Кафедра російської мови і літератури

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 905
тел.: +38 (044) 521-61-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://rosukrmov.knlu.edu.ua/

 

Технічні засоби навчання Центру слов'янських досліджень

 

Історія кафедри

Кафедра  російської  мови і літератури  починає  свою  історію  з  1977  року,  який ознаменувався  відкриттям  у  Київському  національному лінгвістичному університеті факультету  російської  мови  (для іноземних громадян).  Зі збільшенням контингенту студентів   і   реорганізацією   кафедр у 1981 році  було  створено  кафедру  фонетики російської   мови,  яку  очолила  відомий   вчений-славіст  доктор  філологічних  наук, проф.  Коломієць В. Т.  Після  її  виходу на  пенсію  у січні 1992 р. кафедру очолювали доктор  філологічних  наук,  проф.  Болдирєв Р. В., доктор  філологічних  наук,  проф. Стишов О. А.; з 2010 р. кафедру очолює доктор філол. наук, проф. Мусієнко В. П.

У зв’язку з розвитком спеціальності та відкриттям у 1983 році підготовчого відділення для  іноземних  громадян  профіль  кафедри  змінювався – вона  називалась  кафедрою фонетики  і  граматики  слов’янських  мов, опісля  кафедрою  російської  мови; сьогодні кафедра продовжує свою роботу під назвою кафедра російської мови і літератури (з вересня 2015 р.).Завідувач кафедри

Доктор філологічних наук, професор Мусієнко Валентина Павлівна – фахівець у галузі функціональної граматики, зіставного мовознавства, етнолінгвістики. Автор 123 публікацій, серед яких монографії "Функционально-семантическая категория меры в русском языке", "Сопоставительная граматика русского и украинского языков" (у співавторстві), навчальні посібники "Введение в психолингвистику", "Общее языкознание. Просеминарий", "Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов специальности "Язык и литература (русский)", шкільний підручник для 5 класу "Русский язык" (у співавторстві), низка навчально-методичних комплексів лінгвістичних дисциплін для вищої школи. Керує підготовкою дисертацій, є членом спеціалізованої ради з захисту дисертацій (КНЛУ, КНУ ім. Т. Шевченка).Науково-педагогічний склад

Мунтян Олександр Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент
Мусієнко Валентина Павлівна – доктор філологічних наук, професор
Алексіїва Тетяна Сергіївна – старший викладач
Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
Безсонова Тетяна Іванівна –  старший викладач
Бойко Інна Олександрівна – старший викладач
Ботвинова Кіра В’ячеславівна – старший викладач
Власенко Світлана Миколаївна – старший викладач
Гебре Діана Абрахамівна – викладач
Доброштан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Єрмоленко Наталія Василівна – старший викладач
Жданова Ельвіна Августівна – старший викладач
Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент
Клеофастова Тетяна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор
Кордун Тетяна Гуріївна – старший викладач
Котик Лариса Леонідівна – старший викладач
Надточій Олена Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор
Охріменко Тетяна Володимирівна –  кандидат філологічних наук, доцент
Павлова Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Палатовська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Пащенко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
Перегінець Оксана Тарасівна – старший викладач
Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент
Прищепа Олена Кузьмівна – старший викладач
Романова віра Михалівна – старший викладач
Сидоренко Наталія Григорівна – старший викладач
Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор
Тищенко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент
Яцюк Світлана Модестівна – старший викладач
Мороз Олеся Юріївна – старший лаборант кафедриПублікації науково-педагогічного складу за останні три роки:

Мунтян Олександр Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Лексемы со значением «опухоль» в русском языке начального периода формирования русской нации//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія.– К.:  Видавничий центр КНЛУ, 2013. - Випуск 26. -6с.
 2. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (російська))//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (російська)). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 12 с.    12 с.
 3. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 12 с.    12 с.
 4. Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з російської мови або літератури для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 8.02030302 Мова і література* (російська)//Вимоги до виконання і захисту дипломної роботи з російської мови або літератури для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 8.02030302 Мова і література* (російська). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 21 с.    21 с.
 5. Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська)//Програма державного екзамену з російської мови. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 17 с.    17 с.
 6. Функционирование лексемы скорбь и ее производных в русских письменных памятниках XVII – XVIII вв. // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ. — К., 2015, с. 39-43, 0,3
 7. Програма державного кваліфікаційного іспиту з російської мови для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська) у 2016 році. Ступінь вищої освіти «бакалавр».//Програма державного кваліфікаційного іспиту з російської мови для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки 6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 6.020303 Філологія (Переклад (російська) у 2016 році. Ступінь вищої освіти «бакалавр» / Укладачі: Мунтян О. О., Кендюшенко А. Г.15 с.

Мусієнко Валентина Павлівна – доктор філологічних наук, професор

 1. Суржик у студентському середовищі: Функціонування та рефлексія - Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. - Випуск 26. – К. 2013, с.6 - 12
 2. Общее языкознание: просеминарий. - КНЛУ - К., 2013.- 211С
 3. Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов спец. Язык и литература (русский) - Издательство Я. А. Чабаненко. Киев- Черкассы.- 2013.-135 С
 4. Интердискурсивность  как маркер персонажной языковой личности в романе Т. Толстой «Кысь»//Языковая личность:лингвистика и лингводидактика. Киев - Черкассы.,2013,с. 46-52
 5. Дидактические материалы для индивидуальной самостоятельной работы студентов по теме: Состав слова. Словообразование 9 в соавторстве с Корновенко Л.В.) //Языковая личность:лингвистика и лингводидактика. Киев - Черкассы.,2013,с. 145-150
 6. Герменевтика как основа изучения литературы в школе. (в соавторстве с Дуйкин В.Р.) //Вітчизняна філологія: теоретична та методичні аспекти вивчення. Вип.5. Черкаси 2015.,с.12-21
 7. Рабочая тетрадь по введению в языкознание. Учебное пособие для студентов// Черкассы:ЧНУ ім.. Б. Хмельницького.- 2015.- 175С.
 8. Позиция читателя  в книге Л. Гумилева «География этноса в исторический период»//Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 2015.- №1 (54) , с.8-13. 
 9. Интертекстуальность как диалог автора с научным сообществом// Мовознавчий  вісник. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2015. –Вип.20, с. 141-145
 10. Стилистические приемы повествовательной манеры Л. Гумилева//Мовознавчий  вісник. Збірник наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2016. –Вип.21, с. 178-185
 11. Разговорные синтаксические единицы в научном дискурсе Льва Гумилева //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016 C. 90-94

Алексіїва Тетяна Сергіївна – старший викладач

 1. «Русский язык. Страноведение» Методична розробка для студентів-іноземців 1 курсу // Київ, НТУ, 2013, 34 с.

Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Информационная роль дефиниции. // Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015.
 2. Лексическое значение и принципы определение его новизны.// Збірник    КНЛУ; Київ: Видавничий центр КНЛУ, червень 2016.
 3. Коммуникативные потенции слова (слово – предложение – текст).//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016 C, 10-12

Бойко Інна Олександрівна – старший викладач

 1. Роль кличного відмінка в ідентифікації об’єктів номінації в сучасній українській мові (на матеріалі сучасної української прози)//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету «Філологія-Педагогіка-Психологія»,  -  Київ: Видавничий центр КНЛУ, Вип. 26, 2013 - 8 с.
 2. Інтертекст – як особливий тип діалогу//Языковая личность: лингвистика и лингводидактика [Текст] / Под ред. В. П. Мусиенко; МОН Украины, Киевский национ. лингвист. ун-т. – К.: Изд-во КНЛУ, 2013. - 5 с.
 3. Розробка практичного заняття з української мови (4 курс)//Языковая личность: лингвистика и лингводидактика [Текст] / Под ред. В. П. Мусиенко; МОН Украины, Киевский национ. лингвист. ун-т. – К.: Изд-во КНЛУ, 2013.-5 с.
 4. Семантичні типи вокативів як джерело характеристики мовної особистості (на матеріалі художнього дискурсу)// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету «Філологія-Педагогіка-Психологія», Київ: Видавничий центр КНЛУ, Вип. 27, 2013.   
 5. Особливості використання апелятивів у соціальних мережах (на матеріалі україномовного Інтернет-дискурсу)//Studia Methodologica, Issue 36, Ternopil, 2014.(міжнародна наукометрична база: «Index Copernicus»)-8 с.
 6. Українські апелятиви Інтернет-дискурсу: лексико-семантична типологія (на матеріалі соціальної мережі «ВКонтакте»)//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 37 – 39-3 с.
 7. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці//Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 51. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С.  43 – 52. -9 с.
 8. Семантичні типи апелятивів в сучасній українській мові//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1 – 3 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015-3 с.
 9. Особливості апелятивних номінацій сучасного українського розмовного дискурсу (на матеріалі серіалу «Одного разу під Полтавою»)//Лінгвістичні дослідження, Харків, Вип. 41, 2016. – С. 17 – 26.-10 с.
 10. Категорія адекватності / неадекватності засобів апеляції//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.-3 с. електронна версія
 11. Музыкальная фонетика как средство формирования вторичной языковой личности.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.165-168

Ботвинова Кіра В’ячеславівна – старший викладач

 1. Изучение глаголов движения на начальном этапе обучения//Языковая личность: лингвитска и лингводидактика. – ИздательствоЮ.А.Чабаненко, Черкассы, 2013, с. 124-131
 2. Изучение фразем как способ формирования вторичной языковой личности при изучении русского языка как иностранного // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск II – ВидавництвоЮ.А.Чабаненко, Черкаси, 2015, с.94 – 103
 3. Использование информационных технологий при организации самостоятельной работы студентов в процессе преподвания РКИ. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.169-176.

Власенко Світлана Миколаївна – старший викладач

 1. Принципы портретизации в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»//Збірник наукових праць «Языковая личность: лингвистика и лингводидактика» Киев-Черкассы, 2013. – С. 24-28.
 2. Изучение биографии деятеля русской культуры как средство формирования вторичной языковой личности студента-иностранца    //Збірник наукових праць «Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика (Текст)/МОН України, КНЛУ. – Київ-Черкаси:Вид-во Чабаненко Ю.А.», 2015. – С.137-14.
 3. Медиа  - средства в формировании коммуникативных компетенций у инофонов.//Україна і світ:електронна версія – 2016р.
 4. Детский сатирический журнал «Ералаш» как средство формирования языковой компетенции при обучении русскому языку как неродному.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.177-179

Гебре Діана Абрахамівна – викладач

 1. Синтаксическая сочетаемость русских глаголов в беспредложных и предложных конструкциях с дательным падежом и их польские корреляции.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.27-34

Доброштан Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Ментально-вербальные характеристики русской языковой личности // Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2013. – Вип. 26. – С. 70-75.
 2. Невербальные средства общения в лингвострановедческом рассмотрении // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.—К., 2014. – № 4. – С. 41-44.
 3. Мифопоэтическая организация повести И.С.Тургенева «Вешние воды» // Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2015. – Вип. 30. – С. 253-260.
 4. Поэтика «готического» романа в поэме М.Ю.Лермонтова «Боярин Орша» // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Текст] / МОН України, Київський національний лінгвістичний університет. – Київ-Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 18-23.
 5. Речевая ситуация в методике преподавания РКИ // Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2016. – Вип. 32. – С. 160-164.
 6. Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку как иностранному (падежный концентр): Предложный падеж // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одесса: «Астропринт», 2015. – № 24. – С.127-132.
 7. Контроль изучения падежной системы в иностранной аудитории: Родительный падеж – подано до друку у збірник кафедральної конференції, яка запланована на листопад 2016 року.
 8. Проективные тексты в лингвострановедении // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (03-05 квітня 2013 року). – К.: Вид.центр КНЛУ, 2013. – С. 134-135.
 9. Фразеологические единицы в лингвострановедческом учебном процессе // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (01-03 квітня 2015 року) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – с.171-173.
 10. Особенности семантизации лексики с культурным компонентом в иностранной аудитории: лингвострановедческий комментарий // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 21-22 квітня 2016 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г.В.Межжеріної, І.В.Жогіної. – К.: Вид-во НАУ, 2016. – с. 38-39.
 11. Изучение национально-культурной семантики афоризмов на занятиях по лингвострановедению // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (30 березня-01 квітня 2016 року) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 550-552.
 12. Контроль изучения падежной системы в иностранной аудитории: родительный падеж. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.186-199

Єрмоленко Наталія Василівна – старший викладач

 1. 350 русских глаголов (для студентов подготовительного отделения). Навчальний посібник (14 др. арк.). 2014. (в соавторстве с Кордун Т.Г.)

Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Прецедентные феномены как способ изучения  прагматического уровня языковой личности журналиста.//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ 2013. Вип.26. С.24-28.0,4
 2. Презентация темы « «Лексические омонимы  и смежные явления в русском языке» в курсе лексикологии русского языка иностранным студентам-филологам.//Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання російської філології:теорія, методика,переклад» 10-11 квітня 2014 р.Київ, Вид.центр КНЛУ2014С.67-69       
 3. К вопросу об интертекстуальности СМИ//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур»Київ,19-21.03.2014р.. Київ, Вид.центр КНЛУ,2014.
 4. Проблема разграничения омонимии и многозначности в русском языке//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна світ: діалог мов і культур»Київ, 19-21.03.2015 Київ, Вид.центр КНЛУ2015
 5. Методическая разработка по русскому языку на на тему: «Изобразительное искусство. Живопись. Скульптура» (для иностранных студентов-филологов третьего года обучения). Киев Издательство ЦП « Компринт» 2015
 6. Презентация фразеологических единиц русского языка в иноязычной аудитории.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Текст] /МОН України, КНЛУ.- Київ-Черкаси: Вид.Чабанеко..А.,2015    С.111-115
 7. Художественная литература как источник интертекстуальности (на материале прозы В.Токаревой) //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.с. 39-42

Клеофастова Тетяна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор

 1. Культурулогический контекст литературы эпохи постмодернизма//Мова і культура (науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Том 6 (175). – С. 95 – 107.
 2. А.П. Чехов: пространство природы и культуры / сб. матер. межд. научн. конф. – Таганрог, изд. Лукоморье, 2015. – С.276–282.
 3. Парадигма метаромана на рубеже ХХ – ХХI веков.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.42-47

Кордун Тетяна Гуріївна – старший викладач

 1. Речевая зарядка как  средство формирования навыка устной речи учащихся//Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад: Матеріали міжнародної наукової конференції. 10-11 квітня 2014 р., КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: / Вид. центр КНЛУ, 2014. – с.48-50
 2. 355 русских глаголов (спряжение и управление). Учебный словарь для студентов-иностранцев подготовительного факультета. – К.: Изд. центр, КНЛУ, 2014. – 372 с. (у співавторстві)
 3. Учебная экскурсия как средство формирования вторичной языковой личности иностранного филолога-русиста.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика /МОН України, КНЛУ. – Київ-Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2015. – 152 с. - С.113-117.
 4. Изучение биографии деятеля русской культуры как средство формирования вторичной языковой личности студента-иностранца.//Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика [Текст] / МОН України,Київський націон. Лінгвістичний ун-т. – Київ-Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А.,2015. – с. 137-145
 5. К единству мира сквозь призму цвета, или изучение русских прилагательных группы «Цвет» на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному.//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної наукової-практиченої конференції. 1-3 квітня 2015 р., КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2015 (Електронний ресурс)
 6. Биографии деятелей культуры как средство формирования речевой и социокультурной компетенции при обучении РКИ в Украине//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної наукової-практиченоъ конференції. 1-3 квітня 2016 р., КНЛУ, м. Київ: зб. матеріалів. – К.: /Вид. центр КНЛУ -  2016 (Електронний ресурс)
 7. Развитие речевых умений и навыков вторичной языковой личности при обучении РКИ в Украине.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.с.186-199

Надточій Олена Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Алгоритмы в обучении орфографии  современного русского языка //Ж. «Всесвітня література в сучасній школі», № 4, 2013. –  С. 50–51.
 2. Алгоритмы на уроках русского языка. Суффиксы субъективной оценки. // Ж. « Всесвітня література в сучасній школі», № 11, 2015. – С.63-64                   

Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор

 1. Теоретична фонетика англійської мови та дидактичний і довідково-енциклопедичний контекст (у спвіавт.)//Наукові студії – ХХІ (Культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка / Ред. : Р.В.Болдирєв та ін. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 2,В. – С. 782–783.- 0,05 др.арк.
 2. Праслов’янські локалізми в синхронії та діахронії //Studia methodologica. – Issue 36, Winter 2014. – Тернопіль, 2014. – С. 62–67.- 0,5 др. арк.   
 3. Давньослов’янські локалізми як індикатори прамовних станів. //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. − Вип. 29. − 2014. − С. 71−77 - 0,5 др. арк.   
 4. Словінські рефлекси прамови з ареальної точки зору. //Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – Т.170. – С. 56–60. - 0,5 др. арк.   
 5. Праслов’янські девербативи:  семантика мотивуючих основ. //Studia methodologica. – Issue 37, Spring 2014. – Тернопіль, 2014. – С. 15–20.- 0,5 др. арк.   
 6. Архаїчні діалектизми як індикатори прамови. //Вісник КНЛУ. Серія Філологія. − Том 17, 2014. − № 1. − С. 115−120 - 0,5 др. арк.
 7. Теоретико-методологічні основи типології семантичних трансформацій праслов’янських діалектизмів. //Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. − Харків : Харківськ. націон. педагогічн. університет імені Г.С. Сковороди, 2014. − Вип. 37. − С. 34−41-0,5 др. арк.   
 8. Прамовні ексклюзиви в українській регіональній лексикографії. //Studia methodologica. – Issue 39, Autumn 2014. – Тернопіль, 2014. – С. 143–147 - 0,5 др. арк.
 9. Прамовні локалізми як джерело слов’янської зоонімії. //Проблеми слов’янознавства. – Львів. – 2014. – № 63. – С. 214–219 - 0,5 др. арк.   
 10. Інослов’янські відповідники прамовних рефлексів //Вісник КНЛУ. Серія Філологія. 2014. − С. 138–143. - 0,5 др. арк.   
 11. Семантика прамовних рефлексів у когнітивних моделях //Мова і культура. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IV (172). – С. 198–205 - 0,5 др. арк.   
 12. Прамовні професіоналізми  в діалектах Славії//Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: М-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, КПІ, 16 квітня 2015 р.). – К. : КПІ, 2015. – С. 89–91    - 0,23 др. арк.   
 13. Моравія як зона слов’янської архаїки //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки, 2015. – Вип. 11. –  С. 66–70.- 0,45 др.арк.   
 14. Методи вивчення праслов’янських діалектизмів//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ / КНЛУ. – К. – Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 46–53. - 0,5 др. арк.   
 15. Методичні основи типології семантики праслов’янських діалектизмів. Фахове видання//Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. − Чернівці: Вид. дім "Родовід", 2015. − № 2. − С. 146−156.- 0,6 др. арк.   
 16. Питання реконструкції прамови у вишівському курсі    стаття. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21−22 квітня 2016 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред.
 17. Г.В.Межжеріної, І. В. Жогіної. − К.: вид-во НАУ, 2016. − С. 62−63.- 0,1 др. арк.   
 18. Індоєвропейський артикль і семантична реконструкція. //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, вип. 32. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. − С. 94−97. - 0,5 др. арк.   
 19. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса.//К.: УкрІНТЕІ, 2015. − 120 с.- 7,5 др. арк.   
 20. Викладання гуманітарних дисциплін у симбіозі освітніх систем.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.263-266

Охріменко Тетяна Володимирівна –  кандидат філологічних наук, доцент

 1. Изучение метафорической основы русских пословиц и поговорок в иностранной аудитории. // Актуальні проблеми менталінгвістики [зб. наук. праць / відп. ред. Л.В.Корновенко]. – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю.А., 2013. – 218 с. – С. 80-85. – (Матеріали міжнародної наукової конференції).
 2. Язык русской денежной культуры в Словаре В.И.Даля.// В.И.Даль в мировой культуре[сб. науч. работ/ ответств. редактор Н.Л.Юган]. – Часть четвёртая. – Луганск-Москва: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2014. – 328 с. – С. 159-167. – (XV международные далевские чтения).
 3. Понятие о науке нумизматике в русском языке. // Актуальні питання російської філології: теорія, методика переклад [редкол. В.М.Брицин та ін.].– К.: Вид.центр КНЛУ, 2014. – 162 с. – С. 95-98. – (Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції).
 4. Вербализация нумизматического дискурса. // Слово во времени и пространстве [редкол. А.А.Гируцкий, В.Д.Стариченок, Г.А.Камлевич и др.]. – Минск: БГПУ, 2014. – 376 с. – С. 269-272. – (Материалы международной научной конференции).
 5. Разноязычные метафоры внешности человека в национальных картинах мира //Україна і світ: діалог мов та культур [зб. наук. праць].– К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 702 с. – С. 308-310. – (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції).
 6. Национально-языковая картина мира сквозь призму номинаций денежных единиц. // Мова [гол.ред. Є.М.Степанов]. – Одеса: Астропринт, 2014. - № 21. – 263 с. - С. 97-102. – (Науково-теоретичний часопис з мовознавства).
 7. Стилистика русского языка: учебное пособие для иностранных студентов-филологов.  Охрименко Т.В., Синица И.А. – К.: Компринт, 2015. – 108 с.
 8. Денежная культура славянского этноса .// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 38. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – 432 с. – С.256-260. – (Філологічні науки).
 9. Денежная культура в русской народно-поэтической речи. // Филологические науки. 2015. - Выпуск № 3. – С. 11-21. РИНЦ, EastView Universal Database of Humanities and Social Sciences (UDB-EDU).
 10. Понятие денег в языке русской народной поэзии (по материалам Словаря В.И.Даля) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. 2015. - Випуск № 30. – С. 49-57. – (Філологія, педагогіка, психологія).
 11. Национальная валюта в истории этноса  // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти [зб.наук.праць / ред.кол. І.А.Колеснікова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 656 с. – С.148-153. – (Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції).
 12. Письменные формы фиксации нумизматического дискурса //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 101-105

Павлова Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Фрейм 'человек' как основной инструмент исследования образа фантастического антропоморфного существа //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск XІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ,  2011. – С. 165-170
 2. Языковые единицы со значеним цвето-светового проявления в тексте  фантастического произведения. // Сучасні тенденції розвитку мов - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. С. 136-140
 3. Формирующие элементы фантастического образа //  Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во ЛНПУ імені Тараса Шевченка “Альма-матер”, 2012 – С. 182-187
 4. Фрейм как основная модель репрезентации знаний. – «Система і структура східнослов’янських мов». –  К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск 7. – С.118-124
 5. Русский язык. Учебное пособие по аудированию для иностранных студентов-филологов Учебное пособие по аудированию для иностранных студентов-филологов КНЛУ. – Борисполь, «Ризографика», 2015 – 94 с.
 6. Зооморфные фантастические образы в аспекте теории фреймов.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 184 с.
 7. Особенности актуализации языковой личности А. Р. Беляева на материале анализа цветообозначений в тексте фантастического произведения// Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ Серія Філологія-Педагогіка-Психологія. Випуск 30, 2015.
 8. Розвиток навичок аудіювання у студентів-іноземців на заняттях з російської мови. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.206-210

Палатовська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Складне речення російської мови в когнітивному аспекті//Теорія і практика наукового дискурсу: філологія, лінгводидактика. -  Харків: ХНПУ, 2013. – С. 113 – 118.-0, 5
 2. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция в устной и письменной речи китайских студентов-филологов//Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. – К. – Черкассы: Изд-во Ю.А. Чабаненко, 2013. – С. 53 – 55.
 3. Односоставные предложения в русском языке (на материале лирики А.С. Пушкина)//Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. – К. – Черкассы: Изд-во Ю.А. Чабаненко, 2013. – С. 96 – 98.
 4. Русский компьютерний сленг и особенности его употребления иностранными студентами-филологами//Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. наук. праць / Відп. ред. Л. В. Корновенко. – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю.А., 2013. – 218 с.
 5. Синтаксическая организация эпидейктических речей Д.С. Лихачева//Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – 10-11 квітня 2014 р.. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2014. – С. 99 – 102
 6. Дискурсивный анализ и теория риторической структуры//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2014. – Вип. 29. – К.: Вид.центр КНЛУ. – С. 89 – 95
 7. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика Д.С. Лихачева)//Мовні і концептуальні картини світу. - Вип.47. - Ч.2. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2014. - С.107 – 116
 8. Русское сложное предложение в контексте смены научных парадигм//Science and Edication a New Dimension/ Philology, II (4), Issue: 24, 2014. – Budapest. – P. 55-59
 9. Лингвистические парадигмы: эволюция vs. революция //Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. –  №3 (52).- С.22-25.
 10. Русское сложное предложение в аспекте когнитивных исследований//Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Т.22. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – C. 41 – 49
 11. О лингвистической интроспекции как методе научного исследования (опыт самонаблюдения)//Respectus Philologicus. – 2015. – № 28 (33). – С. 131 – 139
 12. Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн//Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1152. Сер. Філологія. – Вип. 72. – Харків, 2015. – С. 151 – 155.
 13. О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование//Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. Вип. 48. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С.321 – 332.
 14. Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики//Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2014. – Вип. 29. – С. 52 – 65
 15. Развитие теории сложного предложения в трудах В.В. Виноградова//Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2015. –  №1 (54).- С.14-19
 16. Эволюция представлений о тексте и дискурсе в современных научных парадигмах//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2015. – Вип. 31. – К.: Вид.центр КНЛУ. – С. 106 – 110
 17. О соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современной лингвистике//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип.2. – К. – Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 53 - 57
 18. Интроспекция как метод лингвистических исследований//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 312 – 322
 19. Синтаксис устного дискурса: проблемы сегментации//Русская филология. Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. –  №1 (56).- С.35-40
 20. Когнітивна лінгвістика: термінологічні новації і комп’ ютерні метафори//Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. -  Чернівці: Видавничий дім „РОДОВИД”, 2016. – С. 125-129
 21. Профессиональный дискурс ученого: устный vs. письменный. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.105-108

Пащенко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для  иностранных студентов 1 курса. Часть первая, К.: Изд. центр  КНЛУ, 2013. – 116с.
 2. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для  иностранных студентов 1 курса. Часть вторая, К.: Изд. центр КНЛУ, 2013. – 140с.
 3. Мотивація фітонайменувань у мовній свідомості східних слов`ян     стаття // Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. Збірник наукових праць: - Киев-Черкассы, издательство Ю.А. Чабаненко,2013, 56-59 ст.   
 4. Запозичені фітоніми відономастичного походження стаття. Збірник наукових праць: Языковая личность: лингвистика и лингводидактика 2-е изд.- Киев-Черкассы, издательство Ю.А. Чабаненко,2015, 56-59    ст.
 5. Шляхи утворення відсубстантивних східнослов’янських фітонімів стаття Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2016. – Вип. 32 фахове видання 30-35 ст.
 6. Национально-культурная специфика русских и китайских названий растений Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур", 2015
 7. Основні напрямки дослідження східнослов’янських фітонімів
 8. Ономасиологический подход к изучению фитонимической лексики //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 108-112

Перегінець Оксана Тарасівна – старший викладач

 1. Трансформация семантической структуры  концепта «дом» в индивидуальной картине мира
 2. М. Цветаевой//Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад», К.-2014
 3. Поэтический текст в курсе преподавания русского языка как иностранного//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ": електронна версія, 2015 - 0,3
 4. Биография А.С.Пушкина на начальном этапе изучения РКИ. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 210-212

Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Преемственность курсов практической и теоретической фонетики при обучении студентов-филологов русскому как иностранному // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу», К, Освіта.2013.С.75-76
 2. Морфонологічні моделі віддієслівного словотворення російських словотвірних гнізд. Поетика лірики. Збірка наукових праць. Тернопіль 2013,с.217-221.
 3. Конспект лекции по теоретической фонетики для студентов – филологов второго курса: классификация звуков речи в трех аспектах, строение речевого аппарата. Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. Киев - Черкассы.,2013  - с.154-156
 4. Иностранный язык: усвоение или освоение (в соавторстве) Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. Киев - Черкассы.,2013,с.39-42.
 5. Гендерная характеристика пословиц (в соавторстве) Языковая личность: лингвистика и лингводидактика. Киев - Черкассы.,2013,с. 98-100.
 6. Теория морфонологии: подходы к изучению и современное состояние. «Збірка наукових праць». Черкаси 2014 , с. 21-24.
 7. Морфемно-слоговая корреляция в современном русском языке. Studia methodological, Тернопskm 2014, №36,с.62-66.
 8. «Счастье» и «несчастье» в русской концептосфере. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (01-03 квітня 2015 року) – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2015.
 9. Некоторые вопросы лингвокультуроведения в описании культурного компонента лексического значения при обучении русскому как второму язику. «Сучасні проблеми зіставного мовознавства методики навчання іноземних мов та перекладу», Матеріали конференції, Київ, КНЛУ 2014,с.46-47.
 10. Некоторые аспекты языковой личности Н.В.Крушевского. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, вип.2, Київ 2015, с.68- 72.
 11. Национально-культурный аспект в обучении русскому языку инофонов – филологов. Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов. Материалы международной научно-практической конференции Харьков,2015,с.166-168.
 12. Научный дискурс Н. С. Трубецкого Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (2016 рік) – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2016.
 13. Особенности словообразования имен прилагательных, характеризующих человека как живой организм. Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (Філологія. Педагогіка. Психологія). – К.: Видавничий центр Київського державного лінгвістичного університету, 2016. – Вип. 32. – с. 35-40.
 14. Морфонологический потенциал русских словообразовательных гнезд  «выть» и «петь». Вітчизнана філологія: теоретичні та методологічні аспекти вивчення вип. 6, Черкаси, 2016 с.54-64
 15. Концепт «женщина» в русских паремиях .//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.116-120

Прищепа Олена Кузьмівна – старший викладач

 1. Празднуем вместе. Учебное пособие по чтению и развитию устной речи для студентов подготовительного факультета. Видавничий центр. КНЛУ, 2013
 2. Особенности парадигмы преподавания русского языка и русской литературы иностранным студентам подготовительного факультета ( на материале прозы А.С.Пушкина) Міністерство освіти і науки України. КНЛУ. Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика. Випуск 1. Київ-Черкаси, 2013 (с.59-62)
 3. Мовна особистість Є.Гребінки як представника гоголівської натуральної школи Міністерство освіти і науки України. КНЛУ. Мовна особистість:лінгвістика і лінгводидактика. Випуск 11. Київ, 2015 (69-74).
 4. Художественный текст как объект изучения в иностранной аудитории Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог культур» (2016 рік) – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2016.
 5. М.Лермонтов в иностранной аудитории (из опыта работы с иностранными студентами) //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.212-216

Романова Віра Михайлівна – старший викладач

 1. Готовимся к модульной контрольной работе. Лексико-грамматические задания по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев 1 курса - К.: Изд. центр КНЛУ, 2013. – 112 с.
 2. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для  иностранных студентов 1 курса. Часть первая - К.: Изд. центр  КНЛУ, 2013. – 116с.
 3. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для иностранных студентов 1 курса. Часть вторая - К.: Изд. центр КНЛУ, 2013. – 140с.
 4. Методическая разработка к использованию видеофильма для обучения русскому языку студентов-иностранцев Зб. Языковая личность: лингвистика и лингводидактика Киев-Черкассы 2013 г. с. 156-159.
 5. Навчання студентів-іноземців норм синтаксичної сполучуваності українських дієслів.//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 221-226

Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор

 1. Методы и методология полипарадигмаль-ного исследования в современном языкознании и переводоведении//Методология и историография языкознания : Сб. науч. стат. – Славянск, 2013.
 2. Национально-культурные единицы языка в свете полипарадигмаль-ного анализа//Культура народов Причерноморья: Сб. стат. – Симферополь, 2013. – Вып. 252, С. 197-200
 3. Орієнтативність у репрезентаціях української, російської та англійської мов//Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-27 вересня 2013 р. – К. : КНЛУ, 2013, С. 101-103.
 4. Основы профессиональной деятельности переводчика (план-конспект лекции)//Языковая личность : лингвистика и лингводидактика / МОН Украины, КНЛУ: Сб. докл. – К. – Черкассы, 2013, С. 160-167.
 5. Поліпарадигмаль-ність у лінгвістиці: від мови до перекладу//Проблеми зіставної семантики : Зб. наук. стат. – К., 2013. – Вип. 11, С. 476-482
 6. Поліпарадигмаль-ність як наслідок функціонування мови в поліетнічному і полікультурному просторі (онтологічний і гносеологічний аспекти)//Національний університет «Острозька академія». Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2013. – Вип. 38, С. 276-278
 7. Проектные работы в процессе обучения теоретическим дисциплинам переводоведческого цикла студентов-иностранцев//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу». – 11-12 квіт. 2013 р., КНЛУ, Київ: Зб. тез / Редкол.: Матвієнко О. В., Ніколаєва С. Ю. та ін.; Відп. ред. Терехова С. І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013, С. 98-99
 8. Полипарадигмальное изучение функционально-семантических полей дейксиса: структура и характеристики//Перспективы развития современной филологии : Сб. стат. – С.-Пб. – Петрозаводск: ПетроПресс, 2013, С. 132-138
 9. Полипарадигмальность в лингвистике и переводоведении: стагнация или перспективы?//Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповід. XII наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013, - С. 298-300.
 10. Полипарадигмаль-ные исследования в лингвистической типологии//Science and Education: in 2 vol. – Munchen, 2013. – Vol. 2., Р. 458-464
 11. Структура мови у сучасній науці про мову: рівні мови і рівні лінгвістичного аналізу//Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб. стат. – К., 2013. – Вип. 30, С. 286-291
 12. Типы идентификации в лингвистике и переводоведении в свете национальной специфики языков//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Серія «Філологія. Педагогіка. Психологія». – 2013. – Вип. 27, С. 11-14
 13. Типы номинативной референции в русском, украинском и английском языках: полипарадигмальное исследование//POLYSLAV XVI. – Munchen, Berlin, Washington D. C., 2013. – Bd. 16., Ss. 222-228
 14. Функціонально-семантичні особливості зворотних репрезентацій: референційність – анафоричність – дейктичність – реципрокальність//Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістки: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 23, С. 408-415.
 15. Функціонально-семантична специфіка займенникових репрезентацій зворотності української, російської та англійської мов//Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 03-05 квіт. 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013, С. 378-380.
 16. Вступ до перекладознавства, Навч.-метод. комплекс для студентів-іноземців. – К. : Вид. центр КНЛУ – «Освіта України», 2013, 165 с.
 17. Поліпарадигмаль-ність як характерна ознака сучасного перекладознавства// Лингвистка и межкультурная коммуникация – инновационные подходы и пути развития / Афинская З. Н., Зайцева С. Е., Мамедова А. В. и др. – В 2-х книгах. – Кн. 2.: Монография. – Одесса: КУПРИЕНКО С. В., 2013. 122 с. / С. 61-74
 18. Редагування тексту//Навч.-метод. комплекс для студентів-іноземців. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013, 134 с.
 19. Самостійна підготовка студентів до практичних занять з загальної теорії перекладу. Навч. посіб. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013, 135 с.
 20. Современные подходы в лингвистике и теории перевода: полипарадигмальный переводческий анализ текста//IV Международная научная конференция «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет» – Лёвен (Бельгия), 22-25 мая 2014 г.: Сб. стат. – Лёвен, 2014, С.1755-1764.
 21. Типология лексических и фразеологческих подсисем языка (на материале украинского, русского и английского языков)//Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте / Т.Н.Федуленкова, З.К.Адамия, М.Чабашвили и др. – М.: ИДАЕ, 2014., С.96-107.
 22. Юморизация терминов экологии в публицистическом тексте и проблемы перевода//Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы: Сб. науч. тр. 10-й Международной научно-методической интернет-конференции. – М., 22-23 апр. 2015 г. / под ред. Н. Н. Гавриленко. – М.: РУДН, 2015., С. 13-25.
 23. Социальная и коммуникативная роль перевода и проблемы перевода экотерминов в научном и политическом дискурсе//Инновационность и мультикомпетент-ность в преподавании и изучении иностранных языков: Сб. стат. – М., 2015, С. 283-297.
 24. English, French and Russian Environmental Terms: Comparative Analysis//The urgent ecological and environmental management problems: Proceedings on the International Academic and Research Conference. – M., Apr., 3rd, 2015. – Vol. 2. – M., 2015. P. 212-217.
 25. Полипарадигмальный подход как оптимальная методологическая основа изучения абстрактных языковых категорий (на материале категории референции в украинском, русском и английском языках) //The Priorities of the World Science:: Experiments and Scientific Debate: proceedings of the VIII International scientific conference. – North Charlston, SC, USA, June, 17-18, 2015. – Vol.2. Social and Humanitarian Sciences. P.111-115
 26. Егоцентричне я у свідомості і мові українців, росіян і британців//Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с. 149-155

Тищенко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Універсалії в структурі концептосфери романістики Р. Андріяшика /Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Філологія», «Педагогіка», «Психологія». 2013.− Вип.26. − 256 с.−С. 144-149.
 2. Втрата дому як ключовий абсурдний мотив роману Р. Андріяшика «Додому нема вороття»  / Мова і культура (Науковий щорічний журнал). –К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. − Т.III (165). Актуальні проблеми сучасної філологічної науки.  – 327 с. −С.394-400.
 3. Поливариантность художественной интерпретации личности (на материалеромана Р. Андрияшика «Люди изстраха» / ScienceAndEducation A NewDimension. Phillogy. ThejournalispublisheddythesupportofSocietyforCulturalandScientificProgressinCentralandEasternEurope. – Budapest. – Phillogy, I (3), Issue: 13, 2013. −222 с.  −  С. 174-177.
 4. Художественная концепция моральних постулатов в творчестве Ф.М. Достоевского / Мова і культура (Науковий щорічний журнал). –К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2015., вересень. – Вип.17. − Т. VII (175). Актуальні проблеми сучасної філологічної науки.  –  560c. −С. 404-409.
 5. Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева. «Денисьевский цикл» / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Філологія», «Педагогіка», «Психологія». 2015., грудень.− Вип.31. − 300 с.– С. 242-250.
 6. Синтетичность танатологических мотивов в прозе Николая Гоголя / ScienceAndEducationA NewDimension. Phillogy. ThejournalispublisheddythesupportofSocietyforCulturalandScientificProgressinCentralandEasternEurope. – Budapest.   Phillogy, IV (19), Issue: 84, 2016., травень –   80 с.   – С. 61-64.
 7. Изобразительное искусство. Живопись. Скульптура. Навчально-методична розробка для іноземнихстудентів-філологівтретього року навчання. – К.: ЦП «Компринт», 2015. 
 8. Концепти «страх» і «смерть» у творчій палітрі Р.Андріяшика / Языковаяличность: лингвистика и лингводидактика. Матеріали конференції КНЛУ.−Киев-Черкассы. – 2013.−173 с. −С.80-83.
 9. Екзистенціал страху   в романі Р.Андріяшика «Сад без листопаду»  / Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 квітня 2013 р.).−К.: КНЛУ, 2013. – 672 с. −С.380-382.
 10. Человеческаяличность в парадигмеиндивидуальности в творчестве Р. Андрияшика/ Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання російської філології: теорія, методика, переклад» (10-11 квітня 2014). Київ: КНЛУ, 2014. – 162 с. −С. 134-135.
 11. Художественный мир поэзии Ф.М. Тютчева / Україна і світ: діалог мов та культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня-1 квітня 2016 р.).−К.: КНЛУ, 2016.
 12. Природа и человек в лирике Ф.И.Тютчева //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.155-159

Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Корпусна лінгвістика та лексико-граматична типологія // Українське мовознавство, вип. 43. — К: КНУ ім. Шевченка, 2013. — С. 95-103.
 2. Індивідуальний стиль письменників-білінгвів (за матеріалами паралельних українсько-російського та російсько-українського корпусів) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 31, 2015. — С. 158 – 165.
 3. Лексикографические средства обучения русскому языку как иностранному // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ. — К., 2015. — С. 130-136.
 4. Возможности использования корпуса в учебной лексикографии // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур", 2015. — С. 490-492.
 5. Национальный корпус русского языка при обучении РКИ на начальном этапе // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов. — Х.: ХНАДУ, 2015. — С. 232-235.
 6. Лексикографические средства обучения русскому языку как иностранному    // Язык. Литература. Культура: Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных и научно-методических статей / Ред. кол.: Л. П. Клобукова и др. – М.: МАКС Пресс, 2015. – Вып. 11. – С. 226-237.
 7. Російська мова в Україні: проблеми побудови корпусу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур", 2016.   
 8. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова как этап развития русской языковой нормы // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Кн. 1. – С. 111-116.   
 9. Иноязычные влияния в русской речи Украины (Лексика).//Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Г. І. Мартинова та ін. – Черкаси, 2016. – Вип. 21. – С. 86-92.
 10. Л. В. Щерба – дослідник живого мовлення// Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. ІІ. — К., 2015. с.92-97 - 0,5
 11. Тезаурус как компонент учебного словаря и работа со словарем на занятиях РКИ (в соавторстве с Епимахова Е.М) //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.229-233

Яцюк Світлана Модестівна – старший викладач

 1. Лингафонные лабораторные работы по фонетике русского языка на подготовительном отделении / Языковая личность: лингвистика и лингводидактика МОН Украины, КНЛУ-К. - Черкассы: Изд-во Ю.А.Чабаненко,2013 - 0,36
 2. Развитие речевого слуха как один из путей формирования фонетической компетенции студентов-инофонов. //Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Випуск III– Видавництво Ю.А.Чабаненко, Черкаси, 2016, с.233-238

 


Освітня діяльність

Кафедра  російської  мови і літератури  бере  участь  у  підготовці  спеціалістів для зарубіжних   країн   за   рівнем вищої освіти «бакалавр», «магістр»  зі спеціальностей «Мова і література*(російська)», «Переклад (російська)», кваліфікація «викладач  російської  й  англійської  /  німецької  мов»,  «перекладач  російської  й англійської мов», забезпечує мовну підготовку слухачів підготовчого відділення.

При  кафедрі   працюють   6   методичних  секцій  – «Російська мова» для І-2курсів  (завідувач  доктор філ.наук, професор Нечитайло І.М),  «Російська мова» для 3-4 курсів  (завідувач  канд.  філ.наук,доц. Кендюшенко А. Г.),    «Російська мова» для  5 курсу  (кер. канд. філол. наук, доц. Палатовська О. В.),     «Російська мова»  для   підготовчого відділення (завідувач   ст. викл.  Власенко С. М.),   «Фонетика російської мови» (завідувач доц. Потапова Г. М.),  секція  теоретичних дисциплін   (завідувач проф. Мусієнко В. П.).

 

Дисципліни кафедри та кількість кредитів ЄКТС

Рівень вищої освіти "Бакалавр"

І курс
Практика усного і писемного російського мовлення - 32
Практична фонетика російської мови - 7
Практична граматика російської мови - 7

ІІ курс
Практика усного і писемного російського мовлення - 14
Практична російської мови - 4
Практична фонетика російської мови - 4
Історія російської літератури - 4
Вступ до мовознавства - 3
Теоретична фонетика російської мови - 3

ІІІ курс
Практика усного і писемного російського мовлення - 15
Лексикологія російської мови - 2,5
Історія російської літератури - 4,5
Теоретична граматика російської мови - 2,5
Лінгвокраїнознавство - 2
Старослов'янська мова - 3

ІV курс
Практика усного і писемного російського мовлення - 13
Теоретична граматика російської мови - 2,5
Загальне мовознавство - 2,5
Історія російської літератури - 2,5
Історія російської мови - 2,5
Методика навчання російської мови - 2,5
Стилістика російської мови - 2,5

Рівень вищої освіти "Магістр"

І курс
Культура усного і писемного російського мовлення - 25
Теорія літератури - 3
Новітня російська література - 3

ІІ курс
Загальне мовознавство - 3

Підготовче відділення

Російська мова - 38
Практична фонетика російської мови - 10
Російська література - 3

 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри здійснювалась у межах двох колективних тем:  "Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі" (кер. Мусієнко В.П.). "Методика викладання російської та української мов  як іноземних"(кер. Нечитайло І.М.)

В межах теми "Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі" у 2016р. опубліковано  36 праць загальним обсягом 23,85 д.а.  в тиі числі і монографія:

Терехова С.І.    Научные терминосистемы  экологического дискурса в английском, французском и русском языках: полипарадигмальный и компаративный аспекты: Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2016. – 202 с.    10,0    Авдонина М. Ю., Валеева Н. Г., Жабо Н. И.

В межах теми "Методика викладання російської та української як іноземних"( кер. Нечитайло І.М.) у 2016р.  опубліковано 29  праць загальним обсягом  16,0 д.а. (див. додаток).

Пріоритетними напрями наукової діяльності кафедри  вважається:
− розробка посібників і підручників для іноземних студентів з дисциплін кафедри;
− розробка теоретичних і практичних проблем мовної особистості;
− дослідження в галузі дискурсології, комунікативної лінгвістики;
− функціональне вивчення граматики, лексики, фразеології російської та української мов;
− опрацювання методичних проблем опису лінгводидактичного  простору мовної компетенції.

Кафедра   організовує   щорічну  науково-практичну   конференцію    студентів   та викладачів  факультету російської філології: «Україна і світ: діалог мов та культур».

В 2012  році  кафедрою започатковано  міжнародну  конференцію     «Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика». Конференція проводиться кожні два роки. За матеріалами конференції видається збірник наукових праць «Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика». У 2016 р.:  Мовна особистість: Лінгвістика і лінгводидактика. ІІІ випуск. –  К.-Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2016. – 270 с.

Викладачами кафедри російської мови і літератури за останні роки опубліковано низку підручників та посібників :

1.Мусієнко В. П.  Общее языкознание: Просеминарий. Пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Корновенко Л. В., 10 др. арк.);
2. Мусієнко В. П.  Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Кулєшова Л. М., 10 др. арк.);
3.  Романова В.М. Готовимся к модульной контрольной работе. Лексико-грамматические задания по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев 1-го курса (9,18 др. арк.);
4. Котик Л. Л. Українська граматика у комунікативних моделях (36, 95 др. арк.);
5. Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців. Навчальний посібник (15, 57 др. арк.);
6. Празднуем вместе:  Пособие по чтению и развитию устной речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (укл.: Ботвинова К.В., Мартинюк О.Г., Прищепа О.К., 13,5 др. арк.);
7. Романова В.М., Пащенко О.М. Пособие по чтению и развитию речи  для студентов-иностранцев І курса (у 2х частинах – 255 сторінок);
8. Єрмоленко Н.В., Гебре Т.Г. 350 русских глаголов (для студентов подготовительного отделения). Навчальний посібник (14 др. арк.);
9.  Палатовська О.В. Введение в специальность «Русский язык»: Справочное пособие для иностранных студентов-филологов (5 др.арк.).
10.Нечитайло І. М. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса.//К.: УкрІНТЕІ, 2015. − 120 с.- 7,5 др. арк.   
11.Кендюшенко А.Г.,Тищенко І.Ю. Методическая разработка по русскому языку на тему «Проблемы современного города» ( для иностранных студентов-филологов третьего года обучения) . – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 68 с.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється за такими напрямками: підготовка доповідей і рефератів на студентські конференції, участь в олімпіадах,  робота в проблемних групах, підготовка конкурсних робіт. Так, у 2016р. Студенти виголосили 28 доповідей на конференціях різного рівня  (Україна і світ, КНЛУ; 18 Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних   наук у дослідженнях молодих учених»  Родзинка 2016 – Черкаси; 2 Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» ,КНЛУ; Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика, КНЛУ)  та опублікували 7  статей ( співавторстві або одноосібно).

Щорічно  кафедра висуває на конкурс студентську роботу (у 2012 і 2013 році роботи відзначені журі), проводить фахові олімпіади.

Працює проблемна група Дослідження мови за матеріалами корпусу російської мови, керівник доц. Шведова М.О (18 студентів). Для студентів прочитано лекцію "Науковий потенціал національного корпусу російської мови" (ст.наук. спів. Інституту російської мови ім. В.Виноградова (Москва) Сичинава Д.В.), підготовлено конкурсну роботу, заслухано 2 сповіщення студентів; проведено ознайомлювальні практичні заняття зі студентами 1 курсу та підготовчого відділення.

Кафедра співпрацює з Інститутом мовознавства, Інститутом української мови НАН України, Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди. Доктор філологічних наук Мусієнко В.П. є членом спеціалізованих вчених рад при  КНЛУ та Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Доктор філологічних наук Нечитайло В.М. є членом спеціалізованих вчених рад при КНЛУ та Київському національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова. Доктор філологічних наук Клеофастова Т. В.  є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Доктор філологічних наук Терехова С.І. В.  є членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті ім. І. Франка та Одеському національному університеті ім. І. Мечникова.      

Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та  публікаціях наукових праць   у  виданнях міжнародного поширення, а  також у  контактах  і  обміні   досвідом наукової   та   науково-методичної   і  навчальної   роботи  між  ученими й викладачами різних вищих навчальних закладів за межами України. Так, у 2016 р. викладачі взяли участь у роботі 12 міжнародних та 5 зарубіжних конференціях, опублікували за кордоном 5 наукових праць.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035 (російська мова).
Аспірант – Мурат Аксой, громадянин Туреччини. Науковий керівник – докт.філ.наук, професор Мусієнко В.П.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти