Склад вченої ради


Склад вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету

1.

Бондаренко Олександр Федорович

– професор кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор психологічних наук;

 

2.

Борецька Ганна Едуардівна

– доцент кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук;

 

3.

Валігура Ольга Романівна

– завідувач кафедри східної філології, доктор філологічних наук, професор;

 

4.

Васильєва Марія Юріївна

– студентка ІІ курсу факультету перекладознавства (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти);

 

5.

Васильчук Володимир Миколайович

– професор кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор історичних наук;

 

6.

Васько Роман Володимирович

– ректор Університету, доктор філологічних наук, професор;

 

7.

Гамзюк Микола Васильович

– завідувач кафедри німецької філології, доктор філологічних наук, професор;

 

8.

Гнезділова Ярослава Володимирівна

– завідувач кафедри фонетики і практики англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;

 

9.

Головко Павло Андрійович

– голова профкому студентів і аспірантів;

 

10.

Жданова Наталія Сергіївна

– декан факультету туризму, бізнесу і психології, кандидат педагогічних наук, доцент;

 

11.

Заскалета Валентина Петрівна

– доцент кафедри української філології та славістики, кандидат філологічних наук; секретар вченої ради КНЛУ;

 

12.

Зєня Любов Яківна

– декан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, доцент;

 

13.

Іванюха Наталія Анатоліївна

– головний бухгалтер;

 

14.

Капранов Ян Васильович

– доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця, кандидат філологічних наук;

 

15.

Кожем’яко Вікторія Олександрівна

– студентка ІІ курсу факультету романської філології і перекладу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти);

16.

Корольова Алла Валер’янівна

– проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор;

 

17.

Максименко Анатолій Петрович

– проректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор;

 

18.

Маріна Олена Сергіївна

– завідувач кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, доктор філологічних наук, доцент;

 

19.

Матвієнко Ольга Василівна

– завідувач кафедри психології, педагогіки і туризму, доктор педагогічних наук, професор;

 

20.

Мелько Христина Богданівна

– завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент;

 

21.

Мойсеєнко Ірина Павлівна

– декан факультету германської філології, кандидат філологічних наук, доцент;

 

22.

Мунтян Олександр Олександрович

– декан факультету слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент;

 

23.

Мустафін Степан Андрійович

– голова студентської ради Університету;

 

24.

Ніконова Віра Григорівна

– завідувач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця, доктор філологічних наук, професор;

 

25.

Полуектова Олександра Валеріївна

– студентка ІІІ курсу факультету сходознавства(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти);

 

26.

Попов Микола Дмитрович

– голова первинної профспілкової організації, доцент кафедри психології, педагогіки і туризму, кандидат педагогічних наук;

 

27.

Проценко Вадим Юрійович

– проректор з адміністративно-господарчої роботи;

28.

Рибалкін Валерій Сергійович

– професор кафедри східної філології, доктор філологічних наук;

 

29.

Рогоза Ольга Борисівна

– декан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент;

 

30.

Савчук Руслана Іванівна

– завідувач кафедри іспанської та французької філології, доктор філологічних наук, професор;

 

31.

Скуратовська Лариса Іванівна

– директор бібліотеки;

 

32.

Соловей Мирослав Іванович

– проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

 

33.

Сорокін Сергій Володимирович

– декан факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент;

 

34.

Тарасюк Михайло Вікторович

– завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор;

 

35.

Філоненко Наталія Георгіївна

– завідувач кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент;

 

36.

Чалапчій Ірина Володимирівна

– студентка ІІІ курсу факультету германської філології (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна форма здобуття освіти);

 

37.

Черниш Валентина Василівна

– завідувач кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, доктор педагогічних наук, професор;

 

38.

Шимчишин Марія Мирославівна

– завідувач кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко, доктор філологічних наук, професор;

 

39.

Шутова Марія Олександрівна

– завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, доктор філологічних наук, доцент.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти