Нормативно-правова база

 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; деннна і заочна форми здобуття освіти)

 


Накази про оголошення конкурсу на переведення студентів денної форми навчання Університету (перший (бакалаврський) рівень, навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) на вакантні місця за державним замовленням


ПОЛОЖЕННЯ про призначення та виплату соціальних стипендій у Київському національному лінгвістичному університеті (нова редакція)

ПРАВИЛА призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у Київському національному лінгвістичному університеті


Наказ ректора № 67-о від 10.02.2017 р. "Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 10 лютого 2017 р."

Наказ ректора № 68-о від 10.02.2017 р. "Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 10 лютого 2017 р."

Наказ ректора № 69-о від 10.02.2017 р. "Про створення стипендіальної комісії Університету"

Наказ ректора № 70-о від 10.02.2017 р. "Про підготовку документів для призначення академічної стипендії на II семестр 2016-2017 н. р."

Наказ ректора № 146-о від 06.04.2017 р. "Про затвердження рейтингу (зі змінами) успішності студентів денної форми навчання факультету перекладачів, які навчаються за державним замовленням, за І семестр 2016 - 2017 н. р.

Наказ ректора № 255-о від 15.06.2017 р. "Про підготовку документів для призначення академічних і соціальних стипендії на I семестр 2017-2018 н. р."


Постанови Кабінету Міністрів України:

"Деякі питання стипендіального забезпечення" № 1050 від 28 грудня 2016 р.

"Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" № 1047 від 28.12.2016 р.

"Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" № 1045 від 28.12.2016 р. *

* Лист МОН № 1/9-163 від 20 березня 2017 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1045"

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій" № 1043 від 28.12.2016 р.

 


АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями "бакалавра", "магістра", освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліста", та ліцензованого обсягу Університету


ПОЛОЖЕННЯ про центр інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті

ПОЛОЖЕННЯ про семестровий контроль для студентів денної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про систему модульно-рейтингового контролю результатів навчання студентів денної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про модульну контрольну роботу з практичних мовних дисциплін для студентів денної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про модульну контрольну роботу з теоретичних дисциплін для студентів денної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення у 100-бальну шкалу  підсумкових рейтингових балів, отриманих студентами денної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету за період навчання з 2004 – 2005 н. р. по 2009 – 2010 н. р.

ПОЛОЖЕННЯ про семестровий контроль для студентів заочної форми навчання Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення і складання академічної різниці в Київському національному лінгвістичному університеті в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні)

ПОЛОЖЕННЯ про обов'язки керівника методичної секції кафедри Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (атестація здобувачів вищої освіти (ступені вищої освіти "бакалавр", "магістр"))

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії  з атестації здобувачів вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті (ступені вищої освіти "бакалавр", "магістр")

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів Київського національного лінгвістичного університету, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми навчання)

Наказ № 248-о від 08.06.2016 р. Про введення в дію ухвал вченої ради Університету від 8 червня 2017 р.


Наказ № 203/2-о від 17.05.2016 р. Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2016-2017 н. р.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти