Факультет германської філології

 


Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням,  за II семестр 2018-2019 н. р. (II-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням,  на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету в 2019 р (I курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), I курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

Реєстр студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2019-2020 н. р. (з 01 вересня 2019 р. по 31 січня 2020 р.) (II-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Реєстр студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії на I семестр 2019-2020 н. р. (з 01 вересня 2019 р. по 31 січня 2020 р.) на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету в 2019 р (I курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), I курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

Реєстр студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2019-2020 н. р. (з 01 вересня 2019 р. по 31 грудня 2019 р.), II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Студентська виборча кампанія 2019 р.

 


 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
І ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

У період з 13 по 23 січня 2020 р. включно Ви можете подати до деканату документи, які підтверджують Ваші здобутки в науковій, спортивній, творчій і громадській роботі для врахування їх при формуванні рейтингу успішності студентів за І семестр 2019 – 2020 н. р.
Перелік видів наукової, спортивної, творчої і громадської роботи зазначений у Додатку 1 «Порядок формування рейтингу успішності студентів Київського національного лінгвістичного університету» до Правил призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у Київському національному лінгвістичному університеті, які затверджені вченою радою Університету 10 лютого 2017 р.

Деканат факультету
германської філології


 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
І ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Студенти, які мають право на призначення соціальної стипендії відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 08.02.2017 р. № 81), мають подати заяву та відповідні документи до деканату факультету германської філології до 23 січня 2020 р.

Деканат факультету
германської філології


 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ!!!

Нові реквізити з 01.01.2020 р.

Оплату за навчання, проживання в гуртожитку та за електроенергію
з 01.01.2020 р. здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Київський національний лінгвістичний університет

Код (ЄДРПОУ) 02125289

UA598201720313211002201016438 - плата за навчання

UA848201720313281002202016438 - плата за проживання в гуртожитках

UA278201720343101002200016438 - плата за електроенергію

Державна казначейська служба України, м. Київ

Бухгалтерія.


 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ!

Для поселення до гуртожитків Університету на ІІ семестр 2019 – 2020 н. р. необхідно сплатити за проживання у гуртожитку до 01 лютого 2020 р. та подати оригінал і копію квитанції про оплату за проживання у гуртожитку у IІ семестрі 2019 – 2020 н. р. (з 01 лютого 2020 р. по 30 червня 2020 р.) до комісії факультету германської філології з питань поселення у гуртожитки Університету (ауд. 321) у період з 03.02.2020 р. по 07.02.2020 р.

Деканат факультету
германської філології


 


 

 

 

 

Заснований 12 березня 2011 року (в результаті реорганізації факультету англійської мови і факультету німецької мови)

 

Спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма здобуття освіти

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.042 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська

Освітньо-професійна програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

4.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

5.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька 

Освітньо-професійна програма Німецька  мова і література, друга іноземна мова, переклад

6.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Німецька  мова і література, друга іноземна мова, переклад

7.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.071 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – угорська

Освітньо-професійна програма Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад

8.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад

9.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

10.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.038 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська

Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

11.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

12.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

13.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

14.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова)

Заочна форма здобуття освіти

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Мова і література (англійська) – IV курс

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма здобуття освіти

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
   
Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

4.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.042 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

5.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

6.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.071 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – угорська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

7.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – фінська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

8.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

9.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

10.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

11.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійна програма Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

12.    Спеціальність 014 Середня освіта
спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійна програма Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

13.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Освітньо-професійна програма Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Заочна форма здобуття освіти

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
   
Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

3.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 


Керівний склад:

  • Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Мойсеєнко Ірина Павлівна
  • Заступник декана з навчально-виховної роботи – доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, кандидат філологічних наук Андрущенко Ірина Олександрівна
  • Заступник декана з навчально-виховної роботи –  доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, кандидат філософських наук Комісар Людмила Петрівна

 


Звіт про діяльність факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету у 2019 роціКафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О. І.

2.

Кафедра фонетики і практики англійської мови

доц. Морякіна І. А.

3.

Кафедра англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

проф. Воробйова О. П.

4.

Кафедра німецької філології

проф. Гамзюк М. В.

5.

Кафедра германських мов

доц. Бондаренко Я. О.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 319,
тел.: +38 (044) 287-40-41
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розклад денної форми здобуття освіти факультету германської філології

Аудиторний фонд


Розклад занять

 

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
2019-2020 н. р.

 

* Початок атестації здобувачів вищої освіти
о 8.30 год.

 

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти