Проєкти до обговорення

 

 

Положення про організацію освітнього процесу для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами в Київському національному лінгвістичному університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати до навчально-методичного відділу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

Статут Київського національного лінгвістичного університету (нова редакція)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документа просимо надсилати: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ОНОВЛЕННЯ
УСІХ БАКАЛАВРСЬКИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

Шановні колеги-викладачі!
Шановні студенти!
Шановні випускники Університету!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів усіх освітньо-професійних програм (ОПП) усіх спеціальностей Університету (перший (бакалаврський)  і другий (магістерський) рівні вищої освіти).

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

З повагою
навчально-методичний відділ КНЛУ

 

Інформація за 2022 рік 

Факультет германської філології (декан факультету доц. Мойсеєнко І. П.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Гарант ОПП: доц. Кучер І. А., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра німецької філології, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Американські студії (англійська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєкту ОП просимо надсилати: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Факультет романської філології і перекладу (декан факультету доц. Рогоза О. Б.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Португальська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Новогрецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Новогрецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова)

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова)

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра педагогіки, методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Факультет перекладознавства (декан факультету проф. Зєня Л. Я.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Теорія і практика перекладу з англійської мови

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Теорія і практика перекладу з англійської мови

Теорія і практика перекладу з англійської мови і другої іноземної мови

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Теорія і практика з англійської мови і другої іноземної мови

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Англійська мова: усний і письмовий переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Англійська мова: усний і письмовий переклад

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

 

Факультет сходознавства (декан факультету проф. Сорокін С. В.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Японська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

* Пропозиції щодо проєкту змін до освітньої програми просимо надсилати:
Гарант ОПП: Кравець К. П.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Східна філологія: китайська мова і література та переклад, методика навчання

 

Факультет туризму, бізнесу і психології (декан факультету доц. Жданова Н. С.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Менеджмент комерційної діяльності

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Менеджмент комерційної діяльності

Маркетинг і реклама

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Маркетинг і реклама

Практична психологія

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Практична психологія

Туристичне обслуговування

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Туристичне обслуговування

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Управління та адміністрування бізнес-процесами

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Управління та адміністрування бізнес-процесами

Маркетинговий менеджмент

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Маркетинговий менеджмент

Психологічні дослідження і консультування

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Психологічні дослідження і консультування

Туризмознавство

Зведена таблиця пропозицій і зауважень до проєкту змін ОП Туризмознавство

 

Факультет слов’янської філології (декан факультету доц. Мунтян О. О.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і друга іноземна мова

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра російської мови і літератури,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

* Пропозиції щодо проєктів змін до освітніх програм просимо надсилати:
Кафедра російської мови і літератури,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


 

Інформація за 2021 рік

Факультет германської філології (декан факультету доц. Мойсеєнко І. П.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Потапенко С. І., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (нідерландська та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (фінська та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра германської і фіно-угорської філології ім. проф. Г.Г. Почепцова, Шутова М. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко, Шимчишин М. М., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Факультет романської філології і перекладу (декан факультету доц. Рогоза О. Б.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Португальська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з французької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з новогрецької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з португальської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з італійської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з іспанської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Факультет перекладознавства (декан факультету проф. Зєня Л. Я.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з англійської мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з англійської мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з німецької мови і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Англійська мова: усний і письмовий переклад (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Практична психологія (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Туристичне обслуговування (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документа просимо надсилати:
Гарант ОП: доц. Кучерява Г. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова) (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Психологічні дослідження і консультування (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Туризмознавство (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Факультет сходознавства (декан факультету проф. Сорокін С. В.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Перська мова і література та переклад, друга східна мова,  західноєвропейська мова (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова,  західноєвропейська мова (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Корейська мова і література та методика їх навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Охріменка В. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту освітньої програми просимо надсилати:
Гарант ОПП: Сорокін С. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

Східна філологія: мова гінді і індійська література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Валігура О. Р., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Біляшевич Р. З., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

* Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОПП: Урядова В. Д., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання (зведена інформація зауважень стейкголдерів, рецензії та відгуки)

 

Факультет економіки і права (декан факультету доц. Жданова Н. С.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Менеджмент комерційної діяльності (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Маркетинг і реклама

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу, Тарасюк М. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Управління та адміністрування бізнес-процесами (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Маркетинговий менеджмент

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра менеджменту і маркетингу, Тарасюк М. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Факультет слов’янської філології (декан факультету доц. Мунтян О. О.)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, Валюх З. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і друга іноземна мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Теорія і практика перекладу з російської і другої іноземної мови (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

* Пропозиції щодо проєктів зазначених документів просимо надсилати:
Кафедра української філології та славістики, Валюх З. О., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)

Галузевий переклад: російська мова, англійська мова (зведена таблиця зауважень стейкголдерів)


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
ОНП "Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство"
Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОНП: Савчук Р.І., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Проєкт змін до ОНП
Проєкт ОНП 2022


ОНП "Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, методика навчання іноземних мов і культур, наукова англійська мова"

Проєкт змін до ОНП
Проєкт ОНП 2022

Пропозиції щодо проєкту зазначеного документу просимо надсилати:
Гарант ОНП: Черниш В. В., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Joomla Plugins

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти