Проєкти до обговорення

 

 

Положення про організацію освітнього процесу для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення  про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати до навчально-методичного відділу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

Статут Київського національного лінгвістичного університету (нова редакція)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документа просимо надсилати: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ОНОВЛЕННЯ
УСІХ БАКАЛАВРСЬКИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

Шановні колеги-викладачі!
Шановні студенти!
Шановні випускники Університету!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів усіх освітньо-професійних програм (ОПП) усіх спеціальностей Університету (перший (бакалаврський)  і другий (магістерський) рівні вищої освіти).

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

З повагою
навчально-методичний відділ КНЛУ

 

Факультет германської філології (декан факультету доц. Мойсеєнко І. П.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Потапенко С. І., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (нідерландська та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (фінська та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра германської і фіно-угорської філології ім. проф. Г.Г. Почепцова, Шутова М. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко, Шимчишин М. М., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Факультет романської філології і перекладу (декан факультету доц. Рогоза О. Б.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Португальська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з французької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з новогрецької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з португальської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з італійської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з іспанської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Факультет перекладознавства (декан факультету проф. Зєня Л. Я.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий перекла (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з англійської мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з англійської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з німецької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова: усний і письмовий переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Практична психологія (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Туристичне обслуговування (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документа просимо надсилати:
Гарант ОП: доц. Кучерява Г. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Психологічні дослідження та консультування (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Туризмознавство (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Факультет сходознавства (декан факультету проф. Сорокін С. В.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Перська мова і література та переклад, друга східна мова,  західноєвропейська мова (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова,  західноєвропейська мова (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Корейська мова і література та методика їх навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Охріменка В. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту освітньої програми просимо надсилати:
Гарант ОПП: Сорокін С. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Східна філологія: мова гінді і індійська література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Валігура О. Р., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Біляшевич Р. З., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Урядова В. Д., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Факультет економіки і права (декан факультету доц. Жданова Н. С.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Менеджмент комерційної діяльності (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Маркетинг і реклама

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу, Тарасюк М. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Управління та адміністрування бізнес-процесами (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Маркетинговий менеджмент

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу, Тарасюк М. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Факультет слов’янської філології (декан факультету доц. Мунтян О. О.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, Валюх З. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і друга іноземна мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з російської і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, Валюх З. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Галузевий переклад: російська мова, англійська мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
ОНП "Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство"
Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОНП: Савчук Р.І., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* Обговорення проєкту завершено.

Joomla Plugins

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти