Кафедра англійської мови факультету перекладачів

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.edu.ua/

 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладачів було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладачів КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. по травень 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. – доктор філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф.


Завідувач

Із вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна. У 1982 році закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов). Із 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. Дисертацію на тему "Створення і використання тексту-полілогу з казковим сюжетом як основи навчання усно-мовленнєвого спілкування в підручнику "English through Communication" для 5 класу" захистила у 1995 р. У КНЛУ працює з 1994 р. на посадах: викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики викладання іноземних мов; доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів; заступника декана факультету перекладачів. Із жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін. Керувала курсовими й дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів. Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курси підвищення кваліфікації з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.). Має 50 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор посібників та підручників із англійської мови для середньої школи й вищих навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Яценко Людмила Михайлівна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри
Білоус Інна Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент
Гольцова Маріанна Геннадіївна, канд. філол. наук, викладач
Деркач Інна Володимирівна, канд. пед. наук, доцент
Літкович Юлія Вікторівна, канд. філол. наук, викладач
Пасічник Тетяна Дмитрівна, канд. пед. наук, доцент
Петрова Тамара Олегівна, канд. пед. наук, доцент
Поночовна-Рисак Таіса Михайлівна, канд. пед. наук, доцент
Сташко Галина Іванівна, канд. філол. наук, ст. викладач
Фабрична Яна Геннадіївна, канд. пед. наук, ст. викладач
Шевелько Катерина Олександрівна, канд. пед. наук, викладач
Мартинюк Оксана Сергіївна, ст. викладач
Ніколаєнко Світлана Володимирівна, ст. викладач
Титова Наталія Юріївна, ст. викладач
Александренко Єлизавета Ярославівна, магістр філології, викладач
Белень Марина Володимирівна, магістр філології, викладач
Гриневич Оксана Леонідівна, магістр філології, викладач
Зацерковний Олег Анатолійович, викладач
Кравченко Олександр Григорович, викладач
Кукса Ірина Миколаївна, викладач
Ліннік Лілія Анатоліївна, магістр філології, викладач
Ляшко Ольга Валеріївна, викладач
Макатер Світлана Василівна, магістр філології, викладач
Мальована Марина Михайлівна, викладач
Регент Аліна Іванівна, магістр філології, викладач
Смаженко Ольга Андріївна, викладач
Чибіс Лариса Олександрівна, магістр філології, викладач
Шумейко Наталія Вікторівна, викладач
Юрченко Світлана Олександрівна, викладач

 

Освітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладачів за напрямами 6.020303 Філологія (Переклад) і 6.140103 Туризм.

 

Дисципліни

Перша іноземна мова (англійська), практична фонетика та практична граматика англійської мови для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад).
Перша іноземна мова (англійська) для студентів І–ІІІ курсів напряму 6.140103 Туризм.
Друга іноземна мова (англійська) для студентів ІІ–IV курсів денної форми навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад).

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують дев’ять секцій:

•    секція першої іноземної мови І курсу (керівник секції – ст. викл. Мартинюк О.С.)
•    секція практичної фонетики (керівник секції – викл. Смаженко О.А.)
•    секція практичної граматики (керівник секції – викл. Гольцова М.Г.)
•    секція першої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – викл. Гриневич О.Л.)
•    секція другої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – ст. викл. Титова Н.Ю.)
•    секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції – доц. Пасічник Т.Д.)
•    секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції – викл. Кукса І.М.)
•    секція заочного відділення (І, ІІ курси) (керівник секції – викл. Літкович Ю.В.)
•    секція «Туризм» (керівник секції – викл. Мальована М.М.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. З 2005 року викладачі кафедри працюють над колективною темою "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі".

У рамках виконання цієї теми працівники кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Міжнародні зв’язки

Протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного в різні роки громадянами США й Канади. Основна мета діяльності клубу – ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови.

Видання

Викладачі кафедри підготували низку підручників і навчальних посібників для вищої школи, зокрема:

1.  Аненко Н.І. A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина І / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ. 2012.
2.  Аненко Н.І., Гладуш Н.Ф., Подсєвак К.С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
3.  Аненко Н.І., Килимник Т.М., Ящук Л.В. Вживаємо граматику. Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008.
4.  Березос В.В., Гіжевська С.М. A Practical Guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина ІІ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.
5.  Богдан В.В., Галух О.О., Мартинюк О.С., Пожар А.Б., Сушкова Н.О. A Practical Guide to Learning English (Ч. ІІ) : Посібник з практики усного та писемного мовлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005.
6.  Великова Л.М. Фонетика англійської мови : Фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : Посібник. – Вінниця , Нова книга, 2005.
7.  Великова Л.М., Аненко Н.І., Сушкова Н.О. Вживаємо англійську : Посібник для студентів V курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
8.  Сташко Г.І., Титова Н.Ю. English-in-Use / Англійська мова. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
9.  Сташко Г.І., Титова Н.Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова : Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
10.  Титова Н.Ю., Яценко Л.М. English Articles (Англійські артиклі) : Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007.
11.  Чумак Н.Б., Сташко Г.І. Посібник з англійської як другої іноземної мови для студентів IV курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
12.  Яценко Л.М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . – Ірпінь, 2011.
13. Яценко Л. М. та ін. A Practical to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення. Ч. І. Для студентів І курсу факультету перекладачів. Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 384 с.

 

Навчально-методична робота

Кафедра координує роботу "Клубу знавців англійської мови", організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного громадянами США (Патрісія Грамен і Брайан Велч). Основною метою діяльності клубу є ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. На щотижневі засідання клубу, які збирають чимало зацікавлених студентів усіх курсів, організатори запрошують представників різних країн (США, Великобританії, Південної Африки, Канади, Японії) і професій (юристи, вчителі, лікарі, професійні спортсмени, фахівці в галузі сільського господарства, психологи, економісти та ін.), які можуть поділитися своїм досвідом з різних сфер життя і діяльності, розширюючи таким чином світогляд і країнознавчу обізнаність наших студентів.

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.edu.ua/

Розклад денної форми навчання факультету перекладачів

Аудиторний фонд

 

Розклад занять

 

Розклад зимової
заліково-екзаменаційної сесії

 

Розклад ДЕК і оглядових лекцій

 

Графік навчального процесу на ІІ семестр 2017–2018 н. р.

 

Розклад заочної форми навчання факультету перекладачів

Графік навчального процесу заочної форми навчання факультету перекладачів

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти