Кафедра права

Історія кафедри

Кафедра права була заснована у листопаді 1998 р., яку очолював доцент, кандидат політичних наук, Невмержицький Євген Васильович. У різний час кафедру очолювали доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович (2000–2005), кандидат юридичних наук, доцент Шатіло Володимир Анатолійович (2005–2008), кандидат історичних наук, доцент Трофанчук Григорій Іванович (2008–2010).
Кафедра має висококваліфікований викладацький склад: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції та наукові гуртки, керівниками яких є викладачі кафедри.
Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення юридичних дисциплін, в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання юридичних дисциплін.
З 1 грудня 2008 р. на базі кафедри права розпочала роботу юридична клініка "Amicus", яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ–IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.
Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки викладачами кафедри підготовлено ряд монографій та наукових статей з дисциплін, які викладаються кафедрою.
Кафедра права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки і державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Київська міська державна адміністрація, Управління юстиції в м. Києві, органи судової влади і прокуратури, туристичні фірми, аудиторські компанії, консалтингова компанія "ЕмПауер Рісерч", Державний експортно-імпортний банк України, страхова група "ТАС" тощо.
Кафедра права факультету економіки і права на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці факультету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.

Завідувач


Мережко Олександр Олександрович
– завідувач кафедри права  факультету економіки і права 

В 1994 році закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з відзнакою (спеціальність – міжнародне право). У 1992-1993 роках навчався в Денверському університеті (США). У 1996 році закінчив аспірантуру Київського інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію з міжнародного права на тему «Концепція гуманітарної інтервенції та механізм захисту прав людини в рамках ООН» (рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України від 15 листопада 1996 р., протокол №13). У грудні 2002 року захистив докторську дисертацію з міжнародного права на тему «Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex Mercatoria)» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (рішення Президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 року, протокол № 36-11/5); Проходив численні наукові стажування за кордоном. В 2001 році –  Інституті імені Гарімана Колумбійського університету (США); в 2004-2005 роках – Інституті імені Кеннана  Центру імені Вудро Вільсона (США), в 2010-2011 роках – в одному з дослідних інститутів у м. Вашингтон (США).

Активно займається педагогічною роботою:
•     1997 рік – викладач курсу «Гуманітарна інтервенція та міжнародне право» -  Денверський університет (США);
•    1997–1998 рр. – доцент, заступник завідувача кафедри зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України;
•    1998 – 2000 рр. – асистент, доцент Інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
•    2000 – 2001 рр. викладач Школи права Дікінсона Пенсільванського університету (США);
•    2001 – 2005 рр. – доцент, професор Інституту міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
•    2005 – 2011 рр. професор, завідувач кафедри міжнародного права  Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ);
•    2005 – 2011 рр. – професор, завідувач кафедри міжнародного права Католицького Люблінського університету імені Іоанна Павла II (м. Стальова Воля), член Вченої ради Інституту права цього ж університету (Польща);
•    2011–2018 рр. – професор Академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща).
•    2017–2018 – професор Глобального університету ім.. О.П. Джіндала (Індія).

В 2002 році присвоєно вчене звання «Доцента кафедри міжнародного  приватного та митного права» (рішення Атестаційної колегії Міносвіти і науки України від 23 грудня 2002 року, протокол № 5/19-д). В 2009 році присвоєно вчене звання професора. Автор близько 15 монографій та навчальних посібників з питань міжнародного права, а також близько 100 наукових статей (у тому числі, монографії та навчальні посібники: «Силовий захист прав людини» (1998), «Право міжнародних договорів» (2002), «История международно-правовых учений», «Наука международного частного права: история и современность» (2004, 2006); «Наука политики международного права: истоки и перспективы» (2009), «Проблемы теории международного публичного и частного права» (2010). Відзначений численними відзнаками та науковими нагородами. В 2000 році відзначений вузівською премію імені Тараса Шевченка (Рішення Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 лютого 2000 р., наказ ректора №93-32 від 01.03.2000 р.) за монографію «Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві» (1998 р., перевидання – 1999 р.). В 2003 році отримав спеціальну відзнаку Спілки юристів України у номінації юридичні індивідуальні монографічні видання за монографію «Вступ до філософії міжнародного права. Гносеологія міжнародного права». Вільно володіє англійською, польською та російською мовами.Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Бабюк Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;
2. Бугера Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;
3. Гаращенко Людмила Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент;
4. Давидова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор;
5. Златіна Ніна Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент;
6. Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент;
7. Мацегорін Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент;
8. Мережко Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор;
9. Машков Костянтин Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент;
10. Островська Богдана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент;
11. Савчук Костянтин Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент;
12. Сердюк Наталія Аркадіївна, кандидат юридичних наук, доцент;
13. Шатіло Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України;
14. Шумак Ігор Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент.

Конференції: кожного навчального року кафедра права організовує секцію "Верховенство права", у рамках загальноуніверситетської конференції: "Україна і світ: діалог мов та культур".

Видання

 1. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза писемного мовлення: Актуальні питання призначення та проведення експертиз в Україні: навч.-практ. посіб. / За заг. ред. Є.М. Блажівського. (у співавторстві).  К: Вид-во Академії прокуратури України, 2014.
 2. Будко Т.В. Експертизи у судовій практиці. 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. В.Г. Гончаренка (у співавторстві).  К.: Академія адвокатури України, 2014.
 3. Будко Т.В. Розробка експертних методик: зміст, структура, репрезентація (з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні): метод. реком. /  За заг. ред. Л.М. Головченко, І.П. Красюка,  Л.О. Євдоченка (у співавторстві).  К.: Міністерство юстиції України, 2014.
 4. Будко Т.В. Проблемні аспекти методологічного забезпечення судово-експертної діяльності/ міжнародн. наук.практ. конф. «Методологія судової ідентифікації: сучасний стан та перспективи розвитку», присвячена д.ю.н., професору Сегаю М.Я. К.: КНДІСЕ, 2014.
 5. Будко Т.В. Експертиза писемного мовлення: сучасні можливості та реалії/ Особливості та проблемні питання прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних проваджень за фактами сепаратизму, терористичних актів, фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність України: збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару 26 вересня 2014 року: Доповідь на міжнародний семінар в Генеральну прокуратуру.  К.: Академія прокуратури України, 2014.
 6. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза: сучасні можливості та реалії Експертиза писемного мовлення: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжвідомчого науково-практичного семінару 19 вересня 2014 року.  К.: КНДІСЕ, 2014.
 7. Будко Т.В. Судово-лінгвістична експертиза: сучасні можливості та реалії Експертиза писемного мовлення: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжвідомчого науково-практичного семінару 19 вересня 2014 року.  К.: КНДІСЕ, 2014.
 8. Будко Т.В. Теоретичні аспекти експертної методики кримінально-правової оцінки інформації, яка міститься в текстах мовних повідомлень // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Право”. Вип. 1 / Гол. ред. О.О.Мережко.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 162-169.
 9. Будко Т.В. Судова лінгвістична та несудова (наукова) лінгвістична експертизи (теоретико-правові аспекти) // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб./ Київський НДІ судових експертиз; ред.кол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.)та ін.  К., 2016. Вип. 61. 620 с. С. 306 -320.
 10. Будко Т.В. Наукознавчі та мовні вимоги до документів юридичного характеру: проблемні аспекти //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  Дух і мова закону.  25 квітня 2016 р. С.9-11.
 11. Будко Т.В. Проблемні питання судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення та рекомендації щодо їх вирішення (на матеріалах кримінальних проваджень) : монографія // Київ : Нац. акад. СБУ, 2017.  88 с.
 12. Будко Т.В. Наукознавчі та мовні вимоги до судово-еспертних методик  Збірник Кримінальна і судова експертиза.  Київ  2016. Випуск 60,  С. 58-67.
 13. Будко Т.В. Експертизи у судочинстві України: навч.-наук. посіб. / за заг. ред.     В.Г. Гончаренка, І.В. Гори // К.: Юрінком Інтер, 2017. 504 с.

Продовження за посиланням..

 

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 313
тел.: +38 (044) 521-63-51,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://lawyer.knlu.edu.ua/

 

Розклад денної форми здобуття освіти факультету економіки і права

Аудиторний фонд

 

Розклад занять

 

 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету економіки і права

Розклад 
настановної сесії
2019-2020 н. р.

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти