Факультет слов'янської філології

Заснування – 1977 рік.

За 40 років існування факультет підготував понад 2600 викладачів та перекладачів для 55 держав світу. Сьогодні іноземні громадяни з 21 країни Азії, Європи та Америки вивчають російську й українську мови, а також одну з мов Євросоюзу (англійську / німецьку).

 

 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету слов'янської філології, які навчаються за державним замовленням, за ІІ семестр 2017 – 2018 н. р.

Доповнення до рейтингу успішності студентів денної форми навчання факультету слов'янської філології, які навчаються за державним замовленням, за І семестр 2018 – 2019 н. р.

Реєстр студентів денної форми навчання факультету слов'янської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на І семестр 2018 – 2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)

Доповнення до реєстру студентів денної форми навчання факультету слов'янської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії на І семестр 2018 – 2019 н. р.


 

Результати виборів студентського самоврядування на факультеті слов'янської філології


 

Список кураторів студентських академічних груп І-V курсу факультету слов’янської філології

 

 

 

Керівництво факультету

Декан факультету слов’янської філології – Мунтян Олександр Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник декана факультету слов’янської філології – Богачова Марина Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов

 

Звіт про діяльність факультету слов’янської філології у 2018 р.

Детальніше...

Факультет економіки і права

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету економіки і права, які навчаються за державним замовленням, за II семестр 2017-2018 н. р.

Реєстр студентів денної форми навчання факультету економіки і права, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)

Вступ до магістратури за технологією ЗНО – 2018 р.


 

Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті економіки і права

 


 

Інформація щодо поселення до гуртожитку студентів та цьогорічних вступників факультету економіки і права КНЛУ

 

Факультет економіки і права (ФЕП) – один із провідних факультетів Київського національного лінгвістичного університету, який має більше ніж як двадцятирічну історію. Сьогодні факультет економіки і права – це динамічна структура, яка активно розвивається і зарекомендувала себе успішним гравцем на вітчизняному ринку освітніх і наукових послуг.

Факультет є визнаним лідером у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи у різних сферах економіки, державних та приватних підприємствах. Високу якість підготовки на факультеті засвідчують успіхи його випускників, більшість із яких обіймають керівні посади в галузях управління, адміністрування, маркетингу та юриспруденції. Випускники факультету працюють аналітиками, менеджерами, адміністраторами, юристами, адвокатами, державними службовцями та успішно займаються підприємницькою діяльністю. Конкурентною перевагою випускників факультету на ринку праці є поєднання якісної фахової освіти з вільним володінням двома іноземними мовами.

Детальніше...

Факультет перекладачів

 

Реєстр студентів денної форми навчання факультету перекладачів, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на IІ семестр 2017 – 2018 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету перекладачів, які навчаються за державним замовленням, за ІІ семестр 2017 – 2018 н. р.


 

Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті перекладачів

 


 


 

Новини та події факультету перекладачів

Наші Стипендіати!

Листи-подяки за співпрацю

Грамоти студентів факультету перекладачів


 

Список офіційно зареєстрованих кандидтаів на посаду голови студентської ради факультету перекладачів

Список офіційно зареєстрованих кандидтатів до складу вченої ради факультету перекладачів

Список офіційно зареєстрованих кандидтатів до складу загальних зборів  факультету перекладачів

 


 

Натисніть на зображення,
щоб побачити відеозвернення до майбутніх студентів


 

Перелік освітньо-професійних програм для здобувачів ступеня бакалавра

Перелік освітньо-професійних програм для здобувачів ступеня  магістра

 

Історія та сьогодення факультету перекладачів

 Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних зв’язків України з іншими державами викликало нагальну потребу у фахівцях з перекладу. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету було створено факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем. Першим деканом новоствореного факультету стала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна, яка очолювала його до 2007 р.

В різні періоди освітньої діяльності факультету перекладачів його очолювали також: доцент Крепель В. І. (січень 2007 р. – жовтень 2008 р.), в. о. доцента Чала Ю. П. (жовтень 2008 р. – квітень 2010 р.), доцент Франко О. Б. (квітень 2010 р. – листопад 2014 р.).
З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

Детальніше...

Факультет сходознавства

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету сходознавства, які навчаються за державним замовленням, за II семестр 2017-2018 н. р.

Реєстр студентів денної форми навчання факультету сходознавства, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)


 

Абітурієнту 2018


 

 Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті сходознавства


 

Список офіційно зареєстрованих кандидатів на посаду голови студентської ради факультету сходознавства

Список офіційно зареєстрованих кандидатів до складу вченої ради факультету сходознавства

Список офіційно зареєстрованих кандидатів до складу загальних зборів  факультету сходознавства

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СХОДОЗНАВСТВА

Вивчення східних мов в університеті здійснюється з 1989 року. Факультет сходознавства (до 2011 року – Інститут східних мов) Київського національного лінгвістичного університету створений у 1995 році. Факультет (інститут) у різні роки очолювали проф. Седнєв В. В. (1995–1999), доц. Пирогов В. Л. (1999–2001), проф. Спіцин Є. С. (2001–2003), проф. Сорокін С. В. (2003–2005, 2009 і дотепер), проф. Срібняк І. В. (2005–2009). За свою історію факультет здійснив 24 випуски фахівців-перекладачів і викладачів східних мов.
Сьогодні факультет є єдиним окремим спеціалізованим структурним підрозділом серед усіх університетів України, основним профілем якого є підготовка висококваліфікованих фахівців-філологів (перекладачів, викладачів) східних мов за трьома освітніми рівнями: бакалавра, магістра, доктора філософії (Ph. D.). На факультеті навчається майже 1200 студентів, які успішно опановують вісьмома східними мовами: арабською, китайською, турецькою, японською, перською, корейською, азербайджанською, мовами гінді і іврит.


БАКАЛАВРАТ

Бакалаврат – основний рівень вищої освіти за спеціальністю 035.06 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно). На факультеті сходознавства програма підготовки бакалавра розрахована на 4 роки денної форми навчання. Майбутнім студентам пропонуються такі бакалаврські програми:

 • Арабська мова і література та переклад, перська мова, західноєвропейська мова
 • Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова
 • Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова
 • Мова гінді, індійська література та переклад, перська мова, західноєвропейська мова
 • Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
 • Перська мова і література та переклад, турецька мова, західноєвропейська мова
 • Турецька мова і література та переклад, арабська мова, західноєвропейська мова
 • Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова


Крім основної східної студенти також вивчають західноєвропейську мову за власним вибором, а на низці освітніх програм – і третю іноземну (східну) мову. Вивчення східних мов на факультеті сходознавства посилене викладанням низки спеціальних курсів історико-країнознавчого та культурологічного змісту, завдяки чому студенти мають змогу набувати ґрунтовних знань з історії, культури, релігій, національної психології та етнології східних країн.
Кваліфікація, яку здобувають випускники бакалаврату: бакалавр філології, фахівець зі східної мови і літератури та перекладу (із зазначенням мови).


МАГІСТРАТУРА

Факультет пропонує професійні магістерські програми тривалістю 1,5 роки за спеціальністю 035.06 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно) за такими освітніми програмами:

•     Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова
•     Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова
•     Галузевий переклад: перська мова, англійська мова
•     Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова
•     Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова
•     Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова
•     Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Кваліфікація, яку отримують випускники магістратури за цими освітніми програмами: магістр з перекладу, філолог, перекладач східної та англійської мов (із зазначенням мови).

•     Китайська мова і література, англійська мова та методика їх навчання
•     Японська мова і література, англійська мова та методика їх навчання

Кваліфікація, яку отримують випускники магістратури за цими освітніми програмами: магістр з  мови і літератури, філолог-дослідник, викладач східної і англійської мов та зарубіжної літератури (із зазначенням мови).

СЬОГОДНІ факультет сходознавства – це:

 • фундаментальна академічна сходознавча освіта
 • велика кількість східних мов, пропонована для вивчення
 • диплом, який визнається в усіх країнах світу
 • викладачі – провідні фахівці у сходознавчій галузі

 

 


Декан факультету сходознавства

Сорокін Сергій Володимирович, декан факультету сходознавства (з 2011 р.), директор Інституту східних мов (2003–2005, 2009–2011 рр.), завідувач кафедри східних мов і цивілізацій (2004–2005), завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу (2005–2015 рр.), кандидат філологічних наук (2002), доцент (2004). Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії "Турецька і українська мови в системі координат ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ" (К., 2009), навчальних посібників "Читаймо та розмовляймо турецькою: практикум з усного і писемного мовлення (для студентів ІІІ курсу)" (К., 2005), "Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів" (К., 2010), "Історія турецької мови: курс лекцій" (К., 2016, у співавторстві з Н. М. Ксьондзик). Викладає теоретичну і практичну граматику турецької мови, практичний курс перекладу з турецької мови, базовий курс османської мови, керує науковими працями магістрантів і аспірантів. Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заступник декана

Даньків Марта Володимирівна, старший викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу

 


Звіт про діяльність факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету у 2017 році


 


Кафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра англійської мови і перекладу
факультету сходознавства

проф. Шутова М. О.

2.

Кафедра китайської філології

доц. Любимова Ю. С.

3.

Кафедра корейської філології

проф. Кан Д. С.

4.

Кафедра східної філології

проф. Валігура О. Р.

5.

Кафедра тюркської філології

ст.викл. Тімкова Т. М.

5.

Кафедра японської філології

доц. Пирогов В. Л.


 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 804
тел.: +38 (044) 521-60-23
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Факультет романської філології

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету романської філології, які навчаються за державним замовленням, на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету в 2018 році

Реєстр студентів денної форми навчання факультету романської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)


 

Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті романської філології

 


 Абітурієнту 2018

Поселення до гуртожитку студентів факультету романської філології!


 

Факультет романської філології запрошує на навчання
за спеціальністю 035 Філологія
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти!


Факультет романської філології запрошує
на навчання за спеціальністю 014 Середня освіта
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти!


Факультет романської філології запрошує
на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти!


 

 

 

Факультет романської філології був створений у березні 2011 року на базі факультету французької мови і факультету іспанської мови, що діяли з часу заснування у жовтні 1948р. Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Тому сьогодні факультет романської філології – це потужний структурний підрозділ Університету, до складу якого входять чотири кафедри, що готують фахівців-романістів:

– Кафедра іспанської та французької філології;
– Кафедра романських мов;
– Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко;
– Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій.

Зважаючи на той факт, що іспанська і французька  є офіційними мовами  Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, та на те, що іспанська є офіційною мовою 22 країн, а французька – 29, і кожна з них має близько 500 млн носіїв, популярність факультету зростає з кожним роком.

Факультет романської філології плідно співпрацює з багатьма зарубіжними  закладами вищої освіти Французької Республіки:

– Університет Кан Нижня Нормандія, http://www.unicaen.fr/;
– Університет Лотарингії, http://www.univ-lorraine.fr/;
– Пікардійський університет ім. Жюля Верна, https://www.u-picardie.fr/;
– Університет Paris III (Нова Сорбона), http://www.univ-paris3.fr/;
– Генеральна Рада Департаменту Де Севр, http://www.deux-sevres.gouv.fr/;
– Університет Paris X-Nanterre, http://www.u-paris10.fr/;
– Університет ім. Блеза Паскаля Клермон II, http://www.univ-bpclermont.fr/;

Королівства  Іспанії:  

– Гранадський університет, http://www.ugr.es/en/;
– Університет Кантабрії, https://web.unican.es/en/Pages/default.aspx;
– Університет Кадіса, http://www.uca.es/es/;
– Університетський фонд "Фундекор", http://fundecor.es/.

Знання іноземних мов – одна з необхідних сучасних  умов  успішного  професійного  та особистого життя. «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», – у сучасному світі ця цитата стала як ніколи актуальною. Науково-педагогічні працівники факультету романської філології, серед яких понад  85% мають наукові ступені і  вчені звання, багато  років невтомно готують висококваліфікованих  професіоналів з романських і германських мов (філологів, учителів, викладачів, перекладачів) за трьома освітніми рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD).

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

– 035 Філологія, освітня програма Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад, спеціалізація 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно);
– 035 Філологія, освітня програма Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад, спеціалізація 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно);
– 014 Середня освіта, освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова) спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (іспанська));
– 014 Середня освіта, освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова), спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (французька)).

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

– 035 Філологія, освітня програма Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство, спеціалізація 035.05 Романські мови і літератури  (переклад включно);
– 035 Філологія, освітня програма Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство, спеціалізація 035.05 Романські мови і літератури  (переклад включно).

 

Аспірантура, докторантура

На факультеті функціонує аспірантура і докторантура за спеціальністю:

011 Науки про освіту;
035 Філологія.

 


Керівництво

ДеканМаксименко Анатолій Петрович, професор, доктор педагогічних наук.

Детальніше...

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти