Кафедра англійської мови факультету перекладознавства

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.edu.ua/

 


Абітурієнту 2018 


 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладачів було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладачів КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. по травень 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. – доктор філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф.


Завідувач

Із вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна. У 1982 р. закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов). Із 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. Дисертацію на тему «Створення і використання тексту-полілогу з казковим сюжетом як основи навчання усно-мовленнєвого спілкування в підручнику "English through Communication" для 5 класу» захистила у 1995 р.

У КНЛУ працює з 1994 р. на посадах: викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики викладання іноземних мов; доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів; заступника декана факультету перекладачів. Із жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін. Керувала курсовими й дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів.

Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курси підвищення кваліфікації з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.).

У колі наукових зацікавлень методика викладання англійської мови, новітні технології у викладанні англійської мови.

Має понад 50 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор посібників та підручників із англійської мови для середньої школи й вищих навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Яценко Людмила Михайлівна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри
Білоус Інна Анатоліївна, канд. філософ. наук, доцент
Гольцова Маріанна Геннадіївна, канд. філол. наук, викладач
Деркач Інна Володимирівна, канд. пед. наук, доцент
Пасічник Тетяна Дмитрівна, канд. пед. наук, доцент
Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна, канд. пед. наук, доцент
Сташко Галина Іванівна, канд. філол. наук, ст. викладач
Фабрична Яна Геннадіївна, канд. пед. наук, ст. викладач
Хоменко Олександр Вікторович, доктор пед. наук, доцент
Черхава Олеся Олегівна, канд. філол. наук, доцент
Шевелько Катерина Олександрівна, канд. пед. наук, викладач
Мартинюк Оксана Сергіївна, ст. викладач
Ніколаєнко Світлана Володимирівна, ст. викладач
Титова Наталія Юріївна, ст. викладач
Александренко Єлизавета Ярославівна, магістр філології, викладач
Зацерковний Олег Анатолійович, викладач
Кравченко Олександр Григорович, викладач
Крикніцька Ірина Олександрівна, викладач
Кукса Ірина Миколаївна, викладач
Ліннік Лілія Анатоліївна, магістр філології, викладач
Ляшко Ольга Валеріївна, викладач
Макатер Світлана Василівна, магістр філології, викладач
Мальована Марина Михайлівна, викладач
Мартиненко Олена Євгенівна, викладач
Подсєвак Катерина Сергіївна, викладач
Регент Аліна Іванівна, магістр філології, викладач
Смаженко Ольга Андріївна, викладач
Чибіс Лариса Вікторівна, магістр філології, викладач
Шумейко Наталія Вікторівна, викладач

 

Освітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладачів за напрямами 6.020303 Філологія (Переклад) і 6.140103 Туризм.

 

Дисципліни

Перша іноземна мова (англійська), практична фонетика та практична граматика англійської мови для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад).
Перша іноземна мова (англійська) для студентів І–ІІІ курсів напряму 6.140103 Туризм.
Друга іноземна мова (англійська) для студентів ІІ–IV курсів денної форми навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад).

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують 13 секцій:

 • секція першої іноземної мови І курсу (керівник секції – ст. викл. Мартинюк О.С.)
 • секція фонетики І курсу (керівник секції – викл. Смаженко О.А.)
 • секція граматики І курсу (керівник секції – доц. к.п.н. Поночовна-Рисак Т.М.)
 • секція першої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – доц. к.п.н. Фабрична Я.Г.)
 • секція другої іноземної мови І та ІІ курсів (керівник секції – ст. викл. Титова Н.Ю.)
 • секція граматики ІІ курсу (керівник секції – викл., к.ф.н. Гольцова М.А.)
 • секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції – доц. Пасічник Т.Д.)
 • секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції – викл. Кукса І.М.)
 • секція заочного відділення (І, ІІ курси) (керівник секції – викл. Подсєвак К.С.)
 • секція «Туризм» І курсу (керівник секції – викл. Регент А.І.)
 • секція «Туризм» ІІ курсу (керівник секції – викл. Макатер С.В.)
 • секція «Туризм» ІІІ курсу (керівник секції – викл. Мальована М.М.)
 • секція «Туризм» ІV курсу (керівник секції – доц., д.п.н. Хоменко О.В.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. З 2005 року викладачі кафедри працюють над колективною темою "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі".

У межах виконання цієї теми працівники кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Міжнародні зв’язки

Протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного в різні роки громадянами США й Канади. Основна мета діяльності клубу – ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови.

Видання

Викладачі кафедри працюють над створенням підручників і навчальних посібників для вищої школи, зокрема:

•    Аненко Н. І. A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина І / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012.
•    Аненко Н. І., Гладуш Н. Ф., Подсєвак К. С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
•    Кукса І. М., Яценко Л. М., Аненко Н. І. English Grammar for Advanced Learners / Посібник з практичної граматики англійської мови. (Для студентів ІI курсу ВНЗ спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури.) Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.
•    Сташко Г. І., Титова Н. Ю. English-in-Use / Англійська мова. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
•    Сташко Г. І., Титова Н. Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова : Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
•    Яценко Л. М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . – Ірпінь, 2011.
•    Яценко Л. М. та ін. A Practical to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення. Ч. І. Для студентів І курсу факультету перекладачів. Навч. посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 384 с.

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.edu.ua/

Розклад денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства

Аудиторний фонд

 

Розклад занять

 

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
2019-2020 н. р.

 

 

Графік навчального процесу на І семестр 2019–2020 н. р. студентів факультету перекладознавства денної форми здобуття освіти


Графік навчального процесу на ІІ семестр 2019–2020 н. р. студентів  факультету перекладознавства денної форми здобуття освіти


 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти