Кафедра фонетики і практики англійської мови

Історія

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів II-го та III-го курсів факультету англійської мови. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри. Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжує кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолює кафедру з січня 2005 року.

Завідувач

Гнезділова Ярослава Володимирівна – канд. філол. наук, доцент

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.    Бідная Ольга Георгіївна – ст. викладач
2.    Богун Світлана Володимирівна – ст. викладач
3.    Василенко Дмитро Володимирович – канд. філол. наук, доцент
4.    Горькава Надія Олексіївна – викладач
5.    Грежук Юлія В’ячеславівна – викладач
6.    Долішня Наталія Юріївна – викладач
7.    Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач
8.    Єремеєва Інна Андріївна – викладач
9.    Іванчук Василь Васильович – ст. викладач
10.    Камишникова Олеся Павлівна – викладач
11.    Кириченко Тетяна Сергіївна – канд. філол. наук, доцент
12.    Клезь Катерина Олександрівна – викладач
13.    Князева Лариса Віталіївна – викладач
14.    Колодяжна Катерина Володимирівна – викладач
15.    Львова Надія Леонідівна – канд. філол. наук, доцент
16.    Мельник Алла Іванівна – канд. пед. наук, доцент
17.    Морякіна Ірина Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент
18.    Насікан Зоряна Сергіївна – викладач, к.ф.н.
19.    Несвіт Алла Миколаївна – викладач
20.    Пиж Наталія Миколаївна – викладач,  канд. пед. наук
21.    Семилітко Інна Олександрівна – викладач
22.    Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач
23.    Таран Ірина Миколаївна – ст. викладач
24.    Чигринець Ольга Володимирівна – ст. викладач
25.    Юровських Катерина Андріївна – викладач, к.ф.н.
26.    Янішевська Зоя Вікторівна – канд. пед. наук, доцент
27.    Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Публікації науково-педагогічного складу кафедри за останні 5 років

 

 

Спеціальності

  • Філологія. Мова і література (англійська) – 6.020303
  • Філологія. Мова і література (українська). Українська мова і література – 6.020303
  • Психологія – 6.030102

Дисципліни

1 курс:
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.02 Середня освіта Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 6/6 (з.в.). Загальна кількість годин – 180/180 (з.в.).
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.01 Середня освіта Українська мова і література. Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120.
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 18/18 (з.в.). Загальна кількість годин – 540/540 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 15 /15 (з.в.). Загальна кількість годин – 450/450 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.01 Середня освіта спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 18. Загальна кількість годин – 540.
•    Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів І-го курсу з напряму підготовки 053 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 22. Загальна кількість годин – 660.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).

2 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16 / 29 (з.в.). Загальна кількість годин – 420/870 (з.в.).
•    Англійська мова  для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 21 / 0 (з.в.).  Загальна кількість годин – 630/0 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.030101 Психологія спеціальності Психологія. 170 годин / кредит ЄКТС
•    Практична фонетика англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 4/4 (з.в.). Загальна кількість годин – 120/120 (з.в.).

3 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16,5. Загальна кількість годин – 594.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напрямку підготовки 6.020303 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 432.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 15. Загальна кількість годин – 594.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів IІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303  Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 3/3 (з.в.). Загальна кількість годин – 108/98 (з.в.).
•    Теорія і практика перекладу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів – 2 / 2. Загальна кількість годин – 72.
•    Практика студентів (інформація про проходження студентами практики);
Студенти не проходять практику на кафедрі.


Основні пріоритетні напрями наукової роботи кафедри включають:
– проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація  результатів досліджень  у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів;
– залучення студентів до науково-дослідної роботи у формі відвідування теоретичних курсів за вибором, керівництво діяльністю науково-дослідних груп та гуртків, керівництва курсовими, дипломними та магістерськими дослідженнями;
– підготовка та проведення мовних олімпіад та лігнвакраїнознавчих конкурсів та інших інтелектуальних змагань

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 332
тел.: +38 (044) 529-88-08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englang.knlu.edu.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти