перекладацькою діяльністю позначився для студентів факультету перекладачів 2017 рік. Так, навесні 2017 р. студенти працювали перекладачами на 15-му ювілейному міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup» і на пісенному конкурсі «Євробачення – 2017», а вже влітку 2017 р. вони забезпечували переклад на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проводився у Києві. Розпочався новий 2017 – 2018 навчальний рік і студенти факультету перекладачів продовжують демонструвати високий рівень володіння професійно орієнтованими компетентностями і перекладацькою майстерністю під час виставок шкіл-пансіонів Канади, США, Великобританії, що проводилися у Києві восени 2017 р., під час І-го Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок , який відбувся на базі Київського академічного театру ляльок, та ін.

Однією з важливих подій, що які мали місце восени 2017 р. у Києві, була презентація Центру Туризму Греції в Україні в межах 24-го Міжнародного туристичного салону «Україна – UITM 2017», під час якої студенти факультету перекладачів здійснювали перекладацький супровід діяльності грецької делегації.

Студенти факультету перекладачів долучилися також до  проекту «CAT for Grad», який ініційований розробниками програмного забезпечення SDL Trados, і успішно склали іспит та отримали сертифікати, які дозволяють працювати з цією ліцензійною програмою.

На факультеті перекладачів гарною традицією стало проведення низки заходів впродовж тижня факультету, який передує Міжнародному дню перекладача. У вересні 2016 і 2017 рр. зі студентами факультету перекладачів були проведені урочисті збори, в яких взяли участь почесні гості: Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської Республіки в Україні Марія Кріштіна Серпа ди Алмейда, аташе посольства Італії в Україні Нікола Франко Баллоні, лектор DAAD пані Людмила Клотц, перекладач, письменник, драматург Володимир Михайлович Каденко; Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні, його Високоповажність пан Маноджа Кумар Бгарті, Перший віце-президент Асоціації українських письменників, член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки письменників України, перекладач пан Борщевський Сергій Юхимович, лектор посольства Королівства Іспанія в Україні пані Ана Гонсалез Баррейро.

Щорічно з нагоди Міжнародного дня студента кращі студенти факультету перекладачів нагороджуються почесними грамотами ректорату за відмінні успіхи у навчанні, активну наукову та громадську роботу.

 


Підрозділи факультету

  • Навчально-консультаційний пункт (заочної форми навчання)
    (завідувач Бондаренко Анна Володимирівна)
  • Кафедри факультету перекладознавства:


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця

проф. Ніконова В. Г.

2.

Кафедра німецької філології і перекладу

доц. Франко О. Б.

3.

Кафедра англійської мови
факультету перекладознавства

проф. Черхава О. О.

 

 

Звіт про міжнародну діяльність факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету

 


КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73
кім. 521 (декан факультету перекладознавства), тел.: +38 (044) 529-56-12
кім. 517 (заступники декана), тел.: +38 (044) 287-30-05
кім. 519 (деканат денної форми навчання), тел.: +38 (044) 287-11-00
кім. 515 (навчально-консультаційний пункт заочної форми навчання), тел.: +38 (044) 287-30-22
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Розклад денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства

 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

 

Розклад занять

 

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021 – 2022 навчального року

  

Наказ № 786-с від 30.08.2021 р. "Про розподіл студентів по академічних групах"


Графік навчального процесу на І семестр 2021–2022 н. р. студентів факультету перекладознавства денної форми здобуття освіти


Графік навчального процесу на ІІ семестр 2021–2022 н. р. студентів  факультету перекладознавства денної форми здобуття освіти


 

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти