Кафедра романських мов

Історія

Кафедра романських мов була заснована на факультеті  романської філології в 2011 році. Кафедра має висококваліфікований викладацький склад, більше 60 % якого доктори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції: французької та іспанської мов (І курс), французької та іспанської мов (ІІ курс), теоретичної фонетики французької мови (ІІІ курс), порівняльної типології французької і української мов (V курс), іспанської мови як другої іноземної (ІІ–V курси).

Наразі кафедра успішно втілює основні засади Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення французької й іспанської мов як першої іноземної та іспанської мови як другої іноземної мови в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання практичних мовних дисциплін. Діє лабораторія французької мови і мультимедійний клас, обладнаний сучасними технічними засобами, що активно використовуються у навчальному процесі.

 

Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки укладено 10 навчальних підручників і посібників з дисциплін, які викладаються кафедрою; практично кожного року кафедра направляє на навчання до аспірантури своїх молодих викладачів.

Кафедра романських мов має партнерські зв’язки з університетами Франції: Пікардійським університетом Жюля Верна (м. Ам’єн) Університетом Кан Нормандія. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у названих вище університетах, а професори французьких ВНЗ читають лекції та проводять колоквіуми зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Франції в Україні та з французьким культурним центром. До навчального процесу задіяно лектора французького культурного центру Мод Капман. На базі університету за участі викладачів кафедри три рази на рік проводиться міжнародний іспит з французької мови DELF, DALF.

У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Кан Нормандія, Французька Республіка, зав. кафедри, к.ф.н. Рубан В.О. взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ на базі ВНЗ-партнера за фінансової підтримки Європейського Союзу  з 12 по 26 березня 2016 р. Віра Олександрівна пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і провела заняття з "Практичної граматики" і "Практики усного та писемного мовлення" студентам І та ІІІ курсів  на факультеті філології Університету Кан Нормандія.

Кафедра романських мов підтримує партнерські зв’язки з університетами Іспанії: Університетом Гранади та Університетом Кадісу. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у згаданих університетах, а професори іспанських ВНЗ (зокрема, Кадісу) проводять лекції зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Іспанії в Україні та з аргентинським культурним центром.

У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Гранади, Королівство Іспанія, заст. декана факультету романської філології, викл. Левінська О.О. та ст викл. кафедри романських мов, к.ф.н. Шевченко А.С. взяли участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ на базі ВНЗ-партнера за фінансової підтримки Європейського Союзу з 16 по 20 травня 2016 р.

Пані Левінська О.О. пройшла стажування адміністративного персоналу (Staff Mobility for Training) і збагатила свій досвід, ознайомившись із сучасними тенденціями у сфері університетського управління  та підвищення ефективності роботи зі студентами.

К.ф.н. Шевченко А.С. пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і прочитала лекції з "Практичної граматики" і "Теорії та практики перекладу" студентам І та ІІ курсів на факультетах Філології та Усного і письмового перекладу Університету Гранади.

Крім того, у рамках стажування наші викладачі відвідали заняття з "Теоретичної граматики" доктора Лівії С. Гарсії Агіар та взяли участь у ряді міжнародних зустрічей.

 

Завідувач

Кафедру романських мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Рубан Віра Олександрівна. З 2006 року викладає французьку мову як першу іноземну студентам І–ІІІ курсів та загальне мовознавство студентам ІV–V курсів факультету романської філології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.

 

Науково-педагогічні працівники:

Нині на кафедрі працює 19 викладачів. Вони викладають різні аспекти французької та іспанської мов. Серед них доктори та кандидати філологічних і педагогічних наук.

1.    Максименко Анатолій Петрович, д. пед. н., професор;
2.    Рубан Віра Олександрівна, зав. каф., к. філол. н.;
3.    Єсипович Катерина Петрівна, к. філол. н., доцент;
4.    Настенко Світлана Василівна, к. філол. н., доцент;
5.    Рогоза Ольга Борисівна, к. філол. н., доцент;
6.    Яковенко-Глушенкова Єлизавета Валентинівна, к. пед. н., доцент;
7.    Комірна Євгенія Віталіївна,  доцент;
8.    Шевченко Анна Сергіївна, к. філол. н., старший викладач;
9.    Єфіменко Лілія Павлівна, старший викладач;
10.    Коваленко Ірина Петрівна, старший викладач;
11.    Ткач Галина Анатолівна, старший викладач;
12.    Дяченко Наталія Леонідівна, викладач;
13.    Левінська Олеся Олександрівна, викладач;
14.    Серебрянська Тетяна Миколаївна, викладач;
15.    Єфіменко Яніна Едуардівна, викладач;
16.    Березовський Володимир Олександрович, викладач;
17.    Веліканова Анна Михайлівна, викладач;
18.    Волинець Наталія Володимирівна, викладач;
19.    Чала Світлана Олександрівна, викладач.

Підвищення рівня науково-педагогічних кадрів  є одним з пріоритетних завдань кафедри. В аспірантурі КНЛУ навчається 4 викладачі кафедри, які працюють над дослідженнями в галузі  французької та іспанської філології.


Публікації за останні 5 років, адреси профілів викладачів у Google академії:

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри

1.    Настановно-корективний курс з першої іноземної мови І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин);
2.    Настановно-корективний курс з першої іноземної мови І курс (6 кредитів ECTS, 180 годин);
3.    Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови І курс (18 кредитів ECTS, 540 годин);
4.    Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови І курс (15 кредитів ECTS, 450 годин);
5.    Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови ІІ курс (14 кредитів ECTS, 420 годин);
6.    Практична фонетика першої іноземної мови І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин);
7.    Практична фонетика першої іноземної мови І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин);
8.    Практична фонетика першої іноземної мови ІІ курс (4 кредитів ECTS, 120 годин);
9.    Практична фонетика першої іноземної мови ІІІ курс (3 кредитів ECTS, 108 годин).;
10.    Практична граматика першої іноземної мови І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин).;
11.     Практична граматика першої іноземної мови І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин).;
12.     Практична граматика першої іноземної мови ІІ курс (4 кредитів ECTS, 120 годин).;
13.     Практична граматика першої іноземної  мови ІІІ курс (3 кредитів ECTS, 108 годин);
14.     Вступ до мовознавства І курс (5 кредитів ECTS, 150 годин);
15.     Іспанська мова як 2га іноземна ІV курс (9,5 кредитів ECTS, 342 годин);
16.     Іспанська мова як 2га іноземна ІІ курс (15 кредитів ECTS, 450 годин);
17.     Іспанська мова як 2га іноземна ІІІ курс (17,5, кредитів ECTS, 630 годин);
18.     Лінгвокраїнознавство (2 кредитів ECTS, 72 годин);
19.     Загальне мовознавство магістр І курс(4 кредитів ECTS, 120 годин);
20.    Теоретична фонетика французької мови ІVкурс(3 кредитів ECTS, 108 годин);
21.     Порівняльна типологія французької та української мов ІVкурс (1,5 кредитів ECTS, 54 годин);
22.    Загальне мовознавство ІVкурс (2 кредитів ECTS, 72 годин).

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 518
тел.: +38 (044) 529-80-25
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://romkaf.knlu.edu.ua/

Зберегти

Зберегти

Графік навчального процесу факультету романської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти