Персональний склад ректорату

 

Склад ректорату
Київського національного лінгвістичного університету

 з/п


П.І.Б.


Посада


1.


Васько Роман Володимирович


– ректор КНЛУ, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України2.


Альонкіна-Плєшко Дар'я Володимирівна


– начальник Центру інформаційно-комунікаційних технологій / Адміністратор ЄДЕБО Університету3.


Бондаренко Ельвіра Сидорівна


– доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, кандидат філологічних наук, завідувач Центру навчання іноземних мов і післядипломної освіти на 0,5 ставки за сумісництвом


4.


Волинець Людмила Григорівна


– начальник відділу кадрів5.


Воронцова Катерина Володимирівна


– Уповноважена з антикорупційної діяльності Університету6.


Головко Павло Андрійович


– голова профкому студентів і аспірантів Університету


7.


Жданова Наталія Сергіївна


– декан факультету туризму, бізнесу і психології, кандидат педагогічних наук, доцент


8.


Захарчук Леся Григорівна


– завідувач загального відділу

 


9.


Зєня Любов Яківна


– декан факультету перекладознавства, доктор педагогічних наук, доцент10.


Зінченко Оксана Анатоліївна


– доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова, кандидат філологічних наук, відповідальна за координацію виховної роботи в Університеті

 


11.


Іванюха Наталія Анатоліївна


– головний бухгалтер12.


Корольова Алла Валер'янівна


– проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор


13.


Кудіна Валерія Василівна


– доцент кафедри психології, педагогіки і туризму, кандидат педагогічних наук, начальник навчально-методичного відділу на 0,5 ставки за сумісництвом


14.


Лебедко Тамара Володимирівна

 


– начальник господарчого відділу


15.


Максименко Анатолій Петрович


– проректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор


16.


Марухевич Володимир Євгенійович

 


– провідний юрисконсульт


17.


Миренко Діана Володимирівна


– начальник Центру моніторингу якості освіти і освітньої діяльності


18.


Мойсеєнко Ірина Павлівна


– декан факультету германської філології, кандидат філологічних наук, доцент


19.


Москалюк Галина Вікторівна

 


– начальник редакційно-видавничого відділу


20.


Мунтян Олександр Олександрович


– декан факультету слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент


21.


Мустафін Степан Андрійович


– голова студентської ради КНЛУ


22.


Пожар Анастасія Борисівна


– начальник відділу міжнародного співробітництва та академічної мобільності23.


Попов Микола Дмитрович


– доцент кафедри психології, педагогіки і туризму, кандидат педагогічних наук, голова первинної профспілкової організації КНЛУ


24.


Проценко Вадим Юрійович


– проректор з адміністративно-господарчої роботи


25.


Решетник Ольга Анатоліївна


– завідувач аспірантури


26.


Рогоза Ольга Борисівна


– декан факультету романської філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент


27.


Скуратовська Лариса Іванівна


– директор бібліотеки


28.


Соловей Мирослав Іванович


– проректор з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України


29.


Сорокін Сергій Володимирович


– декан факультету сходознавства, кандидат філологічних наук, доцент


30.


Стефанова Наталія Олександрівна


– учений секретар, доктор філологічних наук, доцент, секретар вченої ради КНЛУ


31.


Хусаінов Руслан Володимирович


– помічник ректора


32.


Шишак Любомир Васильович


– директор Центру культури і мистецтв КНЛУ

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти