Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з романських мов, методики викладання
романо-германських мов, романо-германських літератур у 2020/2021 н.р.
у режимі відеоконференції

Посилання на Підсумкову науково-практичну відеоконференцію
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романських мов, методики викладання романо-германських мов, романо-германських літератур у 2020/2021 навчальному році:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc3NjY2ZDUtNzE4Zi00YTIyLWJjNjctMmFjZDA5NmI1NTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%228cbcd7bc-6c58-4eb5-b122-47275801e1b7%22%7d

Конференція запланована на 15 квітня. Початок о 14.00.


Інформаційний лист-запрошення від 16.12.2020 № 2076/03

Рейтинговий список студентських наукових робіт,
що надійшли на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Наукові роботи студентів з найвищими середніми рейтинговими балами по секціям

ІНСТРУКЦІЯ
для проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції
для визначення переможців другого туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романських мов, методики викладання романо-германських мов,
романо-германських літератур у 2020/2021 навчальному році

Список рецензій на наукові роботи студентів з методики викладання ІМ

Список рецензій на наукові роботи студентів з романо-германських літератур

Список рецензій на наукові роботи студентів із романських мов

Список студентських наукових робіт,
рекомендованих для участі в підсумковій науково-практичній конференції

 

 

 

>>> АРХІВ <<<

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти