Вакансії

 

Київський національний лінгвістичНий університет

відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:

Факультет германської філології

Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова: доцент (кандидат наук) – 3; старший викладач (кандидат наук) – 0,3; викладач – 0,5.
Кафедра фонетики і граматики англійської мови: доцент (кандидат наук) – 2; старший викладач (кандидат наук) – 1; старший викладач – 2; викладач – 1 (посада вакантна з 21.11.2018 р.); викладач – 1.
Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О.А.Мороховського: доцент (кандидат наук) – 1,4 (посади вакантні з 22.11.2018 р.); старший викладач (кандидат наук) – 0,25; старший викладач – 3.
Кафедра германських і романських мов: доцент (кандидат наук) – 2 (посади вакантні з 22.11.2018 р.); доцент (кандидат наук) - 1; викладач – 1.

Факультет романської філології

Кафедра іспанської та французької філології мов: доцент (кандидат наук) – 1.
Кафедра романських мов: доцент (кандидат наук) – 1; старший викладач (кандидат наук) – 1; викладач – 1 (посада вакантна з 30.11.2018 р.).
Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко: професор (доктор наук) – 1; доцент – (кандидат наук) – 0,5.

Факультет перекладачів

Кафедра англійської філології і перекладу: доцент (кандидат наук) – 1,25; доцент (кандидат наук) – 3 (посади вакантні з 22.11.2018 р.); старший викладач (кандидат наук) – 1; старший викладач – 2; викладач – 1 (посада вакантна з 22.11.2018); викладач – 0,5.
Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу: доцент (кандидат наук) – 1; доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 22.11.2018); старший викладач (кандидат наук) – 1,3; старший викладач – 6; викладач – 1; викладач – 1 (посада вакантна з 02.12.2018); викладач – 1 (посада вакантна з 12.12.2018); викладач – 1 (посада вакантна з 30.11.2018).
Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики: старший викладач (кандидат наук) – 2 (посади вакантні з 30.11.2018 р.).
Кафедра англійської мови факультету перекладачів: доцент (кандидат наук) – 2; доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 13.12.2018); старший викладач – 1.

Факультет економіки і права

Кафедра менеджменту і маркетингу: доцент (кандидат наук) – 3 (посади вакантні з 18.11.2018); доцент (кандидат наук) – 0,6; доцент – 1 посада вакантна з 17.11.2018); викладач – 0,25.
Кафедра права: завідувач кафедри (доктор наук, професор) – 1; доцент (кандидат наук) – 3 (посади вакантні з 18.11.2018).
Кафедра історії України: доцент (кандидат наук) – 2 (посади вакантні з 29.11.2018); старший викладач – 1 (посада вакантна з 29.11.2018).

Факультет сходознавства

Кафедра японської філології: викладач – 0,5 (посада вакантна з 27.11.2018).
Кафедра корейської філології: доцент (кандидат наук) – 1; старший викладач – 1; викладач – 1.
Кафедра тюркської філології: викладач – 1.
Кафедра китайської філології: старший викладач (кандидат наук) – 1; старший викладач – 1 (посада вакантна з 13.11.2018); викладач – 1 (посада вакантна з 12.11.2018).
Кафедра східної філології: доцент (кандидат наук) – 1.
Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства: доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 20.12.2018); доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 30.11.2018);  викладач – 1 (посада вакантна з 27.11.2018).

Факультет слов’янської філології

Кафедра російської мови і літератури: доцент (кандидат наук) – 1; доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 14.12.2018).
Кафедра української філології та славістики: доцент (кандидат наук) – 0,25; доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 14.12.2018); доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 30.11.2018).
Кафедра іноземних мов: завідувач кафедри (кандидат наук, доцент) – 1; доцент (кандидат наук) – 1 (посада вакантна з 19.12.2018); старший викладач – 3 (посади вакантні з 19.12.2018).

 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

заява на ім’я ректора про участь у конкурсі, написана власноруч; копія паспорта громадянина України або документ, що засвідчує особу іноземця; особовий листок з обліку кадрів і автобіографія (для осіб, які не працювали в університеті); засвідчені в установленому порядку копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, копії атестата про присвоєння вченого звання (для осіб, які не працювали в університеті); список наукових і науково-методичних праць (за наявності); письмова згода на опрацювання персональних даних (для осіб, які не працювали в університеті); довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Документи подавати особисто або надсилати на адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73. Відділ кадрів КНЛУ, каб. 315. Телефон для довідок: 289-70-55.

Термін подання документів — один місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Опубліковано: 27.09.2018

 

 

Наказ № 351-0 від 28 серпня 2017 р. "Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 28 серпня 2017 р."

 


ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)


 

Вакансії

Наказ № 66-0 від 02 лютого 2018 р.

Наказ № 56-0 від 26 січня 2018 р.

Наказ № 416/1-0 від 25 вересня 2017 р.

Наказ № 372-0 від 06 вересня 2017 р.

Наказ № 56-0 від 30 січня 2017 р.

Наказ № 441-0 від 31 жовтня 2016 р.

Наказ № 388-0 від 27 вересня 2016 р.

Наказ № 109-0 від 03 березня 2016 р.

Наказ № 25-0 від 25 січня 2016 р.

Наказ № 401-0 від 30 жовтня 2015 р.

Наказ № 332-0 від 15 вересня 2015 р.

Наказ № 178-0 від 29 квітня 2015 р.

Наказ № 144-0 від 02 квітня 2015 р.

 

Наказ № 1005 від 05 жовтня 2015 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти