Кафедра англійської філології

Історія кафедри

Кафедра англійської філології заснована в результаті реорганізації кафедри романських і германських мов факультету романської філології і перекладу 01 вересня 2020 року. З 01 вересня по 25 жовтня 2020 року кандидат філологічних наук, доцент Нагорна Світлана Сергіївна виконувала обов’язки завідувача кафедри. З 26 жовтня 2020 року завідувачем кафедри стала кандидат педагогічних наук Ярошенко Олеся Василівна.

 

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ярошенко Олеся Василівна.

Ярошенко Олеся Василівна у 2008 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). На кафедрі викладає такі дисципліни: друга іноземна мова (англійська), підготовка презентацій англійською мовою, мистецтво ведення дискусії англійською мовою, а також керує перекладацькою практикою здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Ярошенко Олеся Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

2. Борис Дмитро Петрович  кандидат філологічних наук, доцент

3. Деркач Інна Володимирівна  кандидат педагогічних наук, доцент

4. Зіневич Владислава Володимирівна  кандидат філологічних наук, доцент

5. Нагорна Світлана Сергіївна  кандидат філологічних наук, доцент

6. Пасічник Тетяна Дмитрівна  кандидат педагогічних наук, доцент

7. Птуха Владислав Анатолійович  кандидат філологічних наук, доцент

8. Ляшко Ольга Валеріївна  доктор філософії, старший викладач

9. Пригодій Раїса Василівна  старший викладач

10. Чумак Надія Борисівна  старший викладач

11. Яхно Наталія Петрівна  старший викладач

12. Буднікова Ганна Василівна  викладач

13. Єнько Сергій Васильович  викладач

14. Кирій Анастасія Сергіївна  викладач

15. Прокопів Галина Ярославівна  викладач

16. Щербина Мадіна Баталівна  викладач

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Перший (бакалаврський) рівень

Нормативні 

1. Друга іноземна мова (англійська)

2. Теорія і практика письмового перекладу з другої іноземної мови (англійської)

Вибіркові 

1. Аналітичне читання британської літератури

2. Фонетичні процеси сучасної англійської мови

3. Граматичні категорії іменних частин мови

4. Аналітичне читання американської літератури

5. Граматичні категорії дієслова англійської мови

6. Підготовка проєктів англійською мовою

7. Ділова комунікація англійською мовою

8. Лінгвокраїнознавство (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії)

9. Фразеологія англійської мови

10. Лінгвокраїнознавство (Сполучені Штати Америки)

11. Мистецтво ведення дискусії англійською мовою

12. Етикет ділового листування англійською мовою

13. Історія американської літератури

14. Підготовка презентацій англійською мовою

15. Академічне письмо англійською мовою

16. Інтерпретація англомовного тексту

17. Історія британської літератури

18. Основи теорії та практики перекладу з англійської мови

19. Лексико-граматичні трансформації при перекладі з англійської мови

20. Прагматичні аспекти перекладу з англійської мови

21. Соціокультурні аспекти перекладу з англійської мови

22. Переклад англомовних медійних текстів

23. Переклад англомовних художніх текстів

24. Нормативні аспекти перекладу

25. Переклад суспільно-політичних текстів

26. Переклад рекламних текстів з англійської мови українською

Перекладацька практика з другої іноземної мови (англійської)

 

Другий (магістерський) рівень

Нормативні 

1. Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови (англійської)

2. Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних студій ДІМ (англійська)

 Вибіркові

1. Загальнотеоретичний курс з англійської мови

2. Професійно орієнтований переклад.

Перекладацька практика з другої іноземної мови (англійської)

 

КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2),  кім. 401, 403
тел.: +38 (044) 528-03-47
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: https://english-philology.knlu.edu.ua/

Вибіркові дисципліни факультету романської філології і перекладу

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету романської філології і перекладу

Розклад
заліково-екзаменаційної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти