Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов створена у результаті реорганізації кафедри іноземних мов факультету економіки і права та кафедри іноземних мов і перекладу факультету слов’янської філології у 2015 році.

 

Завідувач кафедри

Жданова Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
У 1999 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет (на той час Київський державний лінгвістичний університет) і залишилася працювати викладачем німецької мови на кафедрі іноземних мов Гуманітарного інституту. З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі КНЛУ та у 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміст і структура навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів» (науковий керівник доктор пед. наук, професор Бориско Н.Ф.). Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 2015 році. Викладає німецьку мову професійного спрямування на факультеті економіки і права та німецьку мову студентам-іноземцям на факультеті слов’янської філології.
Активно співпрацює з німецьким культурним центром «Ґете-Інститут», приймає участь у міжнародних семінарах (за останні 3 роки –  у 14 семінарах) та міжнародних конференціях, учасник міжнародного проекту TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR «Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій для підготовки вчителів – DeTEL» (стажування у Педагогічному інституті м. Фрайбург, Ташкентський інститут мов світу та Самаркандський державний інститут іноземних мов, Узбекистан).

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Парфенова Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Слаба Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Сотников Андрій В’ячеславович – кандидат філологічних наук, доцент  
Соломко Зорина Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Лук’янець Мирослава Геннадіївна –  кандидат філологічних наук, викладач
Бабаш Галина Анатоліївна – старший викладач  
Богданова Тетяна Георгіївна – старший викладач
Василенко Олена Борисівна – старший викладач
Гранський Олександр Іванович – старший викладач
Коломієць Ірина Олександрівна – старший викладач
Малиновська Ірина Анатоліївна – старший викладач
Падалко Ярослава Василівна – старший викладач
Шкляр Інна Миколаївна – старший викладач
Висотченко Світлана Василівна – викладач
Федоренко Ірина Сергіївна – викладач
Янчук Олена Володимирівна – викладач 

 

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри за останні 5 років >>

 

Освітня діяльність

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання другої іноземної мови (англійської / німецької) на факультеті слов’янської філології для спеціальностей  Філологія (Мова і література (російська) та Переклад (російська) та  англійської і другої іноземної мов (німецької, іспанської) на факультеті економіки і права для спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг» і «Право». Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

 

Дисципліни кафедри

Спеціальність  035 Філологія Мова і література (російська)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

курс

назва дисципліни

всього кредитів ECTS

всього годин

І

Друга іноземна мова

14

420

Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Мова і література (російська))

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

ІІ

Друга іноземна мова

18

540

ІІІ

Друга іноземна мова

17

612

ІV

Друга іноземна мова

13,5

486

Спеціальність  035 Філологія Мова і література (російська)

Рівень вищої освіти «магістр»

                                   форма навчання – денна                   

І

Друга іноземна мова

23

690

Спеціальність  035 Філологія Переклад (російська)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

І

Друга іноземна мова

14

420

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (російська))

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

ІІ

Друга іноземна мова

18

540

ІІІ

Друга іноземна мова

16,5

594

ІV

Друга іноземна мова

12,5

450

Спеціальність  035 Філологія Переклад (російська)

Рівень вищої освіти «магістр»

форма навчання – денна

І

Друга іноземна мова

18

540

 

Спеціальність  073 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

курс

назва дисципліни

всього кредитів ECTS

всього годин

І

Ділова англійська мова

13

390

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

ІІ

Перша іноземна мова

10

300

Друга іноземна мова

13

390

ІІІ

Англійська мова

9,5

342

Друга іноземна мова

9

324

ІV

Англійська мова

7

252

Друга іноземна мова

6,5

234

Спеціальність  073 Менеджмент

Рівень вищої освіти «магістр»

форма навчання – денна

І

Перша іноземна мова

10

300

Друга іноземна мова

11

330

Спеціальність  075 Маркетинг

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

І

Ділова англійська мова

13

390

Напрям підготовки 6.030507 Маркетинг

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

ІІ

Перша іноземна мова

12

360

Друга іноземна мова

11

330

ІІІ

Перша іноземна мова

10

360

Друга іноземна мова

10

360

Спеціальність  081 Право

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

І

Англійська мова

10

300

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – денна

ІІ

Англійська мова

3

90

Англійська мова / Іспанська мова

3

90

Німецька мова / Французька мова

3

180

ІІІ

Англійська мова

8

288

Друга іноземна мова

6

216

ІV

Англійська мова

8

288

Друга іноземна мова

5

180

Спеціальність  081 Право

Рівень вищої освіти «магістр»

форма навчання – денна

І

Англійська мова

10

300

Спеціальність  073 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

І

Ділова англійська мова

7

210

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

ІІ

Іноземна мова

11

330

ІІІ

Англійська мова

9

324

ІV

Англійська мова

6,5

234

Спеціальність  081 Право

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

І

Англійська мова

5

150

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

ІІ

Англійська мова

6

180

ІІІ

Англійська мова

8

288

ІV

Англійська мова

8

288

Спеціальність  073 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

І

Ділова англійська мова

7

210

Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

ІІ

Іноземна мова

11

330

ІІІ

Англійська мова

9

324

ІV

Англійська мова

6,5

234

Спеціальність  081 Право

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

І

Англійська мова

5

150

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство

Рівень вищої освіти «бакалавр»

форма навчання – заочна

ІІ

Англійська мова

6

180

ІІІ

Англійська мова

8

288

ІV

Англійська мова

8

288

 

 

Наукова діяльність

Колективна кафедральна тема: «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методологічний аспекти». Teма затверджена рішенням кафедри іноземних мов, протокол № 1 від 3.09.2015 року і розрахована на 5 років.

Основні напрями наукової роботи кафедри включають:

  • проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація результатів досліджень у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників;
  • залучення студентів до науково-дослідної роботи, до їх участі у науково-практичних конференціях, керівництво курсовими, магістерськими роботами;
  • підготовка та проведення мовних олімпіад

 

Докторанти, аспіранти, здобувачі кафедри

При кафедрі немає докторантури і аспірантури. Від кафедри в аспірантурі навчаються Прон К.О. (2-й рік навчання), Кузьмицька М.О. та Замкова Л. В. (1-й рік навчання). Лук’янець М.Г. захистила кандидатську дисертацію у червні 2016 р. Докторантів серед викладачів кафедри немає.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 1005
тел.: +38 (044) 522-89-98
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://forlangtranslation.knlu.edu.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти